Fugtigere klima
Del RSS RSS Print

Fugtigere klima

Milde og fugtige vintre øger biologisk aktivitet

De kommende årtiers varmere og fugtigere vintre vil give bedre betingelser for biologisk aktivitet. Det påvirker byggematerialers holdbarhed og indeklimaet.

 

Når temperaturen stiger, vil luften kunne indeholde mere vand. Større luftfugtighed kan forøge problemer med for eksempel skimmelsvampe og husstøvmider, der begge får bedre livsbetingelser. I vore stadig tættere huse kan der derfor opstå behov for bedre ventilation.

 

Et mildere klima kan også betyde, at angreb af råd og husbukke forværres. Det vil udfordre udsatte konstruktioner og bygningskomponenter, særligt i organiske materialer som træ, nogle plasttyper, papir, pap og maling. Det kan være nødvendigt at vælge andre materialer til konstruktion og overfladebehandling, og der kan være behov for hyppigere vedligeholdelse. I visse tilfælde vil det være relevant at etablere konstruktiv beskyttelse, mekanisk ventilation, affugtning og bortledning af vand.

 

Den ventilationsrate, der er foreskrevet i bygningsreglementet, vil i de fleste tilfælde være tilstrækkelig - hvis ventilationen vel at mærke fungerer. Man må derfor løbende kontrollere, at ventilationsriste er rene og ikke er blokerede, og at den frie luftgennemstrømning på for eksempel lofter ikke er blokeret. Det gælder også ventilationsåbningerne ved tagskægget - og både ved naturlig og mekanisk ventilation.  

Senest redigeret: 08-06-2016

Kontakt

LOADEMAIL[tvr]DOMAIN[sbi.dk]Torben Valdbjørn Rasmussen
Seniorforsker
Statens Byggeforskningsinstitut
Tlf.:99 40 22 72

LOADEMAIL[chm]DOMAIN[tbst.dk]Charlotte Micheelsen
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Tlf.:41 78 05 06

LOADEMAIL[mehe]DOMAIN[tbst.dk]Mette Hesthaven
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Tlf.:41 78 05 20