Ændringer i nedbør
Del RSS RSS Print

Ændringer i nedbør

Den globale opvarmning vil ændre nedbørsmønstret såvel globalt som i Danmark både med hensyn til intensitet og gennemsnitlige nedbørsmængder.

DMI har på baggrund af FN's klimascenarier udarbejdet detaljerede kort over sandsynlige ændringer i nedbør for perioderne 2021-2050 og 2071-2100 med data fra det europæiske ENSEMBLES projekt samt ændringer i nedbør for perioden 2081-2100 med data fra det internationale CMIP5-projekt.

Beregning af fremtidens nedbørsændringer varierer fra model til model blandt andet på grund af usikkerheder. De viste kort består af en middelværdi af et ensemble af forskellige modelkørsler. Grunden til at der er foretaget beregninger med flere modeller er, at der er betydelig variation mellem resultaterne fra modellerne. Det er dog en fælles tendens med hensyn til udviklingen i nedbør, som siger at årsmiddel-nedbøren forøges, og at det især er vinternedbøren som øges markant frem mod slutningen af det 21. århundrede.

 

Foto: Colourbox

Senest redigeret: 20-02-2015

Kontakt

LOADEMAIL[mol]DOMAIN[dmi.dk]Martin Olesen
DMI
Tlf.:+45 39 15 74 52