Søer og reservoirer som værn mod oversvømmelse
Del RSS RSS Print

Søer og reservoirer som værn mod oversvømmelse

Virkemidlet har potentielt stor effekt, idet det gør brug af vandfladen og arealerne omkring søer og reservoirer som parkeringspladser for vand. Effekten afhænger dels af vandfladens størrelse og dels af den arealmæssige udstrækning af de tilgængelige oversvømmelsesarealer omkring vandfladen, samt størrelsen af det samlede forsinkelsesvolumen, i forhold til størrelsen af den potentielt skadevoldende afstrømning. Fuld udnyttelse af potentialet forudsætter mulighed for at regulere vandstanden i søer og reservoirer. Effekten over for koblede nedbørshændelser kan i nogle tilfælde øges gennem forudgående sænkning af vandstanden, idet koblede nedbørshændelser i nogen grad kan varsles. Virkemidlet har også potentielt stor forsinkende effekt i forhold til øget afstrømning som følge af skybrud. 

 

Potentiale (+ til +++)

Koblet nedbør: ++

Skybrud: +++

 

Tjekliste med afledte effekter indenfor nedenstående områder, hvilke bør vurderes, inden der tages beslutning om den pågældende løsning:

 

Udvid alle

 

Landbrug

§3-natur

Natura 2000-områder

Målsatte vandområder

Øvrige

 

 

Senest redigeret: 15-05-2017

Kontakt

LOADEMAIL[logro]DOMAIN[mst.dk]Louise Grøndahl
Miljøstyrelsen
Vandforsyning
Tlf.:+45 72 54 49 24

LOADEMAIL[dihol]DOMAIN[svana.dk]Ditte Holse
Vandforsyning
Tlf.:+45 72 54 49 17

Læs mere