Nyheder/service-pages/rss-page/rss-feeds/rss-news/RSS NyhederVidenblad om plænegræsser i lokal afledning af regnvand anlæg /aktuelt/nyheder/2024/maj/videnblad-om-plaenegraesser-i-lokal-afledning-af-regnvand-anlaeg//aktuelt/nyheder/2024/maj/videnblad-om-plaenegraesser-i-lokal-afledning-af-regnvand-anlaeg/Københavns Universitet udgiver løbende videnblade med egne forskningsresultater.2024-05-22T00:00:00KAMP opdatering lanceret/aktuelt/nyheder/2024/april/kamp-opdatering-lanceret//aktuelt/nyheder/2024/april/kamp-opdatering-lanceret/KAMP bliver i disse dage opdateret på baggrund af opdaterede data om havvand på land fra SDFI. Der er derfor igen overensstemmelse med de udbredelser af oversvømmelser der kan ses på siden, og de udpegninger af bygninger der bliver fremhævet i løsningen. 2024-04-12T00:00:00Ny viden om sårbarheder og skader som følge af oversvømmelse/aktuelt/nyheder/2024/marts/ny-viden-om-saarbarheder-og-skader-som-foelge-af-oversvoemmelse//aktuelt/nyheder/2024/marts/ny-viden-om-saarbarheder-og-skader-som-foelge-af-oversvoemmelse/Miljøstyrelsen og Kystdirektoratet har i det fælles projekt ”Vand fra alle sider” undersøgt forskellige typer af sårbarheder og skader som følge af oversvømmelse. 2024-03-21T00:00:00Europa er ikke klar til hyppigt stigende klimarisici/aktuelt/nyheder/2024/marts/europa-er-ikke-klar-til-de-hyppigt-stigende-klima-risikoer//aktuelt/nyheder/2024/marts/europa-er-ikke-klar-til-de-hyppigt-stigende-klima-risikoer/Det Europæiske Miljøagentur (EEA) beskriver i den ny publicerede og første europæiske klimarisikovurderingsrapport, at Europa er det kontinent i verden, der opvarmes hurtigst samt at risici forbundet med klimaforandringer truer energi- og fødevaresikkerhed, økosystemer, infrastruktur, vandressourcer, finansielle stabilitet og folkesundhed. EEA vurderer, at mange af disse risici allerede har nået et kritisk niveau og kan blive katastrofale, hvis der ikke handles hurtigt og beslutsomt.2024-03-14T00:00:00Hvor store stormfloder kan ramme København/aktuelt/nyheder/2024/marts/hvor-store-stormfloder-kan-ramme-koebenhavn//aktuelt/nyheder/2024/marts/hvor-store-stormfloder-kan-ramme-koebenhavn/Dansk meteorologisk institut er i samarbejde med Kystdirektoratet kommet med nye beregninger for, hvordan stigninger af havniveauet kan påvirke den maksimale vandstand under stormflod.2024-03-05T00:00:00Odense Fjord og Fyn bliver del af stort EU-forskningsprojekt/aktuelt/nyheder/2024/marts/odense-fjord-og-fyn-bliver-del-af-stort-eu-forskningsprojekt//aktuelt/nyheder/2024/marts/odense-fjord-og-fyn-bliver-del-af-stort-eu-forskningsprojekt/EU har i sit internationale forskningsprojekt Arcadia udpeget Fyn og Odense Fjord. Med udpegningen kommer en økonomisk millionbevilling der skal styrke samarbejdet, og skabe viden til resten af verden.2024-03-01T00:00:00Videnblade om eksempler på tilbageføring med relevans for klimatilpasningen/aktuelt/nyheder/2024/februar/videnblade-om-eksempler-paa-tilbagefoering-med-relevans-for-klimatilpasningen//aktuelt/nyheder/2024/februar/videnblade-om-eksempler-paa-tilbagefoering-med-relevans-for-klimatilpasningen/Københavns Universitet udgiver regelmæssigt videnblade med egne forskningsresultater, hvor denne fokusere på tilbageføring. 2024-02-14T00:00:0017 stærke klimaprofiler skal rådgive Nationalt Center for Klimaforskning/aktuelt/nyheder/2024/februar/17-staerke-klimaprofiler-skal-raadgive-nationalt-center-for-klimaforskning//aktuelt/nyheder/2024/februar/17-staerke-klimaprofiler-skal-raadgive-nationalt-center-for-klimaforskning/Nationalt Center for Klimaforskning (NCKF) ved DMI har nedsat et rådgivende udvalg med 17 klima-kyndige medlemmer, der skal give bedre indsigt i samfundets tendenser, udfordringer og behov. 2024-02-06T00:00:00150 mio. kr. til kystbeskyttelse i hele landet/aktuelt/nyheder/2023/december/150-mio-kr-til-kystbeskyttelse-i-hele-landet//aktuelt/nyheder/2023/december/150-mio-kr-til-kystbeskyttelse-i-hele-landet/Kystpuljen støtter syv kystbeskyttelsesprojekter der skal reducere risikoen for oversvømmelse og erosion.2023-12-21T00:00:00Danske kommuner udarbejder klimahandlingsplaner for at tilpasse samfundet til fremtidens klimaforandringer/aktuelt/nyheder/2023/december/danske-kommuner-udarbejder-klimahandlingsplaner-for-at-tilpasse-samfundet-til-fremtidens-klimaforandringer//aktuelt/nyheder/2023/december/danske-kommuner-udarbejder-klimahandlingsplaner-for-at-tilpasse-samfundet-til-fremtidens-klimaforandringer/En ny rapport fra CONCITO danner et overblik, over kommunernes klimatilpasningsindsats og vurderer potentialet for fremtidige forbedringer. 2023-12-12T00:00:00Stormflodsramte kommuner får hotline til Kystdirektoratet/aktuelt/nyheder/2023/november/stormflodsramte-kommuner-faar-hotline-til-kystdirektoratet//aktuelt/nyheder/2023/november/stormflodsramte-kommuner-faar-hotline-til-kystdirektoratet/Som en støtte til de kommuner, der blev ramt af stormfloden 20. og 21. oktober, har Kystdirektoratet nu oprettet en direkte linje, hvor kommunale medarbejdere, digelag og lystbådehavne kan få vejledning i forbindelse med genopbygningsarbejdet.2023-11-03T00:00:00SDFI lancerer ny version af det Hydrologiske Informations- og Prognosesystem/aktuelt/nyheder/2023/oktober/sdfi-lancerer-ny-version-af-det-hydrologiske-informations-og-porgnosesystem//aktuelt/nyheder/2023/oktober/sdfi-lancerer-ny-version-af-det-hydrologiske-informations-og-porgnosesystem/Det nye HIP har et mere brugervenligt design, bedre performance og flere funktionaliteter. 2023-10-25T00:00:00Regeringen er klar med sit udspil til Klimatilpasningsplan 1/aktuelt/nyheder/2023/oktober/regeringen-er-klar-med-sit-udspil-til-klimatilpasningsplan-1//aktuelt/nyheder/2023/oktober/regeringen-er-klar-med-sit-udspil-til-klimatilpasningsplan-1/Der er behov for at sætte endnu stærkere ind for at sikre vores kyster, byer, boliger og infrastruktur mod konsekvenserne af klimaforandringerne. Det vil nyt udspil hjælpe kommuner og grundejere videre med.2023-10-23T00:00:00Ansøgningsrunden til Vand- og klimaprojekter 2023 er åben/aktuelt/nyheder/2023/oktober/i-dag-aabner-ansoegningsrunden-til-vand-og-klimaprojekter-2023//aktuelt/nyheder/2023/oktober/i-dag-aabner-ansoegningsrunden-til-vand-og-klimaprojekter-2023/Det er muligt at søge tilskud til vand-og klimaprojekter, hvis ansøgningen indsendes inden d. 22. november 2023.2023-10-03T00:00:00Tørken i Danmark/aktuelt/nyheder/2023/juni/danmark-ramt-af-toerke//aktuelt/nyheder/2023/juni/danmark-ramt-af-toerke/Klimaforandringerne ses tydeligt i den manglende mængde nedbør.2023-06-22T00:00:00Nordisk samarbejde med EU resulterer i nyt klimatilpasningskatalog. /aktuelt/nyheder/2023/juni/klimatilpasnings-katalog//aktuelt/nyheder/2023/juni/klimatilpasnings-katalog/Kataloget, ”Urban Climate Adaptation in the Nordics” (UCAN), indeholder 12 innovative klimatilpasningsløsninger fra nordiske og baltiske byer.2023-06-19T00:00:00Pulje på 150 mio. kr. åbner for ansøgninger til kystbeskyttelse/aktuelt/nyheder/2023/juni/pulje-paa-150-mio-kr-aabner-for-ansoegninger-til-kystbeskyttelse//aktuelt/nyheder/2023/juni/pulje-paa-150-mio-kr-aabner-for-ansoegninger-til-kystbeskyttelse/Kystkommuner og digelag i Vadehavet kan nu søge om støtte til kystbeskyttelsesprojekter.2023-06-06T00:00:00Danmark opruster til fremtidige oversvømmelser/aktuelt/nyheder/2023/maj/danmark-opruster-til-fremtidige-oversvoemmelser//aktuelt/nyheder/2023/maj/danmark-opruster-til-fremtidige-oversvoemmelser/Finansloven 2023 øremærker ca. 190 mio. kr. til nyt varslingssystem.2023-05-01T00:00:00Kystbeskyttelsesprojekt begynder ved Køge/aktuelt/nyheder/2023/april/kystbeskyttelsesprojekt-begynder-ved-koege-kyst//aktuelt/nyheder/2023/april/kystbeskyttelsesprojekt-begynder-ved-koege-kyst/Sten for sten begynder kystbeskyttelsesarbejdet ved overgangen mellem Den Maritime Halvø og Søndre Havn, hvor der skal ligge 500 nye boliger.2023-04-19T00:00:00Nyt nyhedsbrev fra klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2023/april/nyt-nyhedsbrev-fra-klimatilpasningdk//aktuelt/nyheder/2023/april/nyt-nyhedsbrev-fra-klimatilpasningdk/Læs det nyeste nyhedsbrev fra klimatilpasning.dk, der bl.a. omhandler opdatering af DMI's Klimaatlas og KAMP værktøjet, samt nye cases og publikationer om klimatilpasning.2023-04-14T00:00:00Historisk stort natur- og klimatilpasningsprojekt på vej til Kongeåen /aktuelt/nyheder/2023/marts/historisk-stort-natur-og-klimatilpasningsprojekt-paa-vej-til-kongeaaen//aktuelt/nyheder/2023/marts/historisk-stort-natur-og-klimatilpasningsprojekt-paa-vej-til-kongeaaen/644 hektar marker og lavbundsjord forvandles til et storslået naturområde, der samtidig kan imødegå klimaforandringerne 2023-03-31T00:00:00Ny rapport: Hvornår udløses en skade ved oversvømmelse?/aktuelt/nyheder/2023/marts/hvornaar-en-skade-udloeses-ifm-oversvoemmelse//aktuelt/nyheder/2023/marts/hvornaar-en-skade-udloeses-ifm-oversvoemmelse/Miljøstyrelsen har fået udarbejdet en ny rapport om bygninger og vejes sårbarhed over for oversvømmelse. Hovedformålet med rapporten er, at opnå større viden om skadesomkostningerne forbundet med oversvømmelse af bygninger og veje.2023-03-30T00:00:00Ny EU rapporter om teknisk og bedste praksis for klimatilpasning af bygninger/aktuelt/nyheder/2023/marts/ny-eu-rapport-om-klimatilpasning-af-bygninger//aktuelt/nyheder/2023/marts/ny-eu-rapport-om-klimatilpasning-af-bygninger/Målet med de nye rapporter er, at danne rammer for vejledning om klimatilpasning på bygningsniveau. Dette er både for nye og eksisterende bygninger, med fokus på at reducere de største risikoer, forbedre fremtidssikringen af byggerier.2023-03-30T00:00:00MUDP åbner for ansøgninger til udvikling og test af miljøteknologier/aktuelt/nyheder/2023/marts/mudp-aabner-for-ansoegninger-til-udvikling-og-test-af-miljoeteknologier//aktuelt/nyheder/2023/marts/mudp-aabner-for-ansoegninger-til-udvikling-og-test-af-miljoeteknologier/I 2023 har MUDP 122 mio. kr. i puljen til nye projekter. 2023-03-28T00:00:00FN's klimapanel udgiver ny essentiel klimarapport/aktuelt/nyheder/2023/marts/fns-klimapanel-udgiver-ny-essentiel-klimarapport//aktuelt/nyheder/2023/marts/fns-klimapanel-udgiver-ny-essentiel-klimarapport/FN's nye Synteserapport kommer til at danne det videnskabelige grundlag for klimapolitik, når vi bevæger os fremad gennem resten af dette årti.2023-03-23T00:00:00Nordfyn igangsætter historisk anlægsprojekt/aktuelt/nyheder/2023/marts/nordfyn-igangsaetter-historisk-anlaegsprojekt//aktuelt/nyheder/2023/marts/nordfyn-igangsaetter-historisk-anlaegsprojekt/Med et budget på 90 mio. kr. bliver digeprojektet det største anlægsarbejde i kommunens historie.2023-03-20T00:00:00Lemvig bliver en af fem forsøgskommuner i nyt klima-projekt/aktuelt/nyheder/2023/marts/lemvig-bliver-en-af-fem-forsoegskommuner-i-nyt-klima-projekt//aktuelt/nyheder/2023/marts/lemvig-bliver-en-af-fem-forsoegskommuner-i-nyt-klima-projekt/Fem danske kommuner modtager EU rammebevilling til klimatilpasnings- og vandhåndteringsprojekter2023-03-20T00:00:00Videnblade om tilbageføring som en del af klimatilpasning og landskabsstrategi for Nørreådalen/aktuelt/nyheder/2023/marts/videnblade-om-tilbagefoering-som-en-del-af-klimatilpasning-og-landskabsstrategi-for-noerrreaadalen//aktuelt/nyheder/2023/marts/videnblade-om-tilbagefoering-som-en-del-af-klimatilpasning-og-landskabsstrategi-for-noerrreaadalen/Københavns Universitet udgiver regelmæssigt videnblade med egne forskningsresultater.2023-03-13T00:00:00Rapport fra Det Europæiske Miljøagentur om vejen mod klimarobusthed i Europa /aktuelt/nyheder/2023/marts/advancing-towards-climate-resilience-in-europe//aktuelt/nyheder/2023/marts/advancing-towards-climate-resilience-in-europe/Rapporten giver et overblik over klimatilpasningindsatsen i EU-landene og Tyrkiet2023-03-07T00:00:00Klimaatlas opdateres med nyt scenarie for klimaforandringer i Danmark/aktuelt/nyheder/2023/marts/klimaatlas-opdateres-med-nyt-scenarie-for-klimaforandringer-i-danmark//aktuelt/nyheder/2023/marts/klimaatlas-opdateres-med-nyt-scenarie-for-klimaforandringer-i-danmark/DMI opdaterer klimaatlas med et scenarie, som viser de forventede klimaændringer i Danmark, hvis den globale opvarmning holdes under 2°C.2023-03-03T00:00:00Status på klimaforskningen i 2022/aktuelt/nyheder/2023/februar/status-paa-klimaforskningen-i-2022//aktuelt/nyheder/2023/februar/status-paa-klimaforskningen-i-2022/Nationalt Center for Klimaforskning (NCKF) på DMI har samlet et overblik over status og resultater af de igangværende forskningsprojekter i 20222023-02-28T00:00:00Ny ansøgningsrunde til CLEANs Videnbroprojekter/aktuelt/nyheder/2023/februar/call-videnbroprojekt-runde-4//aktuelt/nyheder/2023/februar/call-videnbroprojekt-runde-4/CLEAN åbner for 4. og sidste runde af ansøgninger til videnbroprojekter inden for miljøteknologi 2023-02-22T00:00:00Rekordstor 150 mio. kr. pulje skal deles af 10 projekter til kystbeskyttelse/aktuelt/nyheder/2023/februar/10-projekter-kommer-til-at-dele-rekordstor-pulje-paa-150-mio-kroner-til-kystbeskyttelse//aktuelt/nyheder/2023/februar/10-projekter-kommer-til-at-dele-rekordstor-pulje-paa-150-mio-kroner-til-kystbeskyttelse/Den danske stats pulje til kystbeskyttelsesprojekter har aldrig været større, hvilket tyder godt for 10 kystbeskyttelsesprojekter landet over. 2023-02-03T00:00:00Nye grafer fra Hipdata viser hvordan klimaforandringer påvirker sæsonvariation i grundvand og vandløb/aktuelt/nyheder/2023/februar/nye-grafer-fra-hipdata-viser-hvordan-klimaforandringer-paavirker-saesonvariation-i-grundvand-og-vandloeb//aktuelt/nyheder/2023/februar/nye-grafer-fra-hipdata-viser-hvordan-klimaforandringer-paavirker-saesonvariation-i-grundvand-og-vandloeb/Med det nye data og grafer fra Hipdata kan man se hvordan klimaforandringer påvirker dybden til grundvandet, og vandføring i vandløbene.2023-02-03T00:00:00Ny prototype af udstilling af LAR-data kan hjælpe i byplanlægningen/aktuelt/nyheder/2023/februar/ny-prototype-udviklet-af-sdfi-om-udstilling-af-resultater-fra-lokal-afledning-af-regnvand//aktuelt/nyheder/2023/februar/ny-prototype-udviklet-af-sdfi-om-udstilling-af-resultater-fra-lokal-afledning-af-regnvand/SDFI har sammen med Aarhus kommune og Aarhus vand udarbejdet en ny prototype, der skal gøre data fra anlæg til lokal afledning af regn mere tilgængelig, og herved hjælpe byplanlægningen.2023-02-03T00:00:00Vidensyntese om klimatilpasning og landbrug/aktuelt/nyheder/2023/februar/vidensyntese-om-klimatilpasning-og-landbrug//aktuelt/nyheder/2023/februar/vidensyntese-om-klimatilpasning-og-landbrug/Forskere fra Aarhus Universitet belyser klimaforandringernes konsekvens for dansk landbrug og mulige tilpasningstiltag.2023-02-01T00:00:00DMI fejrer 150 års jubilæum med klimaaftener rundt i landet/aktuelt/nyheder/2023/januar/dmi-fejrer-150-aars-jubilaeum-med-klimaftener-rundt-i-landet//aktuelt/nyheder/2023/januar/dmi-fejrer-150-aars-jubilaeum-med-klimaftener-rundt-i-landet/I starten af 2023 afholder DMI en række arrangementer for alle om globale klimaforandringer og deres lokale konsekvenser i fire af landets kommuner.2023-01-23T00:00:00Nordisk Ministerråds seneste rapport om det nordiske arbejde med naturbaserede løsninger /aktuelt/nyheder/2023/januar/nordiske-samarbejde-working-with-nature-based-solutions//aktuelt/nyheder/2023/januar/nordiske-samarbejde-working-with-nature-based-solutions/D. 6 januar 2023 udgav Nordisk Ministerråd denne rapport, der giver status på arbejdet med naturbaserede klimatilpasningsløsninger i Norden.2023-01-17T00:00:00Nyt byrum skal kombinere klimasikring og adgang til vandet i Randers midtby /aktuelt/nyheder/2022/december/randers-faar-central-plads-ved-vandet//aktuelt/nyheder/2022/december/randers-faar-central-plads-ved-vandet/Det nye byrum, Flodlejet vil blive et eksempel på naturbaseret højvandsbeskyttelse i et centralt byområde 2022-12-06T00:00:00FN's miljøprograms nye Adaptation Gap Report/aktuelt/nyheder/2022/november/fns-miljoeprograms-nye-adaptation-gap-report-anno-2022//aktuelt/nyheder/2022/november/fns-miljoeprograms-nye-adaptation-gap-report-anno-2022/D. 1 november udgav FN's miljøprogram deres Adaptation Gap Report for år 2022.2022-11-09T00:00:00The 6th Nordic Conference on Climate Change Adaptation 'NOCCA23'/aktuelt/nyheder/2022/november/nocca23//aktuelt/nyheder/2022/november/nocca23/NOCCA inviterer til klimatilpasningskonference i Reykjavík2022-11-03T00:00:00Rungsted Kyst ved Hørsholm sikres mod fremtidens storme/aktuelt/nyheder/2022/oktober/sandfodring-i-rungsted//aktuelt/nyheder/2022/oktober/sandfodring-i-rungsted/En kilometer lang kyststrækning i Rungsted bliver nu sandfodret for at reducere bølgernes ødelæggelser af strandvejen og kysten. 2022-10-31T00:00:00Sommerhuse i Juelsminde sikres mod stigende vandstand og stormfloder/aktuelt/nyheder/2022/oktober/dige-i-juelsminde//aktuelt/nyheder/2022/oktober/dige-i-juelsminde/Små sommerhuse i Bugten i Juelsminde sikres mod 100 års-hændelser.2022-10-31T00:00:00Vejviser til helhedsorienteret risikostyring af oversvømmelse/aktuelt/nyheder/2022/oktober/vejviser-til-helhedsorienteret-risikostyring-af-oversvoemmelse//aktuelt/nyheder/2022/oktober/vejviser-til-helhedsorienteret-risikostyring-af-oversvoemmelse/Kystdirektoratet har udgivet en vejviser rapport til kommuner, der har fokus på håndteringen af risikoen for oversvømmelse.2022-10-27T00:00:00Coast to Coast Climate Challenge markerer afslutning på 6 års arbejde/aktuelt/nyheder/2022/oktober/coast-to-coast-climate-challenge//aktuelt/nyheder/2022/oktober/coast-to-coast-climate-challenge/Coast to Coast Climate Challenge (C2C CC) har afholdt konferencen ”Done, What’s Next?” samt udgivet en samlet rapport med projektets 24 delprojekter.2022-10-18T00:00:00Verdens største byer synker hurtigere end havet stiger/aktuelt/nyheder/2022/oktober/verdens-stoerste-byer-synker-hurtigere-end-havet-stiger//aktuelt/nyheder/2022/oktober/verdens-stoerste-byer-synker-hurtigere-end-havet-stiger/Et studie fra Nanyang Technological University i Singapore er kommet frem til at 44 af de 48 største byer i verden vil have områder der synker hurtigere end havet stiger.2022-10-14T00:00:00GEUS udregner ny prognose om afsmeltningen af Indlandsisen/aktuelt/nyheder/2022/oktober/geus-forudsiger-afsmeltning-af-indlandsisen-uanfaegtet-co2-udledning//aktuelt/nyheder/2022/oktober/geus-forudsiger-afsmeltning-af-indlandsisen-uanfaegtet-co2-udledning/Havniveauet stiger uanset niveauet af global opvarmning.2022-10-13T00:00:00UDBUD af klimatilpasningsprojekt i nordisk regi/aktuelt/nyheder/2022/oktober/udbud-af-klimatilpasningsprojekt-i-nordisk-regi//aktuelt/nyheder/2022/oktober/udbud-af-klimatilpasningsprojekt-i-nordisk-regi/Nordisk ministerråd søger bud på udarbejdelse af en komparativ analyse af klimatilpasning i Norden. 2022-10-06T00:00:00Rødovre fremmer naturen i sammenspil med klimatilpasning./aktuelt/nyheder/2022/september/helhedsorienteret-klimaprojekt-i-roedovre//aktuelt/nyheder/2022/september/helhedsorienteret-klimaprojekt-i-roedovre/På trods af at være den kommune i Danmark med mindst vild natur, formår Rødovre at tænke biodiversitet sammen med klimatilpasning.2022-09-29T00:00:00Digebyggeri i Høll ved Vejle nærmer sig sin afslutning/aktuelt/nyheder/2022/september/digebyggeri-i-hoell//aktuelt/nyheder/2022/september/digebyggeri-i-hoell/Et fire kilometer langt dige i Høll er snart klar til at sikre mod vinterens oversvømmelser.2022-09-23T00:00:00Digebyggeri skal sikre sommerhusområde på Enø ved Karrebæksminde/aktuelt/nyheder/2022/september/digebyggeri-paa-enoe//aktuelt/nyheder/2022/september/digebyggeri-paa-enoe/Kystsikringen, der med digebyggerier og højvandsmure skal sikre øens 1.500 sommerhuse mod vandstigninger på op til to meter, er påbegyndt.2022-09-23T00:00:00Remiseparken på Amager skal inspirere til klimatilpasning i New York/aktuelt/nyheder/2022/september/park-paa-amager-kan-inspirere-new-yorks-klimatilpasning//aktuelt/nyheder/2022/september/park-paa-amager-kan-inspirere-new-yorks-klimatilpasning/Klimaansvarlige fra New York besøgte under IWA-vandkonferencen i København, parken på Amager2022-09-16T00:00:00Vejle fremtidssikrer mod oversvømmelser/aktuelt/nyheder/2022/september/nyt-vaaben-skal-sikre-vejle-mod-oversvoemmelse//aktuelt/nyheder/2022/september/nyt-vaaben-skal-sikre-vejle-mod-oversvoemmelse/Kampen mod fremtidige oversvømmelser sikrer Vejle ved hjælp af nye våben.2022-09-12T00:00:00Skovenes modstandskraft bliver svækket af klimaforandringerne/aktuelt/nyheder/2022/august/skovenes-modstandskraft-bliver-svaekket-af-klimaforandringerne//aktuelt/nyheder/2022/august/skovenes-modstandskraft-bliver-svaekket-af-klimaforandringerne/Ny forskning fra Firenze Universitet viser, at verdens skove får stadigt sværere ved at reetablere sig i kølvandet på naturlige hændelser som tørke og brande såvel som antropologisk skovrydning.2022-08-30T00:00:00Ny natur skal beskytte Vejle og Dragør mod oversvømmelse/aktuelt/nyheder/2022/august/ny-natur-skal-beskytte-vejle-og-dragoer-mod-oversvoemmelse//aktuelt/nyheder/2022/august/ny-natur-skal-beskytte-vejle-og-dragoer-mod-oversvoemmelse/Vejle og Dragør får støtte til at beskytte deres kyststrækninger mod oversvømmelser.2022-08-29T00:00:00Kystsikringen af Hostrup Strand bliver et kommunalt fællesprojekt i Skive /aktuelt/nyheder/2022/august/kystsikringen-af-hostrup-strand-bliver-et-kommunalt-faellesprojekt//aktuelt/nyheder/2022/august/kystsikringen-af-hostrup-strand-bliver-et-kommunalt-faellesprojekt/Da medlemmer af det lokale kystbeskyttelseslag ikke har kunne nå til enighed om projektets udformning, har de anmodet kommunen om at blive den primære drivkraft på projektet2022-08-09T00:00:00Nyt vådområdeprojekt skal gavne kystnaturen i Mariager Fjord /aktuelt/nyheder/2022/juli/nyt-vaadomraadeprojekt-skal-gavne-kystnaturen-i-mariager-fjord//aktuelt/nyheder/2022/juli/nyt-vaadomraadeprojekt-skal-gavne-kystnaturen-i-mariager-fjord/Fem kilometer dige skal flyttes fra kystlinjen og længere ind i landet for at gøre plads til strandenge og det stigende havvand. 2022-07-06T00:00:00Publikation om udvikling af klimaresistente byer i Danmark /aktuelt/nyheder/2022/august/ny-publikation-om-danmarks-baeredygtige-loesninger-til-klimatilpasning//aktuelt/nyheder/2022/august/ny-publikation-om-danmarks-baeredygtige-loesninger-til-klimatilpasning/Publikationen giver en række eksempler på, hvordan man sikrer en bæredygtig vandforsyning 2022-07-01T00:00:00Vadehavets svageste dige bliver fremtidssikret/aktuelt/nyheder/2022/juni/vadehavets-svageste-dige-bliver-fremtidssikret//aktuelt/nyheder/2022/juni/vadehavets-svageste-dige-bliver-fremtidssikret/Juvrediget på Rømø forstærkes med klæg og en ny profil, for at gøre det mere modstandsdygtigt mod havets bølger.2022-06-29T00:00:00Rekordstor pulje til kystbeskyttelse/aktuelt/nyheder/2022/juni/rekordstor-pulje-til-kystbeskyttelse//aktuelt/nyheder/2022/juni/rekordstor-pulje-til-kystbeskyttelse/Ny politisk aftale sikrer 150 mio. kr. til den største kystbeskyttelsenspulje nogensinde.2022-06-13T00:00:00Ny risikokortlægning forudser kæmperegning til Odense/aktuelt/nyheder/2022/juni/ny-risikokortlaegning-forudser-kaemperegning-i-odense//aktuelt/nyheder/2022/juni/ny-risikokortlaegning-forudser-kaemperegning-i-odense/En ny risikokortlægning udarbejdet af LHN Water for Odense kommune, viser en mulig fremtidig regning på 100 mio. kr. forårsaget af klimaforandringer. 2022-06-12T00:00:00EU LIFE-programmet er åbnet for ansøgninger med et historisk stort budget /aktuelt/nyheder/2022/juni/eu-life-programmet-er-aabnet-for-ansoegninger-med-et-historisk-stort-budget//aktuelt/nyheder/2022/juni/eu-life-programmet-er-aabnet-for-ansoegninger-med-et-historisk-stort-budget/LIFE er den eneste EU-fond, der udelukkende fokuserer på miljø- og klimamål 2022-05-31T00:00:00Ny ansøgningsrunde til forbedret klima-lavbundsordning/aktuelt/nyheder/2022/maj/ny-ansoegningsrunde-til-forbedret-klima-lavbundsordning//aktuelt/nyheder/2022/maj/ny-ansoegningsrunde-til-forbedret-klima-lavbundsordning/Klima-lavbundsordningen er Miljøstyrelsens tilskudsordning, hvor landmænd med lavtliggende jorder kan få tilskud til at sløjfe drænene 2022-05-23T00:00:00Ny version af vejledning i planlægning for forebyggelse af oversvømmelse og erosion/aktuelt/nyheder/2022/april/ny-version-af-vejledning-i-planlaegning-for-forebyggelse-af-oversvoemmelse-og-erosion//aktuelt/nyheder/2022/april/ny-version-af-vejledning-i-planlaegning-for-forebyggelse-af-oversvoemmelse-og-erosion/Tredje og endelige version af vejledningen er ude nu2022-04-19T00:00:00IPCC’s sjette hovedrapport del 3/aktuelt/nyheder/2022/april/ipcc-s-sjette-hovedrapport-del-3//aktuelt/nyheder/2022/april/ipcc-s-sjette-hovedrapport-del-3/Vi skal handle nu - resultatet af seks års arbejde med at gennemgå videnskabelige artikler 2022-04-08T00:00:00DANVA udkommer med tredje udgave af Klimakogebog/aktuelt/nyheder/2022/april/danva-udkommer-med-tredje-udgave-af-klimakogebog//aktuelt/nyheder/2022/april/danva-udkommer-med-tredje-udgave-af-klimakogebog/Klimakogebogen udkommer i forlængelse af den seneste delrapport fra FN’s Klimapanel, IPCC, og beskriver hvordan kommuner og vandselskaber kan samarbejde om klimatilpasning.2022-04-08T00:00:00Ny tørkeerstatningsordning vedtaget /aktuelt/nyheder/2022/april/ny-toerkeerstatningsordning-vedtaget//aktuelt/nyheder/2022/april/ny-toerkeerstatningsordning-vedtaget/Fra den 1. juli 2022 kan man få erstatning for bygningsskader forårsaget af langvarig tørke2022-04-04T00:00:00Stormrådet ændrer navn til Naturskaderådet /aktuelt/nyheder/2022/april/stormraadet-aendrer-navn-til-naturskaderaadet//aktuelt/nyheder/2022/april/stormraadet-aendrer-navn-til-naturskaderaadet/Navneændringen træder i kraft 1. juli 20222022-04-04T00:00:00Ny vejledning viser hvordan man får mest klimatilpasning for pengene/aktuelt/nyheder/2022/marts/ny-vejledning-viser-hvordan-man-faar-mest-klimatilpasning-for-pengene//aktuelt/nyheder/2022/marts/ny-vejledning-viser-hvordan-man-faar-mest-klimatilpasning-for-pengene/Metoden i den nye vejledning fra Miljøstyrelsen skal styrke de samfundsøkonomiske hensyn i klimatilpasning. 2022-03-23T00:00:00Nyt notat kommer med metoder til estimering af skader i forbindelse med højtstående grundvand/aktuelt/nyheder/2022/marts/nyt-notat-kommer-med-metoder-til-estimering-af-skader-i-forbindelse-med-hoejtstaaende-grundvand//aktuelt/nyheder/2022/marts/nyt-notat-kommer-med-metoder-til-estimering-af-skader-i-forbindelse-med-hoejtstaaende-grundvand/Højtstående grundvand kan have en række negative konsekvenser for veje, jernbaner og bygninger – såsom sætningsskader i bygninger, der er bygget til at stå på tør grund. 2022-03-14T00:00:00Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har opdateret årets oversvømmelseskort og KAMP opdateres med de nye data/aktuelt/nyheder/2022/marts/styrelsen-for-dataforsyning-og-effektivisering-har-opdateret-aarets-oversvoemmelseskort-og-kamp-opdateres-med-de-nye-data//aktuelt/nyheder/2022/marts/styrelsen-for-dataforsyning-og-effektivisering-har-opdateret-aarets-oversvoemmelseskort-og-kamp-opdateres-med-de-nye-data/Hvert år opdaterer SDFE de hydrologiske højdemodeller der bruges af en række myndigheder bl.a. af Miljøstyrelsen i klimatilpasningsværktøjet KAMP. 2022-03-14T00:00:00Nyetableret vådområde stopper oversvømmelser af Hadsten Midtby/aktuelt/nyheder/2022/marts/nyetableret-vaadomraade-stopper-oversvoemmelser-af-hadsten-midtby//aktuelt/nyheder/2022/marts/nyetableret-vaadomraade-stopper-oversvoemmelser-af-hadsten-midtby/Kollerup Enge har været sat på en prøve i løbet af februar på grund af de store regnmængder – vådområdet består prøven2022-03-07T00:00:00Beredskabsstyrelsen tilføjer hedebølger og tørke til listen over nationale risikofaktorer/aktuelt/nyheder/2022/marts/beredskabsstyrelsen-tilfoejer-hedeboelger-og-toerke-til-listen-over-nationale-risikofaktorer//aktuelt/nyheder/2022/marts/beredskabsstyrelsen-tilfoejer-hedeboelger-og-toerke-til-listen-over-nationale-risikofaktorer/Beredskabsstyrelsen er netop udkommet med rapport Nationalt Risikobillede 2022, der giver et overblik over de risici det danske samfund står over for i dag. 2022-03-04T00:00:00IPCC's sjette hovedrapport del 2 /aktuelt/nyheder/2022/februar/ipccs-sjette-hovedrapport//aktuelt/nyheder/2022/februar/ipccs-sjette-hovedrapport/Klimaforandringer rammer verden skævt, lyder budskabet i seneste rapport fra FN’s Klimapanel, der har fokus på konsekvenser af klimaforandringer og muligheder for tilpasning. Flere mennesker fordrives, dødeligheden stiger, sundheden falder og økosystemer trues. I takt med at temperaturen stiger, øges risikoen for uoprettelige skader og behovet for klimatilpasning.2022-02-28T00:00:00Miljøstyrelsen lancerer nyt værktøj til udtagning af lavbundsjorde/aktuelt/nyheder/2022/februar/miljoestyrelsen-lancerer-nyt-vaerktoej-til-udtagning-af-lavbundsjorde//aktuelt/nyheder/2022/februar/miljoestyrelsen-lancerer-nyt-vaerktoej-til-udtagning-af-lavbundsjorde/Med det nye klima-lavbundskort bliver det nemmere for private såvel som kommuner og styrelser at udpege egnede arealer til udtagning under klima-lavbundsordningen. 2022-02-28T00:00:00Øresundsbroen bliver stormflodssikret for 60 mio. kroner/aktuelt/nyheder/2022/februar/øresundsbroen-bliver-stormflodssikret-for-60-mio-kroner//aktuelt/nyheder/2022/februar/øresundsbroen-bliver-stormflodssikret-for-60-mio-kroner/Den store investering fra Øresundsbro Konsortiet skal gå til stormflodssikring af både Peberholm og Kastrup Halvø over de næste fire år. 2022-02-23T00:00:00Danmark får snart sin største skybrudstunnel hidtil /aktuelt/nyheder/2022/februar/danmark-faar-snart-sin-stoerste-skybrudstunnel-hidtil//aktuelt/nyheder/2022/februar/danmark-faar-snart-sin-stoerste-skybrudstunnel-hidtil/HOFOR, Novafos og Frederiksberg Forsyning har brugt de sidste par år på forundersøgelser og boringer for at finde en placering for en skybrudstunnel under Svanemøllen. 2022-02-22T00:00:00Nyt nyhedsbrev fra klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2022/februar/nyhedsbrev-februar-2022//aktuelt/nyheder/2022/februar/nyhedsbrev-februar-2022/Læs det nyeste nyhedsbrev fra klimatilpasning.dk, der bl.a. omhandler et nyt værktøj til vurdering af LAR-elementer, en ny rapport om samfundsøkonomiske konsekvenser af oversvømmelser, samt tre nye cases af klimatilpasning.2022-02-22T00:00:00Ny analyse fra EEA viser omkostningerne af ekstreme vejrhændelser i Europa/aktuelt/nyheder/2022/februar/ny-analyse-fra-eea-viser-omkostningerne-af-ekstreme-vejrhaendelser-i-europa//aktuelt/nyheder/2022/februar/ny-analyse-fra-eea-viser-omkostningerne-af-ekstreme-vejrhaendelser-i-europa/I de sidste 40 år har ekstreme vejrhændelser kostet Europa 85.000-145.000 dødsfald og omkring en halv billion euro, hvor mindre end en tredjedel af tabene var forsikret. 2022-02-16T00:00:00Havvandsstigninger truer sjælden dansk natur, viser ny rapport/aktuelt/nyheder/2022/februar/havvandsstigninger-truer-sjaelden-dansk-natur-viser-ny-rapport//aktuelt/nyheder/2022/februar/havvandsstigninger-truer-sjaelden-dansk-natur-viser-ny-rapport/En ny rapport udviklet af COWI og SDU konkluderer at det stigende havvandspejl, grundet klimaforandringerne, vil påvirke kystnaturen over de næste 50 og 100 år. Resultaterne peger i retning af et forandret Dansk kystlandskab.2022-02-16T00:00:00Ny rapport om samfundsøkonomiske konsekvenser af oversvømmelser og investeringer i klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2022/februar/ny-rapport-om-samfundsoekonomiske-konsekvenser-af-oversvoemmelser-og-investeringer-i-klimatilpasning//aktuelt/nyheder/2022/februar/ny-rapport-om-samfundsoekonomiske-konsekvenser-af-oversvoemmelser-og-investeringer-i-klimatilpasning/Rapporten er udarbejdet af Danmarks Tekniske Universitet (DTU) for Miljøministeriet og er baseret på en vurdering af eksisterende danske og internationale studier. 2022-02-10T00:00:00Strandvejen i Hørsholm skal rettes med sandstrand/aktuelt/nyheder/2022/februar/strandvejen-i-hoersholm-skal-rettes-med-sandstrand//aktuelt/nyheder/2022/februar/strandvejen-i-hoersholm-skal-rettes-med-sandstrand/Kystsikringsplanen for Strandvejen mellem Bukkeballevej og Mikkelborg blev vedtaget enstemmigt i Klima- og Miljøudvalget i Hørsholm. 2022-02-01T00:00:00Nyt værktøj til vurdering af LAR-elementer /aktuelt/nyheder/2022/januar/nyt-vaerktoej-til-vurdering-af-lar-elementer//aktuelt/nyheder/2022/januar/nyt-vaerktoej-til-vurdering-af-lar-elementer/LAR Potentiale er et nyt værktøj der kan hjælpe med kvalificeringen af enkeltstående LAR-elementer i den tidlige designfase. 2022-01-31T00:00:00DMI skal fra 2023 varsle for oversvømmelser/aktuelt/nyheder/2022/januar/dmi-skal-fra-2023-varsle-for-oversvoemmelser//aktuelt/nyheder/2022/januar/dmi-skal-fra-2023-varsle-for-oversvoemmelser/Der blev afsat midler på finansloven 2022 til varsling af oversvømmelser2022-01-27T00:00:00SDU investerer 112 millioner kroner i nyt klimacenter/aktuelt/nyheder/2022/januar/sdu-investerer-112-millioner-kroner-i-nyt-klimacenter//aktuelt/nyheder/2022/januar/sdu-investerer-112-millioner-kroner-i-nyt-klimacenter/Klimacenteret skal sørge for banebrydende klimaforskning, som også skal have fokus på løsninger til klimatilpasning2022-01-25T00:00:00DMI's Klimaatlas opdateret/aktuelt/nyheder/2022/januar/dmis-klimaatlas-opdateret//aktuelt/nyheder/2022/januar/dmis-klimaatlas-opdateret/Se hvor ofte det nuværende varslingsniveau for højvande forventes at blive overskredet i fremtidens klima2022-01-24T00:00:00120 mio. kr. til udvikling af ny miljøteknologi/aktuelt/nyheder/2022/januar/120-mio-kr-til-udvikling-af-ny-miljoeteknologi//aktuelt/nyheder/2022/januar/120-mio-kr-til-udvikling-af-ny-miljoeteknologi/Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram - MUDP – har nu åbnet for ansøgninger om tilskud til udvikling, test og demonstration af ny miljøteknologi. I 2022 har MUDP 120 mio. kr. i puljen til projekter, der kan bidrage til at løse aktuelle miljø-, natur- eller klimaudfordringer.2022-01-20T00:00:00Nyt inspirationskatalog til sænkning af det terrænnære grundvand/aktuelt/nyheder/2022/januar/nyt-inspirationskatalog-til-saenkning-af-det-terraennaere-grundvand//aktuelt/nyheder/2022/januar/nyt-inspirationskatalog-til-saenkning-af-det-terraennaere-grundvand/C2C CC har i samarbejde med projektet TopSoil udviklet et inspirationskatalog til håndtering af terrænnært grundvand, hvor der er lagt vægt på mulighederne for at skabe merværdi. 2022-01-18T00:00:00Ny vejledning om kystbeskyttelse og Natura 2000-områder/aktuelt/nyheder/2022/januar/ny-vejledning-om-kystbeskyttelse-og-natura-2000-omraader//aktuelt/nyheder/2022/januar/ny-vejledning-om-kystbeskyttelse-og-natura-2000-omraader/2022-01-11T00:00:00Borgerne i Odsherred skal med i kampen mod oversvømmelser/aktuelt/nyheder/2022/januar/borgerne-i-odsherred-skal-med-i-kampen-mod-oversvoemmelser//aktuelt/nyheder/2022/januar/borgerne-i-odsherred-skal-med-i-kampen-mod-oversvoemmelser/I Odsherred Kommune har man taget skridtet videre end screeningsværktøjer til at lokalisere hvor oversvømmelserne påvirker lokalbefolkningerne. 2022-01-11T00:00:00Solrød Strand står overfor en trefoldig kystsikring/aktuelt/nyheder/2022/januar/solroed-strand-staar-overfor-en-trefoldig-kystsikring//aktuelt/nyheder/2022/januar/solroed-strand-staar-overfor-en-trefoldig-kystsikring/I et samarbejde mellem Solrød Kommune og et lokalt klitlag sikres Solrød Strand mod havvandstigninger ved hjælp af tre forskellige tiltag. 2022-01-07T00:00:00Nyt klima- og naturprojekt i Vejle Ådal/aktuelt/nyheder/2021/december/nyt-klima-og-naturprojekt-i-vejle-ådal//aktuelt/nyheder/2021/december/nyt-klima-og-naturprojekt-i-vejle-ådal/Miljøstyrelsen har netop givet Vejle Kommune tilsagn om at støtte et stort klima- og lavbundsprojekt i Vejle Ådal fra Vingsted til Tørskind. 2021-12-21T00:00:00DMI frisætter radardata så de kan gøre gavn i samfundet/aktuelt/nyheder/2021/december/dmi-frisaetter-radardata-saa-de-kan-goere-gavn-i-samfundet//aktuelt/nyheder/2021/december/dmi-frisaetter-radardata-saa-de-kan-goere-gavn-i-samfundet/Tanken er at dataene skal bygges ind i klimatilpasningsløsninger der bliver skabt af et eller flere mellemled som f.eks. gennem VeVa2021-12-16T00:00:0090 mio. kroner til 14 kystbeskyttelsesprojekter/aktuelt/nyheder/2021/december/90-mio-kroner-til-14-kystbeskyttelsesprojekter//aktuelt/nyheder/2021/december/90-mio-kroner-til-14-kystbeskyttelsesprojekter/Nu kommer der en økonomisk håndsrækning fra Nørlev Strand i nord til Enø i syd, så de danske kystområder beskyttes bedre mod stigende havvandstand og dermed mod oversvømmelse og erosion.2021-12-16T00:00:00Klimatilpasningsværktøjet KAMP – er blevet opdateret/aktuelt/nyheder/2021/december/klimatilpasningsvaerktoejet-kamp-er-blevet-opdateret//aktuelt/nyheder/2021/december/klimatilpasningsvaerktoejet-kamp-er-blevet-opdateret/Klimatilpasning.dk's net-baserede klimatilpasningsværktøj er opdateret med forbedringer af brugerfladen, og fremtidssikret ift. fortsat drift.2021-12-16T00:00:00Seest Mølleå synergiprojekt indviet/aktuelt/nyheder/2021/december/seest-moelleaa-synergiprojekt-indviet//aktuelt/nyheder/2021/december/seest-moelleaa-synergiprojekt-indviet/Projektet i Hylkedalen skal stoppe oversvømmelser i Kolding by ved tilbageholdelse og parkering af de store vandmængder ved kraftig regn2021-12-09T00:00:00Projekt VandKant er topscorer ved uddelingen af MUDP-midler/aktuelt/nyheder/2021/november/projekt-vandkant-den-store-vinder-til-mudp-uddeling//aktuelt/nyheder/2021/november/projekt-vandkant-den-store-vinder-til-mudp-uddeling/Projektet vil være med til at udvikle en mere intelligent klimatilpasning med inddragelse af helt nye måleprincipper, modelleringsmetoder og AI-modeller.2021-12-08T00:00:00Sønderborg klimatilpasser med ny park, der opfører sig som ’kæmpe svamp’ /aktuelt/nyheder/2021/november/soenderborg-klimatilpasser-med-ny-park-der-opfoerer-sig-som-kaempe-svamp//aktuelt/nyheder/2021/november/soenderborg-klimatilpasser-med-ny-park-der-opfoerer-sig-som-kaempe-svamp/Den nye park – Digterhaven - er en grøn rekreativ oase, der kan holde på store regnvandsmængder ved kraftige skybrud 2021-11-29T00:00:00Ny interaktiv rapport fra EEA sætter fokus på klimaforandringer i Europa/aktuelt/nyheder/2021/november/ny-interaktiv-rapport-fra-eea-saetter-fokus-paa-klimaforandringer-i-europa//aktuelt/nyheder/2021/november/ny-interaktiv-rapport-fra-eea-saetter-fokus-paa-klimaforandringer-i-europa/Rapporten giver et overblik over tidligere og formodede fremtidige klimaændringer og deres konsekvenser 2021-11-24T00:00:00Høje-Taastrup får nyt regnvandsbassin, som også er verdens længste skaterbane./aktuelt/nyheder/2021/november/verdens-laengste-skaterbane//aktuelt/nyheder/2021/november/verdens-laengste-skaterbane/Den nye park kan opsamle ekstreme regnvandsmængder, som anvendes til vanding af parkens beplantning.2021-11-12T00:00:00Åbyhøj kombinerer klimatilpasning og grønne områder/aktuelt/nyheder/2021/november/åbyhoej-kombinerer-klimatilpasning-og-groenne-omraader//aktuelt/nyheder/2021/november/åbyhoej-kombinerer-klimatilpasning-og-groenne-omraader/En 2,5 km lang kile har til formål at klimasikre bydelen og samtidigt skabe grønne områder for beboerne2021-11-11T00:00:00Horizon Europe lancerer en række nye missioner, hvoraf den ene omhandler klimatilpasning /aktuelt/nyheder/2021/oktober/horizon-europe//aktuelt/nyheder/2021/oktober/horizon-europe/Målet er, at EU Mission – Adaptation to Climate Change skal hjælpe minimum 150 europæiske regioner og samfund med at blive klimarobuste inden 20302021-10-08T00:00:00Ny metode til etablering af grønne vægge/aktuelt/nyheder/2021/september/ny-metode-til-etablering-af-groenne-vaegge//aktuelt/nyheder/2021/september/ny-metode-til-etablering-af-groenne-vaegge/Grønne vægge udfordres i det nordiske klima. Det vil et nyt projekt gøre noget ved i et samarbejde mellem Teknologisk Institut, Vølund Varmeteknik, Byggros og DEAS om at skabe et nyt koncept for opførelsen af grønne vægge.2021-09-16T00:00:00Fremtidens Gårdhave ved Straussvej håndterer og renser selv sit regnvand/aktuelt/nyheder/2021/september/fremtidens-gaardhave-ved-straussvej//aktuelt/nyheder/2021/september/fremtidens-gaardhave-ved-straussvej/Gårdhaven er det første københavnske eksempel på en regnvandssø med biologisk rensning. 2021-09-14T00:00:00Saltmarsken – Danmarks naturlige klimabuffer/aktuelt/nyheder/2021/august/saltmarsken-danmarks-naturlige-klimabuffer//aktuelt/nyheder/2021/august/saltmarsken-danmarks-naturlige-klimabuffer/Saltmarsken er en naturligt forekommende naturtype langs de danske kyster og virker både som kulstofdræn, kystsikring og klimabuffer. 2021-08-17T00:00:00Ny rapport fra FN's klimapanel: havet og temperaturen stiger hurtigere end forventet/aktuelt/nyheder/2021/august/ny-rapport-fra-fns-klimapanel//aktuelt/nyheder/2021/august/ny-rapport-fra-fns-klimapanel/Efter 3 års omfattende arbejde har FN’s klimapanel (IPCC) udgivet en statusrapport om klimaets tilstand. 2021-08-16T00:00:00Ny anvisning om anvendelse af permeable befæstninger/aktuelt/nyheder/2021/august/ny-anvisning-om-anvendelse-af-permeable-befaestninger//aktuelt/nyheder/2021/august/ny-anvisning-om-anvendelse-af-permeable-befaestninger/Anvisningen bygger på eksisterende erfaringer og skal inspirere til yderligere anvendelse.2021-08-10T00:00:00Ny plan skal forebygge oversvømmelser langs Gudenåen/aktuelt/nyheder/2021/juli/ny-plan-skal-forebygge-oversvoemmelser-langs-gudenaaen//aktuelt/nyheder/2021/juli/ny-plan-skal-forebygge-oversvoemmelser-langs-gudenaaen/Som Danmarks længste vandløb er Gudenåen for mange en attraktion, men for beboere langs åen skaber vandløbet udfordringer ved store regnmængder. 2021-07-09T00:00:00Ny rapport afslutter fast-track-arbejdet om højtstående grundvand i byer/aktuelt/nyheder/2021/juli/ny-rapport-afslutter-fast-track-arbejdet-om-hoejtstaaende-grundvand-i-byer//aktuelt/nyheder/2021/juli/ny-rapport-afslutter-fast-track-arbejdet-om-hoejtstaaende-grundvand-i-byer/Som led i arbejdet med den nationale klimatilpasningsplan har en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Miljøministeriet, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, KL og DANVA gennemført et fast-track, der har set på, om der kan gives bedre mulighed for at lave fælles indsatser for at håndtere højtstående grundvand i byerne. 2021-07-05T00:00:00Ny rapport kommer tættere på de samlede effekter af stormflod og skybrud/aktuelt/nyheder/2021/juli/ny-rapport-kommer-taettere-paa-de-samlede-effekter-af-stormflod-og-skybrud//aktuelt/nyheder/2021/juli/ny-rapport-kommer-taettere-paa-de-samlede-effekter-af-stormflod-og-skybrud/I en ny rapport fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) på Københavns Universitet undersøges bl.a. de sundhedsmæssige tab og skader, der er ved stormfloder og skybrud og således komme tættere på de samlede effekter ved klimatilpasningen. 2021-07-05T00:00:00Ny rapport om indikatorer til vurdering af effekter af klimaændringer/aktuelt/nyheder/2021/juli/ny-rapport-om-indikatorer-til-vurdering-af-effekter-af-klimaaendringer//aktuelt/nyheder/2021/juli/ny-rapport-om-indikatorer-til-vurdering-af-effekter-af-klimaaendringer/Rapporten sammenstiller og vurderer eksisterende data til vurdering af effekter af klimaændringer på miljø og natur 2021-07-02T00:00:00Videnblade om planter til regnvandshåndtering/aktuelt/nyheder/2021/juli/videnblade-om-planter-til-regnvandshaandtering//aktuelt/nyheder/2021/juli/videnblade-om-planter-til-regnvandshaandtering/Københavns Universitet har en videntjeneste, som løbende udgiver videnblade, som også dækker emner inden for klimatilpasning – senest to videnblade om planter til LAR-anlæg2021-07-01T00:00:00Klimaprojekt til sikring af Kolding by tager også hånd om naturen/aktuelt/nyheder/2021/juni/klimaprojekt-til-sikring-af-kolding-by-tager-ogsaa-haand-om-naturen//aktuelt/nyheder/2021/juni/klimaprojekt-til-sikring-af-kolding-by-tager-ogsaa-haand-om-naturen/Projekt i Hylkedalen skal tilbageholde vandet i Seest mølleå ved skybrud og længevarende regn 2021-06-28T00:00:00Nu får danske kystbyer støtte til at beskytte mod oversvømmelser/aktuelt/nyheder/2021/juni/nu-faar-danske-kystbyer-stoette-til-at-beskytte-mod-oversvoemmelser//aktuelt/nyheder/2021/juni/nu-faar-danske-kystbyer-stoette-til-at-beskytte-mod-oversvoemmelser/Med partnerskabet Byerne og det stigende havvand vil Realdania og Kystdirektoratet forstærke kystbeskyttelse i 10 danske byer.2021-06-28T00:00:00Kystsikring i Jyllinge Nordmark indviet/aktuelt/nyheder/2021/juni/kystsikring-i-jyllinge-nordmark-indviet//aktuelt/nyheder/2021/juni/kystsikring-i-jyllinge-nordmark-indviet/I denne uge blev det tid til at indvie kystsikringen i Jyllinge Nordmark, ca. 7,5 år efter, at 258 boliger i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg blev ødelagt af vand i forbindelse med stormen Bodil, den 6. december 2013.2021-06-25T00:00:00Pulje til kystbeskyttelse 2021 er åben for ansøgninger/aktuelt/nyheder/2021/juni/pulje-til-kystbeskyttelse-2021-er-aaben-for-ansoegninger//aktuelt/nyheder/2021/juni/pulje-til-kystbeskyttelse-2021-er-aaben-for-ansoegninger/Puljen er en del af den statslige pulje til kystbeskyttelsesprojekter afsat i årene 2021-2023, hvor der i 2021 er 90 mio.kr. til rådighed 2021-06-15T00:00:00Klimatilpasningsværktøjet KAMP – har fået tilføjet nye data og ajourført ift. seneste højdemodel/aktuelt/nyheder/2021/juni/klimatilpasningsvaerktoejet-kamp-har-nu-nye-data-og-funktioner-for-hoejtstaaende-grundvand//aktuelt/nyheder/2021/juni/klimatilpasningsvaerktoejet-kamp-har-nu-nye-data-og-funktioner-for-hoejtstaaende-grundvand/Klimatilpasning.dk's net-baserede klimatilpasningsværktøj er opdateret med udgangspunkt i den senest opdaterede hydrologisk tilpassede højdemodel og udvidet med nye data om bl.a. kysterosion.2021-06-10T00:00:00Nyt projekt om gamle stormfloder skal hjælpe os i fremtiden. /aktuelt/nyheder/2021/maj/gamle-stormfloder-i-nyt-projekt//aktuelt/nyheder/2021/maj/gamle-stormfloder-i-nyt-projekt/Forskning fra Nationalt Center for Klimaforskning (NCKF) skal vise, hvor voldsomme tidligere stormfloder har været. 2021-05-26T00:00:00Ny rapport fra EEA klarlægger naturbaserede løsninger til klimatilpasningen i Europa/aktuelt/nyheder/2021/maj/ny-rapport-fra-eea-klarlaegger-naturbaserede-loesninger-til-klimatilpasningen-i-europa//aktuelt/nyheder/2021/maj/ny-rapport-fra-eea-klarlaegger-naturbaserede-loesninger-til-klimatilpasningen-i-europa/I den nye publikation belyser EEA fordelene ved en naturbaserede tilgang, som at bevare biodiversitet, øge menneskelig helbred, reducere udledningen af drivhusgasser og at bygge en bæredygtig økonomi. 2021-05-25T00:00:00Rapport om naturbaserede løsninger til regnvandshåndtering /aktuelt/nyheder/2021/maj/rapport-om-naturbaserede-loesninger-til-regnvandshaandtering//aktuelt/nyheder/2021/maj/rapport-om-naturbaserede-loesninger-til-regnvandshaandtering/State of Green præsenterer i denne rapport erfaringer fra i ind- og udland, hvor regnvandet udnyttes som en ressource. 2021-05-25T00:00:00Pilotordning om helhedsplanlægning for oversvømmelser i vandløbsoplande/aktuelt/nyheder/2021/maj/pilotordning-om-helhedsplanlaegning-for-oversvoemmelser-i-vandloebsoplande//aktuelt/nyheder/2021/maj/pilotordning-om-helhedsplanlaegning-for-oversvoemmelser-i-vandloebsoplande/Invitation til interessetilkendegivelse i pilotordning om helhedsplanlægning for oversvømmelser i vandløbsoplande.2021-05-20T00:00:00Monitorering af grundvandsstanden for kultursvampen under Ribe/aktuelt/nyheder/2021/maj/kultursvamp-i-ribe//aktuelt/nyheder/2021/maj/kultursvamp-i-ribe/Undersøgelserne af kultursvampen skal være med til at fremtidssikre Ribe mod sætningsskader.2021-05-18T00:00:00Rapport om bidragsmodeller for klimatilpasning i kystområder og vandoplande /aktuelt/nyheder/2021/maj/rapport-om-bidragsmodeller-for-klimatilpasning-i-kystomraader-og-vandoplande//aktuelt/nyheder/2021/maj/rapport-om-bidragsmodeller-for-klimatilpasning-i-kystomraader-og-vandoplande/Rapporten konkluderer, at bidragsmodellerne der bruges i dag er velfungerende, når der er tale om mindre og relativt homogene, geografisk afgrænsede områder. Bidragsmodellerne udfordres dog ved mere komplekse geografiske enheder, der går på tværs af kommunegrænser.2021-05-17T00:00:00Håndværkerfradraget for 2021 sætter også fokus på klimasikring/aktuelt/nyheder/2021/maj/haandvaerkerfradraget-for-2021-saetter-ogsaa-fokus-paa-klimasikring//aktuelt/nyheder/2021/maj/haandvaerkerfradraget-for-2021-saetter-ogsaa-fokus-paa-klimasikring/Håndværkerfradraget for 2021 er blevet større, og giver mulighed for klimasikring af boligen2021-05-12T00:00:00Nyt engelsk nyhedsbrev tilgængeligt/aktuelt/nyheder/2021/maj/nyt-engelsk-nyhedsbrev-tilgaengeligt//aktuelt/nyheder/2021/maj/nyt-engelsk-nyhedsbrev-tilgaengeligt/Engelsk nyhedsbrev for maj 2021 er netop udsendt.2021-05-04T00:00:00På vej mod digitale tvillinger af vores afløbssystemet/aktuelt/nyheder/2021/maj/paa-vej-mod-digitale-tvillinger-af-vores-afloebssystemet//aktuelt/nyheder/2021/maj/paa-vej-mod-digitale-tvillinger-af-vores-afloebssystemet/Samarbejdsprojektet Water Smart Cities, der i 2016 blev støttet af Innovationsfonden, har udviklet en digital kopi af vores afløbssystemer, som skal være med til forudsige udfordringer med klimaændringer.2021-05-03T00:00:00Spildevandskomiteen (SVK) og Klimaatlas (DMI) har udarbejdet en sammenligning af klimafaktorer /aktuelt/nyheder/2021/april/spildevandskomiteen-svk-og-klimaatlas-dmi-har-udarbejdet-en-sammenligning-af-klimafaktorer//aktuelt/nyheder/2021/april/spildevandskomiteen-svk-og-klimaatlas-dmi-har-udarbejdet-en-sammenligning-af-klimafaktorer/I forbindelse med sammenligningen er en anbefaling for dimensionering og analyse af afløbssystemer også udarbejdet. Det fastslås, at de branchespecifikke anbefalinger fra SVKs skrifter stadig bør benyttes for dimensionering af afløbssystemer. 2021-04-27T00:00:00Kystsikring i Sakskøbing/aktuelt/nyheder/2021/april/kystsikring-i-sakskoebing//aktuelt/nyheder/2021/april/kystsikring-i-sakskoebing/Sakskøbing er et skridt tættere på realiseringen af et sluseprojekt, der skal beskytte byen og havneområdet mod oversvømmelser.2021-04-26T00:00:00Kystsikring i Solrød igangsætter sommeren 2021/aktuelt/nyheder/2021/april/kystsikring-i-solroed-igangsaetter-sommeren-2021//aktuelt/nyheder/2021/april/kystsikring-i-solroed-igangsaetter-sommeren-2021/Beskyttelsen af Solrød Kommunes kyster nærmer sig med hastige skridt efter kommunen har vedtaget at frigive en anlægsbevilling til at sætte gang i etableringen af kystsikringen af et stort område vest for Strandvejen.2021-04-21T00:00:00Sommerhuse i Hjørring kommune sikres med sandfordring/aktuelt/nyheder/2021/april/sommerhuse-i-hjoerring-kommune-sikres-med-sandfordring//aktuelt/nyheder/2021/april/sommerhuse-i-hjoerring-kommune-sikres-med-sandfordring/Hjørring kommunes vestvendte kyst er ifølge Kystdirektoratet den strækning i Danmark, hvor risikoen for tab af værdier grundet erosion er størst.2021-04-21T00:00:00Klimatilpasningsværktøjet KAMP – har nu nye data og funktioner for højtstående grundvand/aktuelt/nyheder/2021/april/klimatilpasningsvaerktoejet-kamp-har-nu-nye-data-og-funktioner-for-hoejtstaaende-grundvand//aktuelt/nyheder/2021/april/klimatilpasningsvaerktoejet-kamp-har-nu-nye-data-og-funktioner-for-hoejtstaaende-grundvand/Klimatilpasning.dk's net-baserede klimatilpasningsværktøj er opdateret med nye grundvandsdata og udvidet med nye funktioner, bl.a. vedr. sandsynligheder for antal dage med højtstående grundvand og om hvilke bygninger og veje der potentielt påvirkes.2021-04-15T00:00:00Enghaveparken er nu også et skybrudsreservoir/aktuelt/nyheder/2021/april/enghaveparken-er-nu-ogsaa-et-skybrudsreservoir//aktuelt/nyheder/2021/april/enghaveparken-er-nu-ogsaa-et-skybrudsreservoir/Parken på Vesterbro i København har fået en ny funktion, men det er ikke på bekostning af sine kulturhistoriske og rekreative værdier. 2021-04-12T00:00:00Multifunktionel jordfordeling ved Margrethe Kog i Tøndermarsken/aktuelt/nyheder/2021/april/multifunktionel-jordfordeling-ved-margrethe-kog-i-toendermarsken//aktuelt/nyheder/2021/april/multifunktionel-jordfordeling-ved-margrethe-kog-i-toendermarsken/Landbrugsstyrelsen har givet endeligt samtykke til multifunktionel jordfordeling, der skal være til gavn for både landbruget og naturen. 2021-04-09T00:00:00Oversvømmelser fra Gudenåen omfavnes i nyt projekt i Bjerringbro/aktuelt/nyheder/2021/april/oversvoemmelser-fra-gudenaaen-omfavnes-i-nyt-projekt-i-bjerringbro//aktuelt/nyheder/2021/april/oversvoemmelser-fra-gudenaaen-omfavnes-i-nyt-projekt-i-bjerringbro/’Åpromenaden’ er navnet på det store klimatilpasningsprojekt , der skal fungere som et rekreativt parkområde i midtbyen. 2021-04-07T00:00:00Kan stenrev være Danmarks nye kystsikring? /aktuelt/nyheder/2021/april/kan-stenrev-vaere-danmarks-nye-kystsikring//aktuelt/nyheder/2021/april/kan-stenrev-vaere-danmarks-nye-kystsikring/Stenrev er bedre for havmiljøet, men kan det klimasikre lige så godt som en sandfordring? Et nyt forskning fra DTU Aqua skal give svaret. 2021-04-07T00:00:00Diget kommer inden de næste oversvømmelser truer /aktuelt/nyheder/2021/marts/diget-kommer-inden-de-naeste-oversvoemmelser-truer//aktuelt/nyheder/2021/marts/diget-kommer-inden-de-naeste-oversvoemmelser-truer/Byggeri af nyt dige i Høll skal beskytte de lokale sommerhusejere, uden at forstyrre sommerens strandgæster. 2021-03-26T00:00:00Naturprojekt Kongeåen begynder at tage form /aktuelt/nyheder/2021/marts/naturprojekt-kongeaaen-begynder-at-tage-form//aktuelt/nyheder/2021/marts/naturprojekt-kongeaaen-begynder-at-tage-form/Esbjerg kommunes største naturprojekt nogensinde skal ikke blot genskabe værdifuld natur. Det skal også være med til at klimasikre 450 km2 af kommunens opland mod oversvømmelser. 2021-03-26T00:00:00Første fase af klimatilpasningsprojektet Storkeengen går i gang i Randers/aktuelt/nyheder/2021/marts/foerste-fase-af-klimatilpasningsprojektet-storkeengen-gaar-i-gang-i-randers//aktuelt/nyheder/2021/marts/foerste-fase-af-klimatilpasningsprojektet-storkeengen-gaar-i-gang-i-randers/Klimasikringen af området Vorup i Randers begyndes med etableringen af et 270 meter langt dige. 2021-03-24T00:00:00Kystsikring forenes med klimatilpasningsprojekt i Seden Strandby /aktuelt/nyheder/2021/marts/kystsikring-forenes-med-klimatilpasningsprojekt-i-seden-strandby//aktuelt/nyheder/2021/marts/kystsikring-forenes-med-klimatilpasningsprojekt-i-seden-strandby/Et naturbaseret klimatilpasningsprojekt giver plads til fugle- og dyrelivet ved Seden Strandby. 2021-03-22T00:00:00Danske vandløbsdata for 30 år samlet på én hjemmeside/aktuelt/nyheder/2021/marts/danske-vandloebsdata-for-30-aar-samlet-paa-én-hjemmeside//aktuelt/nyheder/2021/marts/danske-vandloebsdata-for-30-aar-samlet-paa-én-hjemmeside/I stedet for at være spredt ud på flere institutioner er Kommunernes- og Miljøstyrelsens 30 års vandløbsdata for vandstand og vandføring nu samlet på én platform2021-03-17T00:00:00Klimasikring af vandboring og legeplads går hånd i hånd i Gladsaxe/aktuelt/nyheder/2021/marts/klimasikring-af-vandboring-og-legeplads-gaar-haand-i-haand-i-gladsaxe//aktuelt/nyheder/2021/marts/klimasikring-af-vandboring-og-legeplads-gaar-haand-i-haand-i-gladsaxe/Børnehaven Saxen får et nyt og lærerigt univers på legepladsen gennem klimasikring af en underjordisk vandboring2021-03-10T00:00:00Klimasø i Præstø skal sikre mod fremtidige oversvømmelser/aktuelt/nyheder/2021/marts/klimasoe-i-praestoe-skal-sikre-mod-fremtidige-oversvoemmelser//aktuelt/nyheder/2021/marts/klimasoe-i-praestoe-skal-sikre-mod-fremtidige-oversvoemmelser/Den nye sø skal mindske risikoen for oversvømmelse af bymidten, når Tubæk Å går over sine bredder. 2021-03-09T00:00:00Nu er højvandsplan ved Juelsminde klar /aktuelt/nyheder/2021/marts/nu-er-hoejvandsplan-ved-juelsminde-klar//aktuelt/nyheder/2021/marts/nu-er-hoejvandsplan-ved-juelsminde-klar/Stenskråninger, diger og strandpromenade og meget mere skal sikre de tre kyststrækningerne og havnen mod oversvømmelser ifølge den nye strategiplan2021-03-09T00:00:00Kystsikring i Lynæs med ny strand og bølgebrydere /aktuelt/nyheder/2021/marts/kystsikring-i-lynaes-med-ny-strand-og-boelgebrydere//aktuelt/nyheder/2021/marts/kystsikring-i-lynaes-med-ny-strand-og-boelgebrydere/Halsnæs Forsyning har i forbindelse med sikringen af en spildevandsledning etableret en ny sandstrand og to bølgebrydere 2021-03-08T00:00:00Enghaveparken på Vesterbro vinder Årets Arne/aktuelt/nyheder/2021/marts/enghaveparken-paa-vesterbro-vinder-årets-arne//aktuelt/nyheder/2021/marts/enghaveparken-paa-vesterbro-vinder-årets-arne/Tegnestuen Tredje Natur har vundet Arkitektforeningens københavnerpris for et af byens største klimatilpasningsprojekter. 2021-03-05T00:00:00Ny EU klimatilpasningsstrategi offentliggjort /aktuelt/nyheder/2021/februar/ny-eu-klimatilpasningsstrategi-offfentliggjort//aktuelt/nyheder/2021/februar/ny-eu-klimatilpasningsstrategi-offfentliggjort/Den nye strategi fokuserer på nødvendigheden af klimasikringsløsninger og deres implementering2021-02-26T00:00:00Rapport om bidragsmodeller i Region Hovedstaden /aktuelt/nyheder/2021/februar/partnerskabsprojektet-klimatilpasning-paa-tvaers-i-region-hovedstaden-saetter-fokus-paa-bidragsmodeller-ved-klimatilpasning//aktuelt/nyheder/2021/februar/partnerskabsprojektet-klimatilpasning-paa-tvaers-i-region-hovedstaden-saetter-fokus-paa-bidragsmodeller-ved-klimatilpasning/'Klimatilpasning på tværs' sætter fokus på bidragsmodeller og de lovgivningsmæssige rammer2021-02-15T00:00:00Klimaværktøj udkommer i version 2.0/aktuelt/nyheder/2021/februar/nyt-screeningsvaerktoej-til-kommunernes-klimatilpasning//aktuelt/nyheder/2021/februar/nyt-screeningsvaerktoej-til-kommunernes-klimatilpasning/Klimatilpasnings.dk's net-baserede klimatilpasnings-værktøj KAMP er opdateret med data for grundvand, så man nu også kan se, hvor stigende grundvand kan give problemer. 2021-02-10T00:00:00Ny tilskudsordning til lavbundsjorder/aktuelt/nyheder/2021/februar/ny-tilskudsordning-til-lavbundsjorder//aktuelt/nyheder/2021/februar/ny-tilskudsordning-til-lavbundsjorder/Tilskudsordningen skal også integrere hensyn til forbedring af natur og miljø, klimatilpasning og friluftsliv 2021-02-05T00:00:00Efter halvandet år er Remiseparken på Amager færdig /aktuelt/nyheder/2021/januar/efter-halvandet-aar-er-remiseparken-paa-amager-faerdig//aktuelt/nyheder/2021/januar/efter-halvandet-aar-er-remiseparken-paa-amager-faerdig/Parken skal sørge for mere biodiversitet og sikring mod oversvømmelser ved store skybrud 2021-01-04T00:00:00Værdiskabelse i Gudenåprojekt igennem nyt ’aktørlandskab’/aktuelt/nyheder/2020/december/vaerdiskabelse-i-gudenaaprojekt-igennem-nyt-aktoerlandskab//aktuelt/nyheder/2020/december/vaerdiskabelse-i-gudenaaprojekt-igennem-nyt-aktoerlandskab/Projektet afprøver et nyt visuelt kortlægningsværktøj, der har til formål at skabe større værdi og bedre løsninger for de mange involverede aktører.2020-12-29T00:00:00Nu sikres Odder mod oversvømmelser /aktuelt/nyheder/2020/december/nu-sikres-odder-mod-oversvoemmelser//aktuelt/nyheder/2020/december/nu-sikres-odder-mod-oversvoemmelser/Etablering af en vandbremse og regnvandsbassin ved Odder Å skal sikre, at Odder ikke oversvømmes ved voldsomt vejr. 2020-12-29T00:00:00Klima- og naturprojekt i Tøndermarksen får grønt lyst fra EU programmet LIFE /aktuelt/nyheder/2020/december/klima-og-naturprojekt-i-toendermarksen-faar-groent-lys-fra-eu-programmet-life//aktuelt/nyheder/2020/december/klima-og-naturprojekt-i-toendermarksen-faar-groent-lys-fra-eu-programmet-life/Det 248 ha store Margrethe Kog Nord udvikles som et natur- og reservoirområde 2020-12-22T00:00:00Ny international forskning viser, at indlandsisen i det sydvestlige Grønland smelter med hidtil uset hastighed /aktuelt/nyheder/2020/december/ny-international-forskning-viser-at-indlandsisen-i-det-sydvestlige-groenland-smelter-med-hidtil-uset-hastighed//aktuelt/nyheder/2020/december/ny-international-forskning-viser-at-indlandsisen-i-det-sydvestlige-groenland-smelter-med-hidtil-uset-hastighed/Det 21. århundrede vil være perioden med den største afsmeltning af det sydvestlige Grønlands indlandsis sammenlignet med de seneste 12.000 år2020-12-22T00:00:00Genslynget Elhøj Bæk i Favrskov kommune gavner både biodiversiteten og lokalsamfundet /aktuelt/nyheder/2020/december/genslynget-elhoej-baek-i-favrskov-kommune-gavner-baade-biodiversiteten-og-lokalsamfundet//aktuelt/nyheder/2020/december/genslynget-elhoej-baek-i-favrskov-kommune-gavner-baade-biodiversiteten-og-lokalsamfundet/Elhøj Bæk er blevet frilagt efter at have været rørlagt i mange år 2020-12-21T00:00:00På Falster genanvendes drænvand med succes /aktuelt/nyheder/2020/december/paa-falster-genanvendes-draenvand-med-succes//aktuelt/nyheder/2020/december/paa-falster-genanvendes-draenvand-med-succes/For at spare på grundvandet anvender Orenæs Gods på Falster drænvand til vanding af deres dyrkningsarealer.2020-12-21T00:00:005 km ledning kun til regnvand anlægges ved Strandvejen i Hellerup nord for København /aktuelt/nyheder/2020/december/5-km-ledning-kun-til-regnvand-anlaegges-ved-strandvejen-i-hellerup-nord-for-koebenhavn//aktuelt/nyheder/2020/december/5-km-ledning-kun-til-regnvand-anlaegges-ved-strandvejen-i-hellerup-nord-for-koebenhavn/For at mindske risikoen for oversvømmelser og udledning af spildevand til Øresund separeres regnvand fra spildevand i Strandvejsområdet, som derefter ledes ud i Øresund. 2020-12-21T00:00:00Nyt screeningsværktøj til kommunernes klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2020/december/nyt-screeningsvaerktoej-til-kommunernes-klimatilpasning//aktuelt/nyheder/2020/december/nyt-screeningsvaerktoej-til-kommunernes-klimatilpasning/Klimatilpasning.dk’s nye værktøj samler de nyeste nationale miljø- og klimadata og giver bud på, hvor ekstremregn og stigende hav og vandløb kan give problemer.2020-12-10T00:00:00Ekstra 350 mio. kr. i tilskudspuljen til kystbeskyttelse/aktuelt/nyheder/2020/december/ekstra-350-mio-kr-i-tilskudspuljen-til-kystbeskyttelse//aktuelt/nyheder/2020/december/ekstra-350-mio-kr-i-tilskudspuljen-til-kystbeskyttelse/Som følge af aftalen om finansloven i 2021 får kystbeskyttelsespuljen vokseværk med 350 mio. kr. ekstra til kystbeskyttelsesprojekter frem mod 2023 2020-12-10T00:00:00Kystdirektoratet lancerer nyt værktøj "Kystplanlægger" til landets kystkommuner/aktuelt/nyheder/2020/november/kystplanlaegger-2120//aktuelt/nyheder/2020/november/kystplanlaegger-2120/Med udgangspunkt i en ny national risikokortlægning stiller Kystdirektoratet nye analyser og strategier til rådighed for kystplanlægning. Kystplanlæggeren er beregnet til brug for planlægningen i landets kystkommuner, men er tilgængeligt for alle.2020-11-30T00:00:00Ny vejledning i planlægning for forebyggelse af oversvømmelse og erosion /aktuelt/nyheder/2020/november/ny-vejledning//aktuelt/nyheder/2020/november/ny-vejledning/Nu er anden version af "Vejledning i planlægning for forebyggelse af oversvømmelse og erosion" klar 2020-11-30T00:00:00Nu sættes arbejdet med en samlet klimatilpasningsplan i gang/aktuelt/nyheder/2020/november/samlet-klimatilpasningsplan//aktuelt/nyheder/2020/november/samlet-klimatilpasningsplan/Konsekvenserne af klimaforandringerne er store. Regeringen og Folketingets partier er enige om, at opgaven med at klimatilpasse samfundet er så vigtig, at der både er brug for handling nu og solide løsninger på lang sigt. Derfor igangsættes arbejdet med en samlet klimatilpasningsplan og fire initiativer, som skal hjælpe med at løse nogle af de mest påtrængende udfordringer.2020-11-24T00:00:00Vinderforslaget 'Membranen' integrerer vandet i stormflodsbeskyttelsen af Vejle /aktuelt/nyheder/2020/november/vinderforslaget-membranen-integrerer-vandet-i-vejles-stormflodsbeskyttelse//aktuelt/nyheder/2020/november/vinderforslaget-membranen-integrerer-vandet-i-vejles-stormflodsbeskyttelse/Idekonkurrencen Kanten bød på innovative løsninger til stormflodsbeskyttelse2020-11-18T00:00:00Ny ansøgningsrunde til Realdania projektet ”Byerne og det stigende havvand”, lanceres d. 26 november/aktuelt/nyheder/2020/november/ny-ansoegningsrunde-til-realdania-projektet-byerne-og-det-stigende-havvand-lanceres-d-26-november//aktuelt/nyheder/2020/november/ny-ansoegningsrunde-til-realdania-projektet-byerne-og-det-stigende-havvand-lanceres-d-26-november/Miljø- og Fødevareministeriet indgåede partnerskab med Realdania om at styre indsatsen mod havvandsstigninger og stormflod, starter ny ansøgningsrunde2020-11-18T00:00:00Vandforsinkelse i oplandet omkring Grejs å skal medvirke til at reducere risikoen for oversvømmelse i Vejle/aktuelt/nyheder/2020/november/vandforsinkelse-i-oplandet-omkring-grejs-aa-skal-medvirke-til-at-reducere-risikoen-for-oversvoemmelse-i-vejle//aktuelt/nyheder/2020/november/vandforsinkelse-i-oplandet-omkring-grejs-aa-skal-medvirke-til-at-reducere-risikoen-for-oversvoemmelse-i-vejle/Anlægsarbejdet rykker ind på nogle marker i Fløjstrup nær Grejsdalen2020-11-16T00:00:00Dige skal sikre Næsby Strand ved Slagelse mod oversvømmelser/aktuelt/nyheder/2020/november/dige-skal-sikre-naesby-strand-ved-slagelse-mod-oversvoemmelser//aktuelt/nyheder/2020/november/dige-skal-sikre-naesby-strand-ved-slagelse-mod-oversvoemmelser/1. spadestik til anlægsarbejdet er taget 2020-11-11T00:00:00Rekreativt vådområde bidrager til at klimasikre Thisted /aktuelt/nyheder/2020/november/rekreativt-vaadomraade-bidrager-til-at-klimasikre-thisted//aktuelt/nyheder/2020/november/rekreativt-vaadomraade-bidrager-til-at-klimasikre-thisted/Tingstrup sø er klimasikring samt bynært naturområde 2020-11-06T00:00:00Tons tunge jernplader skal beskytte Horsens mod oversvømmelser/aktuelt/nyheder/2020/oktober/180-m-lang-jernvaeg//aktuelt/nyheder/2020/oktober/180-m-lang-jernvaeg/En 180 meter lang jernvæg skal sikre mod oversvømmelse og erosion ved Bygholm Sø2020-10-26T00:00:00To rapporter fra Det Europæiske Miljøagentur beskriver status for klimatilpasning i de europæiske byer og nationalt/aktuelt/nyheder/2020/oktober/to-rapporter-fra-det-europaeiske-miljoeagentur-beskriver-status-for-klimatilpasning-i-de-europaeiske-byer-og-nationalt//aktuelt/nyheder/2020/oktober/to-rapporter-fra-det-europaeiske-miljoeagentur-beskriver-status-for-klimatilpasning-i-de-europaeiske-byer-og-nationalt/Rapporterne påpeger, at det er vigtigt med grønne områder i byerne og monitering af de nationale klimatilpasningsstrategier 2020-10-19T00:00:00Nu bliver Korsør klimasikret /aktuelt/nyheder/2020/oktober/nu-bliver-korsoer-klimasikret//aktuelt/nyheder/2020/oktober/nu-bliver-korsoer-klimasikret/Slagelse Kommune har skrevet kontrakt med de firmaer, som skal gøre Korsør midtby modstandsdygtig mod højvande.2020-10-12T00:00:00Restaurering af følsomme vandløb gavner både klima og natur /aktuelt/nyheder/2020/oktober/restaurering-af-foelsomme-vandloeb-gavner-baade-klima-og-natur//aktuelt/nyheder/2020/oktober/restaurering-af-foelsomme-vandloeb-gavner-baade-klima-og-natur/Forbedring af klimafølsomme vandløb kan gøre os klogere på, hvordan vi både kan håndtere mere vand og samtidig få vandløb med et rigt plante- og dyreliv. Ny tilskudsordning har netop bidraget med næsten 9 millioner kroner til vandløbsforbedringer 2020-10-09T00:00:00Godt nyt til husejere: klimatjek-ordningen genopstår /aktuelt/nyheder/2020/oktober/godt-nyt-til-husejere-klimatjek-ordningen-genopstaar//aktuelt/nyheder/2020/oktober/godt-nyt-til-husejere-klimatjek-ordningen-genopstaar/Med få klik kan man nu bestille et klimatjek af uddannede fagfolk i nærområdet2020-10-06T00:00:00Borgerinddragelse i Juelsminde ved højvandssikring /aktuelt/nyheder/2020/september/borgerinddragelse-i-juelsminde-ved-hoejvandssikring//aktuelt/nyheder/2020/september/borgerinddragelse-i-juelsminde-ved-hoejvandssikring/Når et nyt dige skal bygges i Juelsminde, bliver det med input fra byens borgere og interessenter 2020-10-02T00:00:00GEUS rapport: klimaforandringerne vil både mindske og øge grundvandsstanden i Danmark/aktuelt/nyheder/2020/september/geus-rapport-klimaforandringerne-vil-baade-mindske-og-oege-grundvandsstanden-i-danmark//aktuelt/nyheder/2020/september/geus-rapport-klimaforandringerne-vil-baade-mindske-og-oege-grundvandsstanden-i-danmark/Store grundvandsstigninger samt markante grundvandsfald er begge en realitet for Danmark2020-10-02T00:00:00Kystsikring på Sejerø/aktuelt/nyheder/2020/september/kystsikring-paa-sejeroe//aktuelt/nyheder/2020/september/kystsikring-paa-sejeroe/Naturlige anlægsmaterialer skal kystsikre hovedvejen på Sejerø2020-09-28T00:00:00Ny app ”Klimaklar” giver overblik over fremtidige forhøjede vandstande i Odense Kommune/aktuelt/nyheder/2020/september/ny-app-klimaklar-giver-overblik-over-fremtidige-forhoejede-vandstand-i-odense-kommune//aktuelt/nyheder/2020/september/ny-app-klimaklar-giver-overblik-over-fremtidige-forhoejede-vandstand-i-odense-kommune/Odense Kommune og VandCenter Syd lancerer ny app, som skal give odenseanerne større indsigt i fremtidige regnmængders effekt på lokale vandstandsstigninger. 2020-09-22T00:00:00Stort projekt skal omdanne nåletræsplantager til varierede skove/aktuelt/nyheder/2020/september/stort-projekt-skal-omdanne-naaletraesplantager-til-varierede-skove//aktuelt/nyheder/2020/september/stort-projekt-skal-omdanne-naaletraesplantager-til-varierede-skove/Med et stort EU-projekt til knap 100 mio. kroner vil miljøminister Lea Wermelin og en række partnere sætte fart på at omdanne ensartede nåletræsplantager til varierede skove. Det skal gøre skovene mere robuste over for klimaforandringerne, mere varierede og fremtidssikre produktionen af bæredygtigt træ2020-09-15T00:00:00Anden ansøgningsrunde af pilotordningen for multifunktionel jordfordeling er nu åben indtil den 31 oktober 2020/aktuelt/nyheder/2020/september/anden-ansoegningsrunde-af-pilotordningen-for-multifunktionel-jordfordeling-er-nu-aaben-indtil-den-31-oktober-2020//aktuelt/nyheder/2020/september/anden-ansoegningsrunde-af-pilotordningen-for-multifunktionel-jordfordeling-er-nu-aaben-indtil-den-31-oktober-2020/Kommuner og Naturstyrelsen kan igen søge om gennemførelse af en fri multifunktionel jordfordeling2020-09-15T00:00:00Nyt højvandkort til borgerne i Halsnæs kommune /aktuelt/nyheder/2020/september/nyt-hoejvandkort-til-borgerne-i-halsnaes-kommune//aktuelt/nyheder/2020/september/nyt-hoejvandkort-til-borgerne-i-halsnaes-kommune/Det nye digitale højvandskort kan afsløre om borgernes bolig er i risikozonen ved en eventuel oversvømmelseshændelse. 2020-09-15T00:00:00Ny strand hæves én meter/aktuelt/nyheder/2020/september/ny-strand-haeves-én-meter//aktuelt/nyheder/2020/september/ny-strand-haeves-én-meter/55.000 tons jord skal lægges ovenpå Nordstranden ved Køge for at klimasikre området2020-09-09T00:00:00Sønderborg Kommune påbegynder stormflodssikring i Gråsten/aktuelt/nyheder/2020/september/soenderborg-kommune-paabegynder-stormflodssikring-i-graasten//aktuelt/nyheder/2020/september/soenderborg-kommune-paabegynder-stormflodssikring-i-graasten/Gråsten klimasikres med en 113 meter lang højvandsmur, som også forsynes med siddepladser 2020-09-08T00:00:00Boligejere og købere er i højere grad opmærksomme på oversvømmelser og klimasikringstiltag/aktuelt/nyheder/2020/august/boligejere-og-koebere-er-i-hoejere-grad-opmaerksomme-paa-oversvoemmelser-og-klimasikringstiltag//aktuelt/nyheder/2020/august/boligejere-og-koebere-er-i-hoejere-grad-opmaerksomme-paa-oversvoemmelser-og-klimasikringstiltag/Seks ud af ti boligkøbere mener, at der i forbindelse med en bolighandel bør indgå dokumentation af, hvordan boligen er klimasikret. 2020-09-02T00:00:00Nyt rekreativt område i Randers skal medvirke til at klimasikre midtbyen/aktuelt/nyheder/2020/august/nyt-rekreativt-omraade-i-randers-skal-medvirke-til-at-klimasikre-midtbyen//aktuelt/nyheder/2020/august/nyt-rekreativt-omraade-i-randers-skal-medvirke-til-at-klimasikre-midtbyen/Et samarbejde imellem Vandmiljø Randers og Randers Kommune skal resultere i et nyt regnvandsbassin på Østervold. 2020-08-21T00:00:00Den historiske bydel i Helsingør, Hestemøllestræde, får klimaprojekt med respekt for historien /aktuelt/nyheder/2020/august/den-historiske-bydel-i-helsingoer-hestemoellestraede-faar-klimaprojekt-med-respekt-for-historien//aktuelt/nyheder/2020/august/den-historiske-bydel-i-helsingoer-hestemoellestraede-faar-klimaprojekt-med-respekt-for-historien/Projektet skal vise, hvordan man kan klimatilpasse en gammel middelalderby med respekt for de historiske værdier 2020-08-20T00:00:00Find mobilen frem og hjælp forskerne med at registrere naturbegivenheder /aktuelt/nyheder/2020/august/find-mobilen-frem-og-hjaelp-forskerne-med-at-registrere-naturbegivenheder//aktuelt/nyheder/2020/august/find-mobilen-frem-og-hjaelp-forskerne-med-at-registrere-naturbegivenheder/Klimaforandringer, opdyrket jord og ændringer i naturforvaltningen har sat sig præg på en trængt dansk vild natur. Nu efterspørger forskere hjælp til indsamling af rådata.2020-08-19T00:00:00Kommuner på Djursland indstiller sig på mere klimatilpasning omkring Grenåen/aktuelt/nyheder/2020/august/kommuner-paa-djursland-indstiller-sig-paa-mere-klimatilpasning-langs-grenaaen//aktuelt/nyheder/2020/august/kommuner-paa-djursland-indstiller-sig-paa-mere-klimatilpasning-langs-grenaaen/En række lodsejere omkring Grenåen er blevet tilbudt at tage del i en spørgeundersøgelse angående klimaforandringer. 2020-08-18T00:00:00Klimatilpasning skydes i gang med tre projekter i Odder /aktuelt/nyheder/2020/august/klimatilpasning-skydes-i-gang-med-tre-projekter-i-odder//aktuelt/nyheder/2020/august/klimatilpasning-skydes-i-gang-med-tre-projekter-i-odder/Omkring 40.000 kubikmeter vand skal afledes og tilbageholdes med de tre klimasikringsprojekter 2020-08-06T00:00:00DMI og Kystdirektoratet indgår samarbejde om at kortlægge historiske vandstande forbundet ved stormfloder i Danmark/aktuelt/nyheder/2020/august/dmi-og-kystdirektoratet-indgaar-samarbejde-om-at-kortlaegge-historiske-vandstande-forbundet-ved-stormfloder-i-danmark//aktuelt/nyheder/2020/august/dmi-og-kystdirektoratet-indgaar-samarbejde-om-at-kortlaegge-historiske-vandstande-forbundet-ved-stormfloder-i-danmark/Bedre historisk viden skal give bedre mulighed for at vurdere den fremtidige risiko forbundet med oversvømmelser2020-08-04T00:00:00Første etape af omfattende klimatilpasningsprojekt står færdigt i Vejle /aktuelt/nyheder/2020/august/foerste-etape-af-omfattende-klimatilpasningsprojekt-staar-faerdigt-i-vejle//aktuelt/nyheder/2020/august/foerste-etape-af-omfattende-klimatilpasningsprojekt-staar-faerdigt-i-vejle/Klimapark mindsker risikoen for oversvømmelser2020-08-03T00:00:00Regnvandssøer klimasikrer Tommerup Stationsby /aktuelt/nyheder/2020/juli/regnvandssoeer-klimasikre-tommerup-stationsby//aktuelt/nyheder/2020/juli/regnvandssoeer-klimasikre-tommerup-stationsby/Assens Forsyning etablerer tre regnvandssøer, der skal rense og forsinke regnvand fra byen2020-07-27T00:00:00Minivådområde skal mindske risikoen for oversvømmelser i Skodborg i Vejen kommune/aktuelt/nyheder/2020/juli/minivaadomraade-skal-mindske-risikoen-for-oversvoemmelser-i-skodborg-i-vejen-kommune//aktuelt/nyheder/2020/juli/minivaadomraade-skal-mindske-risikoen-for-oversvoemmelser-i-skodborg-i-vejen-kommune/Sammen med lodsejer sætter Vejen kommune gang i klimatilpasning i Skaftkær Bæk 2020-07-13T00:00:00Filterbeton - ny teknologi bygger videre på drænbetonteknologi/aktuelt/nyheder/2020/juli/filterbeton-ny-teknologi-bygger-videre-paa-draenbetonteknologi//aktuelt/nyheder/2020/juli/filterbeton-ny-teknologi-bygger-videre-paa-draenbetonteknologi/Et udviklingsprojekt finder, at filterbeton kan være med til at sikre bebyggede arealer mod oversvømmelser 2020-07-08T00:00:00En 3,4 km lang kloaktunnel i Hvidovre er tæt på at være færdig /aktuelt/nyheder/2020/juli/en-3-4-km-lang-kloaktunnel-i-hvidovre-er-taet-paa-at-vaere-faerdige//aktuelt/nyheder/2020/juli/en-3-4-km-lang-kloaktunnel-i-hvidovre-er-taet-paa-at-vaere-faerdige/Projektet, som HOFOR har stået for, vil mindske risikoen for oversvømmelser i området 2020-07-06T00:00:00DMI’s Klimaatlas er blevet opdateret /aktuelt/nyheder/2020/juli/dmi-s-klimaatlas-er-blevet-opdateret//aktuelt/nyheder/2020/juli/dmi-s-klimaatlas-er-blevet-opdateret/Helt ny viden om fremtidens tørke og nedbør – og især sommeren er i fokus.2020-07-03T00:00:00Danmarks Miljøportal lancerer ny strategi/aktuelt/nyheder/2020/juli/danmarks-miljoeportal-lancerer-ny-strategi//aktuelt/nyheder/2020/juli/danmarks-miljoeportal-lancerer-ny-strategi/Med et mål om i højere grad at bidrage til den grønne omstilling og sikre større samfundsmæssige gevinster af miljødata, er en ny strategisk linje blevet lagt2020-07-03T00:00:00Story map udgivet af Det Europæiske Miljøagentur (EAA) illustrerer, hvordan klimaforandringer vil påvirke udvalgte regioner i Europa /aktuelt/nyheder/2020/juni/story-map-udgivet-af-det-europaeiske-miljoeagentur-eaa-illustrerer-hvordan-klimaforandringer-vil-paavirke-udvalgte-regioner-i-europa//aktuelt/nyheder/2020/juni/story-map-udgivet-af-det-europaeiske-miljoeagentur-eaa-illustrerer-hvordan-klimaforandringer-vil-paavirke-udvalgte-regioner-i-europa/Kortet understreger vigtigheden af at mindske klimaforandringer gennem klimatilpasning2020-06-04T00:00:00Næste fase af klimasikringsprojekt i Ringkøbing sættes i gang/aktuelt/nyheder/2020/juni/klimasikringsprojekt-i-ringkoebing//aktuelt/nyheder/2020/juni/klimasikringsprojekt-i-ringkoebing/Ringkøbing klimasikres mod store vandmængder med pumpestationer, regnvandsledninger og dige. 2020-06-01T00:00:00Første del af kystsikringsplan ved Køge Bugt er godkendt/aktuelt/nyheder/2020/maj/foerste-del-af-kystsikringsplan-ved-koege-bugt-er-godkendt//aktuelt/nyheder/2020/maj/foerste-del-af-kystsikringsplan-ved-koege-bugt-er-godkendt/Solrød Kommunes byråd har godkendt en kystsikringsplan, der skal sikre beboere mod oversvømmelser2020-05-26T00:00:00Nu bliver det lettere at lave kystbeskyttelse/aktuelt/nyheder/2020/maj/nu-bliver-det-lettere-at-lave-kystbeskyttelse//aktuelt/nyheder/2020/maj/nu-bliver-det-lettere-at-lave-kystbeskyttelse/Kritisk kystbeskyttelse skal ikke gå i stå på grund af klager. Folketinget har tredjebehandlet lovforslag fra miljøminister Lea Wermelin, som skal sikre, at større kystbeskyttelsesprojekter ikke trækker unødigt i langdrag.2020-05-22T00:00:00Politisk aftale om bedre klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2020/maj/politisk-aftale-om-bedre-klimatilpasning//aktuelt/nyheder/2020/maj/politisk-aftale-om-bedre-klimatilpasning/Efter en rekordvåd vinter har regeringen og partierne bag vandsektorloven indgået en politisk aftale om bedre klimatilpasning. 2020-05-17T00:00:00Flere kommunale ejendomme på Frederiksberg skal sikres mod skybrud/aktuelt/nyheder/2020/maj/flere-kommunale-ejendomme-paa-frederiksberg-skal-sikres-mod-skybrud//aktuelt/nyheder/2020/maj/flere-kommunale-ejendomme-paa-frederiksberg-skal-sikres-mod-skybrud/I den kommende periode skal 29 kommunale bygninger sikres mod skybrud. 2020-05-14T00:00:00Nyt rekreativt område i Randers skal medvirke til at klimasikre midtbyen/aktuelt/nyheder/2020/maj/ny-rekreativt-omraade-i-randers-skal-medvirke-til-at-klimasikre-midtbyen//aktuelt/nyheder/2020/maj/ny-rekreativt-omraade-i-randers-skal-medvirke-til-at-klimasikre-midtbyen/Et samarbejde imellem Vandmiljø Randers og Randers Kommune skal resultere i et nyt regnvandsbassin på Østervold2020-05-13T00:00:00Aalborg kommune fremrykker klimasikring ved Limfjorden pga. coronakrisen/aktuelt/nyheder/2020/maj/aalborg-kommune-fremrykker-klimasikring-ved-limfjorden-pga-coronakrisen//aktuelt/nyheder/2020/maj/aalborg-kommune-fremrykker-klimasikring-ved-limfjorden-pga-coronakrisen/En række klubber og foreninger ved Limfjorden har været plaget af oversvømmelser. Dette vil Aalborg kommune nu imødekomme ved at fremrykke anlægsinvesteringer for ti mio. kr. 2020-05-08T00:00:00Gangsti skal bidrage til skybrudssikring i Københavns Sydhavn /aktuelt/nyheder/2020/maj/gangsti-skal-bidrage-til-skybrudssikring-i-koebenhavns-sydhavn//aktuelt/nyheder/2020/maj/gangsti-skal-bidrage-til-skybrudssikring-i-koebenhavns-sydhavn/I et projektforslag fra Københavns Kommune skal en grøn gangsti pryde Sjælør Boulevard og hjælpe til med at nedsætte risikoen for oversvømmelser ved ekstrem nedbør og skybrud. 2020-05-04T00:00:00Haveejere i kamp mod klimaet/aktuelt/nyheder/2020/april/haveejere-i-kamp-mod-klimaet//aktuelt/nyheder/2020/april/haveejere-i-kamp-mod-klimaet/Eksperter mener at langt flere haveejere burde gøre som Mariann og Bjarne, der har klimasikret deres have. 2020-04-27T00:00:00Arkitektskolen Aarhus har fået forskningmidler til projekt om håndtering af vandet fra oven i byer/aktuelt/nyheder/2020/april/arkitektskolen-aarhus-har-faaet-forskningmidler-til-projekt-om-haandtering-af-vandet-fra-oven-i-byer//aktuelt/nyheder/2020/april/arkitektskolen-aarhus-har-faaet-forskningmidler-til-projekt-om-haandtering-af-vandet-fra-oven-i-byer/2 mio. kr. fra Forskningsreserven til grøn omstilling går til projekt med fokus på udfordringer med oversvømmelser i byer. 2020-04-27T00:00:00Nordisk fællesskab mod fremtidens klimaforandringer /aktuelt/nyheder/2020/april/nordisk-faellesskab-mod-fremtidens-klimaforandringer//aktuelt/nyheder/2020/april/nordisk-faellesskab-mod-fremtidens-klimaforandringer/Fremtidens klima byder på perioder med mere nedbør og voldsomme storme, samt perioder med tørke. Et nordisk fællesskab skal gøre det muligt at samarbejde på tværs af landegrænserne, når vejret viser sig fra sin værste side og der er behov for hjælp udefra.2020-04-16T00:00:00Ansøgningsunde for multifunktionel jordfordeling med ny pilotordning er nu åben/aktuelt/nyheder/2020/april/ansoegningsrunde-for-multifunktionel-jordfordeling-med-ny-pilotordning-er-nu-aaben//aktuelt/nyheder/2020/april/ansoegningsrunde-for-multifunktionel-jordfordeling-med-ny-pilotordning-er-nu-aaben/Kommuner og Naturstyrelsen kan nu ansøge om at få gennemført en fri multifunktionel jordfordeling.2020-04-16T00:00:00Gudenå-borgmestre arbejder på helhedsplan mod oversvømmelser /aktuelt/nyheder/2020/april/gudenaa-borgmestre-arbejder-paa-helhedsplan-mod-oversvoemmelser//aktuelt/nyheder/2020/april/gudenaa-borgmestre-arbejder-paa-helhedsplan-mod-oversvoemmelser/Oversvømmelseskort for Gudenå-systemet skal sikre klimatilpasning langs åen2020-04-14T00:00:00Synergiprojekt ved Odense Fjord skal skabe ny kystnatur og sikre mod fremtidig klimapåvirkninger/aktuelt/nyheder/2020/april/synergiprojekt-ved-odense-fjord-skal-skabe-ny-kystnatur-og-sikre-mod-fremtidig-klimapaavirkninger//aktuelt/nyheder/2020/april/synergiprojekt-ved-odense-fjord-skal-skabe-ny-kystnatur-og-sikre-mod-fremtidig-klimapaavirkninger/Efter oversvømmelser flere steder ved Odense Fjord er kommunen i gang med et større projekt, der både skal klimasikre området og skabe ny natur til glæde for dyreliv og borgere. 2020-04-02T00:00:00Skybrudstunnel skal bygges under Københavns gader /aktuelt/nyheder/2020/april/skybrudstunnel-skal-bygges-under-koebenhavns-gader//aktuelt/nyheder/2020/april/skybrudstunnel-skal-bygges-under-koebenhavns-gader/Hofor (Hovedstadsområdets forsyningsselskab) og Frederiksberg Forsyning har nu officielt fået grønt lys til at etablere en 1,3 km lang tunnel, der skal hjælpe med at lede regnvand væk fra Københavns overflader. 2020-04-01T00:00:00GUDP åbnede med 40 mio. kroner til et mere klimavenlig landbrug/aktuelt/nyheder/2020/marts/gudp-aabnede-med-40-mio-kroner-til-et-mere-klimavenligt-landbrug//aktuelt/nyheder/2020/marts/gudp-aabnede-med-40-mio-kroner-til-et-mere-klimavenligt-landbrug/Puljen kan også støtte forskning og udvikling indenfor klimatilpasning.2020-03-27T00:00:00Nyt landsdækkende netværk for klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2020/marts/nyt-landsdaekkende-netvaerk-for-klimatilpasning//aktuelt/nyheder/2020/marts/nyt-landsdaekkende-netvaerk-for-klimatilpasning/En lang række offentlige og private organisationer samler sig i Det Nationale Netværk for Klimatilpasning.2020-03-18T00:00:00Vejle skærper kampen mod stormflod /aktuelt/nyheder/2020/marts/stormfloden-truer-med-risiko-for-milliardtab-vejle-skaerper-kampen//aktuelt/nyheder/2020/marts/stormfloden-truer-med-risiko-for-milliardtab-vejle-skaerper-kampen/Ny strategi skal sikre Vejle Kommune mod stormflod og stigende vandstande2020-03-17T00:00:00Kystsikringsprojekt har skabt større tryghed for beboere i Roskilde /aktuelt/nyheder/2020/marts/kystsikringsprojekt-har-skabt-stoerre-tryghed-for-beboere-i-roskilde//aktuelt/nyheder/2020/marts/kystsikringsprojekt-har-skabt-stoerre-tryghed-for-beboere-i-roskilde/Store ødelæggelser efter stormen Bodil, fik Roskilde Kommune og private til at stimle sammen om et fælles projekt, der har sikret flere borgere, deres hjem og andre bygninger mod skader fra oversvømmelser. 2020-03-17T00:00:00Klimatilpasningsprojekt har sikret Skjern mod store oversvømmelser /aktuelt/nyheder/2020/marts/klimatilpasningsprojekt-har-sikret-skjern-mod-store-oversvoemmelser//aktuelt/nyheder/2020/marts/klimatilpasningsprojekt-har-sikret-skjern-mod-store-oversvoemmelser/I 2018 blev Skyggehusdæmningen etableret for at tilbageholde større mængder vand fra Kirkeå, og dermed undgå oversvømmelser i Skjern. Efter nogle meget regnfyldte dage har dæmningen for alvor været sat på prøve, men det ser ud til, at initiativet har virket. 2020-03-12T00:00:00Ny erfaringsopsamling om filterjord/aktuelt/nyheder/2020/marts/ny-erfaringsopsamling-om-filterjord//aktuelt/nyheder/2020/marts/ny-erfaringsopsamling-om-filterjord/KU offentliggjorde i december en ny erfaringsopsamling om filterjord. 2020-03-10T00:00:00Nyt naturområde i Ishøj skal sikre mod fremtidige oversvømmelser /aktuelt/nyheder/2020/marts/nyt-naturomraade-i-ishoej-skal-sikre-mod-fremtidige-oversvoemmelser//aktuelt/nyheder/2020/marts/nyt-naturomraade-i-ishoej-skal-sikre-mod-fremtidige-oversvoemmelser/Forsyningsselskabet og Ishøj Kommune er gået sammen om et 2,7 millioner dyrt klimatilpasningsprojekt, der skal forhindre fremtidens store mængder regnvand i at oversvømme erhvervsområdet ved Pilemølle. 2020-03-09T00:00:00Et større antal private villaveje i København skal omdannes til klimaveje/aktuelt/nyheder/2020/marts/et-stoerre-antal-private-villaveje-i-koebenhavn-skal-omdannes-til-klimaveje//aktuelt/nyheder/2020/marts/et-stoerre-antal-private-villaveje-i-koebenhavn-skal-omdannes-til-klimaveje/Klimavejene skal være med til at forhindre begivenheder som i 2011, hvor skybrud og regn oversvømmede hundredevis af kældre i København.2020-03-06T00:00:00Nye oversvømmelseskort skal hjælpe udsatte kommuner/aktuelt/nyheder/2020/marts/nye-oversvoemmelseskort-skal-hjaelpe-udsatte-kommuner//aktuelt/nyheder/2020/marts/nye-oversvoemmelseskort-skal-hjaelpe-udsatte-kommuner/Ny kortlægning viser, hvor risikoen i forbindelse med oversvømmelse er størst. Udsatte kommuner kan bruge redskabet i fremtidens byplanlægning.2020-03-06T00:00:00Kommunal tilskudsordning til helhedsprojekter for klimafølsomme vandløb /aktuelt/nyheder/2020/marts/kommunal-tilskudsordning-til-helhedsprojekter-for-klimafoelsomme-vandloeb//aktuelt/nyheder/2020/marts/kommunal-tilskudsordning-til-helhedsprojekter-for-klimafoelsomme-vandloeb/Tilskudsordningen er en pilotordning, der giver kommunerne mulighed for at søge om tilskud til projekter, hvor en helhedsorienteret indsats skal tilgodese hensyn til natur, vandmiljø, klimatilpasning og fremtidssikret landbrug.2020-03-05T00:00:00Klimasikring kan skabe stor værdi i Skanderborg/aktuelt/nyheder/2020/marts/klimasikring-kan-skabe-stor-vaerdi-i-skanderborg//aktuelt/nyheder/2020/marts/klimasikring-kan-skabe-stor-vaerdi-i-skanderborg/I Skanderborg er flere initiativer allerede gennemført, mens andre stadig er på tegnebrættet. 2020-03-05T00:00:00Stormrådet: Mulighed for erstatning til oversvømmelsesramte/aktuelt/nyheder/2020/februar/stormraadet-mulighed-for-erstatning-til-oversvoemmelsesramte//aktuelt/nyheder/2020/februar/stormraadet-mulighed-for-erstatning-til-oversvoemmelsesramte/Der er oversvømmelser flere steder i Danmark, men hvorvidt den enkelte boligejer har ret til erstatning, afhænger af forholdene på lige netop den grund, hvor boligen ligger. Oversvømmelsesordningen, som Stormrådet administrerer, kan i nogle tilfælde dække skaderne.2020-02-26T00:00:00Nye regler for spildevandsselskabernes klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2020/februar/nye-regler-for-spildevandsselskabers-klimatilpasning//aktuelt/nyheder/2020/februar/nye-regler-for-spildevandsselskabers-klimatilpasning/Regeringen har i dag præsenteret et nyt udspil for spildevandsselskabernes mulighed for at finansiere klimatilpasning, der skal sikre flere og billigere tiltag til regnvandshåndtering. 2020-02-25T00:00:000,5 millioner til Klimatoriums udstilling i Lemvig/aktuelt/nyheder/2020/februar/0-5-millioner-til-klimatoriums-udstilling//aktuelt/nyheder/2020/februar/0-5-millioner-til-klimatoriums-udstilling/Foreningen Klimatorium fik sammen med 25 andre ansøgere ”ja” til deres ansøgning til Erhvervsministeriets Landdistriktspulje og hermed støtte til deres projekter.2020-02-25T00:00:00Gentofte Kommune vil gøre endnu mere for at mindske klimaforandringer /aktuelt/nyheder/2020/februar/gentofte-kommune-vil-goere-endnu-mere-for-at-mindske-klimaforandringer//aktuelt/nyheder/2020/februar/gentofte-kommune-vil-goere-endnu-mere-for-at-mindske-klimaforandringer/Efter aftale med Danmarks Naturfredningsforening, kan Gentofte Kommune nu kalde sig en Klimakommune Plus+. Det betyder endnu flere initiativer og projekter for klimaområdet og store ambitioner for fremtidens klimatilpasning.2020-02-20T00:00:00Kystsikringsprojekt genoptages i Dragør /aktuelt/nyheder/2020/februar/kystsikringsprojekt-genoptages-i-dragoer//aktuelt/nyheder/2020/februar/kystsikringsprojekt-genoptages-i-dragoer/Efter en længere pause er det på grund af et samarbejde med Sund & Bælt muligt at genoptage arbejdet med et lokalt kystsikringsprojekt.2020-02-10T00:00:00Skybrudsprojekt og museum i bunkers på Frederiksberg/aktuelt/nyheder/2020/februar/skybrudsprojekt-og-museum-i-bunkers-paa-frederiksberg//aktuelt/nyheder/2020/februar/skybrudsprojekt-og-museum-i-bunkers-paa-frederiksberg/Bunkerne på P. G. Ramms Allé får nyt liv med motionsplads, cykelstativer og skybrudsprojekt. 2020-02-10T00:00:00Klimaforandringerne udfordrer kloaksystem og kysten i Rudersdal Kommune/aktuelt/nyheder/2020/februar/klimaforandringerne-udfordrer-kloaksystem-og-kysten-i-rudersdal-kommune//aktuelt/nyheder/2020/februar/klimaforandringerne-udfordrer-kloaksystem-og-kysten-i-rudersdal-kommune/Kloaksystemet i Rudersdal Kommune kan ikke klare de stigende regnmængder. En kystplan er på vej i høring. 2020-02-10T00:00:00Grønlands indlandsis smelter syv gange hurtigere end tidligere /aktuelt/nyheder/2020/februar/groenlands-indlandsis-smelter-syv-gange-hurtigere-end-tidligere//aktuelt/nyheder/2020/februar/groenlands-indlandsis-smelter-syv-gange-hurtigere-end-tidligere/En ny stor rapport fra den internationale sammenslutning af polare forskere IMBIE, viser at global opvarmning forårsager afsmeltning af is på Grønland væsentlig hurtigere og eksplosivt end tidligere. 2020-02-10T00:00:00Flere hundredetusinde bygninger i Danmark er i fare for oversvømmelse/aktuelt/nyheder/2020/januar/flere-hundredetusinde-bygninger-i-danmark-er-i-fare-for-oversvoemmelse//aktuelt/nyheder/2020/januar/flere-hundredetusinde-bygninger-i-danmark-er-i-fare-for-oversvoemmelse/Ny analyse viser hvordan ekstreme nedbørsmængder og stormfloder kan påvirke bygninger, som ligger tæt ved eller på lavninger, vandløb og kyststrækninger i Danmark. 2020-02-06T00:00:00Nye samarbejdsværktøjer fra partnerskabet Regn & Byer/aktuelt/nyheder/2020/januar/nye-samarbejdsvaerktoejer-fra-partnerskabet-regn-byer//aktuelt/nyheder/2020/januar/nye-samarbejdsvaerktoejer-fra-partnerskabet-regn-byer/Regn & Byer har udviklet en pjece med værktøjer, der skal hjælpe kommuner og spildevandsselskaber med at samarbejde om klimatilpasning. 2020-01-28T00:00:00Milliontilskud skal sikre videreførelse af klimatilpasningsprojekt/aktuelt/nyheder/2020/januar/milliontilskud-skal-sikre-viderefoerelse-af-klimatilpasningsprojekt//aktuelt/nyheder/2020/januar/milliontilskud-skal-sikre-viderefoerelse-af-klimatilpasningsprojekt/Nyt tilskud fra Region Midtjylland skal sørge for at EU klimaprojektet ’Coast to Coast Climate Change’ kan videreføres og dermed sikre udviklingen af klimatilpasningen i det midtjyske.2020-01-27T00:00:00Workshop om multifunktionel jordfordeling/aktuelt/nyheder/2020/januar/workshop-om-multifunktionel-jordfordeling//aktuelt/nyheder/2020/januar/workshop-om-multifunktionel-jordfordeling/Den 25. februar i Aarhus og den 27. februar i Odense, inviterer Landbrugsstyrelsen til workshop omkring multifunktionel jordfordeling.2020-01-27T00:00:00Enghaveparken er tilbage på Vesterbro - nu med skybrudssikring/aktuelt/nyheder/2020/januar/enghaveparken-er-tilbage-paa-vesterbro-nu-med-skybrudssikring//aktuelt/nyheder/2020/januar/enghaveparken-er-tilbage-paa-vesterbro-nu-med-skybrudssikring/Parken skal forhindre, at Vesterbro rammes af oversvømmelser under skybrud2020-01-23T00:00:00Kystbeskyttelse med helhed og lokale hensyn /aktuelt/nyheder/2020/januar/kystbeskyttelse-med-helhed-og-lokale-hensyn//aktuelt/nyheder/2020/januar/kystbeskyttelse-med-helhed-og-lokale-hensyn/En analyse af 32 eksempler på kystbeskyttelse danner udgangspunkt for tre nye typologier til kortlægning af de danske kyster.2020-01-22T00:00:00Multifunktionel jordfordeling i høring/aktuelt/nyheder/2020/januar/multifunktionel-jordfordeling-i-hoering//aktuelt/nyheder/2020/januar/multifunktionel-jordfordeling-i-hoering/Bekendtgørelse og den tilhørende vejledning om multifunktionel jordfordeling er sendt i høring. I tørkepakken til landbruget fra 28. september 2018 blev der afsat 150 mio. kr. til multifunktionel jordfordeling.2020-01-16T00:00:00Meteorologer bliver bedre til at forudse stormflod/aktuelt/nyheder/2019/december/meteorologer-bliver-bedre-til-at-forudse-stormflod//aktuelt/nyheder/2019/december/meteorologer-bliver-bedre-til-at-forudse-stormflod/Nye mere nøjagtige modeller af fem danske fjorde giver større præcision, når DMI fremover varsler stormflod2019-12-17T00:00:00Efter 30 år kommer der nu kystsikring ved Dybesø/aktuelt/nyheder/2019/december/efter-30-aar-kommer-der-nu-kystsikring-ved-dybesoe//aktuelt/nyheder/2019/december/efter-30-aar-kommer-der-nu-kystsikring-ved-dybesoe/30 års forhandlinger med grundejere har nu frembragt en plan for kystsikring ved Dybesø2019-12-16T00:00:00Nyt nyhedsbrev fra klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2019/december/nyt-nyhedsbrev-fra-klimatilpasningdk//aktuelt/nyheder/2019/december/nyt-nyhedsbrev-fra-klimatilpasningdk/Læs det nyeste nyhedsbrev, der bl.a. handler om Koldings nye grønne oase, klimaatlas og rejseholdets afholdte kommunemøder. 2019-12-13T00:00:00Kunstgræsbane og klimatilpasning i samme bassin/aktuelt/nyheder/2019/december/kunstgraesbane-og-klimatilpasning-i-samme-bassin//aktuelt/nyheder/2019/december/kunstgraesbane-og-klimatilpasning-i-samme-bassin/Fodbold og klimatilpasning kombineres i stor ny kunstgræsbane2019-12-12T00:00:00Odensemodellen: Klimatilpasning med samarbejde, nytænkning og bæredygtighed/aktuelt/nyheder/2019/november/odensemodellen-klimatilpasning-med-samarbejde-nytaenkning-og-baeredygtighed//aktuelt/nyheder/2019/november/odensemodellen-klimatilpasning-med-samarbejde-nytaenkning-og-baeredygtighed/Odense Kommune og Vandcenter Syd vil i EU-projektet ”Odense-modellen – Klimatilpasning i Odense forberede sig på stigende vandstand i byen med en strategisk tilgang både i selve håndteringen af vand og i kommunens forvaltning.2019-11-30T00:00:00Højvandsbeskyttelse: Tøjhushaven i Randers får ny dæmning/aktuelt/nyheder/2019/november/hoejvandsbeskyttelse-toejhushaven-i-randers-faar-ny-daemning//aktuelt/nyheder/2019/november/hoejvandsbeskyttelse-toejhushaven-i-randers-faar-ny-daemning/Ny mobil højvandsdæmning skal beskytte Tøjhushavekvarteret i forbindelse med stormflod og oversvømmelse2019-11-30T00:00:00Ny klimarapport vurderer, at 300 millioner menneskers hjem er truet af stigende vandstand /aktuelt/nyheder/2019/november/ny-klimarapport-vurderer-at-300-millioner-menneskers-hjem-er-truet-af-stigende-vandstand//aktuelt/nyheder/2019/november/ny-klimarapport-vurderer-at-300-millioner-menneskers-hjem-er-truet-af-stigende-vandstand/Langt flere mennesker end før antaget vil i fremtiden risikere at blive ramt af oversvømmelser som følge af stigende vandstand i verdenshavene og mere ekstreme vejrfænomener.2019-11-29T00:00:00Fejemaskiner skal forebygge oversvømmelser i Kolding /aktuelt/nyheder/2019/november/fejemaskiner-skal-forebygge-oversvoemmelser-i-kolding//aktuelt/nyheder/2019/november/fejemaskiner-skal-forebygge-oversvoemmelser-i-kolding/Kommunen sender i øjeblikket fejemaskiner på rengøringsopgaver på de kommunale veje og cykelstier for at forebygge oversvømmelser og vand på vejene.2019-11-29T00:00:00Storstilet klimasikring på Knudshoved Odde skal sikre klokkefrøer/aktuelt/nyheder/2019/november/storstilet-klimasikring-paa-knudshoved-odde-skal-sikre-klokkefroeer//aktuelt/nyheder/2019/november/storstilet-klimasikring-paa-knudshoved-odde-skal-sikre-klokkefroeer/EU’s Life Fond, Miljøstyrelsen, Vordingborg Kommune og Rosenfeldt Gods går sammen om at klimasikre Knudshoved Odde2019-11-19T00:00:00Nyt byrum fremmer grøn transport, klimasikring og biodiversitet ved Københavns Universitet, Amager/aktuelt/nyheder/2019/november/nyt-byrum-fremmer-groen-transport-klimasikring-og-biodiversitet-ved-koebenhavns-universitet-amager//aktuelt/nyheder/2019/november/nyt-byrum-fremmer-groen-transport-klimasikring-og-biodiversitet-ved-koebenhavns-universitet-amager/Karen Blixens Plads fungerer for studerende, medarbejdere og byens borgere som aktivt mødested og cykelparkering med stor kapacitet. 2019-11-14T00:00:00Stenmoler på Kertemindes Marina skal hæves for at sikre lystbådene /aktuelt/nyheder/2019/oktober/stenmoler-paa-kertemindes-marina-skal-haeves-for-at-sikre-lystbaadene//aktuelt/nyheder/2019/oktober/stenmoler-paa-kertemindes-marina-skal-haeves-for-at-sikre-lystbaadene/Kerteminde Kommune har afsat 15 mio. til klimasikring af molerne på grund af havstigning og landsænkning.2019-10-24T00:00:00Forskning: Det nye klima skader også helbredet /aktuelt/nyheder/2019/oktober/forskning-det-nye-klima-skader-ogsaa-helbredet//aktuelt/nyheder/2019/oktober/forskning-det-nye-klima-skader-ogsaa-helbredet/DTU Management vil sætte tal på nogle af de effekter af ekstremt vejr, som gængse klimamodeller ikke indregner. I Jyllinge Nordmark er der fundet stigninger i diagnoser som depression, PTSD og kø ved lægehuset, når det stormer. 2019-10-24T00:00:00Middelfart Gymnasium er klar til næste skybrud med nyt afledningssystem/aktuelt/nyheder/2019/oktober/middelfart-gymnasium-er-klar-til-naeste-skybrud-med-nyt-afledningssystem//aktuelt/nyheder/2019/oktober/middelfart-gymnasium-er-klar-til-naeste-skybrud-med-nyt-afledningssystem/Et nyt LAR-projekt er netop blevet indviet på Middelfart Gymnasium, hvor regnvandet fra parkeringspladsen ledes ud i en gravet sø i stedet for i kloakken.2019-10-24T00:00:00Cities100-rapport: Fem danske byer i verdenseliten /aktuelt/nyheder/2019/oktober/cities100-rapport-fem-danske-byer-i-verdenseliten//aktuelt/nyheder/2019/oktober/cities100-rapport-fem-danske-byer-i-verdenseliten/Hele fem danske byer er repræsenteret i dette års Cities100-rapport. To af projekterne er klimatilpasning.2019-10-24T00:00:00Aabenraa Kommune skal klimasikre knap 70 år gammel Poppelallé /aktuelt/nyheder/2019/oktober/aabenraa-kommune-skal-klimasikre-knap-70-aar-gammel-poppelallé//aktuelt/nyheder/2019/oktober/aabenraa-kommune-skal-klimasikre-knap-70-aar-gammel-poppelallé/Diger hæves en meter for at klimatilpasse nye træer til en 100-årshændelse. Byrådet har afsat 4,1 millioner kroner til at genetablere den knap 70-årige Poppelallé.2019-10-22T00:00:00Nyt projekt skal forbedre praksis for dimensionering af regn/aktuelt/nyheder/2019/oktober/nyt-projekt-skal-forbedre-praksis-for-dimensionering-af-regn//aktuelt/nyheder/2019/oktober/nyt-projekt-skal-forbedre-praksis-for-dimensionering-af-regn/Projekt VÆRDI, skal i løbet af de næste tre år skal levere viden og værktøjer om dimensionering af regn til gavn for alle landets forsyninger og branchen som helhed.2019-10-22T00:00:00Limfjordsvej sikret mod regn/aktuelt/nyheder/2019/oktober/limfjordsvej-sikret-mod-regn//aktuelt/nyheder/2019/oktober/limfjordsvej-sikret-mod-regn/På Limfjordsvej har man etableret klimabede, der skal hjælpe mod oversvømmelse2019-10-14T00:00:00Ringsted Kommune vinder Brolæggerprisen/aktuelt/nyheder/2019/oktober/ringsted-kommune-vinder-brolaeggerprisen//aktuelt/nyheder/2019/oktober/ringsted-kommune-vinder-brolaeggerprisen/På torvet i Ringsted er der bygget bassiner og kanaler i granit, der skal forhindre oversvømmede kloakker og kældre, når store regnskyl rammer byen.2019-10-09T00:00:00Ny national kortlægning af landbevægelser/aktuelt/nyheder/2019/oktober/ny-national-kortlaegning-af-landbevaegelser//aktuelt/nyheder/2019/oktober/ny-national-kortlaegning-af-landbevaegelser/Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) har opdateret kortlægningen af vertikale og horisontale landbevægelser for hele Danmark. Kortlægningen kan bruges til at vurdere om jorden sætter sig, fx omkring diger, veje, jernbaner og anden vigtig infrastruktur. 2019-10-08T00:00:00Bred kreds af partier er enige om grøn jordfordelingsaftale /aktuelt/nyheder/2019/oktober/jordfordelingsaftale//aktuelt/nyheder/2019/oktober/jordfordelingsaftale/Enighed om politisk aftale om at afsætte 150 mio. kroner til omfordeling af 6.800 hektar landbrugsjord til multifunktionelle projekter2019-10-07T00:00:00Otte nye skybrudsprojekter skal etableres i Københavns Kommune /aktuelt/nyheder/2019/september/otte-nye-skybrudsprojekter-skal-etableres-i-koebenhavns-kommune//aktuelt/nyheder/2019/september/otte-nye-skybrudsprojekter-skal-etableres-i-koebenhavns-kommune/I Københavns Kommune har man netop vedtaget etableringen af otte skybrudsprojekter, som skal afhjælpe oversvømmelse 2019-10-07T00:00:00Klimaatlas, klar til fremtidens vejr/aktuelt/nyheder/2019/oktober/klimaatlas-klar-til-fremtidens-vejr//aktuelt/nyheder/2019/oktober/klimaatlas-klar-til-fremtidens-vejr/DMI har udviklet et Klimaatlas, der viser hvor i landet vi er særligt udsatte for stormflod og skybrud i fremtiden. Klimaatlas bliver de næste to år udbygget med ny viden om fremtidens ekstreme vejr. 2019-10-06T00:00:00FN-rapport: Havene stiger med uset hast/aktuelt/nyheder/2019/oktober/fn-rapport-havene-stiger-med-uset-hast//aktuelt/nyheder/2019/oktober/fn-rapport-havene-stiger-med-uset-hast/Ifølge ny FN-rapport stiger havene med stor hastighed i takt med at is- og snedækkede områder på jorden smelter.2019-10-02T00:00:00Farødæmningen sikres mod erosion/aktuelt/nyheder/2019/september/faroedaemningen-sikres-mod-erosion//aktuelt/nyheder/2019/september/faroedaemningen-sikres-mod-erosion/Erosion påvirker Farødæmningen i en sådan grad, at der nu sættes gang i kystsikring.2019-09-30T00:00:00Global Commission on Adaptation udgiver rapport om klimatilpasning /aktuelt/nyheder/2019/september/global-commission-on-adaptation-udgiver-rapport-om-klimatilpasning//aktuelt/nyheder/2019/september/global-commission-on-adaptation-udgiver-rapport-om-klimatilpasning/I ny rapport kommer GCA med forslag til klimatilpasning i nøglesektorer.2019-09-26T00:00:00Byggeri af Klimatorium er gået i gang/aktuelt/nyheder/2019/september/byggeri-af-klimatorium-er-gaaet-i-gang//aktuelt/nyheder/2019/september/byggeri-af-klimatorium-er-gaaet-i-gang/I Lemvig er byggeriet af Klimatorium fornyligt blevet igangsat.2019-09-26T00:00:00Bedre sikring mod oversvømmelse /aktuelt/nyheder/2019/september/bedre-sikring-mod-oversvoemmelse//aktuelt/nyheder/2019/september/bedre-sikring-mod-oversvoemmelse/I Skive Kommune vil man etablere et dige som sikring mod oversvømmelser.2019-09-26T00:00:00Støjskærm slubrer vand fra byens tage/aktuelt/nyheder/2019/september/stoejskaerm-slubrer-vand-fra-byens-tage//aktuelt/nyheder/2019/september/stoejskaerm-slubrer-vand-fra-byens-tage/En ny støjskærm kan oplagre regn fra skybrud samtidig med, at den dæmper støjen fra en af Københavns mest trafikerede veje. Med tiden kan den også blive en lille oase for byens planter og insekter.2019-09-24T00:00:00FN-klimarapport: Risiko for at gøre store dele af jorden udyrkelig /aktuelt/nyheder/2019/september/fn-klimarapport-risiko-for-at-goere-store-dele-af-jorden-udyrkelig//aktuelt/nyheder/2019/september/fn-klimarapport-risiko-for-at-goere-store-dele-af-jorden-udyrkelig/Ifølge en rapport af FN’s klimapanel, IPCC, står man til at gøre en fjerdedel af jorden udyrkelig, hvis ikke der foretages radikale ændringer i fødevareproduktionen.2019-09-24T00:00:00Hedensted udvikler endnu en klimavej/aktuelt/nyheder/2019/september/hedensted-udvikler-endnu-en-klimavej//aktuelt/nyheder/2019/september/hedensted-udvikler-endnu-en-klimavej/Borgernes og kommunens ønske om håndtering af regnvand samt et mere attraktiv miljø muliggør klimatilpasning i Hedensted2019-09-23T00:00:0010 kommuner samarbejder om håndtering af regnvand fra Harrestrup Å/aktuelt/nyheder/2019/september/10-kommuner-samarbejder-om-haandtering-af-regnvand-i-harrestrup-å//aktuelt/nyheder/2019/september/10-kommuner-samarbejder-om-haandtering-af-regnvand-i-harrestrup-å/De store mængder regnvand omkring Harrestrup Å, løber igennem mange Kommuner og et større samarbejde til håndtering af disse er nu blevet etableret.2019-09-23T00:00:00Kastellet i København skal sikres mod skybrud /aktuelt/nyheder/2019/september/kastellet-i-koebenhavn-skal-sikres-mod-skybrud//aktuelt/nyheder/2019/september/kastellet-i-koebenhavn-skal-sikres-mod-skybrud/I Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har man igangsat et vidtrækkende projekt, der skal sikre Kastellet mod oversvømmelser. 2019-09-19T00:00:00Seks nye kunstgræsbaner på Frederiksberg/aktuelt/nyheder/2019/september/seks-nye-kunstgraesbaner-paa-frederiksberg//aktuelt/nyheder/2019/september/seks-nye-kunstgraesbaner-paa-frederiksberg/Frederiksberg Kommune indviede d. 16. august seks nye boldbaner sammen med et skybrudsanlæg.2019-09-19T00:00:00Kloakseparering i Brædstrup/aktuelt/nyheder/2019/september/kloakseparering-i-braedstrup//aktuelt/nyheder/2019/september/kloakseparering-i-braedstrup/I Brædstrup skal regnvand og spildevand adskilles for at mindske presset på kloaknettet2019-09-19T00:00:00Syv projekter får støtte til at vise nye veje til klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2019/september/syv-projekter-f-r-stoette-til-at-vise-nye-veje-til-klimatilpasning//aktuelt/nyheder/2019/september/syv-projekter-f-r-stoette-til-at-vise-nye-veje-til-klimatilpasning/Nytænkende projekter i København, Hvidovre, Dragør, Vejle, Assens, Hedensted, Middelfart og Randers Kommuner får tildelt i alt 6,75 mio. kroner fra partnerskabet ”Byerne og det stigende havvand” mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Realdania.2019-09-13T00:00:00Klimaændringerne truer landbrugets fremtid i visse dele af Europa/aktuelt/nyheder/2019/september/klimaaendringerne-truer-landbrugets-fremtid-i-visse-dele-af-europa//aktuelt/nyheder/2019/september/klimaaendringerne-truer-landbrugets-fremtid-i-visse-dele-af-europa/Ifølge en rapport af Det Europæiske Miljøagentur, EEA, har klimaændringer allerede påvirket landbrugssektoren, og påvirkningen forventes at fortsætte. 2019-09-12T00:00:00Bassiner skal stoppe forurening/aktuelt/nyheder/2019/september/bassiner-skal-stoppe-forurening//aktuelt/nyheder/2019/september/bassiner-skal-stoppe-forurening/Regnvand vil blive holdt tilbage og forsinket ledt ud ved siden af havn. 2019-09-10T00:00:00Klimasø skal opsamle ekstreme regnmængder/aktuelt/nyheder/2019/september/klimasoe-skal-opsamle-ekstreme-regnmaengder//aktuelt/nyheder/2019/september/klimasoe-skal-opsamle-ekstreme-regnmaengder/Guldborgsund Kommune vil anlægge en såkaldt klimasø i Nykøbing, som skal mindske risikoen for oversvømmelser. 2019-09-10T00:00:00Ny plan skal beskytte Enø og Lungshave mod oversvømmelse/aktuelt/nyheder/2019/juni/ny-plan-skal-beskytte-enoe-og-lungshave-mod-oversvoemmelse//aktuelt/nyheder/2019/juni/ny-plan-skal-beskytte-enoe-og-lungshave-mod-oversvoemmelse/Et endeligt forslag til kystbeskyttelse skal sikre Enø og Lungshave mod fremtidige oversvømmelser. 2019-09-10T00:00:00Remiseparken bliver grøn og klimasikker/aktuelt/nyheder/2019/september/remiseparken-bliver-groen-og-klimasikker//aktuelt/nyheder/2019/september/remiseparken-bliver-groen-og-klimasikker/Kommunens anlægsloft udskød planerne om revitaliseringen af Remiseparken, men nu bliver planerne ført ud i livet. 2019-09-09T00:00:00Klimasikringstiltag kan i fremtiden vurderes med livscyklusanalyse /aktuelt/nyheder/2019/september/klimasikringstiltag-kan-i-fremtiden-vurderes-med-livscyklusanalyse//aktuelt/nyheder/2019/september/klimasikringstiltag-kan-i-fremtiden-vurderes-med-livscyklusanalyse/Nyt livscyklusanalyseværktøj gør det muligt at vurdere de miljømæssige konsekvenser af forskellige klimasikringstiltag. 2019-09-05T00:00:00Ægte kastanje - et dansk skovtræ i fremtiden?/aktuelt/nyheder/2019/juni/ægte-kastanje//aktuelt/nyheder/2019/juni/ægte-kastanje/Klimaforandringerne kan betyde, at skovenes nuværende arter og provenienser ikke vil trives i skovene i fremtiden, og i forlængelse af det kan det vise sig, at en ægte kastanje bl.a. kan blive et værdifuldt skovtræ i et fremtidigt varmere klima. 2019-09-03T00:00:00Ny rapport skal hjælpe med at forudsige oversvømmelser/aktuelt/nyheder/2019/september/ny-rapport-skal-hjaelpe-med-at-forudsige-oversvoemmelser//aktuelt/nyheder/2019/september/ny-rapport-skal-hjaelpe-med-at-forudsige-oversvoemmelser/En rapport fra Kystdirektoratet beskriver en metode til beregning af sandsynligheden for sammenfald af ekstreme hændelser fra oversvømmelseskilder. 2019-09-02T00:00:00Kloakker i Brædstrup skal separeres /aktuelt/nyheder/2019/august/kloakker-i-braedstrup-skal-separeres//aktuelt/nyheder/2019/august/kloakker-i-braedstrup-skal-separeres/Regnvand og spildevand skal adskilles.2019-08-22T00:00:00Nakskov får ny måler – skal advare mod oversvømmelser/aktuelt/nyheder/2019/august/nakskov-faar-ny-maaler-skal-advare-mod-oversvoemmelser//aktuelt/nyheder/2019/august/nakskov-faar-ny-maaler-skal-advare-mod-oversvoemmelser/Nakskov er særligt i risiko2019-08-22T00:00:00Ny ISO standard om tilpasning til klimaændringer /aktuelt/nyheder/2019/august/ny-iso-standard//aktuelt/nyheder/2019/august/ny-iso-standard/ISO publicerer standard om tilpasning til klimaændringer – principper, krav og retningslinjer 2019-08-19T00:00:00Én million dyre- og plantearter er truet af udryddelse/aktuelt/nyheder/2019/august/én-million-dyre-og-plantearter-er-truet-af-udryddelse//aktuelt/nyheder/2019/august/én-million-dyre-og-plantearter-er-truet-af-udryddelse/Stor FN-rapport advarer om global biodiversitetskrise, i en sådan grad, at det truer menneskets livsgrundlag.2019-08-14T00:00:00Nyt pandaanlæg hjælper med Regnvandshåndtering/aktuelt/nyheder/2019/august/nyt-pandaanlaeg-hjaelper-med-regnvandshaandtering//aktuelt/nyheder/2019/august/nyt-pandaanlaeg-hjaelper-med-regnvandshaandtering/København ZOO har siden 2015 haft et samarbejde med Frederiksberg forsyning, om at lave regnvandsløsninger i forbindelse med renovering eller nybyggeri i haven. Pandaanlægget er det nyeste skud på stammen.2019-08-14T00:00:00Fra fodboldbaner til klimasø i Spinkebjerg/aktuelt/nyheder/2019/august/fra-fodboldbaner-til-klimasoe-i-spinkebjerg//aktuelt/nyheder/2019/august/fra-fodboldbaner-til-klimasoe-i-spinkebjerg/Herning Kommune og Herning Vand A/S omdanner fodboldbaner til byggegrunde med tilhørende klimasø på 9000 kubikmeter. 2019-08-07T00:00:00Bynær natur i Tingstrup i Thisted kommune/aktuelt/nyheder/2019/juli/bynaer-natur-i-tingstrup-i-thisted-kommune//aktuelt/nyheder/2019/juli/bynaer-natur-i-tingstrup-i-thisted-kommune/Bynært og rekreativt område ved ny Tingstrup Sø skaber klimasikring og bedre vandmiljø i fjorden.2019-07-19T00:00:00Hvedes overlevelse ved oversvømmelse/aktuelt/nyheder/2019/juli/hvedes-overlevelse-ved-oversvoemmelse//aktuelt/nyheder/2019/juli/hvedes-overlevelse-ved-oversvoemmelse/Ny afhandling om, hvordan oversvømmelse kan påvirke hvedeproduktionen2019-07-12T00:00:00Nyt rør i Øresund skal modvirke oversvømmelser i Helsingør/aktuelt/nyheder/2019/juli/nyt-roer-i-øresund-skal-modvirke-oversvoemmelser-i-helsingoer//aktuelt/nyheder/2019/juli/nyt-roer-i-øresund-skal-modvirke-oversvoemmelser-i-helsingoer/Forsyning Helsingør anlægger et nyt stort rør ved Gummistranden i Helsingør, som skal føre regnvand 310 meter ud i Øresund.2019-07-11T00:00:00Havet vil stige mere ved Esbjerg end København og Skagen/aktuelt/nyheder/2019/juli/havet-vil-stige-mere-ved-esbjerg-end-koebenhavn-og-skagen//aktuelt/nyheder/2019/juli/havet-vil-stige-mere-ved-esbjerg-end-koebenhavn-og-skagen/Et nyt studie viser, at ikke alle danske byer vil opleve stigninger i havniveauet i lige høj grad gennem dette århundrede. 2019-07-05T00:00:00Ny kystsikring indvies på Anholt /aktuelt/nyheder/2019/juni/ny-kystsikring-indvies-paa-anholt//aktuelt/nyheder/2019/juni/ny-kystsikring-indvies-paa-anholt/Øen Anholt har været stærkt udsat for større storme, men det skal være forbi med indvielsen af et nyt kystsikringsanlæg2019-06-26T00:00:00Solråd Byråd godkender kystsikringsplan/aktuelt/nyheder/2019/juni/solraad-byraad-godkender-kystsikringsplan//aktuelt/nyheder/2019/juni/solraad-byraad-godkender-kystsikringsplan/En plan, som skal beskytte borgerne mod fremtidige hændelser med stormflod, er netop blevet godkendt af byrådet i Solrød. 2019-06-26T00:00:00Grønnehave Bæk-projektet i Odsherred kommune er skudt i gang/aktuelt/nyheder/2019/juni/groennehave-baek-projektet-i-odsherred-kommune-er-skudt-i-gang//aktuelt/nyheder/2019/juni/groennehave-baek-projektet-i-odsherred-kommune-er-skudt-i-gang/Projektet er et samarbejde mellem Odsherred kommune og Odsherred forsyning2019-06-26T00:00:00Quinoa kan vandes med havvand/aktuelt/nyheder/2019/juni/quinoa-kan-vandes-med-havvand//aktuelt/nyheder/2019/juni/quinoa-kan-vandes-med-havvand/Quinoaplanten kan muligvis være et af svarene på klimaforandringernes medfølgende fødevareudfordringer.2019-06-25T00:00:00Enighed mellem Esbjerg, Vejen og Kolding Kommune om vandløbskomité /aktuelt/nyheder/2019/juni/enighed-mellem-esbjerg-vejen-og-kolding-kommune-om-vandloebskomité//aktuelt/nyheder/2019/juni/enighed-mellem-esbjerg-vejen-og-kolding-kommune-om-vandloebskomité/For at imødegå klimaudfordringer og oversvømmelser vil tre kommuner langs et af landets største vandløb arbejde tættere sammen. Kommunerne har planer om at oprette ny Kongeåkomité. 2019-06-20T00:00:00Sekundavand skal være en del af fremtidens forsyning/aktuelt/nyheder/2019/juni/sekundavand-skal-vaere-en-del-af-fremtidens-forsyning//aktuelt/nyheder/2019/juni/sekundavand-skal-vaere-en-del-af-fremtidens-forsyning/Flere partere er, i et VUDP-projekt, nu i gang med at undersøge, hvordan sekundavand kan erstatte forsyning med rent drikkevand. 2019-06-18T00:00:00Nyt center for test af salttolerant afgrøde/aktuelt/nyheder/2019/juni/nyt-center-for-test-af-salttolerant-planteproduktion//aktuelt/nyheder/2019/juni/nyt-center-for-test-af-salttolerant-planteproduktion/Smagen af Danmark etablerer testcenter på Sejerø for at eksperimentere med salttolerant planteproduktion på landbrugsjord nær havvand. 2019-06-17T00:00:00Et af Københavns største skybrudsprojekter står nu færdigt/aktuelt/nyheder/2019/juni/et-af-koebenhavns-stoerste-skybrudsprojekter-staar-nu-faerdigt//aktuelt/nyheder/2019/juni/et-af-koebenhavns-stoerste-skybrudsprojekter-staar-nu-faerdigt/600 træer og tusindvis af stauder i regnbede er blevet etableret for at ruste byens gader imod oversvømmelse.2019-06-16T00:00:00Skibhuskvarteret i Odense får endnu en grøn gade /aktuelt/nyheder/2019/juni/skibhuskvarteret-i-odense-faar-endnu-en-groen-gade//aktuelt/nyheder/2019/juni/skibhuskvarteret-i-odense-faar-endnu-en-groen-gade/Arbejdet med at lette belastningen på kloaksystemet i Skibhuskvarteret er gået ind i en ny fase.2019-06-12T00:00:00Plan skal sikre grønne områder og plads til monsterregn i Aarhus/aktuelt/nyheder/2019/maj/plan-skal-baade-sikre-groenne-omraader-og-plads-til-monsterregn//aktuelt/nyheder/2019/maj/plan-skal-baade-sikre-groenne-omraader-og-plads-til-monsterregn/En temaplan skal både sikre byens åndehuller og skabe flere rekreative områder med plads til større mængder regn.2019-05-31T00:00:00Klimabegivenhederne har kostet Danmark næstmest i Europa/aktuelt/nyheder/2019/maj/klimabegivenhederne-har-kostet-danmark-naestmest-i-europa//aktuelt/nyheder/2019/maj/klimabegivenhederne-har-kostet-danmark-naestmest-i-europa/Det ekstreme vejr med stormfloder, skybrud, voldsomme storme og hedebølger har kostet Europa 3381 mia. kr. i perioden 1980 til 2017. I forhold til antal indbyggere og landets størrelse har Danmark betalt en stor pris. 2019-05-29T00:00:00Varmen bringer nye arter med sig/aktuelt/nyheder/2019/maj/varmen-bringer-nye-arter-med-sig//aktuelt/nyheder/2019/maj/varmen-bringer-nye-arter-med-sig/Temperaturen i Danmark er de sidste 20 til 30 år steget mere end den gennemsnitlige temperaturstigning på resten af jorden. Dette har stor indflydelse på vores artssammensætning.2019-05-07T00:00:00Store rør skal tage regnvand fra monsterregn i Bramming/aktuelt/nyheder/2019/maj/store-roer-skal-tage-regnvand-fra-monsterregn-i-bramming//aktuelt/nyheder/2019/maj/store-roer-skal-tage-regnvand-fra-monsterregn-i-bramming/Kloakseparering skal lede regnvand til opsamlingsbassin og byens rørledninger skal tilpasses til kraftigere regnbyger.2019-05-02T00:00:00Et fåtal af danske husejere bekymrer sig om klimasikring/aktuelt/nyheder/2019/april/et-faatal-af-danske-husejere-bekymrer-sig-om-klimasikring//aktuelt/nyheder/2019/april/et-faatal-af-danske-husejere-bekymrer-sig-om-klimasikring/En undersøgelse viser, at det kun er en femtedel af de danske husejere, der bekymrer sig om deres bolig om deres bolig er tilstrækkeligt sikret mod oversvømmelse ved skybrud og stormflod.2019-04-10T00:00:00Landmænd får bedre mulighed for vanding ved tørke /aktuelt/nyheder/2019/april/landmaend-faar-bedre-mulighed-for-vanding-ved-toerke//aktuelt/nyheder/2019/april/landmaend-faar-bedre-mulighed-for-vanding-ved-toerke/Sommerens tørke gik hårdt ud over danske landmænds afgrøder. Som en del af tørkepakken får landmænd nu hurtigere mulighed for at indvinde mere vand, hvis tørken rammer igen. 2019-04-10T00:00:00Strategi for regn- og spildevand med grønt fokus er på vej fra Gladsaxe Kommune/aktuelt/nyheder/2019/april/strategi-for-regn-og-spildevand-med-groent-fokus-er-paa-vej-fra-gladsaxe-kommune//aktuelt/nyheder/2019/april/strategi-for-regn-og-spildevand-med-groent-fokus-er-paa-vej-fra-gladsaxe-kommune/Gladsaxe Kommune og spildevandsselskabet Novafos er i gang med en ny strategi for regn- og spildevand.2019-04-09T00:00:00Nyhed om klimasø i Nykøbing F/aktuelt/nyheder/2019/april/nyhed-om-klimasoe-i-nykoebing-f//aktuelt/nyheder/2019/april/nyhed-om-klimasoe-i-nykoebing-f/Ny sø skal reducere oversvømmelser ved Tingsted Å i Nykøbing F, der ved kraftige regnskyl har gået over sin bredder og forsaget lugtgener ved Cementen og Slotsbryggen. Projektet er i høring. 2019-04-09T00:00:00Informationsmøde vedr. LIFE programmet 2019/aktuelt/nyheder/2019/marts/informationsmoede-vedr-life-programmet-2019//aktuelt/nyheder/2019/marts/informationsmoede-vedr-life-programmet-2019/Miljøstyrelsen inviterer den 11. april 2019 til informationsmøde om ansøgningsrunden for LIFE 20192019-03-29T00:00:00Danmarks første klima- og forsyningsingeniører/aktuelt/nyheder/2019/marts/danmarks-foerste-klima-og-forsyningsingenioerer//aktuelt/nyheder/2019/marts/danmarks-foerste-klima-og-forsyningsingenioerer/Nye ingeniører fra VIA University College i Horsens er uddannede til at tackle klimamæssige udfordringer. Første afgangshold står klar nu som specialister i at sikre vand- og energiforsyningen mod klimaforandringer. 2019-03-27T00:00:00Støtte til at beskytte byerne mod oversvømmelse/aktuelt/nyheder/2019/marts/stoette-til-at-beskytte-byerne-mod-oversvoemmelse//aktuelt/nyheder/2019/marts/stoette-til-at-beskytte-byerne-mod-oversvoemmelse/Nu åbner første ansøgningsrunde i partnerskabet mellem Realdania og Miljø- og Fødevareministeriet. Kommuner kan søge om økonomisk støtte til videre udvikling af nytænkende løsninger, som kan ruste danske byer til fremtidens klima med stigende havvand og samtidig udvikle bæredygtige områder.2019-03-13T00:00:00Roskilde samler viden om oversvømmelser/aktuelt/nyheder/2019/marts/roskilde-samler-danmarks-viden-om-oversvoemmelser//aktuelt/nyheder/2019/marts/roskilde-samler-danmarks-viden-om-oversvoemmelser/Roskilde Kommune spytter nu en million kroner i et videnscenter, der skal samle den viden, som findes i Danmark om oversvømmelsesbeskyttelse.2019-03-12T00:00:00De øgede regnmængder er en udfordring- og en ressource/aktuelt/nyheder/2019/marts/de-oegede-regnmaengder-er-en-udfordring-og-en-ressource//aktuelt/nyheder/2019/marts/de-oegede-regnmaengder-er-en-udfordring-og-en-ressource/Lyngby-Taarbæk Forsyning investerer i løsninger, der både reducerer risikoen for oversvømmelser, stabiliserer driften af Mølleåværket og som udnytter nogle af de ressourcer, der er i spildevandet2019-03-12T00:00:00Regnvandsbassiner sikrer mod oversvømmelse i Brønderslev og Dronninglund/aktuelt/nyheder/2019/marts/regnvandsbassiner-sikrer-mod-oversvoemmelse-i-broenderslev-og-dronninglund//aktuelt/nyheder/2019/marts/regnvandsbassiner-sikrer-mod-oversvoemmelse-i-broenderslev-og-dronninglund/For at undgå oversvømmelser er der brug for flere regnvandsbassiner til opsamling af regnvand fra de separatkloakerede områder i Brønderslev by og ved Donnerbæk i Dronninglund2019-03-12T00:00:00Fjernvarmeprojekt ved Mølleåen sikrer mod for højt grundvand/aktuelt/nyheder/2019/marts/fjernvarmeprojekt-ved-moelleaaen-sikrer-mod-for-hoejt-grundvand//aktuelt/nyheder/2019/marts/fjernvarmeprojekt-ved-moelleaaen-sikrer-mod-for-hoejt-grundvand/Fjernvarme-projektet ved Mølleåen, har den sidegevinst, at en række borgere har fået tørre kældre. 2019-03-12T00:00:00Information om MUDP 2019/aktuelt/nyheder/2019/marts/information-om-mudp-2019//aktuelt/nyheder/2019/marts/information-om-mudp-2019/Går du med tanker om at udvikle ny miljøeffektiv teknologi eller etablere et fyrtårnsprojekt inden for rammerne af MUDP? Og kunne du bruge et tilskud til at få tankerne gjort til virkelighed? 2019-03-05T00:00:00Letbanen skal klimasikres ved Buddinge Station/aktuelt/nyheder/2019/februar/letbanen-skal-klimasikres-ved-buddin//aktuelt/nyheder/2019/februar/letbanen-skal-klimasikres-ved-buddin/Anlæg skal opsamle regnvand ved kraftige regnskyl og hindre oversvømmelse ved skybrud 2019-02-22T00:00:00I Middelfart går klimatilpasning hånd i hånd med byfornyelse og arkitektur/aktuelt/nyheder/2019/februar/i-middelfart-gaar-klimatilpasning-haand-i-haand-med-byfornyelse-og-arkitektur//aktuelt/nyheder/2019/februar/i-middelfart-gaar-klimatilpasning-haand-i-haand-med-byfornyelse-og-arkitektur/KlimaByen i Middelfart er Danmarks største demonstrationsprojekt for byudvikling gennem klimatilpasning. Her er regnvandet gjort til et aktiv, så klimatilpasningen skaber unikke offentlige rum, der kan glæde byens borgere og skabe merværdi.2019-02-20T00:00:00Nu skal Lyngbyvejen skybrudssikres/aktuelt/nyheder/2019/februar/nu-skal-lyngbyvejen-skybrudssikres//aktuelt/nyheder/2019/februar/nu-skal-lyngbyvejen-skybrudssikres/Syv gange inden for de seneste 10 år har Lyngbyvej stået under vand og måtte lukke grundet de stadig hyppigere skybrud. Nu skal en gangtunnel omdannes til skybrudsbassin. 2019-02-20T00:00:00Klimatilpasningen halter bagefter/aktuelt/nyheder/2019/februar/klimatilpasningen-halter-bagefter//aktuelt/nyheder/2019/februar/klimatilpasningen-halter-bagefter/Mens klimabevidstheden over hele kloden er stigende, kan en ny rapport afsløre en betydelig forskel mellem ambitioner og indsats. 2019-02-19T00:00:00Nyt gratis værktøj forudser om kælder bliver oversvømmet ved næste skybrud/aktuelt/nyheder/2019/februar/nyt-gratis-vaerktoej-forudser-om-din-kaelder-bliver-oversvoemmet-ved-naeste-skybrud//aktuelt/nyheder/2019/februar/nyt-gratis-vaerktoej-forudser-om-din-kaelder-bliver-oversvoemmet-ved-naeste-skybrud/Med et nyt digitalt værktøj kan man gratis beregne, hvilken vej vandet vil løb under et skybrud og hvilke steder, der er særligt truede. 2019-02-17T00:00:00Det tørre regnbed/aktuelt/nyheder/2019/februar/det-toerre-regnbed//aktuelt/nyheder/2019/februar/det-toerre-regnbed/Jo tørrere bedet er, desto bedre er det. Det skal man ifølge Rørcenteranvisning plante efter, når man udfører LAR.2019-02-15T00:00:00Grønne kiler skal klimasikre hovedstaden/aktuelt/nyheder/2019/februar/groenne-kiler-skal-klimasikre-hovedstaden//aktuelt/nyheder/2019/februar/groenne-kiler-skal-klimasikre-hovedstaden/Mere voldsomt vejr truer hovedstadsområdet med oversvømmelser. Regeringen vil blandt andet udnytte de grønne kiler i Fingerplanen til at klimasikre København og omegn.2019-02-12T00:00:00Ny bypark i Gellerup forbinder de grønne områder /aktuelt/nyheder/2019/februar/gellerup//aktuelt/nyheder/2019/februar/gellerup/Den nye sø i den naturprægede bypark skaber herlighedsværdi og klimatilpasning. 2019-02-08T00:00:00Innovativt partnerskab finder nye klimaløsninger i Frederiksberg Kommune/aktuelt/nyheder/2019/februar/innovativt-partnerskab-finder-nye-klimaloesninger-i-frederiksberg-kommune//aktuelt/nyheder/2019/februar/innovativt-partnerskab-finder-nye-klimaloesninger-i-frederiksberg-kommune/Et tæt samarbejde mellem det offentlige og det private i Frederiksberg Kommune har resulteret i to innovative klimaløsninger til håndtering af regnvand.2019-02-04T00:00:0060 masterplaner skal sikre København mod oversvømmelser/aktuelt/nyheder/2019/januar/60-masterplaner-skal-sikre-k-benhavn-mod-oversvoemmelser//aktuelt/nyheder/2019/januar/60-masterplaner-skal-sikre-k-benhavn-mod-oversvoemmelser/300 projekter fordelt på 60 masterplaner skal sætte gang i skybrudssikringen af København. Intentionen med masterplanerne er, at undgå forsinkelser og sikre hurtigere gennemførte projekter. 2019-01-30T00:00:00Nu starter klimasikringen af Ringkøbing/aktuelt/nyheder/2019/januar/nyhed-nu-starter-klimasikringen-af-ringkoebing//aktuelt/nyheder/2019/januar/nyhed-nu-starter-klimasikringen-af-ringkoebing/Et digebyggeri og en pumpestation skal bl.a. forhindre fremtidige oversvømmelser af store dele af Ringkøbing og af oplevelsescentret Naturkraft 2019-01-04T00:00:00