Miljøminister Ida Auken har uddelt midler til klimasamarbejde
Del artikel Print

Miljøminister Ida Auken har uddelt midler til klimasamarbejde

Mililjøminister Ida Auken åbnede i 2012 for ansøgningerne til en klimasamarbejdspulje på 2,7 millioner kroner. Naturstyrelsen fandt efterfølgende de kommuner og aktører inden for klimatilpasning, som skulle have økonomisk støtte til at finansiere et klimasamarbejde.

 

Tilskuddene er givet til ansøgere, der har fremlagt projekter, hvor det er et konkret samarbejde om klimatilpasning på tværs af kommuner eller mellem andre aktører, der i fokus.


Ansøgere bidrager selv
I alt otte projekter fik bevilget beløb fra 100.000 kroner til 400.000 kroner. Tilskudsmodtagerne har selv lagt samme beløb i projektet for at få del i puljen.

 

Puljen var 2,7 millioner kroner var et engangsbeløb på finansloven.

Følgende står som repræsentanter for samarbejder, der har modtaget tilskud:

• Aabenraa Kommune (400.000 kroner)
Fagligt område: Oversvømmelser fra havet 
Samarbejde om klimatilpasning af Aabenraa Havn mellem Kommune, forsyning og Aabenraa Havn. Kortlægning og udpegning af truede arealer, hvortil der udarbejdes to skitseforslag.

• Brøndby Kloakforsyning (270.000 kroner)
Fagligt område: De centrale emner for oversvømmelse
Tværkommunal KT handlingsplan

• Gribskov Kommune (400.000 kroner)
Fagligt område: Kystsikring - genanvendelse af sand fra havnene
Udvikling af samarbejde mellem nabokommuner på Sjællands nordkyst om kystbeskyttelse inklusive opstilling af modeller og værktøjer for klimatilpasning af kysten, herunder den problematiske tværkommunale håndtering af sand.

• KL (375.000 kroner)
Fagligt område: Koordination af tværgående akutberedskab.
Analyse og udvikling af ansvarsfordeling mellem teknik og miljøforvaltningerne, forsyning, det kommunale beredskab og nabokommuner ved oversvømmelse. KL styret læringsproces for fire pilotkommuner.

• Kolding kommune (350.000 kroner)
Fagligt område: Industrivinkel
Klimatilpasning af eksisterende industriområde i samarbejde mellem kommune, forsyning og de lokale virksomheder. Undersøgelse af virksomhedernes ønsker og barrierer, sammenhæng mellem vandløb, miljø, rekreative muligheder og LAR-løsninger.

• Regnvandsforum (400.000 kroner)
Fagligt område: Vandkvalitet ved skybrud - forurening af recipienter - udvikling af software
Samarbejde mellem for tiden 16 kommuner i Storkøbenhavn som vil udarbejde om analyse af kvalitet i skybrudsvand med hensyn til udvikling af LAR-løsninger (som en af en række aktiviteter i regnvandsforum).

• Lolland Kommune (379.000 kroner)
Fagligt område: Dræning af lavlandsområde
Samarbejde, der skal sammentænke landbrugets, sommerhusejernes, landvindingslaget og kommunens interesser i håndtering af regn- og havvand samt gennemførelse af analyseopgave om udfordringerne og de mulige løsninger.

• Slagelse Kommune (100.000 kroner)
Fagligt område: Konkret LAR
Pilotprojekt til vandhåndtering i kloakoplandet til en konkret landsby med fokus på udvikling af ideer til de lokale grundejere.

 

Til højre findes link til de projekter, der har modtaget støtte. Og samtidig er der link til de projekter, som er afsluttede.