Sådan bruger du KystplanlæggerenColourbox
Del artikel Print

Sådan bruger du Kystplanlæggeren

Få mest muligt ud af værktøjet
Find en lokalitet på kortet, der har interesse. Vælg fra menuen i højre side en højvandshændelse ud fra valg af et scenarie, en returperiode samt om resultatet skal vises for år 2050 eller 2100. For at få en robust information om højvandshændelser kan du vælge eksempelvis at se resultater af både en hændelse i 2050 og 2100. Supplér med information om højvandsstatistik for en af de 55 stationer langs kysterne.

Ved at anvende [i] kan du få information om højden over havet på baggrund af Danmarks Højdemodel.


Det kan værktøjet også

Til at understøtte fortolkningen af højvandsscenarierne er værktøjet suppleret med en række informationslag, som du kan tilvælge. du kan hente information om:

  • kysttype
  • kystbeskyttelse
  • bølgeenergi
  • kommunegrænser
  • forløbet af en valgt højdekurve
  • retning for sedimenttransport

 

 

Derudover har værktøjet nogle hjælpeikoner øverst til venstre:

 

info Få informationer om et valgt punkt, for eksempel koten.
 
info Lav en udskrift af det, der vises på skærmen

 

Hvis du har kommentarer, er du velkommen til at skrive til 

LOADEMAIL[klimatilpasning]DOMAIN[mst.dk]