Kraftigere storme
Del RSS RSS Print

Kraftigere storme

Bærende konstruktioner kan svækkes over tid

En gennemgang af skaderne efter stormen i 1999 afslørede, at de huse, der blev skadet, alle var behæftet med konstruktionsfejl, som bevirkede, at de ikke opfyldte bygningsreglementets krav til last og sikkerhed.

 

Erfaringen sandsynliggør, at der rundt omkring i landet står mange bygninger, hvis vitale konstruktioner ikke lever op til de krav til last og sikkerhed, som kræves efter BR10 såvel som tidligere gældende bestemmelser.

 

Over de kommende årtier vil vi komme til at opleve flere kraftige storme. Den maksimale stormstyrke forventes. Der er derfor al mulig grund til at undersøge - og om nødvendigt forstærke - svage eller utilstrækkelig konstruktioner, før naturen sætter dem på prøve.

 

Tidens tand kan svække alle konstruktioner over tid. Træ kan nedbrydes af råd eller insektangreb. Beton kan frostsprænges og armeringsjern tæres af rust. I den løbende vedligeholdelse af eksisterende ejendomme er det vigtigt at udbedre og forebygge nedbrydning af vitale konstruktioner.

 

Tage, gavle og facader bliver i stærk vind påvirket af såvel direkte vindtryk i luv som undertryk i læ. Bygningsejere må derfor løbende sikre sig, at disse konstruktioner er intakte og usvækkede - og om nødvendigt sikre en bedre forankring af tage mv.

 

Overvej at fjerne store træer, der kan true med at vælte ind over bygninger.

Senest redigeret: 08-06-2016

Kontakt

LOADEMAIL[tvr]DOMAIN[sbi.dk]Torben Valdbjørn Rasmussen
Seniorforsker
Statens Byggeforskningsinstitut
Tlf.:99 40 22 72

LOADEMAIL[chm]DOMAIN[tbst.dk]Charlotte Micheelsen
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Tlf.:41 78 05 06

LOADEMAIL[mehe]DOMAIN[tbst.dk]Mette Hesthaven
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Tlf.:41 78 05 20