Om nyhederne
Del RSS RSS Print

Om nyhederne

Alle portalens nyheder om klimatilpasning er fra de ministerier og organisationer, der bidrager til klimatilpasningsportalen, og resumeer af nyheder fra danske medier.

Nyhederne dækker klimatilpasningstiltag i Danmark og nye rapporter, udgivelser og forskningstiltag. Endelig er der i mindre omfang nyheder om klimatilpasning i udlandet.