More Sharing ServicesDel Share on email RSS Print

Eksempler på klimatilpasning

På listen nedenunder kan du se alle de eksempler, der findes på portalen. Her kan du læse om hvordan borgere, kommuner eller virksomheder har gennemført tiltag for at tilpasse sig klimaændringerne.
Viser 1 - 10 ud af 70
Skybrudssikret byomdannelse i Aalborg Skybrudssikret byomdannelse i Aalborg 23.oktober 2014
Aalborg Kommune skaber som den første kommune i Danmark et helt byområde, hvor en serie af forbundne LAR-løsninger integreres fra starten. Projektet viser nye løsninger på kendte udfordringer.
Læs mere
Omøs nye diger er også til pænt brug Omøs nye diger er også til pænt brug 10.oktober 2014
Efter syv års tilløb og et patchwork af finansieringskilder er Omø i Storebælt blevet kystsikret mod oversvømmelser. Løsningen giver ikke blot Omøboerne større tryghed. Den styrker også de rekreative kvaliteter på øens havn. Diger gennem naturområder er udført med udstrakt hensyn til Omøs sårbare flora og fauna.
Læs mere
Nordfynske marker bliver til kystlagune Nordfynske marker bliver til kystlagune 15.juli 2014
Et stort inddæmmet område på Fyn er nu givet tilbage til havet. Erfaringerne kan bruges, når kommunerne skal beslutte, hvad der skal ske med oversvømmelsestruede områder.
Læs mere
Rekreative områder leder vandet væk på Nyt Hospital Herlev Rekreative områder leder vandet væk på Nyt Hospital Herlev 1.maj 2014
Region Hovedstadens udvidelse af Herlev Hospital på i alt 60.000 kvadratmeter er ambitiøst og bredt favnende i sit fokus på alt fra nye tagarealer til glatførebekæmpelse. Udvidelsen bygger på et klimatilpasset system af landskabselementer, der bidrager til mere lokal nedsivning og mindre udledning til kommunale kloakker. Det giver gevinster både i forhold til nedsivning af vand og rekreative områder for patienterne.
Læs mere
Stillehavsøstersen er kommet for at blive Stillehavsøstersen er kommet for at blive 29.april 2014
I Vadehavet har den invasive art stillehavsøsters bredt sig hastigt de senere år. Det skaber problemer for naturen, men også mulighed for at tiltrække turister til området. (Opdateret)
Læs mere
Havne hæver minimumskoter Havne hæver minimumskoter 29.april 2014
De danske kystkommuner hæver minimumskoterne i havneområderne. Hvilke scenarier man skal læne sig op af, når koterne fastsættes, er der dog nogen tvivl om. Flere og flere vælger at følge Kystdirektoratets anbefalinger i lokalplanerne. (Opdateret)
Læs mere
Metroens klimatilpasning ligger i designet Metroens klimatilpasning ligger i designet 26.marts 2014
Udover et par enkelte våde trapper og gulve i forhaller har der endnu ikke været vand i Københavns Metro. En stor del af forklaringen er, at klimatilpasningen er tænkt ind helt fra starten. Hver station er tilpasset placeringen i byen.
Læs mere
Slut med overbelastede kloaksystemer Slut med overbelastede kloaksystemer 28.februar 2014
Fælleskloakering vil over de næste 85 år blive udfaset i Aalborg Kommune. I stedet satses der på separate systemer for regnvand og spildevand. ”Separat? Det er klart!”, lyder mottoet for Aalborg Forsyning, Kloak A/S. (Opdateret)
Læs mere
Nye skove er tilpasset fremtidens klima Nye skove er tilpasset fremtidens klima 28.februar 2014
Klimaforandringerne er tænkt med i to skovrejsningsprojekter vest for Hillerød. Artsblandingen skal kunne modstå de store storme og samtidig beskytte grundvandet. (Opdateret)
Læs mere
Københavns Lufthavn er klar med klimaplan Københavns Lufthavn er klar med klimaplan 6.februar 2014
Med en ny klimaplan og en beredskabsplan for skybrud er Københavns Lufthavn i fuld gang med at klimatilpasse fremtidens flytrafik til og fra hovedstaden.
Læs mere
Viser 1 - 10 ud af 70

Kontakt

LOADEMAIL[napou]DOMAIN[nst.dk]Nanet Poulsen
Klimatilpasning, vandsektor og grundvand
Naturstyrelsen
Konsulent
Tlf.: +45 72 54 49 19

Oversigt over alle eksempler

Oversigt over alle eksempler Ved at klikke på billedet, kan du se en oversigt over hvor i landet, de forskellige eksempler på klimatilpasning stammer fra.
Læs mere