Del RSS RSS Print

Ændringer i temperatur

Vejrobservationer fra 1873 og frem til i dag viser, at den årlige gennemsnitstemperatur i Danmark generelt er stigende. Modelberegninger for forskellige klimascenarier peger entydigt i retning af, at temperaturen vil fortsætte med at stige i fremtiden. I løbet af dette århundrede vil middeltemperaturen i Danmark, ifølge modellerne, afhængigt af fremtidens drivhusgasudslip, stige mellem 1 og 4 grader.

DMI har på baggrund af klimascenarierne anvendt sandsynlige stigninger, beregnet af FN, i den årlige temperatur for slutningen af dette århundrede med data fra det europæiske ENSEMBLES-projekt samt det internationale CMIP5-projekt.

 

Beregning af fremtidens temperaturstigninger varierer fra model til model, blandt andet på grund af usikkerheder. De viste tal består af en middelværdi af et ensemble af forskellige klimamodeller. Grunden til at der er foretaget beregninger på flere modeller er, at der er betydelig variation mellem resultaterne fra modellerne. Det er dog en fælles tendens med hensyn til udviklingen i temperatur. I slutningen af det 21. århundrede viser modellerne, at den årlige middeltemperatur forventes at forøges med 1-4 grader, og både somrene og vintrene bliver varmere.

Senest redigeret: 20-02-2015

Kontakt

LOADEMAIL[mol]DOMAIN[dmi.dk]Martin Olesen
DMI
Tlf.:+45 39 15 74 52