Brevkasse
Del RSS RSS Print

Brevkasse

Spørgsmål til dræn og etablering af pumpebrøn

  

Må kommunen afvande fra offentlig vej ind over min parcelhusgrund?

 

Vurdering af klimatilpasningstiltag i nyt hus

 

Kloakvand i kælderen

 

Grundlag for klimafaktor

 

Borgerinddragelse i forbindelse med klimasikring

 

Højtvandslukke eller bypass-brønd?

 

Hvad kan man stille op, hvis der er en vandåre under huset?

 

Markdræn tilstoppet af rødder

 

Har vi en vandåre under huset?

 

Stormflodshændelse, 100-årshændelse og monsterregn?

 

Klimatilpasning - hvornår blev det aktuelt?

 

Separatkloakering

 

Kommunernes ansvar

 

Erstatningsregler ved nybyggeri

 

Overløbsventiler og keramikrør

 

Dimensionering af rensedamme

 

Vand fra naboen

 

Offentlig vejafvanding

 

LAR-løsninger i boligbyggeri

 

Ansvarsfordeling ved oversvømmet kælder

 

Tilskud til boligforeninger

 

Vand på legeplads

Senest redigeret: 01-08-2017

Kontakt eksperterne

Spørgsmål om klimatilpasning kan rettes til 

klimatilpasning@mst.dk

 

Skriv "Spørg eksperterne" i emnelinjen. Så finder vi den rigtige ekspert til at besvare dit spørgsmål.

Forbehold

Offentliggørelsen af svarene betyder ikke nødvendigvis, at de giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Brevkassen kan ikke benyttes som erstatning for professionel rådgivning inden for klimatilpasning.