Tørke og klimaforandringer
Del artikel Print

Tørke og klimaforandringer

Det globale klimasystem bliver varmere, og mange af de temperaturstigninger, vi har registreret siden 1950’erne, er aldrig set højere. Det forventes, at somrene bliver tørre, så der fremover vil være perioder med tørke. Det har indflydelse på tilstanden i økosystemer og for landbrugserhvervet. Eksempelvis havde tørken i sommeren 2018 negative konsekvenser for landbruget, som fik nedsat udbytte af deres høst.


I de seneste 15 år har DMI løbende beregnet tørkeindekset for Danmark - både som helhed og for hver kommune. Tørkeindekset bygger på en vandbalancemodel, der hver dag estimerer mængden af vand i det jordvandmagasin, som planterne har til rådighed.
Figur 1 viser tørkeindekset for hele Danmark i en periode på ni måneder for 2019. Figur 1 viser, at tørken i foråret og den tidlige sommer 2019 lå væsentligt over gennemsnittet for de seneste 10 år. Tørkeindekset er vigtigt for vurderingen af vandingsbehov, afgrødevalg og brandfare. Udviklingen i antallet af dage med tørke kan give nem forståelig og vigtig information til forebyggelse af problemer forårsaget af tørke.

 

 

Toerke1 

Figur 1 Tørkeindeks. 15 års middel (2005-2019) gul linje og 2019 grøn linje. Tørkeindekset angives fra 0-10. Ved 0 er jorden vand-mættet, ved 10 er vandmagasinet tømt. Der er tale om høj risiko tørke, når indekset er over 9. Kilde: Danmarks Meteorologiske Institut 2020.

 

Nedbøren måles ved DMI's net af nedbørstationer, mens fordampningen beregnes ud fra empiriske formler på basis af observationer fra DMI's vejrstationer. Nedsivningen estimeres ud fra nedbør og for-dampning. Modellen dækker hele Danmarks landoverflade.

 

Toer2

 

Tabel 1 Antal dage med tørkeindeks 7,8 og 9 i perioden fra 2005-2020 (indtil maj 2020). Kilde: Danmarks Meteorologiske Institut.

 

Der er generelt stor variation fra år til år. Det er ganske normalt, at man i løbet af sommeren når op på et gennemsnitligt tørkeindeks på 8, hvilket er sket i 12 ud af de 16 år, der indgår i tørkeindekset. Tørkeindeks 9 er med syv ud af de 16 år mere sjældent forekommende. Det fremgår tydeligt, at 2018 var ganske eks-trem, hvad angår antal dage med tørkeindeks på 9 eller mere (tabel 1).

 

 

Danmarks fremtidige tørke

 

Figur 2 viser den procentvise ændring i antallet af tørre dage om sommeren (jun-aug) for hele Danmark mellem 1981-2010 og fremtidsperioderne 2011-2040, 2041-2070 og 2071-2100 i scenarierne RCP4.5 og RCP8.5.

 

Toer3

Figur 2 Fremtidige tørkedage og periode. Kilde Klimaatlas

  

Til venstre ses antallet af tørre dage med mindre end 1 mm nedbør, til højre længden af den længste sammenhængende tørre periode. Den forventede ændring i slutningen af århundredet for RCP8.5 er 7% (med et usikkerhedsinterval fra -5 til 11%) for antallet af tørre dage, og 11% (med et usikkerhedsinterval fra -12 til 31%) for den længste tørre periode.


Læs mere og udforsk data på Klimaatlas.dk

Senest redigeret: 03-12-2020