Nationalt Vandtestcenter
Del artikel Print

Nationalt Vandtestcenter

Nationalt Vandtestcenter er et landsdækkende netværk af testfaciliteter, der kan hjælpe virksomheder med at teste produkter inden for vandteknologi og klimatilpasning.

 

Testfaciliteterne findes rundt om i Danmark på laboratorier, universiteter og hos forsyningsselskaber. Desuden råder vandtestcentret over et mobilt testcenter, der kan placeres hvor som helst i landet, der er behov for det.

 

Det er vandtestcentrets formål at skabe kontakt mellem de mange testfaciliteter og virksomheder, der ønsker at få testet et produkt - uanset hvor produktet befinder sig i innovationskæden fra idé til færdigt produkt.

 

Testfaciliteterne skal som hovedregel have betaling for de tests, de gennemfører for virksomhederne, men vandtestcenteret tilbyder gratis vejledning i hvor virksomheder kan få testet netop deres særlige teknologi. Testaktiviteter og rådgivning omkring testmetoder og standarder tilbydes også igennem vandtestcenteret og pris aftales efter behov.

 

Nationalt Vandtestcenter blev etableret i 2013 med støtte fra Naturstyrelsen. Centret er virkeliggørelsen af en af anbefalingerne fra vækstteamet for Vækstplan vand, bio og miljøløsninger.

 

Vandtestcentret yder uafhængig rådgivning til virksomheder med produktideer inden for miljøteknologi. Den daglige drift varetages fra 2017 af Teknologisk Institut i tæt samarbejde med de andre parter i centeret inkl. universiteterne i Aalborg, Aarhus og København.

Senest redigeret: 04-03-2014