KystplanlæggerColourbox
Del artikel Print

Kystplanlægger

Dette værktøj er et screeningsværktøj til kystplanlægning under hensyn til fremtidens forventede klimaudvikling.

Med værktøjet kan du:

  • Vælge højvandshændelser (lav, middel, høj og meget høj) og se hvilken højvandstand, som statistisk set vil forekomme et givet sted hvert 20, 50 eller 100 år for år 2050 og år 2100.

 

  • Få information om terrænhøjder. Du kan få tegnet højdekurver på kortet, og vælger du værktøjet [z] og klikker på kortet, får du terrænhøjden på stedet.

 

  • Få adgang til forskellige data for de danske kyster herunder bølgeenergi, kysttyper, sedimenttransport-retning og kystbeskyttelse.

 

Værktøjet er udviklet i samarbejde med Kystdirektoratet og Københavns Universitet. Hvis du har kommentarer til kortet, er du velkommen til at skrive til klimatilpasning@mst.dk

 

Værktøjet har udelukkende vejledende karakter. Anbefalingen er at foretage en nærmere analyse, inden der bliver iværtsat eventuelle tiltag.

 

Senest redigeret: 28-08-2014