Nyheder/service-pages/rss-page/rss-feeds/rss-news/RSS NyhederDMI fejrer 150 års jubilæum med klimaaftener rund i landet/aktuelt/nyheder/2023/januar/dmi-fejrer-150-aars-jubilaeum-med-klimaftener-rundt-i-landet//aktuelt/nyheder/2023/januar/dmi-fejrer-150-aars-jubilaeum-med-klimaftener-rundt-i-landet/I starten af 2023 afholder DMI en række arrangementer for alle, om globale klimaforandringer og deres lokale konsekvenser i fire af landets kommuner.2023-01-23T00:00:00Nordisk Ministerråds seneste rapport om det nordiske arbejde med naturbaserede løsninger /aktuelt/nyheder/2023/januar/nordiske-samarbejde-working-with-nature-based-solutions//aktuelt/nyheder/2023/januar/nordiske-samarbejde-working-with-nature-based-solutions/D. 6 januar 2023 udgav Nordisk Ministerråd denne rapport, der giver status på arbejdet med naturbaserede klimatilpasningsløsninger i Norden.2023-01-17T00:00:00Nyt byrum skal kombinere klimasikring og adgang til vandet i Randers midtby /aktuelt/nyheder/2022/december/randers-faar-central-plads-ved-vandet//aktuelt/nyheder/2022/december/randers-faar-central-plads-ved-vandet/Det nye byrum, Flodlejet vil blive et eksempel på naturbaseret højvandsbeskyttelse i et centralt byområde 2022-12-06T00:00:00FN's miljøprograms nye Adaptation Gap Report/aktuelt/nyheder/2022/november/fns-miljoeprograms-nye-adaptation-gap-report-anno-2022//aktuelt/nyheder/2022/november/fns-miljoeprograms-nye-adaptation-gap-report-anno-2022/D. 1 november udgav FN's miljøprogram deres Adaptation Gap Report for år 2022.2022-11-09T00:00:00The 6th Nordic Conference on Climate Change Adaptation 'NOCCA23'/aktuelt/nyheder/2022/november/nocca23//aktuelt/nyheder/2022/november/nocca23/NOCCA inviterer til klimatilpasningskonference i Reykjavík2022-11-03T00:00:00Rungsted Kyst ved Hørsholm sikres mod fremtidens storme/aktuelt/nyheder/2022/oktober/sandfodring-i-rungsted//aktuelt/nyheder/2022/oktober/sandfodring-i-rungsted/En kilometer lang kyststrækning i Rungsted bliver nu sandfodret for at reducere bølgernes ødelæggelser af strandvejen og kysten. 2022-10-31T00:00:00Sommerhuse i Juelsminde sikres mod stigende vandstand og stormfloder/aktuelt/nyheder/2022/oktober/dige-i-juelsminde//aktuelt/nyheder/2022/oktober/dige-i-juelsminde/Små sommerhuse i Bugten i Juelsminde sikres mod 100 års-hændelser.2022-10-31T00:00:00Vejviser til helhedsorienteret risikostyring af oversvømmelse/aktuelt/nyheder/2022/oktober/vejviser-til-helhedsorienteret-risikostyring-af-oversvoemmelse//aktuelt/nyheder/2022/oktober/vejviser-til-helhedsorienteret-risikostyring-af-oversvoemmelse/Kystdirektoratet har udgivet en vejviser rapport til kommuner, der har fokus på håndteringen af risikoen for oversvømmelse.2022-10-27T00:00:00Coast to Coast Climate Challenge markerer afslutning på 6 års arbejde/aktuelt/nyheder/2022/oktober/coast-to-coast-climate-challenge//aktuelt/nyheder/2022/oktober/coast-to-coast-climate-challenge/Coast to Coast Climate Challenge (C2C CC) har afholdt konferencen ”Done, What’s Next?” samt udgivet en samlet rapport med projektets 24 delprojekter.2022-10-18T00:00:00Verdens største byer synker hurtigere end havet stiger/aktuelt/nyheder/2022/oktober/verdens-stoerste-byer-synker-hurtigere-end-havet-stiger//aktuelt/nyheder/2022/oktober/verdens-stoerste-byer-synker-hurtigere-end-havet-stiger/Et studie fra Nanyang Technological University i Singapore er kommet frem til at 44 af de 48 største byer i verden vil have områder der synker hurtigere end havet stiger.2022-10-14T00:00:00GEUS udregner ny prognose om afsmeltningen af Indlandsisen/aktuelt/nyheder/2022/oktober/geus-forudsiger-afsmeltning-af-indlandsisen-uanfaegtet-co2-udledning//aktuelt/nyheder/2022/oktober/geus-forudsiger-afsmeltning-af-indlandsisen-uanfaegtet-co2-udledning/Havniveauet stiger uanset niveauet af global opvarmning.2022-10-13T00:00:00UDBUD af klimatilpasningsprojekt i nordisk regi/aktuelt/nyheder/2022/oktober/udbud-af-klimatilpasningsprojekt-i-nordisk-regi//aktuelt/nyheder/2022/oktober/udbud-af-klimatilpasningsprojekt-i-nordisk-regi/Nordisk ministerråd søger bud på udarbejdelse af en komparativ analyse af klimatilpasning i Norden. 2022-10-06T00:00:00Rødovre fremmer naturen i sammenspil med klimatilpasning./aktuelt/nyheder/2022/september/helhedsorienteret-klimaprojekt-i-roedovre//aktuelt/nyheder/2022/september/helhedsorienteret-klimaprojekt-i-roedovre/På trods af at være den kommune i Danmark med mindst vild natur, formår Rødovre at tænke biodiversitet sammen med klimatilpasning.2022-09-29T00:00:00Digebyggeri skal sikre sommerhusområde på Enø ved Karrebæksminde/aktuelt/nyheder/2022/september/digebyggeri-paa-enoe//aktuelt/nyheder/2022/september/digebyggeri-paa-enoe/Kystsikringen, der med digebyggerier og højvandsmure skal sikre øens 1.500 sommerhuse mod vandstigninger på op til to meter, er påbegyndt.2022-09-23T00:00:00Digebyggeri i Høll ved Vejle nærmer sig sin afslutning/aktuelt/nyheder/2022/september/digebyggeri-i-hoell//aktuelt/nyheder/2022/september/digebyggeri-i-hoell/Et fire kilometer langt dige i Høll er snart klar til at sikre mod vinterens oversvømmelser.2022-09-23T00:00:00Remiseparken på Amager skal inspirere til klimatilpasning i New York/aktuelt/nyheder/2022/september/park-paa-amager-kan-inspirere-new-yorks-klimatilpasning//aktuelt/nyheder/2022/september/park-paa-amager-kan-inspirere-new-yorks-klimatilpasning/Klimaansvarlige fra New York besøgte under IWA-vandkonferencen i København, parken på Amager2022-09-16T00:00:00Vejle fremtidssikrer mod oversvømmelser/aktuelt/nyheder/2022/september/nyt-vaaben-skal-sikre-vejle-mod-oversvoemmelse//aktuelt/nyheder/2022/september/nyt-vaaben-skal-sikre-vejle-mod-oversvoemmelse/Kampen mod fremtidige oversvømmelser sikrer Vejle ved hjælp af nye våben.2022-09-12T00:00:00Skovenes modstandskraft bliver svækket af klimaforandringerne/aktuelt/nyheder/2022/august/skovenes-modstandskraft-bliver-svaekket-af-klimaforandringerne//aktuelt/nyheder/2022/august/skovenes-modstandskraft-bliver-svaekket-af-klimaforandringerne/Ny forskning fra Firenze Universitet viser, at verdens skove får stadigt sværere ved at reetablere sig i kølvandet på naturlige hændelser som tørke og brande såvel som antropologisk skovrydning.2022-08-30T00:00:00Ny natur skal beskytte Vejle og Dragør mod oversvømmelse/aktuelt/nyheder/2022/august/ny-natur-skal-beskytte-vejle-og-dragoer-mod-oversvoemmelse//aktuelt/nyheder/2022/august/ny-natur-skal-beskytte-vejle-og-dragoer-mod-oversvoemmelse/Vejle og Dragør får støtte til at beskytte deres kyststrækninger mod oversvømmelser.2022-08-29T00:00:00Kystsikringen af Hostrup Strand bliver et kommunalt fællesprojekt i Skive /aktuelt/nyheder/2022/august/kystsikringen-af-hostrup-strand-bliver-et-kommunalt-faellesprojekt//aktuelt/nyheder/2022/august/kystsikringen-af-hostrup-strand-bliver-et-kommunalt-faellesprojekt/Da medlemmer af det lokale kystbeskyttelseslag ikke har kunne nå til enighed om projektets udformning, har de anmodet kommunen om at blive den primære drivkraft på projektet2022-08-09T00:00:00Nyt vådområdeprojekt skal gavne kystnaturen i Mariager Fjord /aktuelt/nyheder/2022/juli/nyt-vaadomraadeprojekt-skal-gavne-kystnaturen-i-mariager-fjord//aktuelt/nyheder/2022/juli/nyt-vaadomraadeprojekt-skal-gavne-kystnaturen-i-mariager-fjord/Fem kilometer dige skal flyttes fra kystlinjen og længere ind i landet for at gøre plads til strandenge og det stigende havvand. 2022-07-06T00:00:00Publikation om udvikling af klimaresistente byer i Danmark /aktuelt/nyheder/2022/august/ny-publikation-om-danmarks-baeredygtige-loesninger-til-klimatilpasning//aktuelt/nyheder/2022/august/ny-publikation-om-danmarks-baeredygtige-loesninger-til-klimatilpasning/Publikationen giver en række eksempler på, hvordan man sikrer en bæredygtig vandforsyning 2022-07-01T00:00:00Vadehavets svageste dige bliver fremtidssikret/aktuelt/nyheder/2022/juni/vadehavets-svageste-dige-bliver-fremtidssikret//aktuelt/nyheder/2022/juni/vadehavets-svageste-dige-bliver-fremtidssikret/Juvrediget på Rømø forstærkes med klæg og en ny profil, for at gøre det mere modstandsdygtigt mod havets bølger.2022-06-29T00:00:00Rekordstor pulje til kystbeskyttelse/aktuelt/nyheder/2022/juni/rekordstor-pulje-til-kystbeskyttelse//aktuelt/nyheder/2022/juni/rekordstor-pulje-til-kystbeskyttelse/Ny politisk aftale sikrer 150 mio. kr. til den største kystbeskyttelsenspulje nogensinde.2022-06-13T00:00:00Ny risikokortlægning forudser kæmperegning til Odense/aktuelt/nyheder/2022/juni/ny-risikokortlaegning-forudser-kaemperegning-i-odense//aktuelt/nyheder/2022/juni/ny-risikokortlaegning-forudser-kaemperegning-i-odense/En ny risikokortlægning udarbejdet af LHN Water for Odense kommune, viser en mulig fremtidig regning på 100 mio. kr. forårsaget af klimaforandringer. 2022-06-12T00:00:00EU LIFE-programmet er åbnet for ansøgninger med et historisk stort budget /aktuelt/nyheder/2022/juni/eu-life-programmet-er-aabnet-for-ansoegninger-med-et-historisk-stort-budget//aktuelt/nyheder/2022/juni/eu-life-programmet-er-aabnet-for-ansoegninger-med-et-historisk-stort-budget/LIFE er den eneste EU-fond, der udelukkende fokuserer på miljø- og klimamål 2022-05-31T00:00:00Ny ansøgningsrunde til forbedret klima-lavbundsordning/aktuelt/nyheder/2022/maj/ny-ansoegningsrunde-til-forbedret-klima-lavbundsordning//aktuelt/nyheder/2022/maj/ny-ansoegningsrunde-til-forbedret-klima-lavbundsordning/Klima-lavbundsordningen er Miljøstyrelsens tilskudsordning, hvor landmænd med lavtliggende jorder kan få tilskud til at sløjfe drænene 2022-05-23T00:00:00Ny version af vejledning i planlægning for forebyggelse af oversvømmelse og erosion/aktuelt/nyheder/2022/april/ny-version-af-vejledning-i-planlaegning-for-forebyggelse-af-oversvoemmelse-og-erosion//aktuelt/nyheder/2022/april/ny-version-af-vejledning-i-planlaegning-for-forebyggelse-af-oversvoemmelse-og-erosion/Tredje og endelige version af vejledningen er ude nu2022-04-19T00:00:00IPCC’s sjette hovedrapport del 3/aktuelt/nyheder/2022/april/ipcc-s-sjette-hovedrapport-del-3//aktuelt/nyheder/2022/april/ipcc-s-sjette-hovedrapport-del-3/Vi skal handle nu - resultatet af seks års arbejde med at gennemgå videnskabelige artikler 2022-04-08T00:00:00DANVA udkommer med tredje udgave af Klimakogebog/aktuelt/nyheder/2022/april/danva-udkommer-med-tredje-udgave-af-klimakogebog//aktuelt/nyheder/2022/april/danva-udkommer-med-tredje-udgave-af-klimakogebog/Klimakogebogen udkommer i forlængelse af den seneste delrapport fra FN’s Klimapanel, IPCC, og beskriver hvordan kommuner og vandselskaber kan samarbejde om klimatilpasning.2022-04-08T00:00:00Ny tørkeerstatningsordning vedtaget /aktuelt/nyheder/2022/april/ny-toerkeerstatningsordning-vedtaget//aktuelt/nyheder/2022/april/ny-toerkeerstatningsordning-vedtaget/Fra den 1. juli 2022 kan man få erstatning for bygningsskader forårsaget af langvarig tørke2022-04-04T00:00:00Stormrådet ændrer navn til Naturskaderådet /aktuelt/nyheder/2022/april/stormraadet-aendrer-navn-til-naturskaderaadet//aktuelt/nyheder/2022/april/stormraadet-aendrer-navn-til-naturskaderaadet/Navneændringen træder i kraft 1. juli 20222022-04-04T00:00:00Ny vejledning viser hvordan man får mest klimatilpasning for pengene/aktuelt/nyheder/2022/marts/ny-vejledning-viser-hvordan-man-faar-mest-klimatilpasning-for-pengene//aktuelt/nyheder/2022/marts/ny-vejledning-viser-hvordan-man-faar-mest-klimatilpasning-for-pengene/Metoden i den nye vejledning fra Miljøstyrelsen skal styrke de samfundsøkonomiske hensyn i klimatilpasning. 2022-03-23T00:00:00Nyt notat kommer med metoder til estimering af skader i forbindelse med højtstående grundvand/aktuelt/nyheder/2022/marts/nyt-notat-kommer-med-metoder-til-estimering-af-skader-i-forbindelse-med-hoejtstaaende-grundvand//aktuelt/nyheder/2022/marts/nyt-notat-kommer-med-metoder-til-estimering-af-skader-i-forbindelse-med-hoejtstaaende-grundvand/Højtstående grundvand kan have en række negative konsekvenser for veje, jernbaner og bygninger – såsom sætningsskader i bygninger, der er bygget til at stå på tør grund. 2022-03-14T00:00:00Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har opdateret årets oversvømmelseskort og KAMP opdateres med de nye data/aktuelt/nyheder/2022/marts/styrelsen-for-dataforsyning-og-effektivisering-har-opdateret-aarets-oversvoemmelseskort-og-kamp-opdateres-med-de-nye-data//aktuelt/nyheder/2022/marts/styrelsen-for-dataforsyning-og-effektivisering-har-opdateret-aarets-oversvoemmelseskort-og-kamp-opdateres-med-de-nye-data/Hvert år opdaterer SDFE de hydrologiske højdemodeller der bruges af en r��kke myndigheder bl.a. af Miljøstyrelsen i klimatilpasningsværktøjet KAMP. 2022-03-14T00:00:00Nyetableret vådområde stopper oversvømmelser af Hadsten Midtby/aktuelt/nyheder/2022/marts/nyetableret-vaadomraade-stopper-oversvoemmelser-af-hadsten-midtby//aktuelt/nyheder/2022/marts/nyetableret-vaadomraade-stopper-oversvoemmelser-af-hadsten-midtby/Kollerup Enge har været sat på en prøve i løbet af februar på grund af de store regnmængder – vådområdet består prøven2022-03-07T00:00:00Beredskabsstyrelsen tilføjer hedebølger og tørke til listen over nationale risikofaktorer/aktuelt/nyheder/2022/marts/beredskabsstyrelsen-tilfoejer-hedeboelger-og-toerke-til-listen-over-nationale-risikofaktorer//aktuelt/nyheder/2022/marts/beredskabsstyrelsen-tilfoejer-hedeboelger-og-toerke-til-listen-over-nationale-risikofaktorer/Beredskabsstyrelsen er netop udkommet med rapport Nationalt Risikobillede 2022, der giver et overblik over de risici det danske samfund står over for i dag. 2022-03-04T00:00:00IPCC's sjette hovedrapport del 2 /aktuelt/nyheder/2022/februar/ipccs-sjette-hovedrapport//aktuelt/nyheder/2022/februar/ipccs-sjette-hovedrapport/Klimaforandringer rammer verden skævt, lyder budskabet i seneste rapport fra FN’s Klimapanel, der har fokus på konsekvenser af klimaforandringer og muligheder for tilpasning. Flere mennesker fordrives, dødeligheden stiger, sundheden falder og økosystemer trues. I takt med at temperaturen stiger, øges risikoen for uoprettelige skader og behovet for klimatilpasning.2022-02-28T00:00:00Miljøstyrelsen lancerer nyt værktøj til udtagning af lavbundsjorde/aktuelt/nyheder/2022/februar/miljoestyrelsen-lancerer-nyt-vaerktoej-til-udtagning-af-lavbundsjorde//aktuelt/nyheder/2022/februar/miljoestyrelsen-lancerer-nyt-vaerktoej-til-udtagning-af-lavbundsjorde/Med det nye klima-lavbundskort bliver det nemmere for private såvel som kommuner og styrelser at udpege egnede arealer til udtagning under klima-lavbundsordningen. 2022-02-28T00:00:00Øresundsbroen bliver stormflodssikret for 60 mio. kroner/aktuelt/nyheder/2022/februar/øresundsbroen-bliver-stormflodssikret-for-60-mio-kroner//aktuelt/nyheder/2022/februar/øresundsbroen-bliver-stormflodssikret-for-60-mio-kroner/Den store investering fra Øresundsbro Konsortiet skal gå til stormflodssikring af både Peberholm og Kastrup Halvø over de næste fire år. 2022-02-23T00:00:00Danmark får snart sin største skybrudstunnel hidtil /aktuelt/nyheder/2022/februar/danmark-faar-snart-sin-stoerste-skybrudstunnel-hidtil//aktuelt/nyheder/2022/februar/danmark-faar-snart-sin-stoerste-skybrudstunnel-hidtil/HOFOR, Novafos og Frederiksberg Forsyning har brugt de sidste par år på forundersøgelser og boringer for at finde en placering for en skybrudstunnel under Svanemøllen. 2022-02-22T00:00:00Nyt nyhedsbrev fra klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2022/februar/nyhedsbrev-februar-2022//aktuelt/nyheder/2022/februar/nyhedsbrev-februar-2022/Læs det nyeste nyhedsbrev fra klimatilpasning.dk, der bl.a. omhandler et nyt værktøj til vurdering af LAR-elementer, en ny rapport om samfundsøkonomiske konsekvenser af oversvømmelser, samt tre nye cases af klimatilpasning.2022-02-22T00:00:00Ny analyse fra EEA viser omkostningerne af ekstreme vejrhændelser i Europa/aktuelt/nyheder/2022/februar/ny-analyse-fra-eea-viser-omkostningerne-af-ekstreme-vejrhaendelser-i-europa//aktuelt/nyheder/2022/februar/ny-analyse-fra-eea-viser-omkostningerne-af-ekstreme-vejrhaendelser-i-europa/I de sidste 40 år har ekstreme vejrhændelser kostet Europa 85.000-145.000 dødsfald og omkring en halv billion euro, hvor mindre end en tredjedel af tabene var forsikret. 2022-02-16T00:00:00Havvandsstigninger truer sjælden dansk natur, viser ny rapport/aktuelt/nyheder/2022/februar/havvandsstigninger-truer-sjaelden-dansk-natur-viser-ny-rapport//aktuelt/nyheder/2022/februar/havvandsstigninger-truer-sjaelden-dansk-natur-viser-ny-rapport/En ny rapport udviklet af COWI og SDU konkluderer at det stigende havvandspejl, grundet klimaforandringerne, vil påvirke kystnaturen over de næste 50 og 100 år. Resultaterne peger i retning af et forandret Dansk kystlandskab.2022-02-16T00:00:00Ny rapport om samfundsøkonomiske konsekvenser af oversvømmelser og investeringer i klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2022/februar/ny-rapport-om-samfundsoekonomiske-konsekvenser-af-oversvoemmelser-og-investeringer-i-klimatilpasning//aktuelt/nyheder/2022/februar/ny-rapport-om-samfundsoekonomiske-konsekvenser-af-oversvoemmelser-og-investeringer-i-klimatilpasning/Rapporten er udarbejdet af Danmarks Tekniske Universitet (DTU) for Miljøministeriet og er baseret på en vurdering af eksisterende danske og internationale studier. 2022-02-10T00:00:00Strandvejen i Hørsholm skal rettes med sandstrand/aktuelt/nyheder/2022/februar/strandvejen-i-hoersholm-skal-rettes-med-sandstrand//aktuelt/nyheder/2022/februar/strandvejen-i-hoersholm-skal-rettes-med-sandstrand/Kystsikringsplanen for Strandvejen mellem Bukkeballevej og Mikkelborg blev vedtaget enstemmigt i Klima- og Miljøudvalget i Hørsholm. 2022-02-01T00:00:00Nyt værktøj til vurdering af LAR-elementer /aktuelt/nyheder/2022/januar/nyt-vaerktoej-til-vurdering-af-lar-elementer//aktuelt/nyheder/2022/januar/nyt-vaerktoej-til-vurdering-af-lar-elementer/LAR Potentiale er et nyt værktøj der kan hjælpe med kvalificeringen af enkeltstående LAR-elementer i den tidlige designfase. 2022-01-31T00:00:00DMI skal fra 2023 varsle for oversvømmelser/aktuelt/nyheder/2022/januar/dmi-skal-fra-2023-varsle-for-oversvoemmelser//aktuelt/nyheder/2022/januar/dmi-skal-fra-2023-varsle-for-oversvoemmelser/Der blev afsat midler på finansloven 2022 til varsling af oversvømmelser2022-01-27T00:00:00SDU investerer 112 millioner kroner i nyt klimacenter/aktuelt/nyheder/2022/januar/sdu-investerer-112-millioner-kroner-i-nyt-klimacenter//aktuelt/nyheder/2022/januar/sdu-investerer-112-millioner-kroner-i-nyt-klimacenter/Klimacenteret skal sørge for banebrydende klimaforskning, som også skal have fokus på løsninger til klimatilpasning2022-01-25T00:00:00DMI's Klimaatlas opdateret/aktuelt/nyheder/2022/januar/dmis-klimaatlas-opdateret//aktuelt/nyheder/2022/januar/dmis-klimaatlas-opdateret/Se hvor ofte det nuværende varslingsniveau for højvande forventes at blive overskredet i fremtidens klima2022-01-24T00:00:00120 mio. kr. til udvikling af ny miljøteknologi/aktuelt/nyheder/2022/januar/120-mio-kr-til-udvikling-af-ny-miljoeteknologi//aktuelt/nyheder/2022/januar/120-mio-kr-til-udvikling-af-ny-miljoeteknologi/Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram - MUDP – har nu åbnet for ansøgninger om tilskud til udvikling, test og demonstration af ny miljøteknologi. I 2022 har MUDP 120 mio. kr. i puljen til projekter, der kan bidrage til at løse aktuelle miljø-, natur- eller klimaudfordringer.2022-01-20T00:00:00Nyt inspirationskatalog til sænkning af det terrænnære grundvand/aktuelt/nyheder/2022/januar/nyt-inspirationskatalog-til-saenkning-af-det-terraennaere-grundvand//aktuelt/nyheder/2022/januar/nyt-inspirationskatalog-til-saenkning-af-det-terraennaere-grundvand/C2C CC har i samarbejde med projektet TopSoil udviklet et inspirationskatalog til håndtering af terrænnært grundvand, hvor der er lagt vægt på mulighederne for at skabe merværdi. 2022-01-18T00:00:00Ny vejledning om kystbeskyttelse og Natura 2000-områder/aktuelt/nyheder/2022/januar/ny-vejledning-om-kystbeskyttelse-og-natura-2000-omraader//aktuelt/nyheder/2022/januar/ny-vejledning-om-kystbeskyttelse-og-natura-2000-omraader/2022-01-11T00:00:00Borgerne i Odsherred skal med i kampen mod oversvømmelser/aktuelt/nyheder/2022/januar/borgerne-i-odsherred-skal-med-i-kampen-mod-oversvoemmelser//aktuelt/nyheder/2022/januar/borgerne-i-odsherred-skal-med-i-kampen-mod-oversvoemmelser/I Odsherred Kommune har man taget skridtet videre end screeningsværktøjer til at lokalisere hvor oversvømmelserne påvirker lokalbefolkningerne. 2022-01-11T00:00:00Solrød Strand står overfor en trefoldig kystsikring/aktuelt/nyheder/2022/januar/solroed-strand-staar-overfor-en-trefoldig-kystsikring//aktuelt/nyheder/2022/januar/solroed-strand-staar-overfor-en-trefoldig-kystsikring/I et samarbejde mellem Solrød Kommune og et lokalt klitlag sikres Solrød Strand mod havvandstigninger ved hjælp af tre forskellige tiltag. 2022-01-07T00:00:00Nyt klima- og naturprojekt i Vejle Ådal/aktuelt/nyheder/2021/december/nyt-klima-og-naturprojekt-i-vejle-ådal//aktuelt/nyheder/2021/december/nyt-klima-og-naturprojekt-i-vejle-ådal/Miljøstyrelsen har netop givet Vejle Kommune tilsagn om at støtte et stort klima- og lavbundsprojekt i Vejle Ådal fra Vingsted til Tørskind. 2021-12-21T00:00:00DMI frisætter radardata så de kan gøre gavn i samfundet/aktuelt/nyheder/2021/december/dmi-frisaetter-radardata-saa-de-kan-goere-gavn-i-samfundet//aktuelt/nyheder/2021/december/dmi-frisaetter-radardata-saa-de-kan-goere-gavn-i-samfundet/Tanken er at dataene skal bygges ind i klimatilpasningsløsninger der bliver skabt af et eller flere mellemled som f.eks. gennem VeVa2021-12-16T00:00:0090 mio. kroner til 14 kystbeskyttelsesprojekter/aktuelt/nyheder/2021/december/90-mio-kroner-til-14-kystbeskyttelsesprojekter//aktuelt/nyheder/2021/december/90-mio-kroner-til-14-kystbeskyttelsesprojekter/Nu kommer der en økonomisk håndsrækning fra Nørlev Strand i nord til Enø i syd, så de danske kystområder beskyttes bedre mod stigende havvandstand og dermed mod oversvømmelse og erosion.2021-12-16T00:00:00Klimatilpasningsværktøjet KAMP – er blevet opdateret/aktuelt/nyheder/2021/december/klimatilpasningsvaerktoejet-kamp-er-blevet-opdateret//aktuelt/nyheder/2021/december/klimatilpasningsvaerktoejet-kamp-er-blevet-opdateret/Klimatilpasning.dk's net-baserede klimatilpasningsværktøj er opdateret med forbedringer af brugerfladen, og fremtidssikret ift. fortsat drift.2021-12-16T00:00:00Seest Mølleå synergiprojekt indviet/aktuelt/nyheder/2021/december/seest-moelleaa-synergiprojekt-indviet//aktuelt/nyheder/2021/december/seest-moelleaa-synergiprojekt-indviet/Projektet i Hylkedalen skal stoppe oversvømmelser i Kolding by ved tilbageholdelse og parkering af de store vandmængder ved kraftig regn2021-12-09T00:00:00Projekt VandKant er topscorer ved uddelingen af MUDP-midler/aktuelt/nyheder/2021/november/projekt-vandkant-den-store-vinder-til-mudp-uddeling//aktuelt/nyheder/2021/november/projekt-vandkant-den-store-vinder-til-mudp-uddeling/Projektet vil være med til at udvikle en mere intelligent klimatilpasning med inddragelse af helt nye måleprincipper, modelleringsmetoder og AI-modeller.2021-12-08T00:00:00Sønderborg klimatilpasser med ny park, der opfører sig som ’kæmpe svamp’ /aktuelt/nyheder/2021/november/soenderborg-klimatilpasser-med-ny-park-der-opfoerer-sig-som-kaempe-svamp//aktuelt/nyheder/2021/november/soenderborg-klimatilpasser-med-ny-park-der-opfoerer-sig-som-kaempe-svamp/Den nye park – Digterhaven - er en grøn rekreativ oase, der kan holde på store regnvandsmængder ved kraftige skybrud 2021-11-29T00:00:00Ny interaktiv rapport fra EEA sætter fokus på klimaforandringer i Europa/aktuelt/nyheder/2021/november/ny-interaktiv-rapport-fra-eea-saetter-fokus-paa-klimaforandringer-i-europa//aktuelt/nyheder/2021/november/ny-interaktiv-rapport-fra-eea-saetter-fokus-paa-klimaforandringer-i-europa/Rapporten giver et overblik over tidligere og formodede fremtidige klimaændringer og deres konsekvenser 2021-11-24T00:00:00Høje-Taastrup får nyt regnvandsbassin, som også er verdens længste skaterbane./aktuelt/nyheder/2021/november/verdens-laengste-skaterbane//aktuelt/nyheder/2021/november/verdens-laengste-skaterbane/Den nye park kan opsamle ekstreme regnvandsmængder, som anvendes til vanding af parkens beplantning.2021-11-12T00:00:00Åbyhøj kombinerer klimatilpasning og grønne områder/aktuelt/nyheder/2021/november/åbyhoej-kombinerer-klimatilpasning-og-groenne-omraader//aktuelt/nyheder/2021/november/åbyhoej-kombinerer-klimatilpasning-og-groenne-omraader/En 2,5 km lang kile har til formål at klimasikre bydelen og samtidigt skabe grønne områder for beboerne2021-11-11T00:00:00Horizon Europe lancerer en række nye missioner, hvoraf den ene omhandler klimatilpasning /aktuelt/nyheder/2021/oktober/horizon-europe//aktuelt/nyheder/2021/oktober/horizon-europe/Målet er, at EU Mission – Adaptation to Climate Change skal hjælpe minimum 150 europæiske regioner og samfund med at blive klimarobuste inden 20302021-10-08T00:00:00Ny metode til etablering af grønne vægge/aktuelt/nyheder/2021/september/ny-metode-til-etablering-af-groenne-vaegge//aktuelt/nyheder/2021/september/ny-metode-til-etablering-af-groenne-vaegge/Grønne vægge udfordres i det nordiske klima. Det vil et nyt projekt gøre noget ved i et samarbejde mellem Teknologisk Institut, Vølund Varmeteknik, Byggros og DEAS om at skabe et nyt koncept for opførelsen af grønne vægge.2021-09-16T00:00:00Fremtidens Gårdhave ved Straussvej håndterer og renser selv sit regnvand/aktuelt/nyheder/2021/september/fremtidens-gaardhave-ved-straussvej//aktuelt/nyheder/2021/september/fremtidens-gaardhave-ved-straussvej/Gårdhaven er det første københavnske eksempel på en regnvandssø med biologisk rensning. 2021-09-14T00:00:00Saltmarsken – Danmarks naturlige klimabuffer/aktuelt/nyheder/2021/august/saltmarsken-danmarks-naturlige-klimabuffer//aktuelt/nyheder/2021/august/saltmarsken-danmarks-naturlige-klimabuffer/Saltmarsken er en naturligt forekommende naturtype langs de danske kyster og virker både som kulstofdræn, kystsikring og klimabuffer. 2021-08-17T00:00:00Ny rapport fra FN's klimapanel: havet og temperaturen stiger hurtigere end forventet/aktuelt/nyheder/2021/august/ny-rapport-fra-fns-klimapanel//aktuelt/nyheder/2021/august/ny-rapport-fra-fns-klimapanel/Efter 3 års omfattende arbejde har FN’s klimapanel (IPCC) udgivet en statusrapport om klimaets tilstand. 2021-08-16T00:00:00Ny anvisning om anvendelse af permeable befæstninger/aktuelt/nyheder/2021/august/ny-anvisning-om-anvendelse-af-permeable-befaestninger//aktuelt/nyheder/2021/august/ny-anvisning-om-anvendelse-af-permeable-befaestninger/Anvisningen bygger på eksisterende erfaringer og skal inspirere til yderligere anvendelse.2021-08-10T00:00:00Ny plan skal forebygge oversvømmelser langs Gudenåen/aktuelt/nyheder/2021/juli/ny-plan-skal-forebygge-oversvoemmelser-langs-gudenaaen//aktuelt/nyheder/2021/juli/ny-plan-skal-forebygge-oversvoemmelser-langs-gudenaaen/Som Danmarks længste vandløb er Gudenåen for mange en attraktion, men for beboere langs åen skaber vandløbet udfordringer ved store regnmængder. 2021-07-09T00:00:00Ny rapport afslutter fast-track-arbejdet om højtstående grundvand i byer/aktuelt/nyheder/2021/juli/ny-rapport-afslutter-fast-track-arbejdet-om-hoejtstaaende-grundvand-i-byer//aktuelt/nyheder/2021/juli/ny-rapport-afslutter-fast-track-arbejdet-om-hoejtstaaende-grundvand-i-byer/Som led i arbejdet med den nationale klimatilpasningsplan har en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Miljøministeriet, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, KL og DANVA gennemført et fast-track, der har set på, om der kan gives bedre mulighed for at lave fælles indsatser for at håndtere højtstående grundvand i byerne. 2021-07-05T00:00:00Ny rapport kommer tættere på de samlede effekter af stormflod og skybrud/aktuelt/nyheder/2021/juli/ny-rapport-kommer-taettere-paa-de-samlede-effekter-af-stormflod-og-skybrud//aktuelt/nyheder/2021/juli/ny-rapport-kommer-taettere-paa-de-samlede-effekter-af-stormflod-og-skybrud/I en ny rapport fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) på Københavns Universitet undersøges bl.a. de sundhedsmæssige tab og skader, der er ved stormfloder og skybrud og således komme tættere på de samlede effekter ved klimatilpasningen. 2021-07-05T00:00:00Ny rapport om indikatorer til vurdering af effekter af klimaændringer/aktuelt/nyheder/2021/juli/ny-rapport-om-indikatorer-til-vurdering-af-effekter-af-klimaaendringer//aktuelt/nyheder/2021/juli/ny-rapport-om-indikatorer-til-vurdering-af-effekter-af-klimaaendringer/Rapporten sammenstiller og vurderer eksisterende data til vurdering af effekter af klimaændringer på miljø og natur 2021-07-02T00:00:00Videnblade om planter til regnvandshåndtering/aktuelt/nyheder/2021/juli/videnblade-om-planter-til-regnvandshaandtering//aktuelt/nyheder/2021/juli/videnblade-om-planter-til-regnvandshaandtering/Københavns Universitet har en videntjeneste, som løbende udgiver videnblade, som også dækker emner inden for klimatilpasning – senest to videnblade om planter til LAR-anlæg2021-07-01T00:00:00Klimaprojekt til sikring af Kolding by tager også hånd om naturen/aktuelt/nyheder/2021/juni/klimaprojekt-til-sikring-af-kolding-by-tager-ogsaa-haand-om-naturen//aktuelt/nyheder/2021/juni/klimaprojekt-til-sikring-af-kolding-by-tager-ogsaa-haand-om-naturen/Projekt i Hylkedalen skal tilbageholde vandet i Seest mølleå ved skybrud og længevarende regn 2021-06-28T00:00:00Nu får danske kystbyer støtte til at beskytte mod oversvømmelser/aktuelt/nyheder/2021/juni/nu-faar-danske-kystbyer-stoette-til-at-beskytte-mod-oversvoemmelser//aktuelt/nyheder/2021/juni/nu-faar-danske-kystbyer-stoette-til-at-beskytte-mod-oversvoemmelser/Med partnerskabet Byerne og det stigende havvand vil Realdania og Kystdirektoratet forstærke kystbeskyttelse i 10 danske byer.2021-06-28T00:00:00Kystsikring i Jyllinge Nordmark indviet/aktuelt/nyheder/2021/juni/kystsikring-i-jyllinge-nordmark-indviet//aktuelt/nyheder/2021/juni/kystsikring-i-jyllinge-nordmark-indviet/I denne uge blev det tid til at indvie kystsikringen i Jyllinge Nordmark, ca. 7,5 år efter, at 258 boliger i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg blev ødelagt af vand i forbindelse med stormen Bodil, den 6. december 2013.2021-06-25T00:00:00Pulje til kystbeskyttelse 2021 er åben for ansøgninger/aktuelt/nyheder/2021/juni/pulje-til-kystbeskyttelse-2021-er-aaben-for-ansoegninger//aktuelt/nyheder/2021/juni/pulje-til-kystbeskyttelse-2021-er-aaben-for-ansoegninger/Puljen er en del af den statslige pulje til kystbeskyttelsesprojekter afsat i årene 2021-2023, hvor der i 2021 er 90 mio.kr. til rådighed 2021-06-15T00:00:00Klimatilpasningsværktøjet KAMP – har fået tilføjet nye data og ajourført ift. seneste højdemodel/aktuelt/nyheder/2021/juni/klimatilpasningsvaerktoejet-kamp-har-nu-nye-data-og-funktioner-for-hoejtstaaende-grundvand//aktuelt/nyheder/2021/juni/klimatilpasningsvaerktoejet-kamp-har-nu-nye-data-og-funktioner-for-hoejtstaaende-grundvand/Klimatilpasning.dk's net-baserede klimatilpasningsværktøj er opdateret med udgangspunkt i den senest opdaterede hydrologisk tilpassede højdemodel og udvidet med nye data om bl.a. kysterosion.2021-06-10T00:00:00Nyt projekt om gamle stormfloder skal hjælpe os i fremtiden. /aktuelt/nyheder/2021/maj/gamle-stormfloder-i-nyt-projekt//aktuelt/nyheder/2021/maj/gamle-stormfloder-i-nyt-projekt/Forskning fra Nationalt Center for Klimaforskning (NCKF) skal vise, hvor voldsomme tidligere stormfloder har været. 2021-05-26T00:00:00Ny rapport fra EEA klarlægger naturbaserede løsninger til klimatilpasningen i Europa/aktuelt/nyheder/2021/maj/ny-rapport-fra-eea-klarlaegger-naturbaserede-loesninger-til-klimatilpasningen-i-europa//aktuelt/nyheder/2021/maj/ny-rapport-fra-eea-klarlaegger-naturbaserede-loesninger-til-klimatilpasningen-i-europa/I den nye publikation belyser EEA fordelene ved en naturbaserede tilgang, som at bevare biodiversitet, øge menneskelig helbred, reducere udledningen af drivhusgasser og at bygge en bæredygtig økonomi. 2021-05-25T00:00:00Rapport om naturbaserede løsninger til regnvandshåndtering /aktuelt/nyheder/2021/maj/rapport-om-naturbaserede-loesninger-til-regnvandshaandtering//aktuelt/nyheder/2021/maj/rapport-om-naturbaserede-loesninger-til-regnvandshaandtering/State of Green præsenterer i denne rapport erfaringer fra i ind- og udland, hvor regnvandet udnyttes som en ressource. 2021-05-25T00:00:00Pilotordning om helhedsplanlægning for oversvømmelser i vandløbsoplande/aktuelt/nyheder/2021/maj/pilotordning-om-helhedsplanlaegning-for-oversvoemmelser-i-vandloebsoplande//aktuelt/nyheder/2021/maj/pilotordning-om-helhedsplanlaegning-for-oversvoemmelser-i-vandloebsoplande/Invitation til interessetilkendegivelse i pilotordning om helhedsplanlægning for oversvømmelser i vandløbsoplande.2021-05-20T00:00:00Monitorering af grundvandsstanden for kultursvampen under Ribe/aktuelt/nyheder/2021/maj/kultursvamp-i-ribe//aktuelt/nyheder/2021/maj/kultursvamp-i-ribe/Undersøgelserne af kultursvampen skal være med til at fremtidssikre Ribe mod sætningsskader.2021-05-18T00:00:00Rapport om bidragsmodeller for klimatilpasning i kystområder og vandoplande /aktuelt/nyheder/2021/maj/rapport-om-bidragsmodeller-for-klimatilpasning-i-kystomraader-og-vandoplande//aktuelt/nyheder/2021/maj/rapport-om-bidragsmodeller-for-klimatilpasning-i-kystomraader-og-vandoplande/Rapporten konkluderer, at bidragsmodellerne der bruges i dag er velfungerende, når der er tale om mindre og relativt homogene, geografisk afgrænsede områder. Bidragsmodellerne udfordres dog ved mere komplekse geografiske enheder, der går på tværs af kommunegrænser.2021-05-17T00:00:00Håndværkerfradraget for 2021 sætter også fokus på klimasikring/aktuelt/nyheder/2021/maj/haandvaerkerfradraget-for-2021-saetter-ogsaa-fokus-paa-klimasikring//aktuelt/nyheder/2021/maj/haandvaerkerfradraget-for-2021-saetter-ogsaa-fokus-paa-klimasikring/Håndværkerfradraget for 2021 er blevet større, og giver mulighed for klimasikring af boligen2021-05-12T00:00:00Nyt engelsk nyhedsbrev tilgængeligt/aktuelt/nyheder/2021/maj/nyt-engelsk-nyhedsbrev-tilgaengeligt//aktuelt/nyheder/2021/maj/nyt-engelsk-nyhedsbrev-tilgaengeligt/Engelsk nyhedsbrev for maj 2021 er netop udsendt.2021-05-04T00:00:00På vej mod digitale tvillinger af vores afløbssystemet/aktuelt/nyheder/2021/maj/paa-vej-mod-digitale-tvillinger-af-vores-afloebssystemet//aktuelt/nyheder/2021/maj/paa-vej-mod-digitale-tvillinger-af-vores-afloebssystemet/Samarbejdsprojektet Water Smart Cities, der i 2016 blev støttet af Innovationsfonden, har udviklet en digital kopi af vores afløbssystemer, som skal være med til forudsige udfordringer med klimaændringer.2021-05-03T00:00:00Spildevandskomiteen (SVK) og Klimaatlas (DMI) har udarbejdet en sammenligning af klimafaktorer /aktuelt/nyheder/2021/april/spildevandskomiteen-svk-og-klimaatlas-dmi-har-udarbejdet-en-sammenligning-af-klimafaktorer//aktuelt/nyheder/2021/april/spildevandskomiteen-svk-og-klimaatlas-dmi-har-udarbejdet-en-sammenligning-af-klimafaktorer/I forbindelse med sammenligningen er en anbefaling for dimensionering og analyse af afløbssystemer også udarbejdet. Det fastslås, at de branchespecifikke anbefalinger fra SVKs skrifter stadig bør benyttes for dimensionering af afløbssystemer. 2021-04-27T00:00:00Kystsikring i Sakskøbing/aktuelt/nyheder/2021/april/kystsikring-i-sakskoebing//aktuelt/nyheder/2021/april/kystsikring-i-sakskoebing/Sakskøbing er et skridt tættere på realiseringen af et sluseprojekt, der skal beskytte byen og havneområdet mod oversvømmelser.2021-04-26T00:00:00Kystsikring i Solrød igangsætter sommeren 2021/aktuelt/nyheder/2021/april/kystsikring-i-solroed-igangsaetter-sommeren-2021//aktuelt/nyheder/2021/april/kystsikring-i-solroed-igangsaetter-sommeren-2021/Beskyttelsen af Solrød Kommunes kyster nærmer sig med hastige skridt efter kommunen har vedtaget at frigive en anlægsbevilling til at sætte gang i etableringen af kystsikringen af et stort område vest for Strandvejen.2021-04-21T00:00:00Sommerhuse i Hjørring kommune sikres med sandfordring/aktuelt/nyheder/2021/april/sommerhuse-i-hjoerring-kommune-sikres-med-sandfordring//aktuelt/nyheder/2021/april/sommerhuse-i-hjoerring-kommune-sikres-med-sandfordring/Hjørring kommunes vestvendte kyst er ifølge Kystdirektoratet den strækning i Danmark, hvor risikoen for tab af værdier grundet erosion er størst.2021-04-21T00:00:00Klimatilpasningsværktøjet KAMP – har nu nye data og funktioner for højtstående grundvand/aktuelt/nyheder/2021/april/klimatilpasningsvaerktoejet-kamp-har-nu-nye-data-og-funktioner-for-hoejtstaaende-grundvand//aktuelt/nyheder/2021/april/klimatilpasningsvaerktoejet-kamp-har-nu-nye-data-og-funktioner-for-hoejtstaaende-grundvand/Klimatilpasning.dk's net-baserede klimatilpasningsværktøj er opdateret med nye grundvandsdata og udvidet med nye funktioner, bl.a. vedr. sandsynligheder for antal dage med højtstående grundvand og om hvilke bygninger og veje der potentielt påvirkes.2021-04-15T00:00:00Enghaveparken er nu også et skybrudsreservoir/aktuelt/nyheder/2021/april/enghaveparken-er-nu-ogsaa-et-skybrudsreservoir//aktuelt/nyheder/2021/april/enghaveparken-er-nu-ogsaa-et-skybrudsreservoir/Parken på Vesterbro i København har fået en ny funktion, men det er ikke på bekostning af sine kulturhistoriske og rekreative værdier. 2021-04-12T00:00:00Multifunktionel jordfordeling ved Margrethe Kog i Tøndermarsken/aktuelt/nyheder/2021/april/multifunktionel-jordfordeling-ved-margrethe-kog-i-toendermarsken//aktuelt/nyheder/2021/april/multifunktionel-jordfordeling-ved-margrethe-kog-i-toendermarsken/Landbrugsstyrelsen har givet endeligt samtykke til multifunktionel jordfordeling, der skal være til gavn for både landbruget og naturen. 2021-04-09T00:00:00Oversvømmelser fra Gudenåen omfavnes i nyt projekt i Bjerringbro/aktuelt/nyheder/2021/april/oversvoemmelser-fra-gudenaaen-omfavnes-i-nyt-projekt-i-bjerringbro//aktuelt/nyheder/2021/april/oversvoemmelser-fra-gudenaaen-omfavnes-i-nyt-projekt-i-bjerringbro/’Åpromenaden’ er navnet på det store klimatilpasningsprojekt , der skal fungere som et rekreativt parkområde i midtbyen. 2021-04-07T00:00:00Kan stenrev være Danmarks nye kystsikring? /aktuelt/nyheder/2021/april/kan-stenrev-vaere-danmarks-nye-kystsikring//aktuelt/nyheder/2021/april/kan-stenrev-vaere-danmarks-nye-kystsikring/Stenrev er bedre for havmiljøet, men kan det klimasikre lige så godt som en sandfordring? Et nyt forskning fra DTU Aqua skal give svaret. 2021-04-07T00:00:00Diget kommer inden de næste oversvømmelser truer /aktuelt/nyheder/2021/marts/diget-kommer-inden-de-naeste-oversvoemmelser-truer//aktuelt/nyheder/2021/marts/diget-kommer-inden-de-naeste-oversvoemmelser-truer/Byggeri af nyt dige i Høll skal beskytte de lokale sommerhusejere, uden at forstyrre sommerens strandgæster. 2021-03-26T00:00:00Naturprojekt Kongeåen begynder at tage form /aktuelt/nyheder/2021/marts/naturprojekt-kongeaaen-begynder-at-tage-form//aktuelt/nyheder/2021/marts/naturprojekt-kongeaaen-begynder-at-tage-form/Esbjerg kommunes største naturprojekt nogensinde skal ikke blot genskabe værdifuld natur. Det skal også være med til at klimasikre 450 km2 af kommunens opland mod oversvømmelser. 2021-03-26T00:00:00Første fase af klimatilpasningsprojektet Storkeengen går i gang i Randers/aktuelt/nyheder/2021/marts/foerste-fase-af-klimatilpasningsprojektet-storkeengen-gaar-i-gang-i-randers//aktuelt/nyheder/2021/marts/foerste-fase-af-klimatilpasningsprojektet-storkeengen-gaar-i-gang-i-randers/Klimasikringen af området Vorup i Randers begyndes med etableringen af et 270 meter langt dige. 2021-03-24T00:00:00Kystsikring forenes med klimatilpasningsprojekt i Seden Strandby /aktuelt/nyheder/2021/marts/kystsikring-forenes-med-klimatilpasningsprojekt-i-seden-strandby//aktuelt/nyheder/2021/marts/kystsikring-forenes-med-klimatilpasningsprojekt-i-seden-strandby/Et naturbaseret klimatilpasningsprojekt giver plads til fugle- og dyrelivet ved Seden Strandby. 2021-03-22T00:00:00Danske vandløbsdata for 30 år samlet på én hjemmeside/aktuelt/nyheder/2021/marts/danske-vandloebsdata-for-30-aar-samlet-paa-én-hjemmeside//aktuelt/nyheder/2021/marts/danske-vandloebsdata-for-30-aar-samlet-paa-én-hjemmeside/I stedet for at være spredt ud på flere institutioner er Kommunernes- og Miljøstyrelsens 30 års vandløbsdata for vandstand og vandføring nu samlet på én platform2021-03-17T00:00:00Klimasikring af vandboring og legeplads går hånd i hånd i Gladsaxe/aktuelt/nyheder/2021/marts/klimasikring-af-vandboring-og-legeplads-gaar-haand-i-haand-i-gladsaxe//aktuelt/nyheder/2021/marts/klimasikring-af-vandboring-og-legeplads-gaar-haand-i-haand-i-gladsaxe/Børnehaven Saxen får et nyt og lærerigt univers på legepladsen gennem klimasikring af en underjordisk vandboring2021-03-10T00:00:00Klimasø i Præstø skal sikre mod fremtidige oversvømmelser/aktuelt/nyheder/2021/marts/klimasoe-i-praestoe-skal-sikre-mod-fremtidige-oversvoemmelser//aktuelt/nyheder/2021/marts/klimasoe-i-praestoe-skal-sikre-mod-fremtidige-oversvoemmelser/Den nye sø skal mindske risikoen for oversvømmelse af bymidten, når Tubæk Å går over sine bredder. 2021-03-09T00:00:00Nu er højvandsplan ved Juelsminde klar /aktuelt/nyheder/2021/marts/nu-er-hoejvandsplan-ved-juelsminde-klar//aktuelt/nyheder/2021/marts/nu-er-hoejvandsplan-ved-juelsminde-klar/Stenskråninger, diger og strandpromenade og meget mere skal sikre de tre kyststrækningerne og havnen mod oversvømmelser ifølge den nye strategiplan2021-03-09T00:00:00Kystsikring i Lynæs med ny strand og bølgebrydere /aktuelt/nyheder/2021/marts/kystsikring-i-lynaes-med-ny-strand-og-boelgebrydere//aktuelt/nyheder/2021/marts/kystsikring-i-lynaes-med-ny-strand-og-boelgebrydere/Halsnæs Forsyning har i forbindelse med sikringen af en spildevandsledning etableret en ny sandstrand og to bølgebrydere 2021-03-08T00:00:00Enghaveparken på Vesterbro vinder Årets Arne/aktuelt/nyheder/2021/marts/enghaveparken-paa-vesterbro-vinder-årets-arne//aktuelt/nyheder/2021/marts/enghaveparken-paa-vesterbro-vinder-årets-arne/Tegnestuen Tredje Natur har vundet Arkitektforeningens københavnerpris for et af byens største klimatilpasningsprojekter. 2021-03-05T00:00:00Ny EU klimatilpasningsstrategi offentliggjort /aktuelt/nyheder/2021/februar/ny-eu-klimatilpasningsstrategi-offfentliggjort//aktuelt/nyheder/2021/februar/ny-eu-klimatilpasningsstrategi-offfentliggjort/Den nye strategi fokuserer på nødvendigheden af klimasikringsløsninger og deres implementering2021-02-26T00:00:00Rapport om bidragsmodeller i Region Hovedstaden /aktuelt/nyheder/2021/februar/partnerskabsprojektet-klimatilpasning-paa-tvaers-i-region-hovedstaden-saetter-fokus-paa-bidragsmodeller-ved-klimatilpasning//aktuelt/nyheder/2021/februar/partnerskabsprojektet-klimatilpasning-paa-tvaers-i-region-hovedstaden-saetter-fokus-paa-bidragsmodeller-ved-klimatilpasning/'Klimatilpasning på tværs' sætter fokus på bidragsmodeller og de lovgivningsmæssige rammer2021-02-15T00:00:00Klimaværktøj udkommer i version 2.0/aktuelt/nyheder/2021/februar/nyt-screeningsvaerktoej-til-kommunernes-klimatilpasning//aktuelt/nyheder/2021/februar/nyt-screeningsvaerktoej-til-kommunernes-klimatilpasning/Klimatilpasnings.dk's net-baserede klimatilpasnings-værktøj KAMP er opdateret med data for grundvand, så man nu også kan se, hvor stigende grundvand kan give problemer. 2021-02-10T00:00:00Ny tilskudsordning til lavbundsjorder/aktuelt/nyheder/2021/februar/ny-tilskudsordning-til-lavbundsjorder//aktuelt/nyheder/2021/februar/ny-tilskudsordning-til-lavbundsjorder/Tilskudsordningen skal også integrere hensyn til forbedring af natur og miljø, klimatilpasning og friluftsliv 2021-02-05T00:00:00Efter halvandet år er Remiseparken på Amager færdig /aktuelt/nyheder/2021/januar/efter-halvandet-aar-er-remiseparken-paa-amager-faerdig//aktuelt/nyheder/2021/januar/efter-halvandet-aar-er-remiseparken-paa-amager-faerdig/Parken skal sørge for mere biodiversitet og sikring mod oversvømmelser ved store skybrud 2021-01-04T00:00:00Værdiskabelse i Gudenåprojekt igennem nyt ’aktørlandskab’/aktuelt/nyheder/2020/december/vaerdiskabelse-i-gudenaaprojekt-igennem-nyt-aktoerlandskab//aktuelt/nyheder/2020/december/vaerdiskabelse-i-gudenaaprojekt-igennem-nyt-aktoerlandskab/Projektet afprøver et nyt visuelt kortlægningsværktøj, der har til formål at skabe større værdi og bedre løsninger for de mange involverede aktører.2020-12-29T00:00:00Nu sikres Odder mod oversvømmelser /aktuelt/nyheder/2020/december/nu-sikres-odder-mod-oversvoemmelser//aktuelt/nyheder/2020/december/nu-sikres-odder-mod-oversvoemmelser/Etablering af en vandbremse og regnvandsbassin ved Odder Å skal sikre, at Odder ikke oversvømmes ved voldsomt vejr. 2020-12-29T00:00:00Klima- og naturprojekt i Tøndermarksen får grønt lyst fra EU programmet LIFE /aktuelt/nyheder/2020/december/klima-og-naturprojekt-i-toendermarksen-faar-groent-lys-fra-eu-programmet-life//aktuelt/nyheder/2020/december/klima-og-naturprojekt-i-toendermarksen-faar-groent-lys-fra-eu-programmet-life/Det 248 ha store Margrethe Kog Nord udvikles som et natur- og reservoirområde 2020-12-22T00:00:00Ny international forskning viser, at indlandsisen i det sydvestlige Grønland smelter med hidtil uset hastighed /aktuelt/nyheder/2020/december/ny-international-forskning-viser-at-indlandsisen-i-det-sydvestlige-groenland-smelter-med-hidtil-uset-hastighed//aktuelt/nyheder/2020/december/ny-international-forskning-viser-at-indlandsisen-i-det-sydvestlige-groenland-smelter-med-hidtil-uset-hastighed/Det 21. århundrede vil være perioden med den største afsmeltning af det sydvestlige Grønlands indlandsis sammenlignet med de seneste 12.000 år2020-12-22T00:00:00Genslynget Elhøj Bæk i Favrskov kommune gavner både biodiversiteten og lokalsamfundet /aktuelt/nyheder/2020/december/genslynget-elhoej-baek-i-favrskov-kommune-gavner-baade-biodiversiteten-og-lokalsamfundet//aktuelt/nyheder/2020/december/genslynget-elhoej-baek-i-favrskov-kommune-gavner-baade-biodiversiteten-og-lokalsamfundet/Elhøj Bæk er blevet frilagt efter at have været rørlagt i mange år 2020-12-21T00:00:00På Falster genanvendes drænvand med succes /aktuelt/nyheder/2020/december/paa-falster-genanvendes-draenvand-med-succes//aktuelt/nyheder/2020/december/paa-falster-genanvendes-draenvand-med-succes/For at spare på grundvandet anvender Orenæs Gods på Falster drænvand til vanding af deres dyrkningsarealer.2020-12-21T00:00:005 km ledning kun til regnvand anlægges ved Strandvejen i Hellerup nord for København /aktuelt/nyheder/2020/december/5-km-ledning-kun-til-regnvand-anlaegges-ved-strandvejen-i-hellerup-nord-for-koebenhavn//aktuelt/nyheder/2020/december/5-km-ledning-kun-til-regnvand-anlaegges-ved-strandvejen-i-hellerup-nord-for-koebenhavn/For at mindske risikoen for oversvømmelser og udledning af spildevand til Øresund separeres regnvand fra spildevand i Strandvejsområdet, som derefter ledes ud i Øresund. 2020-12-21T00:00:00Nyt screeningsværktøj til kommunernes klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2020/december/nyt-screeningsvaerktoej-til-kommunernes-klimatilpasning//aktuelt/nyheder/2020/december/nyt-screeningsvaerktoej-til-kommunernes-klimatilpasning/Klimatilpasning.dk’s nye værktøj samler de nyeste nationale miljø- og klimadata og giver bud på, hvor ekstremregn og stigende hav og vandløb kan give problemer.2020-12-10T00:00:00Ekstra 350 mio. kr. i tilskudspuljen til kystbeskyttelse/aktuelt/nyheder/2020/december/ekstra-350-mio-kr-i-tilskudspuljen-til-kystbeskyttelse//aktuelt/nyheder/2020/december/ekstra-350-mio-kr-i-tilskudspuljen-til-kystbeskyttelse/Som følge af aftalen om finansloven i 2021 får kystbeskyttelsespuljen vokseværk med 350 mio. kr. ekstra til kystbeskyttelsesprojekter frem mod 2023 2020-12-10T00:00:00Kystdirektoratet lancerer nyt værktøj "Kystplanlægger" til landets kystkommuner/aktuelt/nyheder/2020/november/kystplanlaegger-2120//aktuelt/nyheder/2020/november/kystplanlaegger-2120/Med udgangspunkt i en ny national risikokortlægning stiller Kystdirektoratet nye analyser og strategier til rådighed for kystplanlægning. Kystplanlæggeren er beregnet til brug for planlægningen i landets kystkommuner, men er tilgængeligt for alle.2020-11-30T00:00:00Ny vejledning i planlægning for forebyggelse af oversvømmelse og erosion /aktuelt/nyheder/2020/november/ny-vejledning//aktuelt/nyheder/2020/november/ny-vejledning/Nu er anden version af "Vejledning i planlægning for forebyggelse af oversvømmelse og erosion" klar 2020-11-30T00:00:00Nu sættes arbejdet med en samlet klimatilpasningsplan i gang/aktuelt/nyheder/2020/november/samlet-klimatilpasningsplan//aktuelt/nyheder/2020/november/samlet-klimatilpasningsplan/Konsekvenserne af klimaforandringerne er store. Regeringen og Folketingets partier er enige om, at opgaven med at klimatilpasse samfundet er så vigtig, at der både er brug for handling nu og solide løsninger på lang sigt. Derfor igangsættes arbejdet med en samlet klimatilpasningsplan og fire initiativer, som skal hjælpe med at løse nogle af de mest påtrængende udfordringer.2020-11-24T00:00:00Vinderforslaget 'Membranen' integrerer vandet i stormflodsbeskyttelsen af Vejle /aktuelt/nyheder/2020/november/vinderforslaget-membranen-integrerer-vandet-i-vejles-stormflodsbeskyttelse//aktuelt/nyheder/2020/november/vinderforslaget-membranen-integrerer-vandet-i-vejles-stormflodsbeskyttelse/Idekonkurrencen Kanten bød på innovative løsninger til stormflodsbeskyttelse2020-11-18T00:00:00Ny ansøgningsrunde til Realdania projektet ”Byerne og det stigende havvand”, lanceres d. 26 november/aktuelt/nyheder/2020/november/ny-ansoegningsrunde-til-realdania-projektet-byerne-og-det-stigende-havvand-lanceres-d-26-november//aktuelt/nyheder/2020/november/ny-ansoegningsrunde-til-realdania-projektet-byerne-og-det-stigende-havvand-lanceres-d-26-november/Miljø- og Fødevareministeriet indgåede partnerskab med Realdania om at styre indsatsen mod havvandsstigninger og stormflod, starter ny ansøgningsrunde2020-11-18T00:00:00Vandforsinkelse i oplandet omkring Grejs å skal medvirke til at reducere risikoen for oversvømmelse i Vejle/aktuelt/nyheder/2020/november/vandforsinkelse-i-oplandet-omkring-grejs-aa-skal-medvirke-til-at-reducere-risikoen-for-oversvoemmelse-i-vejle//aktuelt/nyheder/2020/november/vandforsinkelse-i-oplandet-omkring-grejs-aa-skal-medvirke-til-at-reducere-risikoen-for-oversvoemmelse-i-vejle/Anlægsarbejdet rykker ind på nogle marker i Fløjstrup nær Grejsdalen2020-11-16T00:00:00Dige skal sikre Næsby Strand ved Slagelse mod oversvømmelser/aktuelt/nyheder/2020/november/dige-skal-sikre-naesby-strand-ved-slagelse-mod-oversvoemmelser//aktuelt/nyheder/2020/november/dige-skal-sikre-naesby-strand-ved-slagelse-mod-oversvoemmelser/1. spadestik til anlægsarbejdet er taget 2020-11-11T00:00:00Rekreativt vådområde bidrager til at klimasikre Thisted /aktuelt/nyheder/2020/november/rekreativt-vaadomraade-bidrager-til-at-klimasikre-thisted//aktuelt/nyheder/2020/november/rekreativt-vaadomraade-bidrager-til-at-klimasikre-thisted/Tingstrup sø er klimasikring samt bynært naturområde 2020-11-06T00:00:00Tons tunge jernplader skal beskytte Horsens mod oversvømmelser/aktuelt/nyheder/2020/oktober/180-m-lang-jernvaeg//aktuelt/nyheder/2020/oktober/180-m-lang-jernvaeg/En 180 meter lang jernvæg skal sikre mod oversvømmelse og erosion ved Bygholm Sø2020-10-26T00:00:00To rapporter fra Det Europæiske Miljøagentur beskriver status for klimatilpasning i de europæiske byer og nationalt/aktuelt/nyheder/2020/oktober/to-rapporter-fra-det-europaeiske-miljoeagentur-beskriver-status-for-klimatilpasning-i-de-europaeiske-byer-og-nationalt//aktuelt/nyheder/2020/oktober/to-rapporter-fra-det-europaeiske-miljoeagentur-beskriver-status-for-klimatilpasning-i-de-europaeiske-byer-og-nationalt/Rapporterne påpeger, at det er vigtigt med grønne områder i byerne og monitering af de nationale klimatilpasningsstrategier 2020-10-19T00:00:00Nu bliver Korsør klimasikret /aktuelt/nyheder/2020/oktober/nu-bliver-korsoer-klimasikret//aktuelt/nyheder/2020/oktober/nu-bliver-korsoer-klimasikret/Slagelse Kommune har skrevet kontrakt med de firmaer, som skal gøre Korsør midtby modstandsdygtig mod højvande.2020-10-12T00:00:00Restaurering af følsomme vandløb gavner både klima og natur /aktuelt/nyheder/2020/oktober/restaurering-af-foelsomme-vandloeb-gavner-baade-klima-og-natur//aktuelt/nyheder/2020/oktober/restaurering-af-foelsomme-vandloeb-gavner-baade-klima-og-natur/Forbedring af klimafølsomme vandløb kan gøre os klogere på, hvordan vi både kan håndtere mere vand og samtidig få vandløb med et rigt plante- og dyreliv. Ny tilskudsordning har netop bidraget med næsten 9 millioner kroner til vandløbsforbedringer 2020-10-09T00:00:00Godt nyt til husejere: klimatjek-ordningen genopstår /aktuelt/nyheder/2020/oktober/godt-nyt-til-husejere-klimatjek-ordningen-genopstaar//aktuelt/nyheder/2020/oktober/godt-nyt-til-husejere-klimatjek-ordningen-genopstaar/Med få klik kan man nu bestille et klimatjek af uddannede fagfolk i nærområdet2020-10-06T00:00:00Borgerinddragelse i Juelsminde ved højvandssikring /aktuelt/nyheder/2020/september/borgerinddragelse-i-juelsminde-ved-hoejvandssikring//aktuelt/nyheder/2020/september/borgerinddragelse-i-juelsminde-ved-hoejvandssikring/Når et nyt dige skal bygges i Juelsminde, bliver det med input fra byens borgere og interessenter 2020-10-02T00:00:00GEUS rapport: klimaforandringerne vil både mindske og øge grundvandsstanden i Danmark/aktuelt/nyheder/2020/september/geus-rapport-klimaforandringerne-vil-baade-mindske-og-oege-grundvandsstanden-i-danmark//aktuelt/nyheder/2020/september/geus-rapport-klimaforandringerne-vil-baade-mindske-og-oege-grundvandsstanden-i-danmark/Store grundvandsstigninger samt markante grundvandsfald er begge en realitet for Danmark2020-10-02T00:00:00Kystsikring på Sejerø/aktuelt/nyheder/2020/september/kystsikring-paa-sejeroe//aktuelt/nyheder/2020/september/kystsikring-paa-sejeroe/Naturlige anlægsmaterialer skal kystsikre hovedvejen på Sejerø2020-09-28T00:00:00Ny app ”Klimaklar” giver overblik over fremtidige forhøjede vandstande i Odense Kommune/aktuelt/nyheder/2020/september/ny-app-klimaklar-giver-overblik-over-fremtidige-forhoejede-vandstand-i-odense-kommune//aktuelt/nyheder/2020/september/ny-app-klimaklar-giver-overblik-over-fremtidige-forhoejede-vandstand-i-odense-kommune/Odense Kommune og VandCenter Syd lancerer ny app, som skal give odenseanerne større indsigt i fremtidige regnmængders effekt på lokale vandstandsstigninger. 2020-09-22T00:00:00Stort projekt skal omdanne nåletræsplantager til varierede skove/aktuelt/nyheder/2020/september/stort-projekt-skal-omdanne-naaletraesplantager-til-varierede-skove//aktuelt/nyheder/2020/september/stort-projekt-skal-omdanne-naaletraesplantager-til-varierede-skove/Med et stort EU-projekt til knap 100 mio. kroner vil miljøminister Lea Wermelin og en række partnere sætte fart på at omdanne ensartede nåletræsplantager til varierede skove. Det skal gøre skovene mere robuste over for klimaforandringerne, mere varierede og fremtidssikre produktionen af bæredygtigt træ2020-09-15T00:00:00Anden ansøgningsrunde af pilotordningen for multifunktionel jordfordeling er nu åben indtil den 31 oktober 2020/aktuelt/nyheder/2020/september/anden-ansoegningsrunde-af-pilotordningen-for-multifunktionel-jordfordeling-er-nu-aaben-indtil-den-31-oktober-2020//aktuelt/nyheder/2020/september/anden-ansoegningsrunde-af-pilotordningen-for-multifunktionel-jordfordeling-er-nu-aaben-indtil-den-31-oktober-2020/Kommuner og Naturstyrelsen kan igen søge om gennemførelse af en fri multifunktionel jordfordeling2020-09-15T00:00:00Nyt højvandkort til borgerne i Halsnæs kommune /aktuelt/nyheder/2020/september/nyt-hoejvandkort-til-borgerne-i-halsnaes-kommune//aktuelt/nyheder/2020/september/nyt-hoejvandkort-til-borgerne-i-halsnaes-kommune/Det nye digitale højvandskort kan afsløre om borgernes bolig er i risikozonen ved en eventuel oversvømmelseshændelse. 2020-09-15T00:00:00Ny strand hæves én meter/aktuelt/nyheder/2020/september/ny-strand-haeves-én-meter//aktuelt/nyheder/2020/september/ny-strand-haeves-én-meter/55.000 tons jord skal lægges ovenpå Nordstranden ved Køge for at klimasikre området2020-09-09T00:00:00Sønderborg Kommune påbegynder stormflodssikring i Gråsten/aktuelt/nyheder/2020/september/soenderborg-kommune-paabegynder-stormflodssikring-i-graasten//aktuelt/nyheder/2020/september/soenderborg-kommune-paabegynder-stormflodssikring-i-graasten/Gråsten klimasikres med en 113 meter lang højvandsmur, som også forsynes med siddepladser 2020-09-08T00:00:00Boligejere og købere er i højere grad opmærksomme på oversvømmelser og klimasikringstiltag/aktuelt/nyheder/2020/august/boligejere-og-koebere-er-i-hoejere-grad-opmaerksomme-paa-oversvoemmelser-og-klimasikringstiltag//aktuelt/nyheder/2020/august/boligejere-og-koebere-er-i-hoejere-grad-opmaerksomme-paa-oversvoemmelser-og-klimasikringstiltag/Seks ud af ti boligkøbere mener, at der i forbindelse med en bolighandel bør indgå dokumentation af, hvordan boligen er klimasikret. 2020-09-02T00:00:00Nyt rekreativt område i Randers skal medvirke til at klimasikre midtbyen/aktuelt/nyheder/2020/august/nyt-rekreativt-omraade-i-randers-skal-medvirke-til-at-klimasikre-midtbyen//aktuelt/nyheder/2020/august/nyt-rekreativt-omraade-i-randers-skal-medvirke-til-at-klimasikre-midtbyen/Et samarbejde imellem Vandmiljø Randers og Randers Kommune skal resultere i et nyt regnvandsbassin på Østervold. 2020-08-21T00:00:00Den historiske bydel i Helsingør, Hestemøllestræde, får klimaprojekt med respekt for historien /aktuelt/nyheder/2020/august/den-historiske-bydel-i-helsingoer-hestemoellestraede-faar-klimaprojekt-med-respekt-for-historien//aktuelt/nyheder/2020/august/den-historiske-bydel-i-helsingoer-hestemoellestraede-faar-klimaprojekt-med-respekt-for-historien/Projektet skal vise, hvordan man kan klimatilpasse en gammel middelalderby med respekt for de historiske værdier 2020-08-20T00:00:00Find mobilen frem og hjælp forskerne med at registrere naturbegivenheder /aktuelt/nyheder/2020/august/find-mobilen-frem-og-hjaelp-forskerne-med-at-registrere-naturbegivenheder//aktuelt/nyheder/2020/august/find-mobilen-frem-og-hjaelp-forskerne-med-at-registrere-naturbegivenheder/Klimaforandringer, opdyrket jord og ændringer i naturforvaltningen har sat sig præg på en trængt dansk vild natur. Nu efterspørger forskere hjælp til indsamling af rådata.2020-08-19T00:00:00Kommuner på Djursland indstiller sig på mere klimatilpasning omkring Grenåen/aktuelt/nyheder/2020/august/kommuner-paa-djursland-indstiller-sig-paa-mere-klimatilpasning-langs-grenaaen//aktuelt/nyheder/2020/august/kommuner-paa-djursland-indstiller-sig-paa-mere-klimatilpasning-langs-grenaaen/En række lodsejere omkring Grenåen er blevet tilbudt at tage del i en spørgeundersøgelse angående klimaforandringer. 2020-08-18T00:00:00Klimatilpasning skydes i gang med tre projekter i Odder /aktuelt/nyheder/2020/august/klimatilpasning-skydes-i-gang-med-tre-projekter-i-odder//aktuelt/nyheder/2020/august/klimatilpasning-skydes-i-gang-med-tre-projekter-i-odder/Omkring 40.000 kubikmeter vand skal afledes og tilbageholdes med de tre klimasikringsprojekter 2020-08-06T00:00:00DMI og Kystdirektoratet indgår samarbejde om at kortlægge historiske vandstande forbundet ved stormfloder i Danmark/aktuelt/nyheder/2020/august/dmi-og-kystdirektoratet-indgaar-samarbejde-om-at-kortlaegge-historiske-vandstande-forbundet-ved-stormfloder-i-danmark//aktuelt/nyheder/2020/august/dmi-og-kystdirektoratet-indgaar-samarbejde-om-at-kortlaegge-historiske-vandstande-forbundet-ved-stormfloder-i-danmark/Bedre historisk viden skal give bedre mulighed for at vurdere den fremtidige risiko forbundet med oversvømmelser2020-08-04T00:00:00Første etape af omfattende klimatilpasningsprojekt står færdigt i Vejle /aktuelt/nyheder/2020/august/foerste-etape-af-omfattende-klimatilpasningsprojekt-staar-faerdigt-i-vejle//aktuelt/nyheder/2020/august/foerste-etape-af-omfattende-klimatilpasningsprojekt-staar-faerdigt-i-vejle/Klimapark mindsker risikoen for oversvømmelser2020-08-03T00:00:00Regnvandssøer klimasikrer Tommerup Stationsby /aktuelt/nyheder/2020/juli/regnvandssoeer-klimasikre-tommerup-stationsby//aktuelt/nyheder/2020/juli/regnvandssoeer-klimasikre-tommerup-stationsby/Assens Forsyning etablerer tre regnvandssøer, der skal rense og forsinke regnvand fra byen2020-07-27T00:00:00Minivådområde skal mindske risikoen for oversvømmelser i Skodborg i Vejen kommune/aktuelt/nyheder/2020/juli/minivaadomraade-skal-mindske-risikoen-for-oversvoemmelser-i-skodborg-i-vejen-kommune//aktuelt/nyheder/2020/juli/minivaadomraade-skal-mindske-risikoen-for-oversvoemmelser-i-skodborg-i-vejen-kommune/Sammen med lodsejer sætter Vejen kommune gang i klimatilpasning i Skaftkær Bæk 2020-07-13T00:00:00Filterbeton - ny teknologi bygger videre på drænbetonteknologi/aktuelt/nyheder/2020/juli/filterbeton-ny-teknologi-bygger-videre-paa-draenbetonteknologi//aktuelt/nyheder/2020/juli/filterbeton-ny-teknologi-bygger-videre-paa-draenbetonteknologi/Et udviklingsprojekt finder, at filterbeton kan være med til at sikre bebyggede arealer mod oversvømmelser 2020-07-08T00:00:00En 3,4 km lang kloaktunnel i Hvidovre er tæt på at være færdig /aktuelt/nyheder/2020/juli/en-3-4-km-lang-kloaktunnel-i-hvidovre-er-taet-paa-at-vaere-faerdige//aktuelt/nyheder/2020/juli/en-3-4-km-lang-kloaktunnel-i-hvidovre-er-taet-paa-at-vaere-faerdige/Projektet, som HOFOR har stået for, vil mindske risikoen for oversvømmelser i området 2020-07-06T00:00:00DMI’s Klimaatlas er blevet opdateret /aktuelt/nyheder/2020/juli/dmi-s-klimaatlas-er-blevet-opdateret//aktuelt/nyheder/2020/juli/dmi-s-klimaatlas-er-blevet-opdateret/Helt ny viden om fremtidens tørke og nedbør – og især sommeren er i fokus.2020-07-03T00:00:00Danmarks Miljøportal lancerer ny strategi/aktuelt/nyheder/2020/juli/danmarks-miljoeportal-lancerer-ny-strategi//aktuelt/nyheder/2020/juli/danmarks-miljoeportal-lancerer-ny-strategi/Med et mål om i højere grad at bidrage til den grønne omstilling og sikre større samfundsmæssige gevinster af miljødata, er en ny strategisk linje blevet lagt2020-07-03T00:00:00Story map udgivet af Det Europæiske Miljøagentur (EAA) illustrerer, hvordan klimaforandringer vil påvirke udvalgte regioner i Europa /aktuelt/nyheder/2020/juni/story-map-udgivet-af-det-europaeiske-miljoeagentur-eaa-illustrerer-hvordan-klimaforandringer-vil-paavirke-udvalgte-regioner-i-europa//aktuelt/nyheder/2020/juni/story-map-udgivet-af-det-europaeiske-miljoeagentur-eaa-illustrerer-hvordan-klimaforandringer-vil-paavirke-udvalgte-regioner-i-europa/Kortet understreger vigtigheden af at mindske klimaforandringer gennem klimatilpasning2020-06-04T00:00:00Næste fase af klimasikringsprojekt i Ringkøbing sættes i gang/aktuelt/nyheder/2020/juni/klimasikringsprojekt-i-ringkoebing//aktuelt/nyheder/2020/juni/klimasikringsprojekt-i-ringkoebing/Ringkøbing klimasikres mod store vandmængder med pumpestationer, regnvandsledninger og dige. 2020-06-01T00:00:00Første del af kystsikringsplan ved Køge Bugt er godkendt/aktuelt/nyheder/2020/maj/foerste-del-af-kystsikringsplan-ved-koege-bugt-er-godkendt//aktuelt/nyheder/2020/maj/foerste-del-af-kystsikringsplan-ved-koege-bugt-er-godkendt/Solrød Kommunes byråd har godkendt en kystsikringsplan, der skal sikre beboere mod oversvømmelser2020-05-26T00:00:00Nu bliver det lettere at lave kystbeskyttelse/aktuelt/nyheder/2020/maj/nu-bliver-det-lettere-at-lave-kystbeskyttelse//aktuelt/nyheder/2020/maj/nu-bliver-det-lettere-at-lave-kystbeskyttelse/Kritisk kystbeskyttelse skal ikke gå i stå på grund af klager. Folketinget har tredjebehandlet lovforslag fra miljøminister Lea Wermelin, som skal sikre, at større kystbeskyttelsesprojekter ikke trækker unødigt i langdrag.2020-05-22T00:00:00Politisk aftale om bedre klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2020/maj/politisk-aftale-om-bedre-klimatilpasning//aktuelt/nyheder/2020/maj/politisk-aftale-om-bedre-klimatilpasning/Efter en rekordvåd vinter har regeringen og partierne bag vandsektorloven indgået en politisk aftale om bedre klimatilpasning. 2020-05-17T00:00:00Flere kommunale ejendomme på Frederiksberg skal sikres mod skybrud/aktuelt/nyheder/2020/maj/flere-kommunale-ejendomme-paa-frederiksberg-skal-sikres-mod-skybrud//aktuelt/nyheder/2020/maj/flere-kommunale-ejendomme-paa-frederiksberg-skal-sikres-mod-skybrud/I den kommende periode skal 29 kommunale bygninger sikres mod skybrud. 2020-05-14T00:00:00Nyt rekreativt område i Randers skal medvirke til at klimasikre midtbyen/aktuelt/nyheder/2020/maj/ny-rekreativt-omraade-i-randers-skal-medvirke-til-at-klimasikre-midtbyen//aktuelt/nyheder/2020/maj/ny-rekreativt-omraade-i-randers-skal-medvirke-til-at-klimasikre-midtbyen/Et samarbejde imellem Vandmiljø Randers og Randers Kommune skal resultere i et nyt regnvandsbassin på Østervold2020-05-13T00:00:00Aalborg kommune fremrykker klimasikring ved Limfjorden pga. coronakrisen/aktuelt/nyheder/2020/maj/aalborg-kommune-fremrykker-klimasikring-ved-limfjorden-pga-coronakrisen//aktuelt/nyheder/2020/maj/aalborg-kommune-fremrykker-klimasikring-ved-limfjorden-pga-coronakrisen/En række klubber og foreninger ved Limfjorden har været plaget af oversvømmelser. Dette vil Aalborg kommune nu imødekomme ved at fremrykke anlægsinvesteringer for ti mio. kr. 2020-05-08T00:00:00Gangsti skal bidrage til skybrudssikring i Københavns Sydhavn /aktuelt/nyheder/2020/maj/gangsti-skal-bidrage-til-skybrudssikring-i-koebenhavns-sydhavn//aktuelt/nyheder/2020/maj/gangsti-skal-bidrage-til-skybrudssikring-i-koebenhavns-sydhavn/I et projektforslag fra Københavns Kommune skal en grøn gangsti pryde Sjælør Boulevard og hjælpe til med at nedsætte risikoen for oversvømmelser ved ekstrem nedbør og skybrud. 2020-05-04T00:00:00Haveejere i kamp mod klimaet/aktuelt/nyheder/2020/april/haveejere-i-kamp-mod-klimaet//aktuelt/nyheder/2020/april/haveejere-i-kamp-mod-klimaet/Eksperter mener at langt flere haveejere burde gøre som Mariann og Bjarne, der har klimasikret deres have. 2020-04-27T00:00:00Arkitektskolen Aarhus har fået forskningmidler til projekt om håndtering af vandet fra oven i byer/aktuelt/nyheder/2020/april/arkitektskolen-aarhus-har-faaet-forskningmidler-til-projekt-om-haandtering-af-vandet-fra-oven-i-byer//aktuelt/nyheder/2020/april/arkitektskolen-aarhus-har-faaet-forskningmidler-til-projekt-om-haandtering-af-vandet-fra-oven-i-byer/2 mio. kr. fra Forskningsreserven til grøn omstilling går til projekt med fokus på udfordringer med oversvømmelser i byer. 2020-04-27T00:00:00Nordisk fællesskab mod fremtidens klimaforandringer /aktuelt/nyheder/2020/april/nordisk-faellesskab-mod-fremtidens-klimaforandringer//aktuelt/nyheder/2020/april/nordisk-faellesskab-mod-fremtidens-klimaforandringer/Fremtidens klima byder på perioder med mere nedbør og voldsomme storme, samt perioder med tørke. Et nordisk fællesskab skal gøre det muligt at samarbejde på tværs af landegrænserne, når vejret viser sig fra sin værste side og der er behov for hjælp udefra.2020-04-16T00:00:00Ansøgningsunde for multifunktionel jordfordeling med ny pilotordning er nu åben/aktuelt/nyheder/2020/april/ansoegningsrunde-for-multifunktionel-jordfordeling-med-ny-pilotordning-er-nu-aaben//aktuelt/nyheder/2020/april/ansoegningsrunde-for-multifunktionel-jordfordeling-med-ny-pilotordning-er-nu-aaben/Kommuner og Naturstyrelsen kan nu ansøge om at få gennemført en fri multifunktionel jordfordeling.2020-04-16T00:00:00Gudenå-borgmestre arbejder på helhedsplan mod oversvømmelser /aktuelt/nyheder/2020/april/gudenaa-borgmestre-arbejder-paa-helhedsplan-mod-oversvoemmelser//aktuelt/nyheder/2020/april/gudenaa-borgmestre-arbejder-paa-helhedsplan-mod-oversvoemmelser/Oversvømmelseskort for Gudenå-systemet skal sikre klimatilpasning langs åen2020-04-14T00:00:00Synergiprojekt ved Odense Fjord skal skabe ny kystnatur og sikre mod fremtidig klimapåvirkninger/aktuelt/nyheder/2020/april/synergiprojekt-ved-odense-fjord-skal-skabe-ny-kystnatur-og-sikre-mod-fremtidig-klimapaavirkninger//aktuelt/nyheder/2020/april/synergiprojekt-ved-odense-fjord-skal-skabe-ny-kystnatur-og-sikre-mod-fremtidig-klimapaavirkninger/Efter oversvømmelser flere steder ved Odense Fjord er kommunen i gang med et større projekt, der både skal klimasikre området og skabe ny natur til glæde for dyreliv og borgere. 2020-04-02T00:00:00Skybrudstunnel skal bygges under Københavns gader /aktuelt/nyheder/2020/april/skybrudstunnel-skal-bygges-under-koebenhavns-gader//aktuelt/nyheder/2020/april/skybrudstunnel-skal-bygges-under-koebenhavns-gader/Hofor (Hovedstadsområdets forsyningsselskab) og Frederiksberg Forsyning har nu officielt fået grønt lys til at etablere en 1,3 km lang tunnel, der skal hjælpe med at lede regnvand væk fra Københavns overflader. 2020-04-01T00:00:00GUDP åbnede med 40 mio. kroner til et mere klimavenlig landbrug/aktuelt/nyheder/2020/marts/gudp-aabnede-med-40-mio-kroner-til-et-mere-klimavenligt-landbrug//aktuelt/nyheder/2020/marts/gudp-aabnede-med-40-mio-kroner-til-et-mere-klimavenligt-landbrug/Puljen kan også støtte forskning og udvikling indenfor klimatilpasning.2020-03-27T00:00:00Nyt landsdækkende netværk for klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2020/marts/nyt-landsdaekkende-netvaerk-for-klimatilpasning//aktuelt/nyheder/2020/marts/nyt-landsdaekkende-netvaerk-for-klimatilpasning/En lang række offentlige og private organisationer samler sig i Det Nationale Netværk for Klimatilpasning.2020-03-18T00:00:00Vejle skærper kampen mod stormflod /aktuelt/nyheder/2020/marts/stormfloden-truer-med-risiko-for-milliardtab-vejle-skaerper-kampen//aktuelt/nyheder/2020/marts/stormfloden-truer-med-risiko-for-milliardtab-vejle-skaerper-kampen/Ny strategi skal sikre Vejle Kommune mod stormflod og stigende vandstande2020-03-17T00:00:00Kystsikringsprojekt har skabt større tryghed for beboere i Roskilde /aktuelt/nyheder/2020/marts/kystsikringsprojekt-har-skabt-stoerre-tryghed-for-beboere-i-roskilde//aktuelt/nyheder/2020/marts/kystsikringsprojekt-har-skabt-stoerre-tryghed-for-beboere-i-roskilde/Store ødelæggelser efter stormen Bodil, fik Roskilde Kommune og private til at stimle sammen om et fælles projekt, der har sikret flere borgere, deres hjem og andre bygninger mod skader fra oversvømmelser. 2020-03-17T00:00:00Klimatilpasningsprojekt har sikret Skjern mod store oversvømmelser /aktuelt/nyheder/2020/marts/klimatilpasningsprojekt-har-sikret-skjern-mod-store-oversvoemmelser//aktuelt/nyheder/2020/marts/klimatilpasningsprojekt-har-sikret-skjern-mod-store-oversvoemmelser/I 2018 blev Skyggehusdæmningen etableret for at tilbageholde større mængder vand fra Kirkeå, og dermed undgå oversvømmelser i Skjern. Efter nogle meget regnfyldte dage har dæmningen for alvor været sat på prøve, men det ser ud til, at initiativet har virket. 2020-03-12T00:00:00Ny erfaringsopsamling om filterjord/aktuelt/nyheder/2020/marts/ny-erfaringsopsamling-om-filterjord//aktuelt/nyheder/2020/marts/ny-erfaringsopsamling-om-filterjord/KU offentliggjorde i december en ny erfaringsopsamling om filterjord. 2020-03-10T00:00:00Nyt naturområde i Ishøj skal sikre mod fremtidige oversvømmelser /aktuelt/nyheder/2020/marts/nyt-naturomraade-i-ishoej-skal-sikre-mod-fremtidige-oversvoemmelser//aktuelt/nyheder/2020/marts/nyt-naturomraade-i-ishoej-skal-sikre-mod-fremtidige-oversvoemmelser/Forsyningsselskabet og Ishøj Kommune er gået sammen om et 2,7 millioner dyrt klimatilpasningsprojekt, der skal forhindre fremtidens store mængder regnvand i at oversvømme erhvervsområdet ved Pilemølle. 2020-03-09T00:00:00Et større antal private villaveje i København skal omdannes til klimaveje/aktuelt/nyheder/2020/marts/et-stoerre-antal-private-villaveje-i-koebenhavn-skal-omdannes-til-klimaveje//aktuelt/nyheder/2020/marts/et-stoerre-antal-private-villaveje-i-koebenhavn-skal-omdannes-til-klimaveje/Klimavejene skal være med til at forhindre begivenheder som i 2011, hvor skybrud og regn oversvømmede hundredevis af kældre i København.2020-03-06T00:00:00Nye oversvømmelseskort skal hjælpe udsatte kommuner/aktuelt/nyheder/2020/marts/nye-oversvoemmelseskort-skal-hjaelpe-udsatte-kommuner//aktuelt/nyheder/2020/marts/nye-oversvoemmelseskort-skal-hjaelpe-udsatte-kommuner/Ny kortlægning viser, hvor risikoen i forbindelse med oversvømmelse er størst. Udsatte kommuner kan bruge redskabet i fremtidens byplanlægning.2020-03-06T00:00:00Kommunal tilskudsordning til helhedsprojekter for klimafølsomme vandløb /aktuelt/nyheder/2020/marts/kommunal-tilskudsordning-til-helhedsprojekter-for-klimafoelsomme-vandloeb//aktuelt/nyheder/2020/marts/kommunal-tilskudsordning-til-helhedsprojekter-for-klimafoelsomme-vandloeb/Tilskudsordningen er en pilotordning, der giver kommunerne mulighed for at søge om tilskud til projekter, hvor en helhedsorienteret indsats skal tilgodese hensyn til natur, vandmiljø, klimatilpasning og fremtidssikret landbrug.2020-03-05T00:00:00Klimasikring kan skabe stor værdi i Skanderborg/aktuelt/nyheder/2020/marts/klimasikring-kan-skabe-stor-vaerdi-i-skanderborg//aktuelt/nyheder/2020/marts/klimasikring-kan-skabe-stor-vaerdi-i-skanderborg/I Skanderborg er flere initiativer allerede gennemført, mens andre stadig er på tegnebrættet. 2020-03-05T00:00:00Stormrådet: Mulighed for erstatning til oversvømmelsesramte/aktuelt/nyheder/2020/februar/stormraadet-mulighed-for-erstatning-til-oversvoemmelsesramte//aktuelt/nyheder/2020/februar/stormraadet-mulighed-for-erstatning-til-oversvoemmelsesramte/Der er oversvømmelser flere steder i Danmark, men hvorvidt den enkelte boligejer har ret til erstatning, afhænger af forholdene på lige netop den grund, hvor boligen ligger. Oversvømmelsesordningen, som Stormrådet administrerer, kan i nogle tilfælde dække skaderne.2020-02-26T00:00:00Nye regler for spildevandsselskabernes klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2020/februar/nye-regler-for-spildevandsselskabers-klimatilpasning//aktuelt/nyheder/2020/februar/nye-regler-for-spildevandsselskabers-klimatilpasning/Regeringen har i dag præsenteret et nyt udspil for spildevandsselskabernes mulighed for at finansiere klimatilpasning, der skal sikre flere og billigere tiltag til regnvandshåndtering. 2020-02-25T00:00:000,5 millioner til Klimatoriums udstilling i Lemvig/aktuelt/nyheder/2020/februar/0-5-millioner-til-klimatoriums-udstilling//aktuelt/nyheder/2020/februar/0-5-millioner-til-klimatoriums-udstilling/Foreningen Klimatorium fik sammen med 25 andre ansøgere ”ja” til deres ansøgning til Erhvervsministeriets Landdistriktspulje og hermed støtte til deres projekter.2020-02-25T00:00:00Gentofte Kommune vil gøre endnu mere for at mindske klimaforandringer /aktuelt/nyheder/2020/februar/gentofte-kommune-vil-goere-endnu-mere-for-at-mindske-klimaforandringer//aktuelt/nyheder/2020/februar/gentofte-kommune-vil-goere-endnu-mere-for-at-mindske-klimaforandringer/Efter aftale med Danmarks Naturfredningsforening, kan Gentofte Kommune nu kalde sig en Klimakommune Plus+. Det betyder endnu flere initiativer og projekter for klimaområdet og store ambitioner for fremtidens klimatilpasning.2020-02-20T00:00:00Kystsikringsprojekt genoptages i Dragør /aktuelt/nyheder/2020/februar/kystsikringsprojekt-genoptages-i-dragoer//aktuelt/nyheder/2020/februar/kystsikringsprojekt-genoptages-i-dragoer/Efter en længere pause er det på grund af et samarbejde med Sund & Bælt muligt at genoptage arbejdet med et lokalt kystsikringsprojekt.2020-02-10T00:00:00Skybrudsprojekt og museum i bunkers på Frederiksberg/aktuelt/nyheder/2020/februar/skybrudsprojekt-og-museum-i-bunkers-paa-frederiksberg//aktuelt/nyheder/2020/februar/skybrudsprojekt-og-museum-i-bunkers-paa-frederiksberg/Bunkerne på P. G. Ramms Allé får nyt liv med motionsplads, cykelstativer og skybrudsprojekt. 2020-02-10T00:00:00Klimaforandringerne udfordrer kloaksystem og kysten i Rudersdal Kommune/aktuelt/nyheder/2020/februar/klimaforandringerne-udfordrer-kloaksystem-og-kysten-i-rudersdal-kommune//aktuelt/nyheder/2020/februar/klimaforandringerne-udfordrer-kloaksystem-og-kysten-i-rudersdal-kommune/Kloaksystemet i Rudersdal Kommune kan ikke klare de stigende regnmængder. En kystplan er på vej i høring. 2020-02-10T00:00:00Grønlands indlandsis smelter syv gange hurtigere end tidligere /aktuelt/nyheder/2020/februar/groenlands-indlandsis-smelter-syv-gange-hurtigere-end-tidligere//aktuelt/nyheder/2020/februar/groenlands-indlandsis-smelter-syv-gange-hurtigere-end-tidligere/En ny stor rapport fra den internationale sammenslutning af polare forskere IMBIE, viser at global opvarmning forårsager afsmeltning af is på Grønland væsentlig hurtigere og eksplosivt end tidligere. 2020-02-10T00:00:00Flere hundredetusinde bygninger i Danmark er i fare for oversvømmelse/aktuelt/nyheder/2020/januar/flere-hundredetusinde-bygninger-i-danmark-er-i-fare-for-oversvoemmelse//aktuelt/nyheder/2020/januar/flere-hundredetusinde-bygninger-i-danmark-er-i-fare-for-oversvoemmelse/Ny analyse viser hvordan ekstreme nedbørsmængder og stormfloder kan påvirke bygninger, som ligger tæt ved eller på lavninger, vandløb og kyststrækninger i Danmark. 2020-02-06T00:00:00Nye samarbejdsværktøjer fra partnerskabet Regn & Byer/aktuelt/nyheder/2020/januar/nye-samarbejdsvaerktoejer-fra-partnerskabet-regn-byer//aktuelt/nyheder/2020/januar/nye-samarbejdsvaerktoejer-fra-partnerskabet-regn-byer/Regn & Byer har udviklet en pjece med værktøjer, der skal hjælpe kommuner og spildevandsselskaber med at samarbejde om klimatilpasning. 2020-01-28T00:00:00Milliontilskud skal sikre videreførelse af klimatilpasningsprojekt/aktuelt/nyheder/2020/januar/milliontilskud-skal-sikre-viderefoerelse-af-klimatilpasningsprojekt//aktuelt/nyheder/2020/januar/milliontilskud-skal-sikre-viderefoerelse-af-klimatilpasningsprojekt/Nyt tilskud fra Region Midtjylland skal sørge for at EU klimaprojektet ’Coast to Coast Climate Change’ kan videreføres og dermed sikre udviklingen af klimatilpasningen i det midtjyske.2020-01-27T00:00:00Workshop om multifunktionel jordfordeling/aktuelt/nyheder/2020/januar/workshop-om-multifunktionel-jordfordeling//aktuelt/nyheder/2020/januar/workshop-om-multifunktionel-jordfordeling/Den 25. februar i Aarhus og den 27. februar i Odense, inviterer Landbrugsstyrelsen til workshop omkring multifunktionel jordfordeling.2020-01-27T00:00:00Enghaveparken er tilbage på Vesterbro - nu med skybrudssikring/aktuelt/nyheder/2020/januar/enghaveparken-er-tilbage-paa-vesterbro-nu-med-skybrudssikring//aktuelt/nyheder/2020/januar/enghaveparken-er-tilbage-paa-vesterbro-nu-med-skybrudssikring/Parken skal forhindre, at Vesterbro rammes af oversvømmelser under skybrud2020-01-23T00:00:00Kystbeskyttelse med helhed og lokale hensyn /aktuelt/nyheder/2020/januar/kystbeskyttelse-med-helhed-og-lokale-hensyn//aktuelt/nyheder/2020/januar/kystbeskyttelse-med-helhed-og-lokale-hensyn/En analyse af 32 eksempler på kystbeskyttelse danner udgangspunkt for tre nye typologier til kortlægning af de danske kyster.2020-01-22T00:00:00Multifunktionel jordfordeling i høring/aktuelt/nyheder/2020/januar/multifunktionel-jordfordeling-i-hoering//aktuelt/nyheder/2020/januar/multifunktionel-jordfordeling-i-hoering/Bekendtgørelse og den tilhørende vejledning om multifunktionel jordfordeling er sendt i høring. I tørkepakken til landbruget fra 28. september 2018 blev der afsat 150 mio. kr. til multifunktionel jordfordeling.2020-01-16T00:00:00Meteorologer bliver bedre til at forudse stormflod/aktuelt/nyheder/2019/december/meteorologer-bliver-bedre-til-at-forudse-stormflod//aktuelt/nyheder/2019/december/meteorologer-bliver-bedre-til-at-forudse-stormflod/Nye mere nøjagtige modeller af fem danske fjorde giver større præcision, når DMI fremover varsler stormflod2019-12-17T00:00:00Efter 30 år kommer der nu kystsikring ved Dybesø/aktuelt/nyheder/2019/december/efter-30-aar-kommer-der-nu-kystsikring-ved-dybesoe//aktuelt/nyheder/2019/december/efter-30-aar-kommer-der-nu-kystsikring-ved-dybesoe/30 års forhandlinger med grundejere har nu frembragt en plan for kystsikring ved Dybesø2019-12-16T00:00:00Nyt nyhedsbrev fra klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2019/december/nyt-nyhedsbrev-fra-klimatilpasningdk//aktuelt/nyheder/2019/december/nyt-nyhedsbrev-fra-klimatilpasningdk/Læs det nyeste nyhedsbrev, der bl.a. handler om Koldings nye grønne oase, klimaatlas og rejseholdets afholdte kommunemøder. 2019-12-13T00:00:00Kunstgræsbane og klimatilpasning i samme bassin/aktuelt/nyheder/2019/december/kunstgraesbane-og-klimatilpasning-i-samme-bassin//aktuelt/nyheder/2019/december/kunstgraesbane-og-klimatilpasning-i-samme-bassin/Fodbold og klimatilpasning kombineres i stor ny kunstgræsbane2019-12-12T00:00:00Odensemodellen: Klimatilpasning med samarbejde, nytænkning og bæredygtighed/aktuelt/nyheder/2019/november/odensemodellen-klimatilpasning-med-samarbejde-nytaenkning-og-baeredygtighed//aktuelt/nyheder/2019/november/odensemodellen-klimatilpasning-med-samarbejde-nytaenkning-og-baeredygtighed/Odense Kommune og Vandcenter Syd vil i EU-projektet ”Odense-modellen – Klimatilpasning i Odense forberede sig på stigende vandstand i byen med en strategisk tilgang både i selve håndteringen af vand og i kommunens forvaltning.2019-11-30T00:00:00Højvandsbeskyttelse: Tøjhushaven i Randers får ny dæmning/aktuelt/nyheder/2019/november/hoejvandsbeskyttelse-toejhushaven-i-randers-faar-ny-daemning//aktuelt/nyheder/2019/november/hoejvandsbeskyttelse-toejhushaven-i-randers-faar-ny-daemning/Ny mobil højvandsdæmning skal beskytte Tøjhushavekvarteret i forbindelse med stormflod og oversvømmelse2019-11-30T00:00:00Ny klimarapport vurderer, at 300 millioner menneskers hjem er truet af stigende vandstand /aktuelt/nyheder/2019/november/ny-klimarapport-vurderer-at-300-millioner-menneskers-hjem-er-truet-af-stigende-vandstand//aktuelt/nyheder/2019/november/ny-klimarapport-vurderer-at-300-millioner-menneskers-hjem-er-truet-af-stigende-vandstand/Langt flere mennesker end før antaget vil i fremtiden risikere at blive ramt af oversvømmelser som følge af stigende vandstand i verdenshavene og mere ekstreme vejrfænomener.2019-11-29T00:00:00Fejemaskiner skal forebygge oversvømmelser i Kolding /aktuelt/nyheder/2019/november/fejemaskiner-skal-forebygge-oversvoemmelser-i-kolding//aktuelt/nyheder/2019/november/fejemaskiner-skal-forebygge-oversvoemmelser-i-kolding/Kommunen sender i øjeblikket fejemaskiner på rengøringsopgaver på de kommunale veje og cykelstier for at forebygge oversvømmelser og vand på vejene.2019-11-29T00:00:00Storstilet klimasikring på Knudshoved Odde skal sikre klokkefrøer/aktuelt/nyheder/2019/november/storstilet-klimasikring-paa-knudshoved-odde-skal-sikre-klokkefroeer//aktuelt/nyheder/2019/november/storstilet-klimasikring-paa-knudshoved-odde-skal-sikre-klokkefroeer/EU’s Life Fond, Miljøstyrelsen, Vordingborg Kommune og Rosenfeldt Gods går sammen om at klimasikre Knudshoved Odde2019-11-19T00:00:00Nyt byrum fremmer grøn transport, klimasikring og biodiversitet ved Københavns Universitet, Amager/aktuelt/nyheder/2019/november/nyt-byrum-fremmer-groen-transport-klimasikring-og-biodiversitet-ved-koebenhavns-universitet-amager//aktuelt/nyheder/2019/november/nyt-byrum-fremmer-groen-transport-klimasikring-og-biodiversitet-ved-koebenhavns-universitet-amager/Karen Blixens Plads fungerer for studerende, medarbejdere og byens borgere som aktivt mødested og cykelparkering med stor kapacitet. 2019-11-14T00:00:00Stenmoler på Kertemindes Marina skal hæves for at sikre lystbådene /aktuelt/nyheder/2019/oktober/stenmoler-paa-kertemindes-marina-skal-haeves-for-at-sikre-lystbaadene//aktuelt/nyheder/2019/oktober/stenmoler-paa-kertemindes-marina-skal-haeves-for-at-sikre-lystbaadene/Kerteminde Kommune har afsat 15 mio. til klimasikring af molerne på grund af havstigning og landsænkning.2019-10-24T00:00:00Forskning: Det nye klima skader også helbredet /aktuelt/nyheder/2019/oktober/forskning-det-nye-klima-skader-ogsaa-helbredet//aktuelt/nyheder/2019/oktober/forskning-det-nye-klima-skader-ogsaa-helbredet/DTU Management vil sætte tal på nogle af de effekter af ekstremt vejr, som gængse klimamodeller ikke indregner. I Jyllinge Nordmark er der fundet stigninger i diagnoser som depression, PTSD og kø ved lægehuset, når det stormer. 2019-10-24T00:00:00Middelfart Gymnasium er klar til næste skybrud med nyt afledningssystem/aktuelt/nyheder/2019/oktober/middelfart-gymnasium-er-klar-til-naeste-skybrud-med-nyt-afledningssystem//aktuelt/nyheder/2019/oktober/middelfart-gymnasium-er-klar-til-naeste-skybrud-med-nyt-afledningssystem/Et nyt LAR-projekt er netop blevet indviet på Middelfart Gymnasium, hvor regnvandet fra parkeringspladsen ledes ud i en gravet sø i stedet for i kloakken.2019-10-24T00:00:00Cities100-rapport: Fem danske byer i verdenseliten /aktuelt/nyheder/2019/oktober/cities100-rapport-fem-danske-byer-i-verdenseliten//aktuelt/nyheder/2019/oktober/cities100-rapport-fem-danske-byer-i-verdenseliten/Hele fem danske byer er repræsenteret i dette års Cities100-rapport. To af projekterne er klimatilpasning.2019-10-24T00:00:00Aabenraa Kommune skal klimasikre knap 70 år gammel Poppelallé /aktuelt/nyheder/2019/oktober/aabenraa-kommune-skal-klimasikre-knap-70-aar-gammel-poppelallé//aktuelt/nyheder/2019/oktober/aabenraa-kommune-skal-klimasikre-knap-70-aar-gammel-poppelallé/Diger hæves en meter for at klimatilpasse nye træer til en 100-årshændelse. Byrådet har afsat 4,1 millioner kroner til at genetablere den knap 70-årige Poppelallé.2019-10-22T00:00:00Nyt projekt skal forbedre praksis for dimensionering af regn/aktuelt/nyheder/2019/oktober/nyt-projekt-skal-forbedre-praksis-for-dimensionering-af-regn//aktuelt/nyheder/2019/oktober/nyt-projekt-skal-forbedre-praksis-for-dimensionering-af-regn/Projekt VÆRDI, skal i løbet af de næste tre år skal levere viden og værktøjer om dimensionering af regn til gavn for alle landets forsyninger og branchen som helhed.2019-10-22T00:00:00Limfjordsvej sikret mod regn/aktuelt/nyheder/2019/oktober/limfjordsvej-sikret-mod-regn//aktuelt/nyheder/2019/oktober/limfjordsvej-sikret-mod-regn/På Limfjordsvej har man etableret klimabede, der skal hjælpe mod oversvømmelse2019-10-14T00:00:00Ringsted Kommune vinder Brolæggerprisen/aktuelt/nyheder/2019/oktober/ringsted-kommune-vinder-brolaeggerprisen//aktuelt/nyheder/2019/oktober/ringsted-kommune-vinder-brolaeggerprisen/På torvet i Ringsted er der bygget bassiner og kanaler i granit, der skal forhindre oversvømmede kloakker og kældre, når store regnskyl rammer byen.2019-10-09T00:00:00Ny national kortlægning af landbevægelser/aktuelt/nyheder/2019/oktober/ny-national-kortlaegning-af-landbevaegelser//aktuelt/nyheder/2019/oktober/ny-national-kortlaegning-af-landbevaegelser/Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) har opdateret kortlægningen af vertikale og horisontale landbevægelser for hele Danmark. Kortlægningen kan bruges til at vurdere om jorden sætter sig, fx omkring diger, veje, jernbaner og anden vigtig infrastruktur. 2019-10-08T00:00:00Bred kreds af partier er enige om grøn jordfordelingsaftale /aktuelt/nyheder/2019/oktober/jordfordelingsaftale//aktuelt/nyheder/2019/oktober/jordfordelingsaftale/Enighed om politisk aftale om at afsætte 150 mio. kroner til omfordeling af 6.800 hektar landbrugsjord til multifunktionelle projekter2019-10-07T00:00:00Otte nye skybrudsprojekter skal etableres i Københavns Kommune /aktuelt/nyheder/2019/september/otte-nye-skybrudsprojekter-skal-etableres-i-koebenhavns-kommune//aktuelt/nyheder/2019/september/otte-nye-skybrudsprojekter-skal-etableres-i-koebenhavns-kommune/I Københavns Kommune har man netop vedtaget etableringen af otte skybrudsprojekter, som skal afhjælpe oversvømmelse 2019-10-07T00:00:00Klimaatlas, klar til fremtidens vejr/aktuelt/nyheder/2019/oktober/klimaatlas-klar-til-fremtidens-vejr//aktuelt/nyheder/2019/oktober/klimaatlas-klar-til-fremtidens-vejr/DMI har udviklet et Klimaatlas, der viser hvor i landet vi er særligt udsatte for stormflod og skybrud i fremtiden. Klimaatlas bliver de næste to år udbygget med ny viden om fremtidens ekstreme vejr. 2019-10-06T00:00:00FN-rapport: Havene stiger med uset hast/aktuelt/nyheder/2019/oktober/fn-rapport-havene-stiger-med-uset-hast//aktuelt/nyheder/2019/oktober/fn-rapport-havene-stiger-med-uset-hast/Ifølge ny FN-rapport stiger havene med stor hastighed i takt med at is- og snedækkede områder på jorden smelter.2019-10-02T00:00:00Farødæmningen sikres mod erosion/aktuelt/nyheder/2019/september/faroedaemningen-sikres-mod-erosion//aktuelt/nyheder/2019/september/faroedaemningen-sikres-mod-erosion/Erosion påvirker Farødæmningen i en sådan grad, at der nu sættes gang i kystsikring.2019-09-30T00:00:00Global Commission on Adaptation udgiver rapport om klimatilpasning /aktuelt/nyheder/2019/september/global-commission-on-adaptation-udgiver-rapport-om-klimatilpasning//aktuelt/nyheder/2019/september/global-commission-on-adaptation-udgiver-rapport-om-klimatilpasning/I ny rapport kommer GCA med forslag til klimatilpasning i nøglesektorer.2019-09-26T00:00:00Byggeri af Klimatorium er gået i gang/aktuelt/nyheder/2019/september/byggeri-af-klimatorium-er-gaaet-i-gang//aktuelt/nyheder/2019/september/byggeri-af-klimatorium-er-gaaet-i-gang/I Lemvig er byggeriet af Klimatorium fornyligt blevet igangsat.2019-09-26T00:00:00Bedre sikring mod oversvømmelse /aktuelt/nyheder/2019/september/bedre-sikring-mod-oversvoemmelse//aktuelt/nyheder/2019/september/bedre-sikring-mod-oversvoemmelse/I Skive Kommune vil man etablere et dige som sikring mod oversvømmelser.2019-09-26T00:00:00Støjskærm slubrer vand fra byens tage/aktuelt/nyheder/2019/september/stoejskaerm-slubrer-vand-fra-byens-tage//aktuelt/nyheder/2019/september/stoejskaerm-slubrer-vand-fra-byens-tage/En ny støjskærm kan oplagre regn fra skybrud samtidig med, at den dæmper støjen fra en af Københavns mest trafikerede veje. Med tiden kan den også blive en lille oase for byens planter og insekter.2019-09-24T00:00:00FN-klimarapport: Risiko for at gøre store dele af jorden udyrkelig /aktuelt/nyheder/2019/september/fn-klimarapport-risiko-for-at-goere-store-dele-af-jorden-udyrkelig//aktuelt/nyheder/2019/september/fn-klimarapport-risiko-for-at-goere-store-dele-af-jorden-udyrkelig/Ifølge en rapport af FN’s klimapanel, IPCC, står man til at gøre en fjerdedel af jorden udyrkelig, hvis ikke der foretages radikale ændringer i fødevareproduktionen.2019-09-24T00:00:00Hedensted udvikler endnu en klimavej/aktuelt/nyheder/2019/september/hedensted-udvikler-endnu-en-klimavej//aktuelt/nyheder/2019/september/hedensted-udvikler-endnu-en-klimavej/Borgernes og kommunens ønske om håndtering af regnvand samt et mere attraktiv miljø muliggør klimatilpasning i Hedensted2019-09-23T00:00:0010 kommuner samarbejder om håndtering af regnvand fra Harrestrup Å/aktuelt/nyheder/2019/september/10-kommuner-samarbejder-om-haandtering-af-regnvand-i-harrestrup-å//aktuelt/nyheder/2019/september/10-kommuner-samarbejder-om-haandtering-af-regnvand-i-harrestrup-å/De store mængder regnvand omkring Harrestrup Å, løber igennem mange Kommuner og et større samarbejde til håndtering af disse er nu blevet etableret.2019-09-23T00:00:00Kastellet i København skal sikres mod skybrud /aktuelt/nyheder/2019/september/kastellet-i-koebenhavn-skal-sikres-mod-skybrud//aktuelt/nyheder/2019/september/kastellet-i-koebenhavn-skal-sikres-mod-skybrud/I Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har man igangsat et vidtrækkende projekt, der skal sikre Kastellet mod oversvømmelser. 2019-09-19T00:00:00Seks nye kunstgræsbaner på Frederiksberg/aktuelt/nyheder/2019/september/seks-nye-kunstgraesbaner-paa-frederiksberg//aktuelt/nyheder/2019/september/seks-nye-kunstgraesbaner-paa-frederiksberg/Frederiksberg Kommune indviede d. 16. august seks nye boldbaner sammen med et skybrudsanlæg.2019-09-19T00:00:00Kloakseparering i Brædstrup/aktuelt/nyheder/2019/september/kloakseparering-i-braedstrup//aktuelt/nyheder/2019/september/kloakseparering-i-braedstrup/I Brædstrup skal regnvand og spildevand adskilles for at mindske presset på kloaknettet2019-09-19T00:00:00Syv projekter får støtte til at vise nye veje til klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2019/september/syv-projekter-f-r-stoette-til-at-vise-nye-veje-til-klimatilpasning//aktuelt/nyheder/2019/september/syv-projekter-f-r-stoette-til-at-vise-nye-veje-til-klimatilpasning/Nytænkende projekter i København, Hvidovre, Dragør, Vejle, Assens, Hedensted, Middelfart og Randers Kommuner får tildelt i alt 6,75 mio. kroner fra partnerskabet ”Byerne og det stigende havvand” mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Realdania.2019-09-13T00:00:00Klimaændringerne truer landbrugets fremtid i visse dele af Europa/aktuelt/nyheder/2019/september/klimaaendringerne-truer-landbrugets-fremtid-i-visse-dele-af-europa//aktuelt/nyheder/2019/september/klimaaendringerne-truer-landbrugets-fremtid-i-visse-dele-af-europa/Ifølge en rapport af Det Europæiske Miljøagentur, EEA, har klimaændringer allerede påvirket landbrugssektoren, og påvirkningen forventes at fortsætte. 2019-09-12T00:00:00Bassiner skal stoppe forurening/aktuelt/nyheder/2019/september/bassiner-skal-stoppe-forurening//aktuelt/nyheder/2019/september/bassiner-skal-stoppe-forurening/Regnvand vil blive holdt tilbage og forsinket ledt ud ved siden af havn. 2019-09-10T00:00:00Klimasø skal opsamle ekstreme regnmængder/aktuelt/nyheder/2019/september/klimasoe-skal-opsamle-ekstreme-regnmaengder//aktuelt/nyheder/2019/september/klimasoe-skal-opsamle-ekstreme-regnmaengder/Guldborgsund Kommune vil anlægge en såkaldt klimasø i Nykøbing, som skal mindske risikoen for oversvømmelser. 2019-09-10T00:00:00Ny plan skal beskytte Enø og Lungshave mod oversvømmelse/aktuelt/nyheder/2019/juni/ny-plan-skal-beskytte-enoe-og-lungshave-mod-oversvoemmelse//aktuelt/nyheder/2019/juni/ny-plan-skal-beskytte-enoe-og-lungshave-mod-oversvoemmelse/Et endeligt forslag til kystbeskyttelse skal sikre Enø og Lungshave mod fremtidige oversvømmelser. 2019-09-10T00:00:00Remiseparken bliver grøn og klimasikker/aktuelt/nyheder/2019/september/remiseparken-bliver-groen-og-klimasikker//aktuelt/nyheder/2019/september/remiseparken-bliver-groen-og-klimasikker/Kommunens anlægsloft udskød planerne om revitaliseringen af Remiseparken, men nu bliver planerne ført ud i livet. 2019-09-09T00:00:00Klimasikringstiltag kan i fremtiden vurderes med livscyklusanalyse /aktuelt/nyheder/2019/september/klimasikringstiltag-kan-i-fremtiden-vurderes-med-livscyklusanalyse//aktuelt/nyheder/2019/september/klimasikringstiltag-kan-i-fremtiden-vurderes-med-livscyklusanalyse/Nyt livscyklusanalyseværktøj gør det muligt at vurdere de miljømæssige konsekvenser af forskellige klimasikringstiltag. 2019-09-05T00:00:00Ægte kastanje - et dansk skovtræ i fremtiden?/aktuelt/nyheder/2019/juni/ægte-kastanje//aktuelt/nyheder/2019/juni/ægte-kastanje/Klimaforandringerne kan betyde, at skovenes nuværende arter og provenienser ikke vil trives i skovene i fremtiden, og i forlængelse af det kan det vise sig, at en ægte kastanje bl.a. kan blive et værdifuldt skovtræ i et fremtidigt varmere klima. 2019-09-03T00:00:00Ny rapport skal hjælpe med at forudsige oversvømmelser/aktuelt/nyheder/2019/september/ny-rapport-skal-hjaelpe-med-at-forudsige-oversvoemmelser//aktuelt/nyheder/2019/september/ny-rapport-skal-hjaelpe-med-at-forudsige-oversvoemmelser/En rapport fra Kystdirektoratet beskriver en metode til beregning af sandsynligheden for sammenfald af ekstreme hændelser fra oversvømmelseskilder. 2019-09-02T00:00:00Kloakker i Brædstrup skal separeres /aktuelt/nyheder/2019/august/kloakker-i-braedstrup-skal-separeres//aktuelt/nyheder/2019/august/kloakker-i-braedstrup-skal-separeres/Regnvand og spildevand skal adskilles.2019-08-22T00:00:00Nakskov får ny måler – skal advare mod oversvømmelser/aktuelt/nyheder/2019/august/nakskov-faar-ny-maaler-skal-advare-mod-oversvoemmelser//aktuelt/nyheder/2019/august/nakskov-faar-ny-maaler-skal-advare-mod-oversvoemmelser/Nakskov er særligt i risiko2019-08-22T00:00:00Ny ISO standard om tilpasning til klimaændringer /aktuelt/nyheder/2019/august/ny-iso-standard//aktuelt/nyheder/2019/august/ny-iso-standard/ISO publicerer standard om tilpasning til klimaændringer – principper, krav og retningslinjer 2019-08-19T00:00:00Én million dyre- og plantearter er truet af udryddelse/aktuelt/nyheder/2019/august/én-million-dyre-og-plantearter-er-truet-af-udryddelse//aktuelt/nyheder/2019/august/én-million-dyre-og-plantearter-er-truet-af-udryddelse/Stor FN-rapport advarer om global biodiversitetskrise, i en sådan grad, at det truer menneskets livsgrundlag.2019-08-14T00:00:00Nyt pandaanlæg hjælper med Regnvandshåndtering/aktuelt/nyheder/2019/august/nyt-pandaanlaeg-hjaelper-med-regnvandshaandtering//aktuelt/nyheder/2019/august/nyt-pandaanlaeg-hjaelper-med-regnvandshaandtering/København ZOO har siden 2015 haft et samarbejde med Frederiksberg forsyning, om at lave regnvandsløsninger i forbindelse med renovering eller nybyggeri i haven. Pandaanlægget er det nyeste skud på stammen.2019-08-14T00:00:00Fra fodboldbaner til klimasø i Spinkebjerg/aktuelt/nyheder/2019/august/fra-fodboldbaner-til-klimasoe-i-spinkebjerg//aktuelt/nyheder/2019/august/fra-fodboldbaner-til-klimasoe-i-spinkebjerg/Herning Kommune og Herning Vand A/S omdanner fodboldbaner til byggegrunde med tilhørende klimasø på 9000 kubikmeter. 2019-08-07T00:00:00Bynær natur i Tingstrup i Thisted kommune/aktuelt/nyheder/2019/juli/bynaer-natur-i-tingstrup-i-thisted-kommune//aktuelt/nyheder/2019/juli/bynaer-natur-i-tingstrup-i-thisted-kommune/Bynært og rekreativt område ved ny Tingstrup Sø skaber klimasikring og bedre vandmiljø i fjorden.2019-07-19T00:00:00Hvedes overlevelse ved oversvømmelse/aktuelt/nyheder/2019/juli/hvedes-overlevelse-ved-oversvoemmelse//aktuelt/nyheder/2019/juli/hvedes-overlevelse-ved-oversvoemmelse/Ny afhandling om, hvordan oversvømmelse kan påvirke hvedeproduktionen2019-07-12T00:00:00Nyt rør i Øresund skal modvirke oversvømmelser i Helsingør/aktuelt/nyheder/2019/juli/nyt-roer-i-øresund-skal-modvirke-oversvoemmelser-i-helsingoer//aktuelt/nyheder/2019/juli/nyt-roer-i-øresund-skal-modvirke-oversvoemmelser-i-helsingoer/Forsyning Helsingør anlægger et nyt stort rør ved Gummistranden i Helsingør, som skal føre regnvand 310 meter ud i Øresund.2019-07-11T00:00:00Havet vil stige mere ved Esbjerg end København og Skagen/aktuelt/nyheder/2019/juli/havet-vil-stige-mere-ved-esbjerg-end-koebenhavn-og-skagen//aktuelt/nyheder/2019/juli/havet-vil-stige-mere-ved-esbjerg-end-koebenhavn-og-skagen/Et nyt studie viser, at ikke alle danske byer vil opleve stigninger i havniveauet i lige høj grad gennem dette århundrede. 2019-07-05T00:00:00Ny kystsikring indvies på Anholt /aktuelt/nyheder/2019/juni/ny-kystsikring-indvies-paa-anholt//aktuelt/nyheder/2019/juni/ny-kystsikring-indvies-paa-anholt/Øen Anholt har været stærkt udsat for større storme, men det skal være forbi med indvielsen af et nyt kystsikringsanlæg2019-06-26T00:00:00Solråd Byråd godkender kystsikringsplan/aktuelt/nyheder/2019/juni/solraad-byraad-godkender-kystsikringsplan//aktuelt/nyheder/2019/juni/solraad-byraad-godkender-kystsikringsplan/En plan, som skal beskytte borgerne mod fremtidige hændelser med stormflod, er netop blevet godkendt af byrådet i Solrød. 2019-06-26T00:00:00Grønnehave Bæk-projektet i Odsherred kommune er skudt i gang/aktuelt/nyheder/2019/juni/groennehave-baek-projektet-i-odsherred-kommune-er-skudt-i-gang//aktuelt/nyheder/2019/juni/groennehave-baek-projektet-i-odsherred-kommune-er-skudt-i-gang/Projektet er et samarbejde mellem Odsherred kommune og Odsherred forsyning2019-06-26T00:00:00Quinoa kan vandes med havvand/aktuelt/nyheder/2019/juni/quinoa-kan-vandes-med-havvand//aktuelt/nyheder/2019/juni/quinoa-kan-vandes-med-havvand/Quinoaplanten kan muligvis være et af svarene på klimaforandringernes medfølgende fødevareudfordringer.2019-06-25T00:00:00Enighed mellem Esbjerg, Vejen og Kolding Kommune om vandløbskomité /aktuelt/nyheder/2019/juni/enighed-mellem-esbjerg-vejen-og-kolding-kommune-om-vandloebskomité//aktuelt/nyheder/2019/juni/enighed-mellem-esbjerg-vejen-og-kolding-kommune-om-vandloebskomité/For at imødegå klimaudfordringer og oversvømmelser vil tre kommuner langs et af landets største vandløb arbejde tættere sammen. Kommunerne har planer om at oprette ny Kongeåkomité. 2019-06-20T00:00:00Sekundavand skal være en del af fremtidens forsyning/aktuelt/nyheder/2019/juni/sekundavand-skal-vaere-en-del-af-fremtidens-forsyning//aktuelt/nyheder/2019/juni/sekundavand-skal-vaere-en-del-af-fremtidens-forsyning/Flere partere er, i et VUDP-projekt, nu i gang med at undersøge, hvordan sekundavand kan erstatte forsyning med rent drikkevand. 2019-06-18T00:00:00Nyt center for test af salttolerant afgrøde/aktuelt/nyheder/2019/juni/nyt-center-for-test-af-salttolerant-planteproduktion//aktuelt/nyheder/2019/juni/nyt-center-for-test-af-salttolerant-planteproduktion/Smagen af Danmark etablerer testcenter på Sejerø for at eksperimentere med salttolerant planteproduktion på landbrugsjord nær havvand. 2019-06-17T00:00:00Et af Københavns største skybrudsprojekter står nu færdigt/aktuelt/nyheder/2019/juni/et-af-koebenhavns-stoerste-skybrudsprojekter-staar-nu-faerdigt//aktuelt/nyheder/2019/juni/et-af-koebenhavns-stoerste-skybrudsprojekter-staar-nu-faerdigt/600 træer og tusindvis af stauder i regnbede er blevet etableret for at ruste byens gader imod oversvømmelse.2019-06-16T00:00:00Skibhuskvarteret i Odense får endnu en grøn gade /aktuelt/nyheder/2019/juni/skibhuskvarteret-i-odense-faar-endnu-en-groen-gade//aktuelt/nyheder/2019/juni/skibhuskvarteret-i-odense-faar-endnu-en-groen-gade/Arbejdet med at lette belastningen på kloaksystemet i Skibhuskvarteret er gået ind i en ny fase.2019-06-12T00:00:00Plan skal sikre grønne områder og plads til monsterregn i Aarhus/aktuelt/nyheder/2019/maj/plan-skal-baade-sikre-groenne-omraader-og-plads-til-monsterregn//aktuelt/nyheder/2019/maj/plan-skal-baade-sikre-groenne-omraader-og-plads-til-monsterregn/En temaplan skal både sikre byens åndehuller og skabe flere rekreative områder med plads til større mængder regn.2019-05-31T00:00:00Klimabegivenhederne har kostet Danmark næstmest i Europa/aktuelt/nyheder/2019/maj/klimabegivenhederne-har-kostet-danmark-naestmest-i-europa//aktuelt/nyheder/2019/maj/klimabegivenhederne-har-kostet-danmark-naestmest-i-europa/Det ekstreme vejr med stormfloder, skybrud, voldsomme storme og hedebølger har kostet Europa 3381 mia. kr. i perioden 1980 til 2017. I forhold til antal indbyggere og landets størrelse har Danmark betalt en stor pris. 2019-05-29T00:00:00Varmen bringer nye arter med sig/aktuelt/nyheder/2019/maj/varmen-bringer-nye-arter-med-sig//aktuelt/nyheder/2019/maj/varmen-bringer-nye-arter-med-sig/Temperaturen i Danmark er de sidste 20 til 30 år steget mere end den gennemsnitlige temperaturstigning på resten af jorden. Dette har stor indflydelse på vores artssammensætning.2019-05-07T00:00:00Store rør skal tage regnvand fra monsterregn i Bramming/aktuelt/nyheder/2019/maj/store-roer-skal-tage-regnvand-fra-monsterregn-i-bramming//aktuelt/nyheder/2019/maj/store-roer-skal-tage-regnvand-fra-monsterregn-i-bramming/Kloakseparering skal lede regnvand til opsamlingsbassin og byens rørledninger skal tilpasses til kraftigere regnbyger.2019-05-02T00:00:00Et fåtal af danske husejere bekymrer sig om klimasikring/aktuelt/nyheder/2019/april/et-faatal-af-danske-husejere-bekymrer-sig-om-klimasikring//aktuelt/nyheder/2019/april/et-faatal-af-danske-husejere-bekymrer-sig-om-klimasikring/En undersøgelse viser, at det kun er en femtedel af de danske husejere, der bekymrer sig om deres bolig om deres bolig er tilstrækkeligt sikret mod oversvømmelse ved skybrud og stormflod.2019-04-10T00:00:00Landmænd får bedre mulighed for vanding ved tørke /aktuelt/nyheder/2019/april/landmaend-faar-bedre-mulighed-for-vanding-ved-toerke//aktuelt/nyheder/2019/april/landmaend-faar-bedre-mulighed-for-vanding-ved-toerke/Sommerens tørke gik hårdt ud over danske landmænds afgrøder. Som en del af tørkepakken får landmænd nu hurtigere mulighed for at indvinde mere vand, hvis tørken rammer igen. 2019-04-10T00:00:00Strategi for regn- og spildevand med grønt fokus er på vej fra Gladsaxe Kommune/aktuelt/nyheder/2019/april/strategi-for-regn-og-spildevand-med-groent-fokus-er-paa-vej-fra-gladsaxe-kommune//aktuelt/nyheder/2019/april/strategi-for-regn-og-spildevand-med-groent-fokus-er-paa-vej-fra-gladsaxe-kommune/Gladsaxe Kommune og spildevandsselskabet Novafos er i gang med en ny strategi for regn- og spildevand.2019-04-09T00:00:00Nyhed om klimasø i Nykøbing F/aktuelt/nyheder/2019/april/nyhed-om-klimasoe-i-nykoebing-f//aktuelt/nyheder/2019/april/nyhed-om-klimasoe-i-nykoebing-f/Ny sø skal reducere oversvømmelser ved Tingsted Å i Nykøbing F, der ved kraftige regnskyl har gået over sin bredder og forsaget lugtgener ved Cementen og Slotsbryggen. Projektet er i høring. 2019-04-09T00:00:00Informationsmøde vedr. LIFE programmet 2019/aktuelt/nyheder/2019/marts/informationsmoede-vedr-life-programmet-2019//aktuelt/nyheder/2019/marts/informationsmoede-vedr-life-programmet-2019/Miljøstyrelsen inviterer den 11. april 2019 til informationsmøde om ansøgningsrunden for LIFE 20192019-03-29T00:00:00Danmarks første klima- og forsyningsingeniører/aktuelt/nyheder/2019/marts/danmarks-foerste-klima-og-forsyningsingenioerer//aktuelt/nyheder/2019/marts/danmarks-foerste-klima-og-forsyningsingenioerer/Nye ingeniører fra VIA University College i Horsens er uddannede til at tackle klimamæssige udfordringer. Første afgangshold står klar nu som specialister i at sikre vand- og energiforsyningen mod klimaforandringer. 2019-03-27T00:00:00Støtte til at beskytte byerne mod oversvømmelse/aktuelt/nyheder/2019/marts/stoette-til-at-beskytte-byerne-mod-oversvoemmelse//aktuelt/nyheder/2019/marts/stoette-til-at-beskytte-byerne-mod-oversvoemmelse/Nu åbner første ansøgningsrunde i partnerskabet mellem Realdania og Miljø- og Fødevareministeriet. Kommuner kan søge om økonomisk støtte til videre udvikling af nytænkende løsninger, som kan ruste danske byer til fremtidens klima med stigende havvand og samtidig udvikle bæredygtige områder.2019-03-13T00:00:00Roskilde samler viden om oversvømmelser/aktuelt/nyheder/2019/marts/roskilde-samler-danmarks-viden-om-oversvoemmelser//aktuelt/nyheder/2019/marts/roskilde-samler-danmarks-viden-om-oversvoemmelser/Roskilde Kommune spytter nu en million kroner i et videnscenter, der skal samle den viden, som findes i Danmark om oversvømmelsesbeskyttelse.2019-03-12T00:00:00De øgede regnmængder er en udfordring- og en ressource/aktuelt/nyheder/2019/marts/de-oegede-regnmaengder-er-en-udfordring-og-en-ressource//aktuelt/nyheder/2019/marts/de-oegede-regnmaengder-er-en-udfordring-og-en-ressource/Lyngby-Taarbæk Forsyning investerer i løsninger, der både reducerer risikoen for oversvømmelser, stabiliserer driften af Mølleåværket og som udnytter nogle af de ressourcer, der er i spildevandet2019-03-12T00:00:00Regnvandsbassiner sikrer mod oversvømmelse i Brønderslev og Dronninglund/aktuelt/nyheder/2019/marts/regnvandsbassiner-sikrer-mod-oversvoemmelse-i-broenderslev-og-dronninglund//aktuelt/nyheder/2019/marts/regnvandsbassiner-sikrer-mod-oversvoemmelse-i-broenderslev-og-dronninglund/For at undgå oversvømmelser er der brug for flere regnvandsbassiner til opsamling af regnvand fra de separatkloakerede områder i Brønderslev by og ved Donnerbæk i Dronninglund2019-03-12T00:00:00Fjernvarmeprojekt ved Mølleåen sikrer mod for højt grundvand/aktuelt/nyheder/2019/marts/fjernvarmeprojekt-ved-moelleaaen-sikrer-mod-for-hoejt-grundvand//aktuelt/nyheder/2019/marts/fjernvarmeprojekt-ved-moelleaaen-sikrer-mod-for-hoejt-grundvand/Fjernvarme-projektet ved Mølleåen, har den sidegevinst, at en række borgere har fået tørre kældre. 2019-03-12T00:00:00Information om MUDP 2019/aktuelt/nyheder/2019/marts/information-om-mudp-2019//aktuelt/nyheder/2019/marts/information-om-mudp-2019/Går du med tanker om at udvikle ny miljøeffektiv teknologi eller etablere et fyrtårnsprojekt inden for rammerne af MUDP? Og kunne du bruge et tilskud til at få tankerne gjort til virkelighed? 2019-03-05T00:00:00Letbanen skal klimasikres ved Buddinge Station/aktuelt/nyheder/2019/februar/letbanen-skal-klimasikres-ved-buddin//aktuelt/nyheder/2019/februar/letbanen-skal-klimasikres-ved-buddin/Anlæg skal opsamle regnvand ved kraftige regnskyl og hindre oversvømmelse ved skybrud 2019-02-22T00:00:00I Middelfart går klimatilpasning hånd i hånd med byfornyelse og arkitektur/aktuelt/nyheder/2019/februar/i-middelfart-gaar-klimatilpasning-haand-i-haand-med-byfornyelse-og-arkitektur//aktuelt/nyheder/2019/februar/i-middelfart-gaar-klimatilpasning-haand-i-haand-med-byfornyelse-og-arkitektur/KlimaByen i Middelfart er Danmarks største demonstrationsprojekt for byudvikling gennem klimatilpasning. Her er regnvandet gjort til et aktiv, så klimatilpasningen skaber unikke offentlige rum, der kan glæde byens borgere og skabe merværdi.2019-02-20T00:00:00Nu skal Lyngbyvejen skybrudssikres/aktuelt/nyheder/2019/februar/nu-skal-lyngbyvejen-skybrudssikres//aktuelt/nyheder/2019/februar/nu-skal-lyngbyvejen-skybrudssikres/Syv gange inden for de seneste 10 år har Lyngbyvej stået under vand og måtte lukke grundet de stadig hyppigere skybrud. Nu skal en gangtunnel omdannes til skybrudsbassin. 2019-02-20T00:00:00Klimatilpasningen halter bagefter/aktuelt/nyheder/2019/februar/klimatilpasningen-halter-bagefter//aktuelt/nyheder/2019/februar/klimatilpasningen-halter-bagefter/Mens klimabevidstheden over hele kloden er stigende, kan en ny rapport afsløre en betydelig forskel mellem ambitioner og indsats. 2019-02-19T00:00:00Nyt gratis værktøj forudser om kælder bliver oversvømmet ved næste skybrud/aktuelt/nyheder/2019/februar/nyt-gratis-vaerktoej-forudser-om-din-kaelder-bliver-oversvoemmet-ved-naeste-skybrud//aktuelt/nyheder/2019/februar/nyt-gratis-vaerktoej-forudser-om-din-kaelder-bliver-oversvoemmet-ved-naeste-skybrud/Med et nyt digitalt værktøj kan man gratis beregne, hvilken vej vandet vil løb under et skybrud og hvilke steder, der er særligt truede. 2019-02-17T00:00:00Det tørre regnbed/aktuelt/nyheder/2019/februar/det-toerre-regnbed//aktuelt/nyheder/2019/februar/det-toerre-regnbed/Jo tørrere bedet er, desto bedre er det. Det skal man ifølge Rørcenteranvisning plante efter, når man udfører LAR.2019-02-15T00:00:00Grønne kiler skal klimasikre hovedstaden/aktuelt/nyheder/2019/februar/groenne-kiler-skal-klimasikre-hovedstaden//aktuelt/nyheder/2019/februar/groenne-kiler-skal-klimasikre-hovedstaden/Mere voldsomt vejr truer hovedstadsområdet med oversvømmelser. Regeringen vil blandt andet udnytte de grønne kiler i Fingerplanen til at klimasikre København og omegn.2019-02-12T00:00:00Ny bypark i Gellerup forbinder de grønne områder /aktuelt/nyheder/2019/februar/gellerup//aktuelt/nyheder/2019/februar/gellerup/Den nye sø i den naturprægede bypark skaber herlighedsværdi og klimatilpasning. 2019-02-08T00:00:00Innovativt partnerskab finder nye klimaløsninger i Frederiksberg Kommune/aktuelt/nyheder/2019/februar/innovativt-partnerskab-finder-nye-klimaloesninger-i-frederiksberg-kommune//aktuelt/nyheder/2019/februar/innovativt-partnerskab-finder-nye-klimaloesninger-i-frederiksberg-kommune/Et tæt samarbejde mellem det offentlige og det private i Frederiksberg Kommune har resulteret i to innovative klimaløsninger til håndtering af regnvand.2019-02-04T00:00:0060 masterplaner skal sikre København mod oversvømmelser/aktuelt/nyheder/2019/januar/60-masterplaner-skal-sikre-k-benhavn-mod-oversvoemmelser//aktuelt/nyheder/2019/januar/60-masterplaner-skal-sikre-k-benhavn-mod-oversvoemmelser/300 projekter fordelt på 60 masterplaner skal sætte gang i skybrudssikringen af København. Intentionen med masterplanerne er, at undgå forsinkelser og sikre hurtigere gennemførte projekter. 2019-01-30T00:00:00Nu starter klimasikringen af Ringkøbing/aktuelt/nyheder/2019/januar/nyhed-nu-starter-klimasikringen-af-ringkoebing//aktuelt/nyheder/2019/januar/nyhed-nu-starter-klimasikringen-af-ringkoebing/Et digebyggeri og en pumpestation skal bl.a. forhindre fremtidige oversvømmelser af store dele af Ringkøbing og af oplevelsescentret Naturkraft 2019-01-04T00:00:00Middelfart vinder fornem klimapris /aktuelt/nyheder/2018/december/middelfart-vinder-fornem-klimapris//aktuelt/nyheder/2018/december/middelfart-vinder-fornem-klimapris/Jury betegner Klimabyen Middelfart som et "imponerende og visionært projekt" og tildeler DANVA Klimapris 2018.2018-12-19T00:00:00Historisk sluse får en kærlig hånd /aktuelt/nyheder/2018/december/historisk-sluse-faar-en-kaerlig-haand//aktuelt/nyheder/2018/december/historisk-sluse-faar-en-kaerlig-haand/Højer Sluse har fungeret som bastion mod havet og afvandingsværk for Vidåen siden 1861, og netop nu gøres bygningsværket klar til at fungere som kystsikring mange år frem i tiden endnu. Højer sluse er i 2018 blevet udpeget som fortidsminde2018-12-14T00:00:00Kommuner får 20 mio. kroner ekstra til kystbeskyttelse/aktuelt/nyheder/2018/december/kommuner-faar-20-mio-kroner-ekstra-til-kystbeskyttelse//aktuelt/nyheder/2018/december/kommuner-faar-20-mio-kroner-ekstra-til-kystbeskyttelse/Som et led i finanslovsforhandlingerne er puljen, som kommuner og digelag kan søge til kystbeskyttelsesprojekter blevet øget. 2018-12-14T00:00:00Nemmere at søge om private klimatilpasningsløsninger/aktuelt/nyheder/2018/december/nemmere-at-soege-om-private-klimatilpasningsloesninger//aktuelt/nyheder/2018/december/nemmere-at-soege-om-private-klimatilpasningsloesninger/Ansøgningsprocessen er blevet automatiseret og gjort lettere for borgere og kommunen. 2018-12-14T00:00:00Kystmilliarden skal sikre den jyske Vestkyst mod nedbrydning/aktuelt/nyheder/2018/december/kystmilliarden-skal-sikre-den-jyske-vestkyst-mod-nedbrydning//aktuelt/nyheder/2018/december/kystmilliarden-skal-sikre-den-jyske-vestkyst-mod-nedbrydning/Fra 2020 ruller der næsten dobbelt så mange penge end hidtil ud til kystbeskyttelse af den jyske Vestkyst, som er Danmarks mest udsatte kyststrækning.2018-12-14T00:00:00Næstved Kommune bliver tilbudt en ny bro over Susåen /aktuelt/nyheder/2018/december/naestved-kommune-bliver-tilbudt-en-ny-bro-over-susaaen//aktuelt/nyheder/2018/december/naestved-kommune-bliver-tilbudt-en-ny-bro-over-susaaen/NK Forsyning, som i øjeblikket er i gang med at klimasikre Næstved kommune, har tilbudt kommunen en ny bro over Susåen. 2018-12-14T00:00:00Det gamle stuehus ved Odder museum skal sikres mod oversvømmelse med et dige /aktuelt/nyheder/2018/december/det-gamle-stuehus-ved-odder-museum-skal-sikres-mod-oversvoemmelse-med-et-dige//aktuelt/nyheder/2018/december/det-gamle-stuehus-ved-odder-museum-skal-sikres-mod-oversvoemmelse-med-et-dige/Oversvømmelser i august 2018 fremskynder beslutning, om der skal bygges et dige mellem det gamle stuehus på Odder Museum og Odder Å.2018-12-14T00:00:00Nyt dige skal sikre havneby mod oversvømmelser: Flere end 1.000 husstande bliver involveret/aktuelt/nyheder/2018/november/nyt-dige-skal-sikre-havneby-mod-oversvoemmelser//aktuelt/nyheder/2018/november/nyt-dige-skal-sikre-havneby-mod-oversvoemmelser/Juelsminde er et risikoområde ifølge et EU-direktiv om oversvømmelser. Dermed er Hedensted Kommune blevet pålagt at iværksætte sikring af området 2018-11-27T00:00:00Nyt anlæg er klar til efterårsstormene/aktuelt/nyheder/2018/november/nyt-anlaeg-er-klar-til-efteraarsstormene//aktuelt/nyheder/2018/november/nyt-anlaeg-er-klar-til-efteraarsstormene/Efteråret plejer at markere sig med regn, rusk, storme, kraftig vind og oprørske vande på fjordene, men borgerne i Holbæk behøver ikke at frygte for tilstoppede kloakker og ødelagt vandmiljø2018-11-27T00:00:00Klimatilpasning er i fuld gang ved Femte Juni Plads /aktuelt/nyheder/2018/november/klimatilpasning-er-i-fuld-gang-ved-femte-juni-plads//aktuelt/nyheder/2018/november/klimatilpasning-er-i-fuld-gang-ved-femte-juni-plads/Der arbejdes på højtryk i området ved Femte Juni Plads for at klimasikre området, og arbejdet skrider fremad.2018-11-27T00:00:00Tre kæmpe bassiner skal sikre mod oversvømmelser /aktuelt/nyheder/2018/november/tre-kaempe-bassiner-skal-sikre-mod-oversvoemmelser//aktuelt/nyheder/2018/november/tre-kaempe-bassiner-skal-sikre-mod-oversvoemmelser/Hvor der før lå tre ejendomme, ligger nu tre store bassiner, som tilsammen kan suge over 4000 kubikmeter vand til sig.2018-11-27T00:00:00FN's klimapanel sammenligner forskellen på 1,5 og 2 °C i ny rapport/aktuelt/nyheder/2018/november/fns-klimapanel-udgiver-saerrapport-om-1-5-c//aktuelt/nyheder/2018/november/fns-klimapanel-udgiver-saerrapport-om-1-5-c/I særrapporten vurderes der, hvilke effekter en opvarmning på 1,5 °C i år 2100 vil have sammenlignet med en global opvarmning på 2 °C, og hvad der skal til, for at begrænse den globale opvarmning til 1,5 °C.2018-11-21T00:00:00Sådan undgår vi oversvømmede huse /aktuelt/nyheder/2018/november/saadan-undgaar-vi-oversvoemmede-huse//aktuelt/nyheder/2018/november/saadan-undgaar-vi-oversvoemmede-huse/Store, intense regnskyl udfordrer Danmark. Derfor har Forsikring & Pensions eksperter og grundejere nu samlet deres viden i en guide til selvhjælp, så grundejerforeninger selv kan sikre sig mod klimaudfordringer.2018-11-20T00:00:00Beredskabstracé i Jyllinge Nordmark /aktuelt/nyheder/2018/november/beredskabstracé-i-jyllinge-nordmark//aktuelt/nyheder/2018/november/beredskabstracé-i-jyllinge-nordmark/Beredskabstracéet skal beskytte borgerne ud mod Værebro Å, og tracéet har nøjagtig samme højde som det kommende dige. 2018-11-15T00:00:00Randers Kommune vil bygge ny bydel helt ned til vandet/aktuelt/nyheder/2018/november/randers-kommune-vil-bygge-ny-bydel-helt-ned-til-vandet//aktuelt/nyheder/2018/november/randers-kommune-vil-bygge-ny-bydel-helt-ned-til-vandet/Randers’ nye bydel skal være bæredygtig, have plads til både nye boliger og erhverv og samtidig beskytte byen imod stormflod. 2018-11-07T00:00:00EU-projektet Green Cities går i luften med dansk hjemmeside/aktuelt/nyheder/2018/november/ny-groen-hjemmeside-i-luften//aktuelt/nyheder/2018/november/ny-groen-hjemmeside-i-luften/"Green Cities for a Sustainable Europe” vil med lanceringen inspirere til at skabe mere natur i storbyerne.2018-11-06T00:00:00Nu renses vejvandet fra Ørestad Syd lokalt/aktuelt/nyheder/2018/november/nu-renses-vejvandet-fra-ørestad-syd-lokalt//aktuelt/nyheder/2018/november/nu-renses-vejvandet-fra-ørestad-syd-lokalt/Danmarks første, store, lokale renseanlæg er etableret i Ørestad Syd under Asger Jorns Allé og vil fremover rense alt vejvand fra kvarteret med en ny renseteknik 2018-11-05T00:00:00Ny Vejledning i klimascenarierne/aktuelt/nyheder/2018/oktober/ny-vejledning-til-klimascenarier//aktuelt/nyheder/2018/oktober/ny-vejledning-til-klimascenarier/DMI har i samarbejde med Miljøstyrelsen udarbejdet en vejledning, som skal hjælpe kommunerne m.fl. med at forstå og bruge FN's klimascenarier i deres planlægning.2018-10-31T00:00:00Margrethe kog skal tiltrække engfugle og opsamle vand i ekstremt vejr/aktuelt/nyheder/2018/oktober/margrethe-kog-skal-tiltraekke-engfugle-og-opsamle-vand-i-ekstremt-vejr//aktuelt/nyheder/2018/oktober/margrethe-kog-skal-tiltraekke-engfugle-og-opsamle-vand-i-ekstremt-vejr/Et stort naturprojekt ved marskområdet Margrethe kog i Nationalpark Vadehavet skal gøre området til et internationalt mekka for ynglende engfugle samtidig med, at området kan bruges til at sikre Tønder-området mod fremtidige oversvømmelser.2018-10-26T00:00:00Kystdirektoratet har nye vejledninger klar til kommuners kystbeskyttelse/aktuelt/nyheder/2018/oktober/kystdirektoratet-har-nye-vejledninger-klar-til-kommunernes-kystbeskyttelse//aktuelt/nyheder/2018/oktober/kystdirektoratet-har-nye-vejledninger-klar-til-kommunernes-kystbeskyttelse/Kommunerne har overtaget opgaven som myndighed for kystbeskyttelse, som skal gøre det enkelt og hurtigt at søge om tilladelse til kystbeskyttelse. 2018-10-16T00:00:00Designguide for regnvandsbassiner/aktuelt/nyheder/2018/oktober/designguide-for-regnvandsbassiner//aktuelt/nyheder/2018/oktober/designguide-for-regnvandsbassiner/DANVA har udgivet en designguide, der skal forbedre og forenkle arbejdet med regnvandsbassiner2018-10-16T00:00:00Nye diger skal sikre Storebæltsbroen/aktuelt/nyheder/2018/september/nye-diger-skal-sikre-storebaeltsbroen//aktuelt/nyheder/2018/september/nye-diger-skal-sikre-storebaeltsbroen/Risiko for højere bølger og stigende vandstande nødvendiggør en udvidelse af digerne omkring Storebæltsbroen. 2018-09-18T00:00:00Grønne facader i "De Gamles By"/aktuelt/nyheder/2018/august/groen-facade-i-de-games-by//aktuelt/nyheder/2018/august/groen-facade-i-de-games-by/For første gang i Danmark har man skabt en grøn facade, der køler københavnsk plejecenter ned samtidig med, at den fungerer som lokal afledning af regnvand. 2018-08-29T00:00:00Nyt samarbejde skal beskytte byer mod stigende havvand/aktuelt/nyheder/2018/august/nyt-samarbejde-skal-beskytte-byer-mod-stigende-havvand//aktuelt/nyheder/2018/august/nyt-samarbejde-skal-beskytte-byer-mod-stigende-havvand/Et nyt partnerskab mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Realdania vil i de kommende år støtte en række kommuner, som vil udvikle byområder og sikre dem bedre mod stigende havvand. 2018-08-29T00:00:00Planlovsændring skal forebygge skader forårsaget af oversvømmelse og erosion/aktuelt/nyheder/2018/august/planlovsaendringer-skal-forebygge-skader-foraarsaget-af-oversvoemmelse-og-erosion//aktuelt/nyheder/2018/august/planlovsaendringer-skal-forebygge-skader-foraarsaget-af-oversvoemmelse-og-erosion/Planlovens nye regler for forebyggende planlægning for oversvømmelse og erosion giver f.eks. kommuner mulighed for at kræve, at en bygherre skal sikre, at der etableres afværgeforanstaltninger i de områder, som i kommuneplanen er udpeget som potentielle oversvømmelses- eller erosionstruede.2018-08-27T00:00:00Anholt i gang med kystsikringsprojekt/aktuelt/nyheder/2018/august/anholt-i-gang-med-kystsikringsprojekt//aktuelt/nyheder/2018/august/anholt-i-gang-med-kystsikringsprojekt/På Anholt bygger man lige nu tre bølgebrydere ud til kysten. De tre bølgebrydere af granitmaterialerne skal sikre en af Anholts hoved færdselsårer, og de forventes færdigbygget i løbet af foråret 2019.2018-08-16T00:00:00Ny version af PLASK /aktuelt/nyheder/2018/juli/ny-version-af-plask//aktuelt/nyheder/2018/juli/ny-version-af-plask/Den gennemreviderede udgave af PLASK går nu fra BETA version til endelig version af excel-værktøjet. Ny version af PLASK er nu tilgængelig på klimatilpasning.dk. 2018-07-27T00:00:00Roskilde skal klimasikres med vandbassiner i Folkeparken/aktuelt/nyheder/2018/juli/roskilde-skal-klimasikres//aktuelt/nyheder/2018/juli/roskilde-skal-klimasikres/Trampoliner, legebane, kunst eller andre sjove ting i Folkeparken kan blive en realitet i fremtiden, når Roskilde skal klimasikres. 2018-07-09T00:00:00Klimapark i Sofiendal Enge ved Aalborg/aktuelt/nyheder/2018/juli/klimapark-i-sofiendal-enge//aktuelt/nyheder/2018/juli/klimapark-i-sofiendal-enge/Aalborg Kommune og Aalborg Forsyning vil i fællesskab anlægge en 23 ha stor klimapark ved Sofiendal Enge. I parken etableres regnvandssøer, nye stier og beplantning, som samtidig giver borgerne et nyt rekreativt område 2018-07-04T00:00:00Landdige på Sydamager sikrer metro og motorvej mod stormflod/aktuelt/nyheder/2018/juni/landige-paa-sydamager-sikrer-metor-og-motorvej-mod-stormflod//aktuelt/nyheder/2018/juni/landige-paa-sydamager-sikrer-metor-og-motorvej-mod-stormflod/Det er værdier for milliarder, der beskyttes, når Vestamager Pumpedigelag bygger et landdige, der strækker sig fra den sydligste spids af Vestamagers kystdige til Ullerup.2018-06-26T00:00:00Forskningsprojekt om permeable befæstelser/aktuelt/nyheder/2018/juni/nyt-forskningsprojekt-om-permeable-befaestelser//aktuelt/nyheder/2018/juni/nyt-forskningsprojekt-om-permeable-befaestelser/Et forskningsprojekt fra Københavns Universitet har i årene 2012-2017 undersøgt effekten af permeable befæstelser. Kort sagt permeable befæstelser virker 2018-06-26T00:00:00Nordkysten skal beskyttes mod stormene/aktuelt/nyheder/2018/juni/nordkysten-skal-beskyttes-mod-stormene//aktuelt/nyheder/2018/juni/nordkysten-skal-beskyttes-mod-stormene/Det er muligt at beskytte Nordkysten mod storme, slog eksperter fra rådgivergruppen Niras fast på tre orienteringsmøder i Halsnæs, Helsingør og Gribskov. 2018-06-26T00:00:00Borgerbudgettering i Gladsaxe/aktuelt/nyheder/2018/juni/borgerbudgettering//aktuelt/nyheder/2018/juni/borgerbudgettering/I forbindelse med klimatilpasning i Gladsaxe Kommune har man afprøvet metoden, borgerbudgettering. Ved borgerbudgettering har borgerne i et lokalsamfund direkte indflydelse på udviklingen af det område, de bor i. 2018-06-22T00:00:0019 mio. kr. i ny pulje til bæredygtig, grøn byudvikling/aktuelt/nyheder/2018/juni/19-mio-kr-i-puljen-til-baeredygtig-groen-byudvikling//aktuelt/nyheder/2018/juni/19-mio-kr-i-puljen-til-baeredygtig-groen-byudvikling/19 mio. kr. fra EU's regionalfond til bæredygtig, grøn byudvikling i store og mellemstore byer (mere end 30.000 indbyggere). Temaet for puljen er 'smart urban innovation'. 2018-06-14T00:00:00Klima100 samler de bedste klimaløsninger/aktuelt/nyheder/2018/maj/klima100-samler-de-bedste-klimaloesninger//aktuelt/nyheder/2018/maj/klima100-samler-de-bedste-klimaloesninger/En ny publikation ved navn Klima100 præsenterer 100 af de bedste klimaløsninger fra 80 danske kommuner. Forhåbningen er, at publikationen vil inspirere til flere klimaløsninger. 2018-05-28T00:00:00Grønne tage på Nyt Hospital Hvidovre/aktuelt/nyheder/2018/maj/groenne-tage-paa-hvidovre-hospital//aktuelt/nyheder/2018/maj/groenne-tage-paa-hvidovre-hospital/Taget på Nyt Hospital Hvidovre vil blive beklædt med planter. De grønne tage holder på regnvand og kan dermed hjælpe til at undgå oversvømmelser. 2018-05-23T00:00:00Rejseholdets temamøder om planlovensændring/aktuelt/nyheder/2018/maj/rejseholdet-holder-to-temamoeder-i-henholdsvis-roskilde-og-århus//aktuelt/nyheder/2018/maj/rejseholdet-holder-to-temamoeder-i-henholdsvis-roskilde-og-århus/Miljø- og Fødevareministeriets rejsehold for oversvømmelse og erosion har afholdt temamøde om ændringen af planloven og den kortlægning der skal foretages i relation til ændringen. 2018-05-14T00:00:00Kommuner og digelag kan få støtte til diger/aktuelt/nyheder/2018/april/kommuner-og-digelag-kan-faa-stoette-til-diger//aktuelt/nyheder/2018/april/kommuner-og-digelag-kan-faa-stoette-til-diger/Kommuner og digelag kan nu søge om midler til at etablere eller forstærke diger i 2018. 2018-04-24T00:00:00Byggeriet 2035 - En foresight-analyse/aktuelt/nyheder/2018/april/byggeriet-2035-en-foresight-analyse//aktuelt/nyheder/2018/april/byggeriet-2035-en-foresight-analyse/Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, stiller i ny rapport skarpt på hvordan globalisering, urbanisering, klimaforandringer og befolkningsudvikling i fremtiden vil påvirke byggeriet.2018-04-20T00:00:00Ny lokalplan stiller sommerhuse på pæle/aktuelt/nyheder/2018/april/ny-lokalplan-stiller-sommerhuse-paa-paele//aktuelt/nyheder/2018/april/ny-lokalplan-stiller-sommerhuse-paa-paele/Et sommerhusområde på Remmerstrand i Lemvig Kommune kan ifølge en ny lokalplan komme til at stå på pæle for at undgå oversvømmelse. 2018-04-19T00:00:00Lokale ildsjæle tegner fremtidens skybrudsplan i Strandøre/aktuelt/nyheder/2018/april/skybrudsplan-i-strandoere//aktuelt/nyheder/2018/april/skybrudsplan-i-strandoere/I efteråret 2017 offentliggjorde Hvidovre Kommune i samarbejde med Sweco og en lokal skybrudsgruppe en konkretiseringsplan for skybrudssikring af boligområdet Strandøre. 2018-04-10T00:00:00Klimasikring på Sprogø/aktuelt/nyheder/2018/april/klimasikring-paa-sprogoe//aktuelt/nyheder/2018/april/klimasikring-paa-sprogoe/Kystbeskyttelsen og digerne rundt om tunnelportalen på Sprogø skal forstærkes. Anlægsarbejderne har en anslået værdi på 35 mio. kr. 2018-04-04T00:00:00EU-LIFE info-møde den 4. april 2018 i Odense/aktuelt/nyheder/2018/marts/tilskud-til-eu-life-projekter//aktuelt/nyheder/2018/marts/tilskud-til-eu-life-projekter/2018-03-23T00:00:00Hedensted går ny klimavej/aktuelt/nyheder/2018/marts/hedensted-gaar-ny-klimavej//aktuelt/nyheder/2018/marts/hedensted-gaar-ny-klimavej/Hedensted Kommune har i samarbejde med VIA University College anlagt kommunens første klimavej. 2018-03-09T00:00:00Smart urban innovation /aktuelt/nyheder/2018/marts/smart-urban-innovation//aktuelt/nyheder/2018/marts/smart-urban-innovation/Nu kan kommuner med byer med mere end 30.000 indbyggere søge EU-midler til bæredygtig og grøn byudvikling. 2018-03-09T00:00:00Tårnby skaber plads i kloakken ved separering af regnvand/aktuelt/nyheder/2018/februar/taarnby-skaber-plads-i-kloakken-ved-separering-af-regnvand//aktuelt/nyheder/2018/februar/taarnby-skaber-plads-i-kloakken-ved-separering-af-regnvand/Tårnby Kommune og TÅRNBYFORSYNING har separeret regnvand fra spildevand. Resultatet er en aflastet kloak og smukke opholdsområder for kommunens borgere. 2018-02-26T00:00:00Randers skal beskyttes mod stormflod og adgangen til vandet skal bevares/aktuelt/nyheder/2018/februar/eksperter-skal-beskytte-randers-mod-stormflod-og-bevare-adgang-til-vand//aktuelt/nyheder/2018/februar/eksperter-skal-beskytte-randers-mod-stormflod-og-bevare-adgang-til-vand/To hold eksperter skal i de næste fire måneder udvikle løsninger til stormflodsbeskyttelse af Randers Midtby. Projektet hedder Klimabåndet og er en del af det EU-støttede Byen til Vandet, som har fokus på at forbinde vandet og bybilledet. 2018-02-26T00:00:00Lovændring om kystbeskyttelse/aktuelt/nyheder/2018/februar/lovaendring-om-kystbeskyttelse//aktuelt/nyheder/2018/februar/lovaendring-om-kystbeskyttelse/Folketinget har den 18. januar 2018 vedtaget en lovændring, som fjerner det såkaldte 25-års kriterium og samtidig sikrer, at grundejerne får en større frihed til at vælge, hvordan de vil beskytte deres ejendom mod havet. 2018-02-15T00:00:00Informationsmøde til MUDP 2018/aktuelt/nyheder/2018/februar/informationsmoeder-om-mudp-2018//aktuelt/nyheder/2018/februar/informationsmoeder-om-mudp-2018/Kom og hør nærmere om ansøgningsrunden til Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram 20182018-02-06T00:00:0012 mio. kr. fra EU's Regionalfond til bæredygtig, grøn byudvikling i Odense/aktuelt/nyheder/2018/februar/12-mio-kr-fra-regionalfonden-til-baeredygtig-groen-byudvikling-i-odense//aktuelt/nyheder/2018/februar/12-mio-kr-fra-regionalfonden-til-baeredygtig-groen-byudvikling-i-odense/Odense Kommune vil med tilskuddet igangsætte initiativer, der bidrager til bæredygtig regnvandshåndtering og byudvikling2018-02-06T00:00:00Stormflodsloven ændret/aktuelt/nyheder/2018/februar/stormflodsloven-aendret//aktuelt/nyheder/2018/februar/stormflodsloven-aendret/Folketinget har nu vedtaget ændringerne i stormflodsloven, som blev fremsat den 14. november 2017, og som er en gennemførelse af anbefalingerne fra Udvalget til evaluering af stormflods-, oversvømmelses- og stormfalds-ordningerne. 2018-02-02T00:00:00Nyt datakatalog skaber overblik over eksisterende klimatilpasningsdatasæt /aktuelt/nyheder/2018/februar/nyt-datakatalog-skaber-overblik-over-eksisterende-klimatilpasningsdatasaet//aktuelt/nyheder/2018/februar/nyt-datakatalog-skaber-overblik-over-eksisterende-klimatilpasningsdatasaet/Med et nyt datakatalog bliver det nemmere for kommunerne at få overblik over datasæt, som kan bruges i arbejdet med klimatilpasning. 2018-02-02T00:00:00Information om MUDP projekter/aktuelt/nyheder/2018/januar/information-om-mupd-projekter//aktuelt/nyheder/2018/januar/information-om-mupd-projekter/Danske virksomheder er fulde af idéer til innovative grønne løsninger på de miljøudfordringer, som verden står overfor. Flere af de idéer bliver ført ud i livet ved hjælp af tilskud fra det Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Nu har du selv chancen for at søge om støtte til dit projekt om grøn teknologi. 2018-01-26T00:00:00Klimasikring i Vejle by/aktuelt/nyheder/2018/januar/klimasikring-i-vejle//aktuelt/nyheder/2018/januar/klimasikring-i-vejle/Vejle Spildevand og Forsyning Vejle Kommune skal snart i gang med et klimasikringsprojekt i østbykvarteret i Vejle by. Projektet skal begrænse de oversvømmelser, som jævnligt plager bydelen. 2018-01-11T00:00:00KLAR til LAR? KU tilbyder efteruddannelseskursus forår 2018/aktuelt/nyheder/2018/januar/ku-tilbyder-efteruddannelseskursus-foraar-2018//aktuelt/nyheder/2018/januar/ku-tilbyder-efteruddannelseskursus-foraar-2018/Københavns Universitet tilbyder nu efteruddannelseskurset Klimatilpasning ved hjælp af Grønne Teknologier. Kurset er målrettet landskabsarkitekter, planlæggere, ingeniører, geologer, biologer mv., og fokus er på håndtering af vand i byer.2018-01-05T00:00:00Nyt forskningsprojekt belyser klimaforandringers påvirkning af landbrug og natur/aktuelt/nyheder/2018/januar/nyt-forskningsprojekt-belyser-klimaforandringers-paavirkning-af-landbrug-og-natur//aktuelt/nyheder/2018/januar/nyt-forskningsprojekt-belyser-klimaforandringers-paavirkning-af-landbrug-og-natur/Projektet AnaEE har fået 20 mio. kr. til at undersøge, hvordan landbrug og natur påvirkes af fremtidens miljø- og klimaforandringer. 2018-01-02T00:00:00Københavns Kommune godkender ni nye klimatilpasningsprojekter/aktuelt/nyheder/2017/december/koebenhavns-kommune-godkender-ni-nye-klimatilpasningsprojekter//aktuelt/nyheder/2017/december/koebenhavns-kommune-godkender-ni-nye-klimatilpasningsprojekter/De ni klimatilpasningsprojekter er en del af projektpakke 2019 og skal være påbegyndt ved starten af 2019. Der er hertil afsat 138,8 mio. kr. 2017-12-15T00:00:00Nye skybrudstunneller i København/aktuelt/nyheder/2017/december/nye-skybrudstunneller-i-koebenhavn//aktuelt/nyheder/2017/december/nye-skybrudstunneller-i-koebenhavn/To nye skybrudstunneller skal bores i Københavns undergrund.2017-12-13T00:00:00Det europæiske miljøagentur udgiver ny rapport om grøn infrastruktur /aktuelt/nyheder/2017/december/det-europaeiske-miljoeagentur-udgiver-ny-rapport-om-groen-infrastruktur//aktuelt/nyheder/2017/december/det-europaeiske-miljoeagentur-udgiver-ny-rapport-om-groen-infrastruktur/Genetablering af vådområder og flodsletter har både miljømæssige og socioøkonomiske fordele sammenholdet med etableringen af for eksempel traditionelle betonanlæg.2017-12-04T00:00:00'Scandinavian Green Roof Award' går til Mærsk Tårnet/aktuelt/nyheder/2017/december/scandinavian-green-roof-prisen-i-gaar-til-maersk-taarnet//aktuelt/nyheder/2017/december/scandinavian-green-roof-prisen-i-gaar-til-maersk-taarnet/5000 kvadratmeter med 60 plantearter vil hjælpe med at aflaste kloaksystemet og reducere risikoen for oversvømmelse.2017-12-04T00:00:00Klimatilpasning i Danmarks kystbyer – ny rapport fra Realdania/aktuelt/nyheder/2017/december/klimatilpasning-i-danmarks-kystbyer-ny-rapport-fra-realdania//aktuelt/nyheder/2017/december/klimatilpasning-i-danmarks-kystbyer-ny-rapport-fra-realdania/Realdania vil med denne rapport hjælpe de danske kystkommuner med at finde inspiration og helhedsorienterede kystsikringsløsninger. 2017-12-01T00:00:00Klimatilpasning Kokkedal vinder Klimapris 2017/aktuelt/nyheder/2017/november/klimatilpasning-kokkedal-vinder-klimapris-2017//aktuelt/nyheder/2017/november/klimatilpasning-kokkedal-vinder-klimapris-2017/Projektet Klimatilpasning Kokkedal består af 40 anlæg, som dækker et område på 69 hektar. Løsningerne forbinder håndtering af vand med rekreative funktioner, som kan bruges til leg, undervisning og ophold. 2017-11-30T00:00:00Droner skal overvåge de danske vandløb/aktuelt/nyheder/2017/november/droner-skal-overvaage-de-danske-vandloeb//aktuelt/nyheder/2017/november/droner-skal-overvaage-de-danske-vandloeb/Innovationsfonden investerer i vandløbsovervågning med droner. Dronerne skal udstyret med kamera, sonar og radar indsamle data om de danske vandløb med en større præcision end det hidtidigt har været muligt. 2017-11-29T00:00:00Nyt projekt har fokus på kystbeskyttelse/aktuelt/nyheder/2017/november/nyt-projekt-har-fokus-paa-kystbeskyttelse//aktuelt/nyheder/2017/november/nyt-projekt-har-fokus-paa-kystbeskyttelse/Innovationsfonden investerer i et nyt projekt, der skal samle og skabe ny viden om kystsikring. 2017-11-29T00:00:00Kyst- og klimarejsehold tager på Danmarksturné/aktuelt/nyheder/2017/november/kyst-og-klimarejsehold-tager-paa-danmarksturné//aktuelt/nyheder/2017/november/kyst-og-klimarejsehold-tager-paa-danmarksturné/Alle landets kommuner kan nu møde Miljø- og Fødevareministeriets nye rejsehold. Rejseholdet skal vejlede kommunerne om beskyttelse mod oversvømmelse og kysterosion. Det første af en række regionale møder bliver afholdt onsdag i Greve. 2017-11-03T00:00:00Skrift 31 kan hjælpe kommunerne med klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2017/november/rapport-fra-idas-spildevandskomite//aktuelt/nyheder/2017/november/rapport-fra-idas-spildevandskomite/I Spildevandskomiteens nye rapport anbefales kommunerne at tage samfundsøkonomiske analyser i brug som grundlag for beslutninger om klimatilpasningsløsninger. 2017-11-02T00:00:00Danske byer leverer klimaløsninger i verdensklasse/aktuelt/nyheder/2017/oktober/danske-byer-leverer-klimaloesninger-i-verdensklasse//aktuelt/nyheder/2017/oktober/danske-byer-leverer-klimaloesninger-i-verdensklasse/Den nye Cities100-rapport sætter Danmark på verdenskortet ved at fremhæve Gladsaxe og København som repræsentanter for nogle af de mest innovative klimaløsninger i verden. 2017-10-26T00:00:00Realdania: Syv gode eksempler på klimatilpasning i kystnære byer/aktuelt/nyheder/2017/oktober/syv-gode-eksempler-paa-klimatilpasning-i-kystnaere-byer//aktuelt/nyheder/2017/oktober/syv-gode-eksempler-paa-klimatilpasning-i-kystnaere-byer/Realdania har udgivet en ny guide, som samler syv gode eksempler på klimatilpasning i kystnære byer og kommer med anbefalinger til helhedsorienteret klimatilpasning.2017-10-18T00:00:00Ny Stormflodsplan skal sikre Københavns Kommune/aktuelt/nyheder/2017/september/koebenhavns-stormflodsplan//aktuelt/nyheder/2017/september/koebenhavns-stormflodsplan/København skal sikres gennem ydre løsninger som diger og ydre kyster, og der bør sættes et særligt fokus på at sikre byen fra syd og øst. Sådan lyder anbefalingerne i Københavns Kommunes nye Stormflodsplan.2017-09-28T00:00:00Klimaforandringer er guf for grøn allergisynder/aktuelt/nyheder/2017/september/nyt-studie-om-bynke-ambrosie//aktuelt/nyheder/2017/september/nyt-studie-om-bynke-ambrosie/Den allergifremkaldende plante bynke-ambrosie kan potentielt udbrede sig yderligere i Europa - også til danske breddegrader. Dette kan få store konsekvenser for allergikere. 2017-09-27T00:00:00Nye oversvømmelser skal forhindres af klimasikring for millioner /aktuelt/nyheder/2017/september/klimasikring-for-millionbeloeb-skal-forhindre-nye-oversvoemmelser//aktuelt/nyheder/2017/september/klimasikring-for-millionbeloeb-skal-forhindre-nye-oversvoemmelser/Millioner er på vej til klimasikring af Ry, som var et af de områder, der blev hårdest ramt af skybruddet den 6. september. 2017-09-27T00:00:00Overskydende vand fra motorvej skal hjælpe vadefugle/aktuelt/nyheder/2017/september/overskydende-vand-fra-motorvej-skal-hjaelpe-vadefugle//aktuelt/nyheder/2017/september/overskydende-vand-fra-motorvej-skal-hjaelpe-vadefugle/Nyt projekt skal holde Øresundsmotorvejen på Amager tør og samtidig gavne vadefuglene på Kalvebod Fælled.2017-09-26T00:00:00Få klimatilpasning ind i undervisningen/aktuelt/nyheder/2017/september/faa-klimatilpasning-ind-i-undervisningen//aktuelt/nyheder/2017/september/faa-klimatilpasning-ind-i-undervisningen/25 nye undervisningsforløb på Skoven-i-skolen.dk inddrager aktuel klimatilpasning i undervisningen.2017-09-26T00:00:00Ny Concito-rapport sætter fokus på kommunernes klimatilpasning /aktuelt/nyheder/2017/september/ny-concito-rapport//aktuelt/nyheder/2017/september/ny-concito-rapport/Concito konkluderer i en ny rapport, at de danske kommuner og staten stadig har et arbejde foran sig for at klimasikre Danmark mod klimascenarier frem mod 2100. 2017-09-20T00:00:00Juelsminde får mobile diger mod stormflod/aktuelt/nyheder/2017/september/juelsminde-faar-mobile-diger-mod-stormflod//aktuelt/nyheder/2017/september/juelsminde-faar-mobile-diger-mod-stormflod/Kommunen er gået væk fra permanente løsninger og har i stedet købt 300 meter mobile diger, der skal beskytte gaderne.2017-09-20T00:00:0010 mio. kroner til Naturpakke-flagskib/aktuelt/nyheder/2017/september/10-millioner-til-synergiprojeketer//aktuelt/nyheder/2017/september/10-millioner-til-synergiprojeketer/Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen afsætter 10 mio. kroner til flere nye vådområder, der gavner vandmiljøet, forebygger oversvømmelser og bidrager til mere natur og friluftliv.2017-09-12T00:00:00Vikingeskibsmuseet får mobil stormflodssikring/aktuelt/nyheder/2017/september/vikingeskibsmuseet-faar-mobil-stormflodssikring//aktuelt/nyheder/2017/september/vikingeskibsmuseet-faar-mobil-stormflodssikring/Politisk enighed i Klima- og Miljøudvalget baner vej for indkøb af watertubes, der skal sikre den trængte bygning.2017-09-12T00:00:00Regnvandsbassin sikrer Carlsberg Byen/aktuelt/nyheder/2017/september/regnvandsbassin-sikrer-carlsberg-byen//aktuelt/nyheder/2017/september/regnvandsbassin-sikrer-carlsberg-byen/Den nye bydel i København, Carlsberg Byen, bliver klimasikret med et underjordisk regnvandsbassin. 2017-09-12T00:00:00Beredskab skaber plan mod voldsomt vejr/aktuelt/nyheder/2017/september/beredskab-skaber-plan-mod-voldsomt-vejr//aktuelt/nyheder/2017/september/beredskab-skaber-plan-mod-voldsomt-vejr/Beredskabet mod oversvømmelser skal skærpes i fire kommuner.2017-09-11T00:00:00Markedsmodningsfonden åbner for ny ansøgningsrunde/aktuelt/nyheder/2017/september/markedsmodningsfonden-aabner-for-ny-ansoegningsrunde//aktuelt/nyheder/2017/september/markedsmodningsfonden-aabner-for-ny-ansoegningsrunde/Fonden åbner for ny ansøgningsrunde, hvor virksomheder kan søge om tilskud til at teste produkter og serviceydelser i samarbejde med potentielle kunder. 2017-09-05T00:00:00Nyt interaktivt kort over skybrudsløsninger i Hovedstads-regionen/aktuelt/nyheder/2017/august/nyt-interaktivt-kort-over-skybrudsloesninger-i-hovedstadsregionen//aktuelt/nyheder/2017/august/nyt-interaktivt-kort-over-skybrudsloesninger-i-hovedstadsregionen/Alene i København er der planlagt 350 klimatilpasningsprojekter og først om 20 år regner HOFOR med at hovedstadsregionen er parat til de store regnmængder fremtiden bringer. Derfor har HOFOR lavet et interaktivt kort, hvor man kan følge med i udviklingen af skybrudsløsninger.2017-08-28T00:00:00Private bag skybrudsprojekt/aktuelt/nyheder/2017/august/private-bag-skybrudsprojekt//aktuelt/nyheder/2017/august/private-bag-skybrudsprojekt/Som følge af skybrud har borgere i Grundejerforeningen Øresund på Amager selv taget initiativ til klimasikring af lokalvej.2017-08-24T00:00:00Forsikringsvejr – var der skybrud på din adresse?/aktuelt/nyheder/2017/august/forsikringsvejr-var-der-skybrud-paa-din-adresse//aktuelt/nyheder/2017/august/forsikringsvejr-var-der-skybrud-paa-din-adresse/Med data fra DMI opgøres det, når skybrud, storm og lynnedslag rammer Danmark, hvilket giver folk mulighed for at holde sig ajourført.2017-08-16T00:00:00Køl med havvand/aktuelt/nyheder/2017/august/koel-med-havvand//aktuelt/nyheder/2017/august/koel-med-havvand/HOFOR har udvidet deres kølenet til flere virksomheder, hvor køligt havvand veksles til koldt vand, det ledes til industri- og erhvervsejendomme2017-08-16T00:00:00Ny uddannelse som klimaentreprenør/aktuelt/nyheder/2017/august/august//aktuelt/nyheder/2017/august/august/Nu kan kloakmestre, entreprenører og anlægsgartnere efteruddanne sig og lære mere klimaløsninger i trekantsområdet og i Odense/Midtfynsområdet2017-08-16T00:00:00Fordele og ulemper ved indsnævring af Thyborøn Kanal skal kortlægges/aktuelt/nyheder/2017/juli/fordele-og-ulemper-ved-indsnaevring-af-thyboroen-kanal-skal-kortlaegges//aktuelt/nyheder/2017/juli/fordele-og-ulemper-ved-indsnaevring-af-thyboroen-kanal-skal-kortlaegges/I en fremtid med klimaforandringer vil der være mere vand i Limfjorden og dette truer forskellige sektorer i de omkringliggende kommuner, da hyppige oversvømmelser kan have alvorlige samfundsøkonomiske konsekvenser. Derfor skal det nu undersøges, hvilke effekter en eventuel indsnævring af Thyborøn Kanal kan medføre. 2017-08-01T00:00:00Ny EU-rapport om høj-emissions scenarier i Europa/aktuelt/nyheder/2017/juli/ny-eu-rapport-om-hoej-emissions-scenarier-i-europa//aktuelt/nyheder/2017/juli/ny-eu-rapport-om-hoej-emissions-scenarier-i-europa/Rapporten hedder ’High-End Climate Change in Europe – Impacts, Vulnerability and Adaptation’ og bygger på tre store EU projekter, som har vurderet, hvad konsekvenserne vil være for Europa, hvis verdenssamfundet ikke formår at holde sig under en 2° C temperatur stigning. 2017-07-19T00:00:00Det er billigt at samarbejde om klimatilpasning /aktuelt/nyheder/2017/juli/det-er-billigt-at-samarbejde-om-klimatilpasning//aktuelt/nyheder/2017/juli/det-er-billigt-at-samarbejde-om-klimatilpasning/Region Midtjylland har sammen med 30 øvrige partnere startet projektet Coast to Coast Climate Challenge (C2CCC), som ved at samarbejde i visse tilfælde forventes at kunne spare op mod 70 pct. af udgifterne til de forskellige projekter.2017-07-19T00:00:00Kystdirektoratet udgiver rapport om de danske vandstandsmålere /aktuelt/nyheder/2017/juni/kysdirektoratet-udgiver-rapport-om-de-danske-vandstandsmaalere//aktuelt/nyheder/2017/juni/kysdirektoratet-udgiver-rapport-om-de-danske-vandstandsmaalere/Vandstandsdata er afgørende, når der skal laves stormflodsvarsling, udarbejdes højvandsstatistikker og ved overvågning og modellering af havstigninger. Denne rapport giver et overblik over antallet og fordelingen af vandstandsmålere i de danske farvande.2017-06-21T00:00:00Assens havneområde skal stormflodssikres/aktuelt/nyheder/2017/juni/assens-skal-stormflodssikres//aktuelt/nyheder/2017/juni/assens-skal-stormflodssikres/Assens Kommune er nu klar med en klimasikringsplan, der skal sikre havneområdet i Assens bedre efter stormfloden i januar.2017-06-21T00:00:00Diger skal beskytte København mod oversvømmelse/aktuelt/nyheder/2017/juni/diger-skal-beskytte-koebenhavn-mod-oversvoemmelse//aktuelt/nyheder/2017/juni/diger-skal-beskytte-koebenhavn-mod-oversvoemmelse/Klimaændringer og storme truer med at sætte København og omegn under vand. En ny plan skal sikre København mod truslen fra stormfloder og havvandstigning. 2017-06-13T00:00:00Rapport om oversvømmelser fra vandløb/aktuelt/nyheder/2017/juni/rapport-om-oversvoemmelser-fra-vandloeb//aktuelt/nyheder/2017/juni/rapport-om-oversvoemmelser-fra-vandloeb/Ny rapport præsenterer forslag til, hvordan byer undgår oversvømmelser fra vandløb.2017-06-07T00:00:00Hvordan finder vi det rigtige projekt?/aktuelt/nyheder/2017/juni/hvordan-finder-vi-det-rigtige-projekt//aktuelt/nyheder/2017/juni/hvordan-finder-vi-det-rigtige-projekt/Med beregningsværktøjet PLASK kan I sammenligne og vurdere tre forskellige løsninger på den samme oversvømmelsesrisiko. Værktøjet skal styrke samarbejdet mellem kommuner og vandselskaber og internt i den enkelte kommune. Endvidere skal det gøre det nemmere at finde og udvikle fælles klimatilpasningsprojekter.2017-06-06T00:00:00Nyt naturprojekt sikre Horsens by mod oversvømmelser/aktuelt/nyheder/2017/maj/nyt-naturprojekt-sikre-horsens-by-mod-oversvoemmelser//aktuelt/nyheder/2017/maj/nyt-naturprojekt-sikre-horsens-by-mod-oversvoemmelser/Projekt ’genopretning af Tolstrup Å og enge’ vil både mindske udledning af fosfor og kvælstof i søer og fjord samt reducere risikoen for fremtidige oversvømmelser i Horsens by.2017-05-30T00:00:00Klimatilpasning i det åbne land/aktuelt/nyheder/2017/maj/klimatilpasning-i-det-aabne-land//aktuelt/nyheder/2017/maj/klimatilpasning-i-det-aabne-land/Skal I lave et klimatilpasningsprojekt i det åbne land? Så er der nu tilføjet en masse ny information om, hvordan det kan gøres, når man også skal tage højde for beskyttet naturområder og truede arter.2017-05-30T00:00:00Kom og se en klimatilpasset vej!/aktuelt/nyheder/2017/maj/eksempler-paa-klimatilpasningsprojekter-paa-vejarealer-i-hovedstadsregionen//aktuelt/nyheder/2017/maj/eksempler-paa-klimatilpasningsprojekter-paa-vejarealer-i-hovedstadsregionen/Den regionale Task Force for klimatilpasning har oplevet, at der er en stor efterspørgsel på at høre om og ikke mindst se konkrete vejprojekter, og derfor har man i KLIKOVAND-regi arrangeret ”Vis vejen frem” i samarbejde med Forsikring & Pension, Teknologisk Institut og ikke mindst projektejerne – kommuner, forsyninger og borgere. 2017-05-29T00:00:00Nye data til Havvand på Land/aktuelt/nyheder/2017/maj/nyt-data-til-havvand-paa-land//aktuelt/nyheder/2017/maj/nyt-data-til-havvand-paa-land/Nye data fra Danmarks hydrologiske højdemodel har forbedret værktøjet "Havvand på land", og gør det nemmere at give planlæggere og andre interesserede viden om, hvilke områder i Danmark der kan blive påvirket af en stigning i havniveauet. 2017-05-03T00:00:00Tilskud til EU-LIFE-projekter/aktuelt/nyheder/2017/april/infodag-life-og-eu-tilskud//aktuelt/nyheder/2017/april/infodag-life-og-eu-tilskud/EU-LIFE er EU's tilskudsordning for natur, miljø og klima. Programmet yder støtte til projekter, der bidrager til at gennemføre EU’s miljø og klimapolitik.2017-04-21T00:00:00Kommuner gør klar til næste skybrud/aktuelt/nyheder/2017/april/kommunernes-klimatilpasning//aktuelt/nyheder/2017/april/kommunernes-klimatilpasning/Evaluering af den kommunale klimatilpasning viser, at kommunerne er kommet godt fra start med kortlægning og prioritering af indsatsen.2017-04-18T00:00:00Ny rapport om finansiering af klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2017/april/eea-rapport//aktuelt/nyheder/2017/april/eea-rapport/Det Europæiske Miljøagentur har netop udgivet en ny rapport om finansiering af urban klimatilpasning.2017-04-06T00:00:00Ny bog om klimaforandringer/aktuelt/nyheder/2017/marts/base-projekt//aktuelt/nyheder/2017/marts/base-projekt/Teknologirådet har netop afsluttet BASE-projektet, der er et samarbejde mellem en række danske kommuner og europæiske byer om klimaforandringernes udfordringer.2017-03-24T00:00:00Ansøgningsfrist til Markedsmodningsfonden/aktuelt/nyheder/2017/februar/ansoegningsfrist-for-markedsmodningsfonden//aktuelt/nyheder/2017/februar/ansoegningsfrist-for-markedsmodningsfonden/Fristen for forårets ansøgningsrunde i Markedsmodningsfonden er den 18. april. Fonden støtter danske virksomheders arbejde med udvikling og markedsmodning af grønne løsninger.2017-02-28T00:00:00Skybrudssikring i De Gamles By/aktuelt/nyheder/2017/februar/skybrudssikring-i-de-gamles-by//aktuelt/nyheder/2017/februar/skybrudssikring-i-de-gamles-by/Klimatilpasning af et ældre haveanlæg giver en række nye haver med integreret regnvandshåndtering på Nørrebro.2017-02-28T00:00:00Regn og byer/aktuelt/nyheder/2017/februar/bedre-og-billigere-klimatilpasning-gennem-samarbejde//aktuelt/nyheder/2017/februar/bedre-og-billigere-klimatilpasning-gennem-samarbejde/Fire ambitiøse projekter er udvalgt til at deltage i kampagnen Regn & Byer. De fire projekter skal udvikle det langsigtede samarbejde for at bane vejen til mere, bedre og billigere klimatilpasning. 2017-02-23T00:00:00Ny rapport om klimaændringer/aktuelt/nyheder/2017/februar/ny-rapport-om-klimaaendringer//aktuelt/nyheder/2017/februar/ny-rapport-om-klimaaendringer/Det Europæiske Miljøagentur udgiver ny rapport om klimaændringer.2017-02-21T00:00:00Information om MUDP projekter/aktuelt/nyheder/2017/februar/information-om-mupd-projekter//aktuelt/nyheder/2017/februar/information-om-mupd-projekter/Danske virksomheder er fulde af idéer til innovative grønne løsninger på de miljøudfordringer, som verden står overfor. Flere af de idéer bliver ført ud i livet ved hjælp af tilskud fra det Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Nu har du selv chancen for at søge om støtte til dit projekt om grøn teknologi. 2017-02-17T00:00:00Klimasikring af Elling/aktuelt/nyheder/2017/februar/klimasikring-af-elling//aktuelt/nyheder/2017/februar/klimasikring-af-elling/I Frederikshavns Kommune er der nu indviet et nyt dige, som skal beskytte Elling mod oversvømmelser.2017-02-14T00:00:00Storebæltsbroen sikres mod klimaforandringer/aktuelt/nyheder/2017/februar/storebaeltsbroen-sikres-mod-klimaforandringer//aktuelt/nyheder/2017/februar/storebaeltsbroen-sikres-mod-klimaforandringer/Med aluminium og diger skal elektronik og tunnelmundinger til Storebæltsbroen beskyttes.2017-02-02T00:00:00Ny sø til padder, troldænder og fugle/aktuelt/nyheder/2017/januar/ny-soe-til-padder-troldaender-og-fugle//aktuelt/nyheder/2017/januar/ny-soe-til-padder-troldaender-og-fugle/Glisholm sø holder vand i bogstaveligste forstand, så Lindved Å ikke løber over sine bredder.2017-01-16T00:00:00Vand i fortovene/aktuelt/nyheder/2017/januar/vand-i-fortovene//aktuelt/nyheder/2017/januar/vand-i-fortovene/På Nørrebro skal Heimdalsgade renoveres og fortovene skal kunne rumme en hel del vand.2017-01-10T00:00:00EU støtter midtjysk klimaprojekt med 52 mio. kr. /aktuelt/nyheder/2016/december/eu-stoetter-midtjysk-klimaprojekt-med-52-mio-kr//aktuelt/nyheder/2016/december/eu-stoetter-midtjysk-klimaprojekt-med-52-mio-kr/I de kommende seks år skal Region Midtjylland sammen med en lang række partnere og støttende organisationer gøre Midtjylland mere robust over for klimaforandringerne. EU har valgt at støtte det midtjyske projekt C2C CC, der også skal generere ny viden, erhvervsudvikling og eksport.2016-12-21T00:00:00Ny natur skal sikre byer mod oversvømmelser/aktuelt/nyheder/2016/december/ny-natur-skal-sikre-byer-mod-oversvoemmelser//aktuelt/nyheder/2016/december/ny-natur-skal-sikre-byer-mod-oversvoemmelser/Klimasikring behøver ikke kun at være kedelige huller i jorden eller større kloakrør. Med lidt fantasi kan klimasikring blive ny natur, mere friluftsliv og mindre kvælstof. Ni projekter viser vejen.2016-12-15T00:00:00Køb en grøn terrasse som tag-element/aktuelt/nyheder/2016/december/koeb-en-groen-terrasse-som-tag-element//aktuelt/nyheder/2016/december/koeb-en-groen-terrasse-som-tag-element/Projekt har udviklet et byggeelement, som kan anvendes til etablering af grønne tage med et dybt lag jord. 2016-12-08T00:00:00Vandvej i Middelfart beskytter byens gamle bygninger/aktuelt/nyheder/2016/november/vandvej-i-middelfart-beskytter-byens-gamle-bygninger//aktuelt/nyheder/2016/november/vandvej-i-middelfart-beskytter-byens-gamle-bygninger/I Søndergade i Middelfart bliver vandet fra vejen, fortovet og hustagene ledt ud til vandkanaler i stedet for i kloakken.2016-11-28T00:00:00Mere klima med sidegevinst /aktuelt/nyheder/2016/november/mere-klima-med-sidegevinst//aktuelt/nyheder/2016/november/mere-klima-med-sidegevinst/I Solrød har man fået et anlæg, der opmagasinerer regnvand i et nyt byrum med plads til fællesskab, bevægelse og læring.2016-11-28T00:00:00Århus har fået et klimatilpasningsprojekt i midten af byen/aktuelt/nyheder/2016/november/klimabassin//aktuelt/nyheder/2016/november/klimabassin/I den mindste baggård på Mejlgade er der netop blevet indviet et klimabassin, som har til hensigt at skabe livskvalitet, forbedre regnvandshåndtering og øge biodiversiteten. 2016-11-22T00:00:00Få en SMS fra din kloak/aktuelt/nyheder/2016/oktober/faa-en-sms-fra-din-kloak-naar-vandet-staar-hoejt//aktuelt/nyheder/2016/oktober/faa-en-sms-fra-din-kloak-naar-vandet-staar-hoejt/Ny opfindelse lukker for vandet og sender en SMS, når der er fare for oversvømmelse.2016-10-19T00:00:00Nyt partnerskab vil styrke samarbejdet om klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2016/oktober/nyt-partnerskab-vil-styrke-samarbejdet-om-klimatilpasning//aktuelt/nyheder/2016/oktober/nyt-partnerskab-vil-styrke-samarbejdet-om-klimatilpasning/Klimatilpasning bliver både billigere og bedre for borgerne, når de enkelte projekter bliver skabt i et tæt og strategisk samarbejde mellem kommuner og vandselskaber. Derfor skal disse samarbejder styrkes – nu med 1 million kroner til i alt fire forsøgsprojekter.2016-10-12T00:00:00Ny introvideo til PLASK/aktuelt/nyheder/2016/september/plask//aktuelt/nyheder/2016/september/plask/Der er blevet lavet en introduktionsvideo til beregningsværktøjet PLASK, som stilles gratis til rådighed for at hjælpe kommuner og spildevandsselskaber med at kvalificerer deres beslutningsgrundlag.2016-09-30T00:00:00EU-pulje til smarte byer/aktuelt/nyheder/2016/september/ny-eu-pulje-til-smarte-byer//aktuelt/nyheder/2016/september/ny-eu-pulje-til-smarte-byer/EU har oprettet en ny pulje, ’smart’ urban innovation, og har afsat 56 millioner krone til at medfinansier bæredygtig grøn byudvikling.2016-09-26T00:00:00Ny kystanalyse om Danmarks udsatte kyster/aktuelt/nyheder/2016/september/kystanalyse//aktuelt/nyheder/2016/september/kystanalyse/Kystanalysen giver indblik i hvordan de danske kyster påvirkes og udfordres af klimaforandringer i fremtiden, såsom oversvømmelse og erosion. Derudover giver den overblik over hvilke kommuner, der har størst behov for erosions- og oversvømmelsesbeskyttelse.2016-09-23T00:00:00Sluse i Sakskøbing er godt på vej/aktuelt/nyheder/2016/august/sluse-i-sakskoebing-er-godt-paa-vej//aktuelt/nyheder/2016/august/sluse-i-sakskoebing-er-godt-paa-vej/Guldborgsund Kommune forbereder skitseprojekt til sluse, der skal beskytte Sakskøbing mod oversvømmelser. Dermed går sluseprojektet ind i en ny fase. 2016-08-16T00:00:00Bad ikke i overløbssøerne!/aktuelt/nyheder/2016/august/bad-ikke-i-overloessoeerne//aktuelt/nyheder/2016/august/bad-ikke-i-overloessoeerne/Flere kommuner etablerer i disse år overløbssøer i forbindelse med, at regnvandet separeres fra spildevandet. Selvom overløbssøerne kan se indbydende ud, frarådes badning absolut i dem. 2016-08-15T00:00:002015 blev det varmeste år nogensinde målt/aktuelt/nyheder/2016/august/2015-er-det-varmeste-aar-nogensinde-maalt-1//aktuelt/nyheder/2016/august/2015-er-det-varmeste-aar-nogensinde-maalt-1/En ny videnskabelig rapport bekræfter, at 2015 var det varmeste år målt både på jorden og i havet. 2016-08-12T00:00:00Kystsikring og byomdannelse i samme projekt /aktuelt/nyheder/2016/juli/kystsikring-og-byomdannelse-i-samme-projekt//aktuelt/nyheder/2016/juli/kystsikring-og-byomdannelse-i-samme-projekt/I Struer bindes by og havn sammen på ny, og derigennem styrkes bylivet. Samtidig skal projektet sikre havneområdet mod oversvømmelse. Projektet er et samarbejde mellem Struer Kommune og Realdania. 2016-08-11T00:00:00Nye hævede veje i havnen skal sikre Horsens mod oversvømmelser/aktuelt/nyheder/2016/august/nye-veje-sikre-horsens-mod-oversvoemmelser//aktuelt/nyheder/2016/august/nye-veje-sikre-horsens-mod-oversvoemmelser/Med stigende vandstand og hyppigere skybrud står horsensianerne overfor flere oversvømmelser i fremtiden, men med et nyt bolværk vil kommunen sikre byen.2016-08-09T00:00:00Klimatilpasningsanlæg i Roskilde og København klarer sommerens skybrudstest /aktuelt/nyheder/2016/august/klimatilpasningsanlaeg-i-roskilde-og-koebenhavn-klarer-sommerens-skybrudstest//aktuelt/nyheder/2016/august/klimatilpasningsanlaeg-i-roskilde-og-koebenhavn-klarer-sommerens-skybrudstest/Lokalt tv-indslag beskriver, hvordan eksempler på skybrudssikringer på Sjælland har håndteret sommerens nedbør. Indslaget varer 4.15 minutter. 2016-08-03T00:00:00Venedig-sluse skal beskytte Kerteminde/aktuelt/nyheder/2016/august/venedig-sluse-skal-beskytte-kerteminde//aktuelt/nyheder/2016/august/venedig-sluse-skal-beskytte-kerteminde/En ny "usynlig" sluse skal beskytte området omkring Kerteminde Fjord mod storflod. Slusens pontonklapper stiger op fra bunden og spærrer vandets vej ind i fjorden, når der varsles storm.2016-08-02T00:00:00Nyt spil om skybrudssikring i byen /aktuelt/nyheder/2016/august/nyt-spil-om-skybrudssikring-i-byen//aktuelt/nyheder/2016/august/nyt-spil-om-skybrudssikring-i-byen/Arkitema Architects har skabt et nyt brætspil, som inddrager borgerne i klimatilpasningen. Spillet er brugt i forbindelse med et skybrudssikringsprojekt på Østerbro. 2016-08-01T00:00:00sØnæs vinder Klimapris/aktuelt/nyheder/2016/juli/sønaes-vinder-klimapris//aktuelt/nyheder/2016/juli/sønaes-vinder-klimapris/sØnæs er før blevet omtalt som Danmarks smukkeste rensedam, og projektet har vundet flere priser, heriblandt en innovationspris. Nu har sØnæs også fået tildelt Klimaprisen.2016-07-21T00:00:00Huskøbere frygter vand /aktuelt/nyheder/2016/juli/huskoebere-frygter-vand//aktuelt/nyheder/2016/juli/huskoebere-frygter-vand/En undersøgelse fra Epinion viser, at syv ud af ti huskøbere frygter at få vandskade i deres kommende ejendomme. Undersøgelsen konkluderer også, at boligkøberne ønsker at vide, hvad risikoen er for oversvømmelse, før de investerer. 2016-07-20T00:00:00Rodforsknings-anlæg åbner i København/aktuelt/nyheder/2016/juli/rodforskningsanlaeg-aabner-i-koebenhavn//aktuelt/nyheder/2016/juli/rodforskningsanlaeg-aabner-i-koebenhavn/Der er stort behov for klimatilpasning indenfor plantesektoren, da fremtiden byder på mere tørke i mange lande.2016-07-19T00:00:00Klimatilpasning i Lindevangsparken stod sin prøve/aktuelt/nyheder/2016/juli/klimatilpasning-i-lindevangsparken-stod-sin-proeve//aktuelt/nyheder/2016/juli/klimatilpasning-i-lindevangsparken-stod-sin-proeve/I Frederiksbjerg er der skabt et nyt grønt byrum og park med en central klimatilpasningsfunktion. Den klimatilpassede Lindevangspark blev i juni testet af kraftigt regnvejr. 2016-07-09T00:00:00Pixi-bog fra innovations-netværket Vand i Byer/aktuelt/nyheder/2016/juli/ny-pixi-bog-fra-vand-i-byer//aktuelt/nyheder/2016/juli/ny-pixi-bog-fra-vand-i-byer/Vand i Byer er kommet med en pixi-bog, som giver et overblik over 14 innovative klimatilpasningsprojekter.2016-07-08T00:00:00Regnvand ledes væk med klimasikrings-motorveje/aktuelt/nyheder/2016/juli/regnvand-ledes-vaek-med-klimasikrings-motorveje//aktuelt/nyheder/2016/juli/regnvand-ledes-vaek-med-klimasikrings-motorveje/En stor tunnelboremaskinen har nu afsluttet sit arbejde i Østerbros undergrund. Dermed har HOFOR banet vej for, at regnvand fra Østerbro kan ledes ud i havet i stedet for at oversvømme byen.2016-07-08T00:00:00Ny tilskudsordning til klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2016/juli/ny-tilskudsordning-til-klimatilpasning//aktuelt/nyheder/2016/juli/ny-tilskudsordning-til-klimatilpasning/Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen åbner op for ny pulje på 15 mio. kroner til klimasikringsprojekter, der samtidig skaber ny natur, bedre friluftsliv og kvælstofreducerende løsninger. 2016-07-07T00:00:00Nyt engelsk nyhedsbrev tilgængeligt /aktuelt/nyheder/2016/juli/nyt-engelsk-nyhedsbrev-tilgaengeligt//aktuelt/nyheder/2016/juli/nyt-engelsk-nyhedsbrev-tilgaengeligt/Engelsk nyhedsbrev #16 er netop udsendt.2016-07-06T00:00:00New York klimatilpasser med plantebede/aktuelt/nyheder/2016/juni/new-york-klimatilpasser-med-plantebede//aktuelt/nyheder/2016/juni/new-york-klimatilpasser-med-plantebede/New York City vil etablere 200-300 plantebede årligt med bytræer og anden beplantning for at håndtere afstrømning fra byens mange befæstede arealer. 2016-06-24T00:00:00EU støtter danske byers klimatilpasnings-projekter/aktuelt/nyheder/2016/juni/eu-stoetter-danske-byers-klimatilpasningsprojekter//aktuelt/nyheder/2016/juni/eu-stoetter-danske-byers-klimatilpasningsprojekter/EU’s Regionalfond støtter cirkulære løsningsmodeller til blandt andet alternative spildevandsløsninger, der kombinerer vandafstrømning med rekreative tiltag.2016-06-23T00:00:00New York satser på grøn infrastruktur /aktuelt/nyheder/2016/juni/new-york-satser-paa-groen-infrastruktur//aktuelt/nyheder/2016/juni/new-york-satser-paa-groen-infrastruktur/Efter pres fra New Yorks borgere har byen vedtaget en plan for grøn infrastruktur, som vil reducere det årlige utilsigtede overløb af spildevand med 40%.2016-06-22T00:00:00Jordfordeling er med til at klimasikre Danmark/aktuelt/nyheder/2016/juni/jordfordeling-er-med-til-at-klimasikre-danmark//aktuelt/nyheder/2016/juni/jordfordeling-er-med-til-at-klimasikre-danmark/I 2015 er 1700 hektar landbrugsjord blevet omlagt til naturområder, fordi landmænd bytter jord med staten og på den måde giver plads til nye vådområder.2016-06-20T00:00:00Vandforsyninger kan nu få mere styr risiko for oversvømmelse/aktuelt/nyheder/2016/maj/innovationsprojekt-saetter-fokus-risikoen-for-forsyningerne-ved-oversvoemmelser//aktuelt/nyheder/2016/maj/innovationsprojekt-saetter-fokus-risikoen-for-forsyningerne-ved-oversvoemmelser/Et forsømt perspektiv i klimatilpasningen er den risiko, som oversvømmelser medfører for vandforsyningerne. Ved at kombinere forskellige GIS-data kan risikovurderinger, prøvetagning og sporing af forureninger i vandforsyningen optimeres.2016-05-24T00:00:00Roskilde Havn og Jyllinge Nordmark sikres mod stormflod/aktuelt/nyheder/2016/maj/stormflodssikringen-af-jyllinge-nordmark-og-roskilde-havn//aktuelt/nyheder/2016/maj/stormflodssikringen-af-jyllinge-nordmark-og-roskilde-havn/Roskilde Kommune er klar med nyt multifunktionelt projekt for at stormflodssikre kommunen, samtidig med at der skabes nye rekreative områder.2016-05-19T00:00:00Kortlægning af jordbevægelser skal målrette klimatilpasningen/aktuelt/nyheder/2016/maj/kortlaegning-af-jordbevaegelser-skal-maalrette-klimatilpasningen//aktuelt/nyheder/2016/maj/kortlaegning-af-jordbevaegelser-skal-maalrette-klimatilpasningen/Som den første by i Danmark får Thyborøn en komplet fremskrivning af de næste mange års landhævninger og -sænkninger. Viden herfra skal indgå i kommunens klimatilpasningsarbejde. 2016-05-13T00:00:00New York skaber klimakvarter efter københavnsk forbillede/aktuelt/nyheder/2016/maj/new-york-skaber-klimakvarter-efter-koebenhavnsk-forbillede//aktuelt/nyheder/2016/maj/new-york-skaber-klimakvarter-efter-koebenhavnsk-forbillede/Klimakvarteret "Sankt Kjelds" har vakt så stor anerkendelse i udlandet, at New York nu vil skabe sit eget klimakvarter med inspiration fra København.2016-05-12T00:00:00Usynlige sluser skal beskytte Kerteminde/aktuelt/nyheder/2016/april/usynlige-sluser-skal-beskytte-kerteminde//aktuelt/nyheder/2016/april/usynlige-sluser-skal-beskytte-kerteminde/Pontoner på bunden af havnen skal fungere som sluseklapper, der kan aktiveres, når stormfloder rammer Storebælt. 2016-04-14T00:00:00Overvågning skal sikre mod oversvømmelser/aktuelt/nyheder/2016/april/overvaagning-skal-sikre-mod-oversvoemmelser//aktuelt/nyheder/2016/april/overvaagning-skal-sikre-mod-oversvoemmelser/Tre nordsjællandske kommuner har med støtte fra EU LIFE-programmet gennemført et stort klimatilpasningsprojekt ved Usserød Å.2016-04-08T00:00:00Få tilskud til udvikling af miljøeffektiv teknologi/aktuelt/nyheder/2016/marts/faa-tilskud-til-udvikling-af-miljoeeffektiv-teknologi//aktuelt/nyheder/2016/marts/faa-tilskud-til-udvikling-af-miljoeeffektiv-teknologi/Bestyrelsen for MUDP indkalder ansøgninger til Miljø- og Fødevareministeriets Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram – MUDP 2016. 2016-03-18T00:00:00Vandselskaber går sammen om at styre vandet/aktuelt/nyheder/2016/marts/vandselskaber-gaar-sammen-om-at-styre-vandet//aktuelt/nyheder/2016/marts/vandselskaber-gaar-sammen-om-at-styre-vandet/Nyt projekt vil udvikle og teste intelligente softwareteknologier, der skal sikre den bedst mulige planlægning, når danske byer vil imødegå oversvømmelser ved kraftige regnskyl. 2016-03-10T00:00:00Klimatilpasning i byudviklingen skaber merværdi/aktuelt/nyheder/2016/marts/klimatilpasning-i-byudviklingen-skaber-mervaerdi//aktuelt/nyheder/2016/marts/klimatilpasning-i-byudviklingen-skaber-mervaerdi/En ny publikation fra Realdania By & Byg præsenterer løsningerne i fem danske byer, der både håndterer klimaudfordringerne effektivt måde og fremmer en lang række andre hensyn. 2016-03-09T00:00:00Forskere advarer mod at undervurdere havspejlsstigning/aktuelt/nyheder/2016/februar/forskere-advarer-mod-undervurdering-af-havvandsstigninger//aktuelt/nyheder/2016/februar/forskere-advarer-mod-undervurdering-af-havvandsstigninger/Havspejlsstigninger som følge af at havet udvider sig i varmen, er signifikant undervurderet, viser et tysk forskerhold.2016-02-28T00:00:00Vi har de varmeste somre siden romertiden/aktuelt/nyheder/2016/februar/de-varmeste-somre-siden-romertiden//aktuelt/nyheder/2016/februar/de-varmeste-somre-siden-romertiden/En ny undersøgelse har rekonstrueret sommertemperaturen i Europa fra romertiden til i dag. Ingen anden 30-års periode siden 138 år før vor tidsregning har været varmere end nu. 2016-02-27T00:00:00Nu kan kommunerne få skybrudsdata /aktuelt/nyheder/2016/februar/skybrudsdata-stilles-til-raadighed//aktuelt/nyheder/2016/februar/skybrudsdata-stilles-til-raadighed/Forsikringsselskaber stiller skybrudsdata til rådighed for kommunerne.2016-02-26T00:00:00Fredericia er nu sikret mod oversvømmelser fra Lillebælt/aktuelt/nyheder/2016/februar/fredericia-er-nu-sikret-mod-oversvoemmelser-fra-lillebaelt//aktuelt/nyheder/2016/februar/fredericia-er-nu-sikret-mod-oversvoemmelser-fra-lillebaelt/Kanal og landskabeligt dige sikrer Fredericia mod havvandsstigninger og stormfloder.2016-02-25T00:00:00Bliv uddannet i LAR-løsninger/aktuelt/nyheder/2016/februar/bliv-uddannet-i-lar-loesninger//aktuelt/nyheder/2016/februar/bliv-uddannet-i-lar-loesninger/Kloakmestre og anlægsgartnere har nu mulighed for at blive uddannede som regnvandskonsulenter og få udvidet værktøjskassen med flere blå og grønne LAR-løsninger. 2016-02-24T00:00:00Borgere engageres i klimatilpasningen i Viborg/aktuelt/nyheder/2016/februar/borgere-engageres-i-klimatilpasningen-i-viborg//aktuelt/nyheder/2016/februar/borgere-engageres-i-klimatilpasningen-i-viborg/I Bjerringbro i Viborg Kommune giver Gudenåen ekstra udfordringer ved kraftig regn. Nu opdaterer kommunen sin klimatilpasningsplan. 2016-02-17T00:00:00Klimavenlig bypark i Aarhus/aktuelt/nyheder/2016/februar/klimatilpasning-og-rehabilitering-ved-marselisborgcentret-i-aarhus//aktuelt/nyheder/2016/februar/klimatilpasning-og-rehabilitering-ved-marselisborgcentret-i-aarhus/Ambitionen er at skabe verdens første bypark, der både kan håndtere overskydende regnvand og skabe muligheder for borgerne til at mødes om sundhedsfremmende samvær. 2016-02-09T00:00:00Sådan kan vi bo ved kysten/aktuelt/nyheder/2016/februar/saadan-kan-vi-bo-ved-kysten//aktuelt/nyheder/2016/februar/saadan-kan-vi-bo-ved-kysten/En gruppe amerikanske studerende har udviklet et hus, der kan klare klimaforandringerne, så man fortsat kan bo ved kysten.2016-02-08T00:00:00Rødovre Kommune sikrer sig mod fremtidige vandskader/aktuelt/nyheder/2016/februar/roedovre-kommune-sikrer-sig-mod-fremtidige-vandskader//aktuelt/nyheder/2016/februar/roedovre-kommune-sikrer-sig-mod-fremtidige-vandskader/Borgere og virksomheder i Rødovre kan som følge af store investeringer over de næste 10 år se frem til færre vandskader2016-02-05T00:00:00Klimatilpasning er millioner værd/aktuelt/nyheder/2016/februar/klimatilpasning-er-millioner-vaerd//aktuelt/nyheder/2016/februar/klimatilpasning-er-millioner-vaerd/Et nyt værktøj beregner, om det kan betale sig at komme oversvømmelser i forkøbet – eller ej. På Lolland har værktøjet allerede vist, at klimatilpasning med en ny sø giver en samfundsøkonomisk gevinst på 20 mio. kroner. 2016-02-04T00:00:00Klimavej i Hjørring skal forhindre oversvømmelser/aktuelt/nyheder/2016/februar/klimavej-i-hjoerring-skal-forhindre-oversvoemmelser//aktuelt/nyheder/2016/februar/klimavej-i-hjoerring-skal-forhindre-oversvoemmelser/Hjørring Kommune vil inddrage borgerne til et projekt om fremtidens klimavej.2016-02-03T00:00:00Ny bog samler erfaringer om innovativ klimatilpasning /aktuelt/nyheder/2016/februar/ny-bog-samler-erfaringer-om-innovativ-klimatilpasning//aktuelt/nyheder/2016/februar/ny-bog-samler-erfaringer-om-innovativ-klimatilpasning/Fagfolk skal samarbejde på nye måder og skabe nye rammer for samarbejde med borgerne. Det er budskabet i håndbogen 'Innovativ klimatilpasning med borgere'.2016-02-01T00:00:00Pensionsformuer er truede af klimaforandringer /aktuelt/nyheder/2016/januar/pensionsformuer-er-truede-af-klimaforandringer//aktuelt/nyheder/2016/januar/pensionsformuer-er-truede-af-klimaforandringer/Der ligger en betydelig investeringsrisiko gemt i klimaforandringerne. 2016-01-29T00:00:00Københavns Kommune igang med største klimatilpasnings-projekt nogensinde/aktuelt/nyheder/2016/januar/koebenhavns-kommune-paabegynder-stoerste-anlaegsopgave-nogensinde//aktuelt/nyheder/2016/januar/koebenhavns-kommune-paabegynder-stoerste-anlaegsopgave-nogensinde/I november 2015 godkendte Københavns Kommune en skybrudsplan til i alt 11 milliarder kroner, som skal sikre byen mod voldsomme regnskyl. 2016-01-27T00:00:00Kokkedal når første mål i langsigtet klima-tilpasningsprojekt/aktuelt/nyheder/2016/januar/kokkedal-naar-foerste-maal-i-langsigtet-klimatilpasningsprojekt//aktuelt/nyheder/2016/januar/kokkedal-naar-foerste-maal-i-langsigtet-klimatilpasningsprojekt/I 2012 satte Kokkedal gang i et større klimatilpasningsprojekt som konsekvens af skybruddet i 2010, der medførte store oversvømmelser.2016-01-26T00:00:00Flere kan få gratis klimatjek /aktuelt/nyheder/2016/januar/flere-kan-nu-faa-gratis-klimatjek//aktuelt/nyheder/2016/januar/flere-kan-nu-faa-gratis-klimatjek/Ordningen med gratis klimatilpasningstjek er udvidet til også at gælde udlejningsejendomme.2016-01-24T00:00:00Sejl opfanger værdifuldt regnvand i Bangladesh /aktuelt/nyheder/2016/januar/rent-drikkevand-ved-brug-af-sejl//aktuelt/nyheder/2016/januar/rent-drikkevand-ved-brug-af-sejl/Visionær arkitekt vinder pris for projekt, hvor sejl opsamler regnvand og leder det derhen, hvor det gør gavn. 2016-01-16T00:00:00Niveaufriadgang kan skabe problemer med vandindtrængning /aktuelt/nyheder/2016/januar/niveaufriadgang-kan-skabe-vandindtraengningsproblemer//aktuelt/nyheder/2016/januar/niveaufriadgang-kan-skabe-vandindtraengningsproblemer/Bygningsreglementets krav om niveaufri adgang kan øge risikoen for, at regnvand trænger ind i bygningen og giver fugtskader.2016-01-15T00:00:00Kursus i klimatilpasning og innovation/aktuelt/nyheder/2016/januar/kursus-i-klimatilpasning-og-innovation-2016//aktuelt/nyheder/2016/januar/kursus-i-klimatilpasning-og-innovation-2016/Dansk Byplanlaboratorium, partnerskabet Vand i byer og DANVA afholder kursusforløb om klimatilpasning og innovation. Her kan kommunerne få inspiration og redskaber til at arbejde innovativt med klimatilpasningsprojekter. 2016-01-11T00:00:00Nyt klimatilpasset åndehul på Frederiksberg /aktuelt/nyheder/2015/november/groent-aandehul-paa-frederiksberg-genaabner//aktuelt/nyheder/2015/november/groent-aandehul-paa-frederiksberg-genaabner/VANDPLUS-projektet BYENS VAND i Lindevandsparken blev officielt indviet den 18. november. 2015-11-17T00:00:00Få fradrag for klimatilpasning /aktuelt/nyheder/2015/november/faa-fradrag-for-klimatilpasning//aktuelt/nyheder/2015/november/faa-fradrag-for-klimatilpasning/BoligJobordningen bliver mere grøn, så danskerne kan få fradrag på op til 12.000 kr. pr. person for klimatilpasning i 2016 og 2017. 2015-11-17T00:00:00Dansk klimatilpasning inspirerer i New York/aktuelt/nyheder/2015/november/dansk-klimatilpasning-inspirerer-i-new-york//aktuelt/nyheder/2015/november/dansk-klimatilpasning-inspirerer-i-new-york/Amerikansk interesse i københavnske klimaløsninger kan bane vej for ordrer til danske virksomheder. 2015-11-06T00:00:00Oversvømmet landbrugsjord normaliserer sig hurtigt/aktuelt/nyheder/2015/november/oversvoemmet-landbrugsjord-normaliserer-sig-hurtigere-end-forventet//aktuelt/nyheder/2015/november/oversvoemmet-landbrugsjord-normaliserer-sig-hurtigere-end-forventet/Overraskende resultater fra en mark på Nordfyn kan bruges, når vi skal udpege de områder, der skal oversvømmes med stigende vandstand.2015-11-05T00:00:00sØnæs vinder KTCs innovationspris/aktuelt/nyheder/2015/oktober/sønaes-vinder-ktcs-innovationspris//aktuelt/nyheder/2015/oktober/sønaes-vinder-ktcs-innovationspris/Byparken sØnæs i Viborg, som blev indviet her i sommer, får prisen som Danmarks mest innovative klimatilpasningsprojekt. 2015-10-28T00:00:00Klimasikret idrætspark vinder fornem pris/aktuelt/nyheder/2015/oktober/klimasikret-idraetspark-vinder-fornem-pris//aktuelt/nyheder/2015/oktober/klimasikret-idraetspark-vinder-fornem-pris/Idræt og klimasikring følges ad i VANDPLUS-projektet, der har gjort Gladsaxe Kommune til Danmarks Friluftskommune 2015. 2015-10-02T00:00:00Flere danskere klimasikrer deres hjem/aktuelt/nyheder/2015/september/flere-danskere-klimasikrer-deres-hjem//aktuelt/nyheder/2015/september/flere-danskere-klimasikrer-deres-hjem/Ny undersøgelse viser, at danskerne er blevet mere opmærksomme på at klimatilpasse deres boliger til fremtidens ekstreme vejr.2015-10-01T00:00:00Medfinansiering af klimatilpasning på private fællesveje/aktuelt/nyheder/2015/september/medfinansiering-af-klimatilpasning-paa-private-faellesveje//aktuelt/nyheder/2015/september/medfinansiering-af-klimatilpasning-paa-private-faellesveje/Det er nu muligt at ansøge om medfinansiering af private klimatilpasningsprojekter.2015-09-18T00:00:00Ansøgningsrunde under MUDP er åben/aktuelt/nyheder/2015/september/ansoegningsrunde-under-mudp-er-aaben//aktuelt/nyheder/2015/september/ansoegningsrunde-under-mudp-er-aaben/Nu kan der ansøges om midler til udvikling af grønne teknologier - herunder teknologier til klimatilpasning. 2015-09-17T00:00:00Ekstremt vejr medfører flere fødevarekriser/aktuelt/nyheder/2015/september/ekstremt-vejr-medfoerer-flere-foedevarekriser//aktuelt/nyheder/2015/september/ekstremt-vejr-medfoerer-flere-foedevarekriser/Ny rapport advarer om, at ekstremt vejr med voldsommere storme, tørke og hedebølger vil forårsage oftere og alvorligere fødevarekriser. 2015-09-09T00:00:00Ny vej suger som en svamp/aktuelt/nyheder/2015/september/ny-vej-suger-som-en-svamp//aktuelt/nyheder/2015/september/ny-vej-suger-som-en-svamp/Ved ombygning af vej i Nørresundby er benyttet en ny vejtype, som kan suge og holde på vandet. 2015-09-08T00:00:00Klimatilpasning på programmet til Climate Week NYC/aktuelt/nyheder/2015/august/klimatilpasning-paa-programmet-til-climate-week-nyc//aktuelt/nyheder/2015/august/klimatilpasning-paa-programmet-til-climate-week-nyc/Danske virksomheder får via Danish Cleantech Hub mulighed for at demonstrere klimatilpasningsløsninger i løbet af New Yorks Klimauge.2015-08-21T00:00:00Kæmpe faskine skal holde Niels Bohr Bygningen tør/aktuelt/nyheder/2015/august/kaempe-faskine-skal-holde-niels-bohr-bygningen-toer//aktuelt/nyheder/2015/august/kaempe-faskine-skal-holde-niels-bohr-bygningen-toer/I øjeblikket graves en af landets hidtil største regnvandsfaskiner ned ved Københavns Universitets nye bygning.2015-08-18T00:00:00Nyt engelsk nyhedsbrev tilgængeligt /aktuelt/nyheder/2015/august/nyt-engelsk-nyhedsbrev-tilgaengeligt//aktuelt/nyheder/2015/august/nyt-engelsk-nyhedsbrev-tilgaengeligt/Engelsk nyhedsbrev #15 er netop udsendt.2015-08-18T00:00:00Ny rapport præsenterer et overblik over klimaforandringer/aktuelt/nyheder/2015/august/ny-rapport-praesenterer-et-overblik-over-klimaforandringerne//aktuelt/nyheder/2015/august/ny-rapport-praesenterer-et-overblik-over-klimaforandringerne/Rapporten beskriver, hvad der forårsager klimaforandringer, og hvilken betydning klimaforandringerne har for sundheden, miljøet og økonomien på et europæisk plan.2015-08-04T00:00:00Nu kan der søges tilskud til fyrtårnsprojekter/aktuelt/nyheder/2015/juli/tilskud-til-miljoeteknologiske-loesninger-i-fuldskala//aktuelt/nyheder/2015/juli/tilskud-til-miljoeteknologiske-loesninger-i-fuldskala/Man kan nu søge om tilskud til demonstration af miljøteknologiske løsninger i fuldskala (fyrtårnsprojekter). 2015-07-23T00:00:00Klimaforandringer har stor effekt på vores sundhed/aktuelt/nyheder/2015/juli/klimaforandringerne-har-stor-effekt-paa-vores-sundhed//aktuelt/nyheder/2015/juli/klimaforandringerne-har-stor-effekt-paa-vores-sundhed/Ny rapport fastslår, at klimaforandringerne er en stor helbredsmæssig udfordring. Til gengæld har flere af løsningerne positive effekter på vores sundhed. 2015-07-07T00:00:00Lær om klimatilpasning af andre europæiske byer/aktuelt/nyheder/2015/juli/laer-om-klimatilpasning-fra-andre-europaeiske-byer//aktuelt/nyheder/2015/juli/laer-om-klimatilpasning-fra-andre-europaeiske-byer/Det er nu muligt at tilmelde sig Twinning-programmet fra Mayors Adapt, hvor europæiske byer kan lære af andre byers erfaringer med klimatilpasning.2015-07-06T00:00:00Indvielse af sØnæs i Viborg/aktuelt/nyheder/2015/juni/indvielse-af-sønaes-i-viborg//aktuelt/nyheder/2015/juni/indvielse-af-sønaes-i-viborg/I lørdags blev Danmarks smukkeste rensedam indviet. Det skete ved et arrangement, hvor byens frivillige i samarbejde med kommunen inviterede til folkefest.2015-06-23T00:00:00Ny rapport belyser vigtigheden af bæredygtig udvikling af skove/aktuelt/nyheder/2015/juni/ny-rapport-skal-sikre-baeredygtig-udvikling-af-skove//aktuelt/nyheder/2015/juni/ny-rapport-skal-sikre-baeredygtig-udvikling-af-skove/Northern Forestry Centre har udgivet en rapport, der skal give anbefalinger i forhold til bæredygtig udvikling af skovene i relation til klimaforandringer.2015-06-23T00:00:00Søg EU-midler til klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2015/juni/eu-midler-til-klimatilpasning//aktuelt/nyheder/2015/juni/eu-midler-til-klimatilpasning/Søg om støtte til klimatilpasning gennem EU's LIFE og Horizon 2020-programmer. 2015-06-02T00:00:00Skt. Kjelds Kvarter på Østerbro får Københavns nye klimakarré/aktuelt/nyheder/2015/maj/stk-kjelds-kvarter-paa-østerbro-faar-koebenhavns-nye-klimakarré//aktuelt/nyheder/2015/maj/stk-kjelds-kvarter-paa-østerbro-faar-koebenhavns-nye-klimakarré/Med udgangspunkt i fire bærende visioner skal den nye klimatilpassede boligkarré afspejle ønsket om et klimatilpasset København, hvor Skt. Kjelds Plads kan stå som forbillede for mange andre storbyer i Europa. 2015-05-22T00:00:00Fælles ansvar for klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2015/maj/faelles-ansvar-for-klimatilpasning//aktuelt/nyheder/2015/maj/faelles-ansvar-for-klimatilpasning/Grundejere i Danmark mener, at de sammen med de offentlige myndigheder har et medansvar for klimatilpasningen. Kun et mindretal mener dog, at der risiko for oversvømmelser. 2015-05-21T00:00:00Verdens mest bæredygtige storby/aktuelt/nyheder/2015/maj/verdens-mest-baeredygtige-storby//aktuelt/nyheder/2015/maj/verdens-mest-baeredygtige-storby/København og New York styrker grønt samarbejde på baggrund af de to byers ambitiøse klimaplaner.2015-05-20T00:00:00Flere virksomheder tilbyder gratis klimatjek/aktuelt/nyheder/2015/maj/flere-virksomheder-tilbyder-klimatilpasningstjek//aktuelt/nyheder/2015/maj/flere-virksomheder-tilbyder-klimatilpasningstjek/35 nye firmaer tilbyder nu gratis klimatilpasningstjek, så boligejere kan spare både bekymringer og penge. 2015-05-13T00:00:00Rumteknologi mod oversvømmelser/aktuelt/nyheder/2015/april/rumteknologi-mod-oversvoemmelser//aktuelt/nyheder/2015/april/rumteknologi-mod-oversvoemmelser/Moderne rumteknologi kan hjælpe os mod fremtidens oversvømmelser langs de danske kyster.2015-05-01T00:00:00Nye ingeniører skal håndtere skybrud/aktuelt/nyheder/2015/april/nye-ingenioerer-skal-haandtere-skybrud//aktuelt/nyheder/2015/april/nye-ingenioerer-skal-haandtere-skybrud/Efter sommerferien starter en ny diplomingeniøruddannelse i Horsens med fokus på vand, fjernvarme og spildevand.2015-04-30T00:00:00Nyt engelsk nyhedsbrev tilgængeligt/aktuelt/nyheder/2015/april/nyt-engelsk-nyhedsbrev//aktuelt/nyheder/2015/april/nyt-engelsk-nyhedsbrev/Engelsk nyhedsbrev #14 netop udsendt.2015-04-30T00:00:00Kystbeskyttelse - ja tak/aktuelt/nyheder/2015/april/positiv-stemning-overfor-kystbeskyttelse//aktuelt/nyheder/2015/april/positiv-stemning-overfor-kystbeskyttelse/Undersøgelser fra Roskilde og Egedal kommuner viser en overvejende positiv tilkendegivelse i forhold til de kommunale kystbeskyttelsesplaner.2015-04-17T00:00:00Danske heder truet af klimaændringer/aktuelt/nyheder/2015/april/danske-heder-truet-af-klimaaendringer//aktuelt/nyheder/2015/april/danske-heder-truet-af-klimaaendringer/Forskere fra Københavns Universitet konkluderer i ny undersøgelse, at klimaændringer gør det sværere for økosystemer at regenerere, hvis de bliver forstyrret af f.eks. sygdom eller brand.2015-04-16T00:00:00Klimaforandringer har væsentlig effekt på Europas miljø /aktuelt/nyheder/2015/april/klimaforandringerne-har-vaesentlig-effekt-paa-europas-miljoe//aktuelt/nyheder/2015/april/klimaforandringerne-har-vaesentlig-effekt-paa-europas-miljoe/Det Europæiske Miljøagentur (EEA) vurderer, at klimaforandringerne allerede har haft væsentlig indflydelse på miljøet i Europa.2015-04-09T00:00:00 Vandet viser vejen i Middelfart/aktuelt/nyheder/2015/april/vandet-viser-vejen-i-middelfart//aktuelt/nyheder/2015/april/vandet-viser-vejen-i-middelfart/Team GHB Landskabsarkitekter vinder arkitektkonkurrencen om Danmarks smukkeste klimatilpasning. 2015-04-08T00:00:00Tilskud til konkurrencedygtig miljøteknologi/aktuelt/nyheder/2015/marts/tilskud-til-konkurrencedygtige-miljoeteknologier//aktuelt/nyheder/2015/marts/tilskud-til-konkurrencedygtige-miljoeteknologier/Danmark skal være førende inden for miljø- og vandteknologi. Derfor investerer Innovationsfonden i store projekter med fokus på forskning, udvikling og kommercialisering.2015-03-26T00:00:00Succes med regnvandsbede i Vejle/aktuelt/nyheder/2015/marts/succes-med-regnvandsbede-i-vejle//aktuelt/nyheder/2015/marts/succes-med-regnvandsbede-i-vejle/For at skåne badevand og miljø har man i Bredballe ved Vejle etableret kantstensbede til aflastning af kloakkerne. 2015-03-25T00:00:00Klimasikring af Fredericias bymidte og nye kanalby/aktuelt/nyheder/2015/marts/klimasikring-af-fredereciac-og-bymidte//aktuelt/nyheder/2015/marts/klimasikring-af-fredereciac-og-bymidte/Etableringen af den nye bydel FredericiaC skrider fremad, og man etablerer nu den første kanal. I den forbindelse sikres Fredericia mod havvandsstigninger og stormflodshændelser.2015-03-24T00:00:00Harrestrup Å bliver bedre sikret mod oversvømmelser/aktuelt/nyheder/2015/marts/harrestrup-å-bliver-nu-bedre-sikret-mod-oversvoemmelser//aktuelt/nyheder/2015/marts/harrestrup-å-bliver-nu-bedre-sikret-mod-oversvoemmelser/Ti kommuner har netop indgået aftale om fordeling af udgifterne til fælles skybrudsløsninger ved Harrestrup Å. 2015-03-15T00:00:00Hovedstaden får to store grønne områder /aktuelt/nyheder/2015/marts/hovedstaden-faar-to-store-groenne-omraader//aktuelt/nyheder/2015/marts/hovedstaden-faar-to-store-groenne-omraader/Til gavn for friluftsliv og naturoplevelser skal hovedstaden have to nye, store grønne kiler. Miljøminister Kirsten Brosbøl inviterer alle interesserede til at komme med forslag. 2015-03-14T00:00:0010 bud på klimasikring af New York/aktuelt/nyheder/2015/marts/udstilling-giver-10-bud-paa-kystsikring-af-new-york//aktuelt/nyheder/2015/marts/udstilling-giver-10-bud-paa-kystsikring-af-new-york/Dansk Arkitektur Center viser med udstillingen Rebuild by Design 10 måder, hvorpå New York i fremtiden kan reddes fra oversvømmelser. 2015-03-13T00:00:00Bliv Danmarks Friluftskommune 2015/aktuelt/nyheder/2015/marts/deltag-i-konkurrencen-om-at-blive-danmarks-friluftskommune-i-2015//aktuelt/nyheder/2015/marts/deltag-i-konkurrencen-om-at-blive-danmarks-friluftskommune-i-2015/Danmarks Friluftskommune 2015 skal kåres. Vinderen skal være den bedste til at inddrage friluftsliv som en del af kommunens klimatilpasningsprojekter. 2015-03-11T00:00:00Få tilskud til udvikling af miljøeffektiv teknologi/aktuelt/nyheder/2015/marts/faa-tilskud-til-udvikling-af-miljoeeffektiv-teknologi//aktuelt/nyheder/2015/marts/faa-tilskud-til-udvikling-af-miljoeeffektiv-teknologi/Bestyrelsen for MUDP indkalder ansøgninger til Miljø- og Fødevareministeriets Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram – MUDP 2016. 2015-03-09T00:00:00Forskere måler ekstreme havstigninger ud for New York/aktuelt/nyheder/2015/marts/forskere-maaler-ekstreme-havstigninger-ud-for-new-york//aktuelt/nyheder/2015/marts/forskere-maaler-ekstreme-havstigninger-ud-for-new-york/Havet steg med rekordfart 12,8 cm ved den amerikanske nordøstkyst i 2009 og 2010. Det skyldes blandt andet ændrede havstrømme.2015-03-05T00:00:00Nye midler til bæredygtig grøn byudvikling/aktuelt/nyheder/2015/februar/nye-midler-til-baeredygtig-groen-byudvikling//aktuelt/nyheder/2015/februar/nye-midler-til-baeredygtig-groen-byudvikling/Danske kommuner kan i 2015 få finansieret op mod halvdelen af udgifterne til at udvikle og afprøve konkrete løsninger, metoder og teknologier til bl.a. at forhindre regnvand i at løbe gennem spildevandssystemet.2015-02-26T00:00:00Tre vinderforslag viser vejen til bedre klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2015/februar/tre-vinderforslag-viser-vejen-til-bedre-klimatilpasning//aktuelt/nyheder/2015/februar/tre-vinderforslag-viser-vejen-til-bedre-klimatilpasning/Vinderne i den åbne idekonkurrence Vandet fra landet er fundet.2015-02-18T00:00:00Biologisk tidsmaskine udsætter økosystem for fremtidens klima/aktuelt/nyheder/2015/februar/biologisk-tidsmaskine-udsaetter-oekosystem-for-fremtidens-klima//aktuelt/nyheder/2015/februar/biologisk-tidsmaskine-udsaetter-oekosystem-for-fremtidens-klima/Resultatet af det storstilede 'CLIMAITE'-eksperiment nord for Jægerspris er på én gang beroligende og foruroligende.2015-02-05T00:00:00Kystbyer kan forvente hyppigere og højere stormfloder/aktuelt/nyheder/2015/januar/kystbyer-kan-forvente-hyppigere-og-hoejere-stormfloder//aktuelt/nyheder/2015/januar/kystbyer-kan-forvente-hyppigere-og-hoejere-stormfloder/Da stormene Dagmar og Egon ramte Danmark i begyndelsen af januar, gav det rekordhøje vandstande flere steder i landet. Alligevel mener DMI, at de nye vandstandsrekorder står for fald i fremtiden.2015-01-28T00:00:00Storme bringer eksotiske fisk til Danmark/aktuelt/nyheder/2015/januar/storme-bringer-fremmede-fisk-til-danmark//aktuelt/nyheder/2015/januar/storme-bringer-fremmede-fisk-til-danmark/I 2014 blev der registreret rekordmange eksotiske fisk, blæksprutter og vandmænd i de danske farvande.2015-01-27T00:00:00Betonmur holdt rekordhøj vandstand ude af Lemvig/aktuelt/nyheder/2015/januar/betonmur-holdt-rekordhoej-vandstand-ude-af-lemvig//aktuelt/nyheder/2015/januar/betonmur-holdt-rekordhoej-vandstand-ude-af-lemvig/Lemvigs rekreative betonmur har igen sikret bymidten mod havet, nemlig den rekordhøje vandstand på 1,95 meter over normalen, som blev skabt af stormene Dagmar og Egon den 9. og 10. januar.2015-01-19T00:00:00Teknologisk Institut tilbyder uddannelse i klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2015/januar/teknologisk-institut-tilbyder-uddannelse-i-klimatilpasning//aktuelt/nyheder/2015/januar/teknologisk-institut-tilbyder-uddannelse-i-klimatilpasning/Et uddannelsesforløb om klimatilpasning og teknologier til klimatilpasning har fokus på design og praktisk udførelse af projekter, der kan tilpasse håndtering af regnvand til klimaforandringerne.2015-01-15T00:00:00Sankt Annæ Plads skybrudssikres/aktuelt/nyheder/2015/januar/sankt-annae-plads-skybrudssikres//aktuelt/nyheder/2015/januar/sankt-annae-plads-skybrudssikres/Området omkring Sankt Annæ Plads i København gennemgår i øjeblikket en omfattende fornyelse, der har til formål at udvide det grønne byrum og samtidig sikre området mod oversvømmelse ved ekstremnedbør.2015-01-09T00:00:00Risikoen for hedebølger i Europa er steget markant/aktuelt/nyheder/2015/januar/risikoen-for-hedeboelger-i-europa-er-steget-markant//aktuelt/nyheder/2015/januar/risikoen-for-hedeboelger-i-europa-er-steget-markant/Ny forskning peger på, at sandsynligheden for ekstremt varme somre er mangedoblet på få år.2015-01-06T00:00:00Nyt varslingssystem skal ruste København til oversvømmelser/aktuelt/nyheder/2014/december/omovast//aktuelt/nyheder/2014/december/omovast/Hvis forsyningsselskab og beredskab ved, hvor og hvordan regnen falder under skybrud, kan skaderne begrænses markant. Et nyt udviklingsprojekt skal give tidligere varsling og derved mindske skadernes omfang.2014-12-11T00:00:00Nyt webværktøj hjælper husejere til klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2014/december/nyt-webvaerktoej-hjaelper-husejere-til-klimatilpasning//aktuelt/nyheder/2014/december/nyt-webvaerktoej-hjaelper-husejere-til-klimatilpasning/VisAdapt er et nyt webværktøj, udviklet af en række nordiske universiteter og pensionsselskaber, der skal hjælpe den enkelte husejer til bedre klimatilpasning af hjemmet.2014-12-10T00:00:00Lyngbyvejen bliver sikret mod oversvømmelser/aktuelt/nyheder/2014/december/lyngbyvejen-bliver-sikret-mod-oversvoemmelser//aktuelt/nyheder/2014/december/lyngbyvejen-bliver-sikret-mod-oversvoemmelser/Ved de seneste års skybrud har Lyngbyvejen flere gange stået under vand. Billeder af oversvømmede biler og folk sejlende i gummibåde på vejen har været yndede motiver, når konsekvenserne af skybrud i København er blevet dokumenteret i pressen.2014-12-02T00:00:00Ny rapport om EU-landenes klimatilpasning /aktuelt/nyheder/2014/december/rapport-om-eu-landenes-klimatilpasningspolitikker//aktuelt/nyheder/2014/december/rapport-om-eu-landenes-klimatilpasningspolitikker/EU-lande er godt på vej med klimatilpasning, viser ny rapport. 2014-12-02T00:00:00Campus Bornholm klimasikres/aktuelt/nyheder/2014/november/campus-bornholm-sikres-mod-oversvoemmelser//aktuelt/nyheder/2014/november/campus-bornholm-sikres-mod-oversvoemmelser/Ved Campus Bornholm i Rønne skal et nyt forsinkelsesbassin være med til at sikre mod oversvømmelser under ekstreme nedbørshændelser.2014-11-28T00:00:00Videbæk sikres mod vand fra Herborg Bakker/aktuelt/nyheder/2014/november/videbaek-klimasikrer//aktuelt/nyheder/2014/november/videbaek-klimasikrer/På grund af de seneste års mange skybrud er der flere steder blevet klimasikret i Videbæk og omegn.2014-11-27T00:00:00Stormsikring i Frederiksværk /aktuelt/nyheder/2014/november/frederiksvaerk-stormsikring//aktuelt/nyheder/2014/november/frederiksvaerk-stormsikring/Frederiksværk skal stormsikres for 3,4 millioner kroner.2014-11-26T00:00:0013. engelske nyhedsbrev er udkommet/aktuelt/nyheder/2014/november/engelsk-nyhedsbrev-13//aktuelt/nyheder/2014/november/engelsk-nyhedsbrev-13/Den engelske udgave af klimatilpasning.dk's nyhedsbrev er udsendt2014-11-26T00:00:00Danmarks største spildevandsbassin ligger i Brøndby/aktuelt/nyheder/2014/november/spildevandsbassin-i-broendby//aktuelt/nyheder/2014/november/spildevandsbassin-i-broendby/BIOFOS har sammen med Glostrup Forsyning og Brøndby Kloakforsyning udvidet spildevandsbassinet i Brøndby Kommune. Det nye bassin kommer til at have en kapacitet på 78.000 kubikmeter vand.2014-11-19T00:00:00Allerød Kommune først med dobbeltporøs filtreringsanlæg/aktuelt/nyheder/2014/november/alleroed-foerst-med-dobbeltporoes-filtrering//aktuelt/nyheder/2014/november/alleroed-foerst-med-dobbeltporoes-filtrering/Allerød Kommune gør som den første kommune i Danmark brug af dobbeltporøs filtrering som led i klimatilpasningen.2014-11-11T00:00:00Har du en god ide til at mindske vandskader?/aktuelt/nyheder/2014/november/har-du-en-god-ide-til-at-mindske-vandskader//aktuelt/nyheder/2014/november/har-du-en-god-ide-til-at-mindske-vandskader/Hver sjette danske husstand blev i 2013 ramt af en vandskade. Årsagen til de mange skader kan både være utætte vandrør, skybrud eller noget helt tredje. Men uanset hvad er det både dyrt og ubehageligt. 2014-11-10T00:00:00Aarhus klimatilpasser til mere vand/aktuelt/nyheder/2014/november/klimatilpasning-aarhus//aktuelt/nyheder/2014/november/klimatilpasning-aarhus/Når Aarhus Kommune gør sig klar til de fremtidige klimaændringer, kommer hovedfokus til at ligge på mere regn og højere vandstand.2014-11-04T00:00:00Fokus på klimatilpasning i IPCC-rapport/aktuelt/nyheder/2014/november/mere-fokus-paa-klimatilpasning-i-ipcc-rapport//aktuelt/nyheder/2014/november/mere-fokus-paa-klimatilpasning-i-ipcc-rapport/Verdens fattigste lande har hårdt brug for ressourcer til klimatilpasning.2014-11-03T00:00:00Er din virksomhed klar til næste skybrud?/aktuelt/nyheder/2014/oktober/dilemmaoevelse-fra-dmi//aktuelt/nyheder/2014/oktober/dilemmaoevelse-fra-dmi/En ny dilemmaøvelse udarbejdet af Beredskabsstyrelsen, Geodatastyrelsen og DMI skal hjælpe virksomheder med at håndtere skybrud.2014-10-30T00:00:00Unge kan nu øve sig på klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2014/oktober/klimatilpasningsvaerkstedet//aktuelt/nyheder/2014/oktober/klimatilpasningsvaerkstedet/Miljøminister Kirsten Brosbøl har indviet nyt klimatilpasningsværksted for hovedstadens skoleelever.2014-10-28T00:00:00Flere ekstreme oversvømmelser i fremtiden/aktuelt/nyheder/2014/oktober/ipcc-klimaforandringer-og-danmark//aktuelt/nyheder/2014/oktober/ipcc-klimaforandringer-og-danmark/Ny rapport fra Miljøministeriet afdækker konsekvenserne for Danmark frem mod år 2100. 2014-10-27T00:00:00Danske cleantech-virksomheder skal indtage New York/aktuelt/nyheder/2014/oktober/dansk-cleantech-kontor-bygger-bro-mellem-danske-virksomheder-og-new-york//aktuelt/nyheder/2014/oktober/dansk-cleantech-kontor-bygger-bro-mellem-danske-virksomheder-og-new-york/Mandag den 22. september blev et nyt kontor åbnet i New York. Kontoret skal fremme samarbejdet mellem danske cleantech-virksomheder og det amerikanske marked.2014-10-24T00:00:00Sådan bliver fremtidens klima i Danmark/aktuelt/nyheder/2014/oktober/ny-rapport-om-klimaforandringer-i-danmark//aktuelt/nyheder/2014/oktober/ny-rapport-om-klimaforandringer-i-danmark/Ny rapport fra Klima-, Energi- og Bygningsministeriet løfter sløret for fremtidige klimaforandringer i Danmark.2014-10-21T00:00:00De værste oversvømmelser afværget med klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2014/oktober/klimatilpasning-virker//aktuelt/nyheder/2014/oktober/klimatilpasning-virker/Klimatilpasning i byer virker. En nyetableret park ved Hjørring, som har til formål at opsamle regnvand, har afledt en stor mængde nedbør. Dermed kunne en række kældre forblive tørre under sidste uges skybrud.2014-10-20T00:00:00De skal konkurrere om smuk klimatilpasning i Middelfart/aktuelt/nyheder/2014/oktober/klimabyen//aktuelt/nyheder/2014/oktober/klimabyen/Projektet KlimaByen i Middelfart er nu et skridt tættere på at finde en vinder af arkitektkonkurrencen. Partnerselskabet bag projektet har udvalgt seks teams, der skal konkurrere om at få lov til at skabe klimatilpasning i Middelfart.2014-10-10T00:00:00Dansk natur bliver udfordret af klimaforandringer/aktuelt/nyheder/2014/oktober/dansk-natur-udfordret-af-klimaforandringer//aktuelt/nyheder/2014/oktober/dansk-natur-udfordret-af-klimaforandringer/Vores natur bliver udfordret af klimaforandringer. Plante- og dyreliv tilpasser sig naturen uden at tage højde for menneskenes landegrænser.2014-10-02T00:00:00Nye veje og fortove kan klare både skybrud og støj/aktuelt/nyheder/2014/oktober/nye-veje-og-fortove-kan-klare-baade-ekstremregn-og-stoejgener//aktuelt/nyheder/2014/oktober/nye-veje-og-fortove-kan-klare-baade-ekstremregn-og-stoejgener/Fremtidens veje og fortove skal være permeable, så regnvand kan sive, forsinkes og transporteres væk i forbindelse med skybrud. Nye udviklingsprojekter tilpasser vejene til fremtidens vejr. 2014-10-02T00:00:00Kæmpe kloaktunnel giver håb for Themsen i London/aktuelt/nyheder/2014/september/kaempe-kloaktunnel-giver-haab-til-spildevandsplaget-themsen-i-london//aktuelt/nyheder/2014/september/kaempe-kloaktunnel-giver-haab-til-spildevandsplaget-themsen-i-london/Themsen i London er plaget af spildevand på grund af overbelastede kloakker. Det skal en 25 km lang kloaktunnel med en diameter en halv gang større end Københavns metrotunneller nu rette op på. Kloaktunnellen modtages dog ikke med udelt begejstring.2014-09-23T00:00:00Permeabel klimabelægning klarer skybrud på Frederiksberg/aktuelt/nyheder/2014/september/permeabel-klimabelaegning-afvaerger-oversvoemmelse-paa-frederiksberg//aktuelt/nyheder/2014/september/permeabel-klimabelaegning-afvaerger-oversvoemmelse-paa-frederiksberg/En ny permeabel klimabelægning på Helenevej på Frederiksberg sikrede beboerne tørre kældre under skybruddet i weekenden 30.-31. august 2014. Belægningen har foruden at bidrage til en effektiv afhjælpning af nedbørsproblemet været et billigt alternativ til en ny kloak.2014-09-22T00:00:00Klimasikring af Enghaveparken/aktuelt/nyheder/2014/september/klimasikring-af-enghaveparken//aktuelt/nyheder/2014/september/klimasikring-af-enghaveparken/Enghaveparken fra 1928 skal moderniseres til at håndtere 26.000 kubikmeter vand. Vinderforslaget i en idékonkurrence giver klimasikring af området, samtidig med at parkens struktur bevares.2014-09-18T00:00:00Gratis klimatjek bliver permanent/aktuelt/nyheder/2014/september/gratis-klimatjek-bliver-permanent//aktuelt/nyheder/2014/september/gratis-klimatjek-bliver-permanent/Er din bolig sikret mod skybrud? Tilbuddet om et gratis klimatjek af boligen bliver nu gjort permanent af Miljøministeriets samarbejdspartenere i skybrudskampagne.2014-09-02T00:00:00State of Green sætter fokus på klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2014/august/state-of-green-udvider-med-ny-klimatilpasningsportal//aktuelt/nyheder/2014/august/state-of-green-udvider-med-ny-klimatilpasningsportal/Danmarks officielle onlineplatform for energi, klimatilpasning og miljø vil skabe øget international opmærksomhed på teknologiske løsninger og ekspertise inden for klimatilpasningsområdet.2014-08-13T00:00:00Korrekt udtørring efter vandskader er vigtig/aktuelt/nyheder/2014/august/korrekt-udtoerring-efter-vandskader-er-vigtig//aktuelt/nyheder/2014/august/korrekt-udtoerring-efter-vandskader-er-vigtig/Efter den seneste periodes skybrud og efterfølgende oversvømmelser er der mange steder behov for udtørring af bygninger. BYG-ERFA udgiver derfor erfaringsblade om udtørring, fugt og skimmel.2014-08-08T00:00:00Tørke truer i fremtiden/aktuelt/nyheder/2014/august/toerke-truer-i-fremtiden//aktuelt/nyheder/2014/august/toerke-truer-i-fremtiden/Tørke skyldes ikke kun manglende regn, men også indstråling fra solen – og den har været meget høj i sommeren 2014. Som følge af klimaforandringerne vil disse forhold formentligt optræde hyppigere i fremtiden.2014-08-07T00:00:00Klimatilpasnings-plan konkretiseres i Holbæk/aktuelt/nyheder/2014/august/klimatilpasningsplan-konkretiseres-i-holbaek//aktuelt/nyheder/2014/august/klimatilpasningsplan-konkretiseres-i-holbaek/Lergravskvarteret i Holbæk bliver sikret mod regnskyl og er dermed det første indsatsområde, der tages fat på efter vedtagelsen af klimatilpasningsplanen.2014-08-05T00:00:00Droner over Usserød Å/aktuelt/nyheder/2014/juli/start-paa-usseroed-å-klimatilpasningsprojekt//aktuelt/nyheder/2014/juli/start-paa-usseroed-å-klimatilpasningsprojekt/I april og maj måned har flyvende droner optaget Usserød Å. Videooptagelserne skal bruges til at planlægge og gennemføre store klimatilpasningstiltag. 2014-07-21T00:00:00Norske træhuse trues af klimaforandringer/aktuelt/nyheder/2014/juli/norske-traehuse-trues-af-klimaforandringer//aktuelt/nyheder/2014/juli/norske-traehuse-trues-af-klimaforandringer/Flere oversvømmelser fører til rådskader i de norske træhuse. Forsikringsselskaber vil ikke længere forsikre huse i særligt udsatte områder. 2014-07-17T00:00:00Rensedam til regnvand i Viborg/aktuelt/nyheder/2014/juli/rensedam-til-regnvand-i-viborg//aktuelt/nyheder/2014/juli/rensedam-til-regnvand-i-viborg/Nu går arbejdet i gang med at omdanne Sønæs ved Søndersø i Viborg til et nyskabende, rekreativt parkområde, hvor en ny rensedam til regnvand er passet naturligt ind. Projektet er ét ud af fire projekter på landsplan, som støttes af partnerskabet VANDPLUS, som Lokale og Anlægsfonden, Realdania og Naturstyrelsen står bag.2014-07-10T00:00:00Ny grøn bydel i Brøndby Strand/aktuelt/nyheder/2014/juli/ny-groen-bydel-i-broendby-strand//aktuelt/nyheder/2014/juli/ny-groen-bydel-i-broendby-strand/Danmarkshistoriens hidtil største renovering er gået i gang. Søndag den 15. juni afslørede de syv almennyttige boligforeninger i Brøndby Strand Parkerne vinderen af den arkitektkonkurrence, der har løbet siden marts i år. 2014-07-08T00:00:00Ny engelsk hedebølgeplan /aktuelt/nyheder/2014/juli/hedeboelgeplan-i-england//aktuelt/nyheder/2014/juli/hedeboelgeplan-i-england/Public Health England og det engelske sygehusvæsen NHS har netop udgivet en ny hedebølgeplan for 2014.2014-07-07T00:00:00Ti områder får oversvømmelses-plan/aktuelt/nyheder/2014/juni/ti-omraader-faar-oversvoemmelsesplan//aktuelt/nyheder/2014/juni/ti-omraader-faar-oversvoemmelsesplan/Ny vejledning beskriver, hvordan kommunerne kan lave risikostyringsplaner for at undgå ekstreme oversvømmelser fra hav, sø og vandløb. 2014-06-24T00:00:00Danske arkitekter skal klimasikre Manhattan/aktuelt/nyheder/2014/juni/danske-arkitekter-skal-klimasikre-manhattan//aktuelt/nyheder/2014/juni/danske-arkitekter-skal-klimasikre-manhattan/"Big U" fra BIG er blandt vinderne i den internationale konkurrence om at sikre Manhattan mod fremtidens klimaforandringer. Projektet får tildelt 335 millioner dollars.2014-06-19T00:00:00I Danmark får arter bedre klima/aktuelt/nyheder/2014/juni/i-danmark-faar-arter-bedre-klima//aktuelt/nyheder/2014/juni/i-danmark-faar-arter-bedre-klima/Global opvarmning giver os mere varme og regn. Det vil tiltrække dyr sydfra, blandt andet farverige fugle og en havesyvsover. I Arktis, subtroperne og troperne vil dyrearter få ringere kår, men andre steder kan der komme flere. 2014-06-06T00:00:00Nyt stort natur- og klimatilpasnings-projekt ved Gladsaxe Stadion/aktuelt/nyheder/2014/maj/nyt-stort-natur-og-klimatilpasningsprojekt-ved-gladsaxe-stadion//aktuelt/nyheder/2014/maj/nyt-stort-natur-og-klimatilpasningsprojekt-ved-gladsaxe-stadion/Onsdag 21. maj tog borgmester Karin Søjberg Holst det første spadestik til sidste etape af et af Danmarks største klimatilpasningsprojekter. Når projektet er færdigt, er der skabt nye lege- og bevægelsesmuligheder på idrætsanlægget ved Gladsaxe Stadion, samtidig med at anlægget får tilført nye rekreative naturområder og fremover vil undgå oversvømmelser ved skybrud.2014-05-27T00:00:00En af Danmarks første klimaveje ligger på Frederiksberg/aktuelt/nyheder/2014/maj/en-af-danmarks-foerste-klimaveje-ligger-paa-frederiksberg//aktuelt/nyheder/2014/maj/en-af-danmarks-foerste-klimaveje-ligger-paa-frederiksberg/I et forsøg på at komme problemer med oversvømmelser efter skybrud til livs har en af Frederiksberg Kommunes små veje fået ny absorberende belægning. Et godt eksempel på, at medfinansieringsordningen virker, lyder det fra KL.2014-05-22T00:00:00Sjællands Odde beskyttes mod havstigning/aktuelt/nyheder/2014/maj/digeprojekt-paa-sjaellands-odde-er-faerdigt//aktuelt/nyheder/2014/maj/digeprojekt-paa-sjaellands-odde-er-faerdigt/Grundejerforening på Sjællands Odde samarbejder med kommunen om klimatilpasning. 2014-05-20T00:00:00Rapport: Global opvarmning årsag til ekstrem regn og hede i USA/aktuelt/nyheder/2014/maj/rapport-global-opvarmning-skyld-i-monsterregn-og-ekstrem-hede-i-usa//aktuelt/nyheder/2014/maj/rapport-global-opvarmning-skyld-i-monsterregn-og-ekstrem-hede-i-usa/En ny rapport udgivet af Det Hvide Hus slår fast, at klimaforandringer er menneskeskabte og allerede har alvorlige konsekvenser for USA. 2014-05-15T00:00:0070 mio. kr. til udvikling, test og demonstration af miljøeffektiv teknologi/aktuelt/nyheder/2014/maj/70-mio-kr-til-udvikling-test-og-demonstration-af-miljoeeffektiv-teknologi//aktuelt/nyheder/2014/maj/70-mio-kr-til-udvikling-test-og-demonstration-af-miljoeeffektiv-teknologi/Miljøminister Kirsten Brosbøl er klar med 70 millioner kroner til ny grøn teknologi, der både gavner miljøet og den danske eksport.2014-05-12T00:00:00Få gode ideer til klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2014/maj/temanummer-om-klimatilpasning//aktuelt/nyheder/2014/maj/temanummer-om-klimatilpasning/Medlemsbladet for Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger er udkommet med et temanummer med gode eksempler om klimatilpasning i Danmark og Skåne. 2014-05-07T00:00:00Spotlight på danske vandløsninger i New York/aktuelt/nyheder/2014/april/danske-vandloesninger-i-spotlightet-til-stort-new-york-event//aktuelt/nyheder/2014/april/danske-vandloesninger-i-spotlightet-til-stort-new-york-event/Tirsdag den 8. april var en stor dag for danske grønne vandløsninger i New York. Danmark var godt repræsenteret og fik vigtig taletid, da en række eksperter mødtes for at diskutere de vandrelaterede udfordringer, som New York og København står overfor. 2014-04-29T00:00:00København stormflodssikres/aktuelt/nyheder/2014/april/koebenhavn-stormflodssikres//aktuelt/nyheder/2014/april/koebenhavn-stormflodssikres/Dæmninger til 2-3 milliarder kroner er ifølge nye undersøgelser den billigste måde at sikre københavnerne mod stormflod. Derimod er forhøjede kajkanter og sluser ved kanalerne en dyr stormflodsbeskyttelse og ser således ud til at blive valgt fra, når politikerne i 2015 skal revidere klimatilpasningsplanen. 2014-04-24T00:00:009.000 kvadratmeter grønt tag på Moesgård Ny Museum/aktuelt/nyheder/2014/april/9000-kvadratmeter-groent-tag-paa-moesgaard-ny-museum//aktuelt/nyheder/2014/april/9000-kvadratmeter-groent-tag-paa-moesgaard-ny-museum/Ved Moesgård Museum i Skåde Bakker syd for Aarhus er en ny spektakulær museumsbygning under opførelse. Den ny bygning er tegnet af Henning Larsen Architects og forener klimatilpasning med en platform for udendørsaktiviteter. 2014-04-23T00:00:00IPCC offentliggør rapport om klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2014/marts/fn-s-klimapanel-offentliggoer-ny-rapport-om-klimatilpasning//aktuelt/nyheder/2014/marts/fn-s-klimapanel-offentliggoer-ny-rapport-om-klimatilpasning/Natten til mandag den 31. marts 2014 blev den anden delrapport af tre i IPCC’s Femte Hovedrapport offentliggjort i Japan. Rapporten samler den nyeste viden om konsekvenserne og tilpasningsmulighederne under et ændret klima.2014-03-31T00:00:00Landmænd kan forhindre oversvømmelser/aktuelt/nyheder/2014/marts/landmaend-kan-forhindre-oversvoemmelser//aktuelt/nyheder/2014/marts/landmaend-kan-forhindre-oversvoemmelser/Oversvømmelser fra Danmarks næstlængste å, Storå, giver tilbagevendende problemer, og det forventes at blive værre med et forandret klima. Landmændene kan være det svar, alle leder efter.2014-03-27T00:00:00Klimatilpasnings-uddannelse fra Teknologisk Institut/aktuelt/nyheder/2014/marts/klimatilpasningsuddannelse-fra-teknologisk-institut//aktuelt/nyheder/2014/marts/klimatilpasningsuddannelse-fra-teknologisk-institut/Få opdateret din viden om klimatilpasning og teknologier til klimatilpasning med et 6-dages uddannelsesforløb med fokus på design og praktisk udførelse af projekter, der kan tilpasse regnvandshåndteringen til klimaforandringerne2014-03-26T00:00:00Klimapris-penge går til skole i Klimakvarter/aktuelt/nyheder/2014/marts/klimapris-penge-gaar-til-skole-i-klimakvarter//aktuelt/nyheder/2014/marts/klimapris-penge-gaar-til-skole-i-klimakvarter/Københavns borgerrepræsentation giver 745.000 kr. til at skabe en klimatilpasset skolegård på Østerbro. Pengene kommer fra den globale designpris, INDEX Award, som Københavns Kommune sidste år vandt for sin klimatilpasningsplan. 2014-03-13T00:00:00Teknologifane – nu også på engelsk/aktuelt/nyheder/2014/marts/teknologifane-nu-ogsaa-paa-engelsk//aktuelt/nyheder/2014/marts/teknologifane-nu-ogsaa-paa-engelsk/På den engelske version af klimatilpasning.dk findes nu også en engelsksproget side om klimatilpasningsteknologier. Herudover har vi netop udsendt det 11. nyhedsbrev på engelsk, der udover den nye teknologifane også præsenterer det nye værktøj AgriWizard, som er en oversat version af LandbrugsWizard.2014-03-12T00:00:00Obama annoncerer 1 milliard dollar til klimatilpasning /aktuelt/nyheder/2014/marts/toerke-i-californien-og-usd-1-milliard-til-klimatilpasning//aktuelt/nyheder/2014/marts/toerke-i-californien-og-usd-1-milliard-til-klimatilpasning/I forbindelse med den værste tørke i Californien siden 1977 er den amerikanske præsident Obama rejst til staten for at annoncere en ny klimatilpasningsfond på 1 milliard dollar. 2014-03-04T00:00:00Cleantech konkurrence i New York giver adgang til markedet/aktuelt/nyheder/2014/marts/cleantech-konkurrence-i-new-york-giver-direkte-adgang-til-markedet//aktuelt/nyheder/2014/marts/cleantech-konkurrence-i-new-york-giver-direkte-adgang-til-markedet/Kan dansk teknologi være med til at sikre New York mod klimaforandringer? NYCEDC, en af partnerne i DI’s Danish Cleantech Hub i New York, har lanceret en konkurrence for at finde de nyeste og smarteste grønne teknologier. 2014-03-03T00:00:00Metro beskyttes mod oversvømmelse/aktuelt/nyheder/2014/februar/metro-beskyttes-mod-oversvoemmelse//aktuelt/nyheder/2014/februar/metro-beskyttes-mod-oversvoemmelse/Højteknologiske aluminiumsporte skal beskytte metroen i København mod oversvømmelser. Portene bliver placeret nær de metrostationer, der ligger tæt på Sortedamssøen og Gammel Strand. 2014-02-27T00:00:00Klimatilpasning af bevaringsværdige bebyggelser/aktuelt/nyheder/2014/februar/klimatilpasning-af-bevaringsvaerdige-bebyggelser//aktuelt/nyheder/2014/februar/klimatilpasning-af-bevaringsvaerdige-bebyggelser/KAB, Dansk Bygningsarv og SBI har udarbejdet en vejledning, som sætter fokus på, hvad klimaændringerne vil betyde for den ældre del af de almene bebyggelser. Projektet giver også forslag til, hvordan man kan tilpasse den bebyggelserne til et forandret klima uden at gå på kompromis med de arkitektoniske værdier.2014-02-22T00:00:00Stormflodsramte får meget større erstatninger/aktuelt/nyheder/2014/februar/stormflodsramte-faar-meget-stoerre-erstatninger//aktuelt/nyheder/2014/februar/stormflodsramte-faar-meget-stoerre-erstatninger/Den seneste stormflod i Danmark i starten af december 2013 har medført knap 3000 skader. 2014-02-21T00:00:00Københavns Ejendomme vurderer risikoen for oversvømmelse/aktuelt/nyheder/2014/februar/koebenhavns-ejendomme-vurderer-risikoen-for-oversvoemmelse//aktuelt/nyheder/2014/februar/koebenhavns-ejendomme-vurderer-risikoen-for-oversvoemmelse/Arbejdet med at prioritere klimatilpasningsindsatsen for Københavns Kommunes ejendomsselskab er nu nået et stort skridt videre med hydraulisk modellering.2014-02-20T00:00:00Ny analyse fra Kystdirektoratet/aktuelt/nyheder/2014/februar/ny-analyse-fra-kystdirektoratet//aktuelt/nyheder/2014/februar/ny-analyse-fra-kystdirektoratet/Kystdirektoratet har netop offentliggjort en rapport, der ser på råstofressourcerne til søs, set i forhold til sandfodring langs de indre danske kyster. Blandt de faktorer der får betydning for fremtidens danske kyster fremhæves blandt andet klimaforandringerne.2014-02-20T00:00:00Brøndby sætter klimaet på skinner/aktuelt/nyheder/2014/februar/broendby-saetter-klimaet-paa-skinner//aktuelt/nyheder/2014/februar/broendby-saetter-klimaet-paa-skinner/Anlæggelsen af den nye jernbaneforbindelse mellem København og Ringsted giver anledning til to store klimatilpasningsprojekter i Brøndby Kommune.2014-02-19T00:00:00Porte skal beskytte Gøteborg mod oversvømmelse/aktuelt/nyheder/2014/februar/porte-skal-beskytte-goeteborg-mod-oversvoemmelse//aktuelt/nyheder/2014/februar/porte-skal-beskytte-goeteborg-mod-oversvoemmelse/Porte til 10 milliarder kroner skal beskytte Gøteborg mod oversvømmelse. 2014-02-17T00:00:00Danske kystbyer synker/aktuelt/nyheder/2014/januar/danske-kystbyer-synker//aktuelt/nyheder/2014/januar/danske-kystbyer-synker/Diger og dæmninger skal bygges højere, og kloakker skal lægges om. Det er konsekvensen af, at Danmark, ifølge et nyt kort, mange steder også synker, mens havet stiger.2014-01-30T00:00:00Vandet skal ud på landet/aktuelt/nyheder/2014/januar/vandet-skal-ud-paa-landet//aktuelt/nyheder/2014/januar/vandet-skal-ud-paa-landet/Nyt partnerskab skal udvikle teknologier til at holde regnvand tilbage på landet, så der ikke opstår oversvømmelser i byerne. 2014-01-24T00:00:00Klodens skove skrumper/aktuelt/nyheder/2014/januar/klodens-skove-skrumper//aktuelt/nyheder/2014/januar/klodens-skove-skrumper/En artikel i det videnskabelige tidsskrift Science viser, at 800.000 kvadratkilometer ny skov er vokset frem i perioden 2000-2012. I samme periode er 2,3 mio. kvadratkilometer skov blevet ryddet.2014-01-21T00:00:00Landsbyens gadekær vender tilbage/aktuelt/nyheder/2014/januar/landsbyens-gadekaer-vender-tilbage//aktuelt/nyheder/2014/januar/landsbyens-gadekaer-vender-tilbage/I flere byer bliver nedlagte gadekær snart gravet ud og igen fyldt med vand. De kan herved indgå i de små landsbyers arbejde med klimatilpasning, idet de kan fungere som opsamlingsbassiner ved skybrud og voldsomme regnhændelser.2014-01-18T00:00:00Sluseporte kan stormsikre Roskilde Fjord/aktuelt/nyheder/2014/januar/sluseporte-stormsikrer-roskilde-fjord//aktuelt/nyheder/2014/januar/sluseporte-stormsikrer-roskilde-fjord/Billige sluseporte kan sikre Roskilde Fjord mod fremtidige stormfloder.2014-01-17T00:00:00Nyt kursustilbud i grønne tage/aktuelt/nyheder/2014/januar/kursustilbud-i-groenne-tage//aktuelt/nyheder/2014/januar/kursustilbud-i-groenne-tage/Grønne tage er en bæredygtig og klimavenlig løsning i mødet med klimaforandringer. De kan opsuge 60-80 % af den regn, der falder på taget og kan hjælpe til med at klimasikre Danmark. Et nyt kursustilbud kan give interesserede en indføring i, hvordan det fulde potentiale ved grønne tage kan udnyttes. 2014-01-17T00:00:00Nykøbing Mors skal have en ny sø/aktuelt/nyheder/2014/januar/nykoebing-mors-skal-have-en-ny-soe//aktuelt/nyheder/2014/januar/nykoebing-mors-skal-have-en-ny-soe/Morsø Kommune klar med ny plan, der skal sikre øen mod fremtidige oversvømmelser som følge af blandt andet skybrud og højvande.2014-01-16T00:00:00Vejdirektoratet kortlægger oversvømmelser/aktuelt/nyheder/2014/januar/vejdirektoratet-kortlaegger-oversvoemmelser//aktuelt/nyheder/2014/januar/vejdirektoratet-kortlaegger-oversvoemmelser/Vejdirektoratet kortlægger, hvor der er øget risiko for oversvømmelser på statsvejnettet.2014-01-08T00:00:00Vinduesviskere kortlægger ekstremregn/aktuelt/nyheder/2014/januar/vinduesviskere-kortlaegger-monsterregn//aktuelt/nyheder/2014/januar/vinduesviskere-kortlaegger-monsterregn/Regnsensorer i vinduesviskerne på moderne biler kan hjælpe til at indsamle viden om skybrud, ændringer i nedbørsmønstre og nedbørsmængder.2014-01-07T00:00:00Landsplan-redegørelse 2013 er på gaden/aktuelt/nyheder/2013/december/landsplanredegoerelse-2013-er-paa-gaden//aktuelt/nyheder/2013/december/landsplanredegoerelse-2013-er-paa-gaden/Regeringens første landsplanredegørelse er på gaden. Den skal skabe vækst og grøn omstilling i hele Danmark2013-12-21T00:00:00Efteruddannelse i klimatilpasning og grøn vækst/aktuelt/nyheder/2013/december/efteruddannelsestilbud-i-klimatilpasning-og-groen-vaekst//aktuelt/nyheder/2013/december/efteruddannelsestilbud-i-klimatilpasning-og-groen-vaekst/Københavns Universitet udbyder to kompetencegivende kurser til foråret, hvor klima og håndtering af regnvand er i fokus.2013-12-20T00:00:00Nu skal kulturarven sikres mod storm og højvande/aktuelt/nyheder/2013/december/nu-skal-kulturarven-sikres-mod-storm-og-hoejvande//aktuelt/nyheder/2013/december/nu-skal-kulturarven-sikres-mod-storm-og-hoejvande/Fredede bygninger og fortidsminder skal beskyttes mod stormfloder og andre oversvømmelser. Men kun i visse områder.2013-12-20T00:00:00 Nye aftaler om kystbeskyttelse langs Vestkysten/aktuelt/nyheder/2013/december/ny-aftale-om-kystbeskyttelse-ved-blaavand//aktuelt/nyheder/2013/december/ny-aftale-om-kystbeskyttelse-ved-blaavand/Fire kommuner på strækningen mellem Lodbjerg og Nymindegab og Kystdirektoratet har netop indgået en fem-årig fællesaftale om kystbeskyttelse. Hertil har Varde Kommune og Kystdirektoratet indgået en aftale om kystbeskyttelse på en strækning ud for Blåvand. 2013-12-19T00:00:00Ti kommunale planer for klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2013/december/ti-klimatilpasningsplaner-hvad-goer-kommunerne//aktuelt/nyheder/2013/december/ti-klimatilpasningsplaner-hvad-goer-kommunerne/Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet har udgivet en rapport om ti kommuners arbejde med klimatilpasningsplaner. 2013-12-18T00:00:00Få del i New York’s hastigt voksende cleantech-marked/aktuelt/nyheder/2013/december/faa-del-i-new-york-s-hastigt-voksende-cleantech-marked//aktuelt/nyheder/2013/december/faa-del-i-new-york-s-hastigt-voksende-cleantech-marked/Har du interesse i at sælge grønne løsninger til New York? I dag går starten på en nyopstartet klynge betegnet Danish Cleantech Cluster.2013-12-17T00:00:00Udvidet havn bliver stormsikret/aktuelt/nyheder/2013/december/udvidet-havn-bliver-stormsikret//aktuelt/nyheder/2013/december/udvidet-havn-bliver-stormsikret/Tidligere på måneden blev entreprisen for udvidelsen af Vedbæk Havn underskrevet. I planerne er voldsomt vejr tænkt ind.2013-12-16T00:00:00 Kommuner knokler for klimatilpasningen/aktuelt/nyheder/2013/december/kommuner-knokler-for-klimatilpasningen//aktuelt/nyheder/2013/december/kommuner-knokler-for-klimatilpasningen/I løbet af få måneder vil alle kommuner have en klimatilpasningsplan. Miljøministeren er klar med digitalt kort, der viser status i hele landet.2013-12-13T00:00:00Højvandsskærm sikrer Lemvig mod Bodils hærgen/aktuelt/nyheder/2013/december/hoejvandsskaerm-sikrer-lemvig-mod-bodils-haergen//aktuelt/nyheder/2013/december/hoejvandsskaerm-sikrer-lemvig-mod-bodils-haergen/Stormen Bodil ramte hele landet hårdt, men mange havnebyer blev særligt slemt ramt af den medfølgende stormflod. I Lemvig blev stormflodsskaderne begrænset af en netop færdigbygget højvandsskærm.2013-12-12T00:00:00Rigshospitalet sikres mod skybrud/aktuelt/nyheder/2013/december/rigshospitalet-sikres-mod-skybrud//aktuelt/nyheder/2013/december/rigshospitalet-sikres-mod-skybrud/Området omkring Fælledparken blev ramt af omfattende oversvømmelser, da det store skybrud ramte København tilbage i 2011. Københavns Kommune er nu gået foran for at etablere sænkede fodboldbaner, der skal være med til at forhindre fremtidige oversvømmelser på Rigshospitalet2013-12-10T00:00:00Regler for finansiering af klimatilpasnings-projekter/aktuelt/nyheder/2013/december/regler-for-finansiering-af-klimatilpasningsprojekter//aktuelt/nyheder/2013/december/regler-for-finansiering-af-klimatilpasningsprojekter/Bekendtgørelsen om medfinansiering skal forstås sådan, at 100 procent medfinansiering af klimatilpasningsprojekter kan ske så længe, der er indgået aftale om projektet inden udgangen af 2014.2013-12-09T00:00:00Kommuner og forsyninger samarbejder om klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2013/november/forsyninger-og-kommuner-ser-fordele-ved-at-samarbejde//aktuelt/nyheder/2013/november/forsyninger-og-kommuner-ser-fordele-ved-at-samarbejde/Rundspørge blandt kommuner og forsyningsselskaber slår fast, at begge parter ser overvejende positivt på at samarbejde om klimatilpasning, der også tjener rekreative formål.2013-11-26T00:00:00Ny handlingsplan for fredninger/aktuelt/nyheder/2013/november/ny-handlingsplan-for-fredninger//aktuelt/nyheder/2013/november/ny-handlingsplan-for-fredninger/Ida Auken har i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og Kommunernes Landsforening præsenteret en handlingsplan for fredning af den danske naturskat.2013-11-25T00:00:00Ny Realdania-støtteordning til udvikling af regnvands-løsninger/aktuelt/nyheder/2013/november/ny-realdania-stoetteordning-til-udvikling-af-regnvandsloesninger//aktuelt/nyheder/2013/november/ny-realdania-stoetteordning-til-udvikling-af-regnvandsloesninger/Med Klimaspring har Realdania lanceret et nyt initiativ, der yder støtte til udvikling af innovative løsninger på klimatilpasningsområdet. Målet er at fremme kommercielle initiativer gennem faglig og økonomisk støtte, som skal resultere i grøn vækst og bedre byer.2013-11-19T00:00:00Miljøministeren lader rod efter stormen ligge/aktuelt/nyheder/2013/november/miljoeministeren-lader-rod-efter-stormen-ligge//aktuelt/nyheder/2013/november/miljoeministeren-lader-rod-efter-stormen-ligge/Den voldsomme storm den 28. oktober har fået mange danskere til at tweete og sende facebook-beskeder til miljøminister Ida Auken med gode råd om, hvad der skal ske med tusindvis af væltede træer landet over.2013-11-18T00:00:00Vandet fra landet - hvor skal det løbe hen?/aktuelt/nyheder/2013/november/vandet-fra-landet-hvor-skal-det-loebe-hen//aktuelt/nyheder/2013/november/vandet-fra-landet-hvor-skal-det-loebe-hen/Nu sætter Naturstyrelsen fokus på ”vandet fra landet” i forbindelse med klimatilpasning ved at indbyde til et partnerskab.2013-11-18T00:00:00VANDPLUS konference/aktuelt/nyheder/2013/november/vandplus-konference//aktuelt/nyheder/2013/november/vandplus-konference/Nåede du ikke at få plads på VANDPLUS-konferencen i september, hvor emnet var skybrud og sjovere byrum? Eller har du kollegaer, som skal have muligheden for at deltage? Den 8. januar gentages konferencen i Aarhus. Tilmeldingen er åbnet.2013-11-08T00:00:00Concito vælgermøde i København/aktuelt/nyheder/2013/november/concito-vaelgermoede-i-koebenhavn//aktuelt/nyheder/2013/november/concito-vaelgermoede-i-koebenhavn/Vær med når CONCITO i samarbejde med Forsikring & Pension inviterer til vælgermøde mellem Københavns borgmesterkandidater op til kommunalvalget.2013-11-08T00:00:00Overskudsvand bliver til rekreativt område/aktuelt/nyheder/2013/oktober/digterhaven-soenderborg//aktuelt/nyheder/2013/oktober/digterhaven-soenderborg/Sønderborg kommune nye klimatilpasningsprojekt "Digterhaven" i Sønderborgs digterkvarter er blevet indviet i denne måned. Projektet kombinerer klimatilpasning og udviklingen af rekreative områder i byen.2013-10-22T00:00:00Danmark får regnhaver/aktuelt/nyheder/2013/oktober/danmark-faar-regnhaver//aktuelt/nyheder/2013/oktober/danmark-faar-regnhaver/Haveselskabets 4-årige projekt ditRegnvand runder en milepæl, når man i dag sammen med Middelfarts borgmester Steen Dahlstrøm indvier et demonstrationsprojekt i Middelfart. 2013-10-10T00:00:00Mere inspiration til aktiv brug af regnvand/aktuelt/nyheder/2013/oktober/mere-inspiration-til-aktiv-brug-af-regnvand//aktuelt/nyheder/2013/oktober/mere-inspiration-til-aktiv-brug-af-regnvand/Danmark får i fremtiden et varmere og vådere klima. Det giver nye udfordringer og muligheder for byudvikling, Derfor udgiver Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter en ny publikation, ”Regnvand i byen”, som skal inspirere og videregive erfaringer med udvikling af byrum igennem regnvandshåndtering.2013-10-03T00:00:00Grønne tage imødekommer ekstremregn/aktuelt/nyheder/2013/oktober/groenne-tage-paa-city-campus//aktuelt/nyheder/2013/oktober/groenne-tage-paa-city-campus/Grønne tage anvendes stadigt flere steder som afvandingsløsninger i mødet med ekstremregn. Kommunerne skriver projekterne ind i lokalplanerne som en del af deres klimatilpasningsplaner.2013-10-01T00:00:00Grønne ildsjæle takler klimaforandringer/aktuelt/nyheder/2013/september/puljen-til-groenne-ildsjaele//aktuelt/nyheder/2013/september/puljen-til-groenne-ildsjaele/Borgere kan få økonomisk støtte til at etablere lokale initiativer, der imødegår klimaforandringer.2013-09-27T00:00:00Tag Danmark rundt med vand og klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2013/september/oplev-danske-vand-og-klimatilpasningsloesninger//aktuelt/nyheder/2013/september/oplev-danske-vand-og-klimatilpasningsloesninger/State of Green har udarbejdet en række oplevelsesruter, der giver interesserede mulighed for at stifte bekendtskab med en række af de mest innovative danske vand- og klimatilpasningsløsninger. 2013-09-26T00:00:00Sandy-ofre må bygge huse på pæle/aktuelt/nyheder/2013/september/sandy-ofre-maa-bygge-huse-paa-paele//aktuelt/nyheder/2013/september/sandy-ofre-maa-bygge-huse-paa-paele/Efter at orkanen Sandy ramte den amerikanske østkyst, er prisen på forsikringer steget voldsomt.2013-09-24T00:00:00Første spadestik i storstilet klimaprojekt/aktuelt/nyheder/2013/september/klimatilpasningsprojekt-i-kokkedal//aktuelt/nyheder/2013/september/klimatilpasningsprojekt-i-kokkedal/Den 6. november påbegyndes et storstilet klimatilpasningsprojekt i Kokkedal. Projektet til 118 mio. kr. skal klimasikre bydelen og skabe nye rekreative områder.2013-09-22T00:00:00Frederiksberg deler viden om skybrud/aktuelt/nyheder/2013/september/skybrudsloesning-paa-frederiksberg//aktuelt/nyheder/2013/september/skybrudsloesning-paa-frederiksberg/Kampagnen "Skybrudskampen" holder udstilling på Frederiksberg Rådhusplads fra den 19. september.2013-09-19T00:00:00Vandlabyrint skal guide regnen/aktuelt/nyheder/2013/september/vandlabyrint-skal-guide-regnen//aktuelt/nyheder/2013/september/vandlabyrint-skal-guide-regnen/I Lystrup ved Aarhus skal et nyt projekt sikre, at vandet ved kraftig regn løber de rigtige steder hen.2013-09-19T00:00:00Ny å og tunnel vil mindske trængsel på stærkt befærdet indfaldsvej til København./aktuelt/nyheder/2013/september/ny-aa-og-tunnel-vil-mindske-traengsel-paa-staerkt-befaerdet-indfaldsvej-til-koebenhavn//aktuelt/nyheder/2013/september/ny-aa-og-tunnel-vil-mindske-traengsel-paa-staerkt-befaerdet-indfaldsvej-til-koebenhavn/Et flertal på Københavns Rådhus vil nu genoplive ideen om at grave den store indfaldsvej Åboulevard/Ågade ned i en tunnel og genetablere Ladegårdsåen, der nu lever en underjordisk tilværelse i et betonrør.2013-09-18T00:00:00Danmarks højdemodel - nu med vand/aktuelt/nyheder/2013/september/danmarks-hoejdemodel-nu-med-vand//aktuelt/nyheder/2013/september/danmarks-hoejdemodel-nu-med-vand/Nu kan offentlige institutioner, private virksomheder og borgere gratis downloade en hydrologisk højdemodel, som kan bruges til at beregne, hvor vandet løber hen ved skybrud og stormflod. Modellen skal blandt andet hjælpe kommunerne med klimatilpasningsplanerne.2013-09-17T00:00:00Kommunerne kan få forsikrings-selskabernes viden om vandskader/aktuelt/nyheder/2013/september/kommunerne-kan-faa-forsikringsselskabernes-viden-om-vandskader//aktuelt/nyheder/2013/september/kommunerne-kan-faa-forsikringsselskabernes-viden-om-vandskader/Forsikringsselskaberne leverer data om vandskader forårsaget af regn til 33 kommuner. Nu åbnes der for, at flere kommuner kan modtage forsikringsselskabernes data.2013-09-17T00:00:00Teknologisk Institut: Folk skybrudssikrer ulovligt/aktuelt/nyheder/2013/september/teknologisk-institut-folk-skybrudssikrer-ulovligt//aktuelt/nyheder/2013/september/teknologisk-institut-folk-skybrudssikrer-ulovligt/Mange husejere forsøger at sikre sig mod skybrud med hjemmegjorte løsninger. Mange af løsningerne virker ikke, og i nogle tilfælde er de direkte ulovlige. Nu er der hjælp at hente hos fagfolk. 2013-09-10T00:00:00Ida Auken: Monsterregn skal skabe bedre byer/aktuelt/nyheder/2013/september/ida-auken-monsterregn-skal-skabe-bedre-byer//aktuelt/nyheder/2013/september/ida-auken-monsterregn-skal-skabe-bedre-byer/Partnerskabet VANDPLUS præsenterer i dag fire projekter, der både skal holde vand tilbage og samtidig skabe mere spændende byer i Viborg, Solrød, Gladsaxe og på Frederiksberg.2013-09-05T00:00:00Ny fingerplan gør hovedstadsområde grønnere/aktuelt/nyheder/2013/september/ny-fingerplan-goer-hovedstadsomraadet-groennere//aktuelt/nyheder/2013/september/ny-fingerplan-goer-hovedstadsomraadet-groennere/Hovedstadsområdet skal være grønnere, klimasikringen skal være bedre, og der skal være flere cykler og mere offentlig transport. Det tager miljøminister Ida Auken højde for i Fingerplan 2013, der nu er klar.2013-09-03T00:00:00Indvielse af Sillebro Ådal/aktuelt/nyheder/2013/september/indvielse-af-sillebro-ådal//aktuelt/nyheder/2013/september/indvielse-af-sillebro-ådal/I dag indvies den genslyngede Sillebro Ådal med nye rekreative områder og stier.2013-09-03T00:00:00København vinder global designpris/aktuelt/nyheder/2013/august/kbh-vinder-designpris//aktuelt/nyheder/2013/august/kbh-vinder-designpris/Designprisen INDEX: Award 2013 er gået til Københavns Kommune for ambitiøs klimatilpasningsplan.2013-08-30T00:00:00Odense gør sig klimaklar/aktuelt/nyheder/2013/august/odense-goer-sig-klimaklar//aktuelt/nyheder/2013/august/odense-goer-sig-klimaklar/Odense skal klimatilpasses, så byen er rustet til at modstå skybrud og havvandstigninger. 2013-08-29T00:00:00USA får Task Force for Klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2013/august/usa-faar-task-force-for-klimatilpasning//aktuelt/nyheder/2013/august/usa-faar-task-force-for-klimatilpasning/Som direkte konsekvens af orkanen Sandy, der hærgede den amerikanske østkyst og en række caribiske østater i efteråret 2012, har de amerikanske myndigheder etableret en task force, der skal komme med forslag til genopbygning af de ramte områder og til, hvordan lignende katastrofer kan forebygges i fremtiden.2013-08-28T00:00:00Trods tør sommer boomer salget af regnvandsanlæg/aktuelt/nyheder/2013/august/trods-toer-sommer-boomer-salget-af-regnvandsanlaeg//aktuelt/nyheder/2013/august/trods-toer-sommer-boomer-salget-af-regnvandsanlaeg/Anlæg til lokal afledning af regnvand, de såkaldte LAR-anlæg, blomstrer, selv om sommeren har været den tørreste siden 2000. Antallet af skybrud er blandt andet forsvindende lavt i forhold til 2010.2013-08-27T00:00:00Få styr på regnvandet med BoligWizard/aktuelt/nyheder/2013/august/faa-styr-paa-regnvandet-med-boligwizard//aktuelt/nyheder/2013/august/faa-styr-paa-regnvandet-med-boligwizard/Naturstyrelsens populære værktøj BoligWizard har fået en ny funktion. Nu kan du se, hvordan du kan aflede dit regnvand på grunden, når du renoverer eller bygger nyt.2013-08-22T00:00:00Aarhus får mere ud af regnvandet/aktuelt/nyheder/2013/august/århus-faar-mere-ud-af-regnvandet//aktuelt/nyheder/2013/august/århus-faar-mere-ud-af-regnvandet/Aarhus Kommune vil have mere af regnvandet til at sive tilbage til grundvandet, hvor det gør mere gavn, end når det udledes direkte til havet.2013-08-19T00:00:00Vanløse klimatilpasser/aktuelt/nyheder/2013/august/vanloese-klimatilpasser//aktuelt/nyheder/2013/august/vanloese-klimatilpasser/Der er både private og kommunale klimatilpasningstiltag i gang i Vanløse. Lokaludvalget har indledt et internationalt beredskabssamarbejde - og nu opretter grundejerne et LAR-sekretariat for København og omegn med adresse i Vanløse.2013-08-15T00:00:00Dyr og planter kan ikke følge med klimaforandringer/aktuelt/nyheder/2013/august/dyr-og-planter-kan-ikke-foelge-med-lynhurtige-klimaforandringer//aktuelt/nyheder/2013/august/dyr-og-planter-kan-ikke-foelge-med-lynhurtige-klimaforandringer/Klimaet vil forandre sig mindst ti gange hurtigere, end det har gjort, siden dinosaurerne uddøde. Så hurtigt kan økosystemer ikke tilpasse sig, konkluderer forskere fra Stanford University.2013-08-14T00:00:00Nyt projekt skal udnytte regnen i byerne/aktuelt/nyheder/2013/august/nyt-projekt-skal-udnytte-regnen-i-byerne//aktuelt/nyheder/2013/august/nyt-projekt-skal-udnytte-regnen-i-byerne/Nyt projekt med støtte fra Realdania skal udnytte regnvand til at skabe livskvalitet og gøre det attraktivt at bo i byen.2013-08-13T00:00:00Klimaforandringer truer nordamerikanske elge/aktuelt/nyheder/2013/august/klimaforandringer-truer-nordamerikanske-elge//aktuelt/nyheder/2013/august/klimaforandringer-truer-nordamerikanske-elge/Varmere vintre i en række af de nordligst beliggende amerikanske stater har medført en eksplosiv stigning i antallet af flåter. Det påvirker særligt de lokale bestande af elge, idet disse store dyr kan blive angrebet af så mange flåter, at blodmangel og sult tager livet af dem.2013-08-12T00:00:00Albertslund tackler fremtidens klima/aktuelt/nyheder/2013/august/albertslund-tackler-fremtidens-klima//aktuelt/nyheder/2013/august/albertslund-tackler-fremtidens-klima/Ved en klimakonference i Bonn i Tyskland modtog Albertslund en anerkendelse for kommunens arbejde med klimatilpasning.2013-08-06T00:00:00Borgerne skal vise vej i kampen mod vandmasserne/aktuelt/nyheder/2013/juli/borgerne-skal-vise-vej-i-kampen-mod-vandmasserne//aktuelt/nyheder/2013/juli/borgerne-skal-vise-vej-i-kampen-mod-vandmasserne/Bor du i Silkeborg-området, og har du kendskab til områder, hvor der sker eller er sket oversvømmelser, for eksempel ved kraftige regnvejr eller af anden årsag, så vil Silkeborg Kommune meget gerne have det at vide. 2013-07-24T00:00:00Billund Å ser atter dagens lys/aktuelt/nyheder/2013/juli/billund-å-ser-atter-dagens-lys//aktuelt/nyheder/2013/juli/billund-å-ser-atter-dagens-lys/Som forebyggelse af fremtidens grundvandsproblemer bliver Billund Å fritlagt i dele af midtbyen2013-07-23T00:00:00Nye tal for skybrudsskader/aktuelt/nyheder/2013/juli/nye-tal-for-skybrudsskader//aktuelt/nyheder/2013/juli/nye-tal-for-skybrudsskader/På tre år har vandskader kostet danske forsikringsselskaber 11,1 mia. kr. Det er næsten lige så meget som i Norge og Sverige tilsammen.2013-07-22T00:00:00New York vil bekæmpe klimaforandringer/aktuelt/nyheder/2013/juli/new-york-vil-bekaempe-klimaforandringer//aktuelt/nyheder/2013/juli/new-york-vil-bekaempe-klimaforandringer/New York er klar til at investere næsten 20 milliarder dollar (112 milliarder kroner) til at beskytte byen mod havstigninger og varme somre. Det fremgår af en plan, som borgmesteren, Michael Bloomberg, har præsenteret.2013-07-18T00:00:00Når klimatilpasning kan blive en forretning/aktuelt/nyheder/2013/juli/naar-klimatilpasning-kan-blive-en-forretning//aktuelt/nyheder/2013/juli/naar-klimatilpasning-kan-blive-en-forretning/Ejerforeningen Jagtparken i Charlottenlund vil nu frakoble sig afløbssystemet til glæde for både nærmiljø og foreningens økonomi.2013-07-05T00:00:00Bliv klar til næste skybrud/aktuelt/nyheder/2013/juli/bliv-klar-til-naeste-skybrud//aktuelt/nyheder/2013/juli/bliv-klar-til-naeste-skybrud/Naturstyrelsen kommer boligejerne til undsætning med en ny folder med gode råd om forebyggelse og krisehjælp til huset.2013-07-04T00:00:00Sommerfugle flytter med klimaforandringer/aktuelt/nyheder/2013/juli/sommerfugle-flytter-med-klimaforandringerne//aktuelt/nyheder/2013/juli/sommerfugle-flytter-med-klimaforandringerne/Selvom sommerfugle ikke virker som de mest mobile dyr, tilpasser visse arter sig hurtigt ændringerne i klimaet ved at flytte med det køligere klima nordpå. Specialiserede arter er derimod meget sårbare. Det viser en ny undersøgelse fra Aarhus Universitet.2013-07-03T00:00:00Frøer valfarter til ny klimasikret sø/aktuelt/nyheder/2013/juli/ny-klimasikret-soe-forbinder-vores-froeer//aktuelt/nyheder/2013/juli/ny-klimasikret-soe-forbinder-vores-froeer/Kun 14 dage efter at Naturstyrelsen indviede en ny sø i Vildmarksskoven ved Nakskov, konkurrerer sjældne løvfrøer og grønbrogede tudser om, hvem der kvækker højest.2013-07-02T00:00:00Første samarbejdsprojekt afsluttet/aktuelt/nyheder/2013/juli/foerste-samarbejdsprojekt-afsluttet//aktuelt/nyheder/2013/juli/foerste-samarbejdsprojekt-afsluttet/ Projektet har vist, hvordan man med enkle midler kan håndtere udfordringerne med klimatilpasning lokalt i industriområder 2013-07-01T00:00:00Nyt pilotpartnerskab sætter fokus på klimaløsninger/aktuelt/nyheder/2013/juni/nyt-pilotpartnerskab-saetter-fokus-paa-klimatilpasningsloesninger-inden-for-veje-og-vandloeb//aktuelt/nyheder/2013/juni/nyt-pilotpartnerskab-saetter-fokus-paa-klimatilpasningsloesninger-inden-for-veje-og-vandloeb/4 mio. kr. uddeles til et offentlig-privat konsortium, som i samarbejde kan udvikle og afprøve innovative klimatilpasningsløsninger2013-06-28T00:00:00Tønder klimatilpasser med hjælp fra Grøn Omstillingsfond/aktuelt/nyheder/2013/juni/toender-klimatilpasser-med-hjaelp-fra-groen-omstillingsfond//aktuelt/nyheder/2013/juni/toender-klimatilpasser-med-hjaelp-fra-groen-omstillingsfond/Tønder forsyning har gennem Grøn Omstillingsfond fået støtte til at afprøve modeller, der kan løse problemet med oversvømmelse af Tønder midtby efter ekstreme nedbørsmængder.2013-06-26T00:00:00HOFOR giver bud på struktur for klimatilpasnings-plan /aktuelt/nyheder/2013/juni/hofor-giver-bud-paa-struktur-for-klimatilpasningsplan//aktuelt/nyheder/2013/juni/hofor-giver-bud-paa-struktur-for-klimatilpasningsplan/HOFOR, Hovedstadens Forsyningsselskab, har udarbejdet en række vejledninger, der kan hjælpe kommunerne med at lave klimatilpasningsplaner og klimatillæg til kommuneplanerne.2013-06-25T00:00:00Grønne skærme mellem veje og cykelstier skal tage vand fra skybrud/aktuelt/nyheder/2013/juni/groenne-skaerme-mellem-veje-og-cykelstier-skal-tage-vand-fra-skybrud//aktuelt/nyheder/2013/juni/groenne-skaerme-mellem-veje-og-cykelstier-skal-tage-vand-fra-skybrud/Nyt projekt skal udvikle og teste multifunktionelle grønne skærme langs indfaldsveje til København. En funktion er, at skærmene skal afskærme cyklister og fodgængere fra bilerne en anden, at der under cykelstien indbygges et regnvandsbassin, som kan tage overskudsvand fra skybrud og derved mindske oversvømmelser.2013-06-25T00:00:00Kulturarv sikres mod vandmasser/aktuelt/nyheder/2013/juni/kulturarv-sikres-mod-vandmasser//aktuelt/nyheder/2013/juni/kulturarv-sikres-mod-vandmasser/Europæiske kulturbyer som Dresden og Budapest kæmper lige nu for at sikre sig mod oversvømmelser. Herhjemme har Kulturstyrelsen og Kystdirektoratet udviklet en ny metode til at kortlægge og vurdere sårbarheden af dansk kulturarv, når vandet raser2013-06-20T00:00:00Sådan kan man lave en plan for klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2013/juni/saadan-kan-man-lave-en-klimahandlingsplan//aktuelt/nyheder/2013/juni/saadan-kan-man-lave-en-klimahandlingsplan/De midtjyske kommuner har fået en hånd fra Region Midtjylland til at udvikle klimahandlingsplaner. Landets øvrige kommuner får også mulighed for at lade sig inspirere af initiativet.2013-06-19T00:00:00Københavns første klimakvarter i global top 100/aktuelt/nyheder/2013/juni/koebenhavns-foerste-klimakvarter-blandt-de-mest-inspirerende-i-verden//aktuelt/nyheder/2013/juni/koebenhavns-foerste-klimakvarter-blandt-de-mest-inspirerende-i-verden/Københavns første klimakvarter er blevet optaget på listen over de 100 mest inspirerende grønne løsninger i verden. Skt. Kjelds Klimakvarter på Østerbro i København bliver i publikationen Sustainia100 fremhævet for sin ambitiøse vision for en grøn og frodig bydel.2013-06-18T00:00:00Miljøministeren hjælper de bedste grønne ideer på vej/aktuelt/nyheder/2013/juni/miljoeministeren-hjaelper-de-bedste-groenne-ideer-paa-vej//aktuelt/nyheder/2013/juni/miljoeministeren-hjaelper-de-bedste-groenne-ideer-paa-vej/Miljøminister Pia Olsen Dyhr giver 90 millioner kroner, som skal hjælpe danske virksomheder med at udvikle deres ideer til nye grønne teknologier. Pengene går blandt andet til udviklingen af teknologier, der håndterer regnvand og reducerer risikoen for oversvømmelser.2013-06-17T00:00:00København er blevet globalt klimaforbillede/aktuelt/nyheder/2013/juni/koebenhavn-er-blevet-globalt-klimaforbillede//aktuelt/nyheder/2013/juni/koebenhavn-er-blevet-globalt-klimaforbillede/Københavns klimatilpasningsplan er blevet international rollemodel og nu også finalist til verdens største designpris.2013-06-13T00:00:00Nu kan klimatilpasning bedre betale sig /aktuelt/nyheder/2013/juni/fremtidens-gevinster-ved-klimatilpasning-er-blevet-mere-vaerd//aktuelt/nyheder/2013/juni/fremtidens-gevinster-ved-klimatilpasning-er-blevet-mere-vaerd/Langsigtede gevinster skal tælle mere i offentlige regnestykker fremover. Det er godt nyt for klimatilpasningsprojekter.2013-06-12T00:00:00Hvidovre hospital sikres mod oversvømmelser/aktuelt/nyheder/2013/juni/hvidovre-hospital-sikres-mod-oversvoemmelser//aktuelt/nyheder/2013/juni/hvidovre-hospital-sikres-mod-oversvoemmelser/Ved Hvidovre hospital etableres et kæmpe regnvandsbassin for at undgå fremtidige oversvømmelser som den, der ramte akutmodtagelsen i 20112013-06-12T00:00:00Klima-model: Her rammer oversvømmelser i Vejle/aktuelt/nyheder/2013/juni/klima-model-her-rammer-oversvoemmelser-i-vejle//aktuelt/nyheder/2013/juni/klima-model-her-rammer-oversvoemmelser-i-vejle/Vejle har lavet en avanceret computer-model, som kan fortælle, hvor fremtidige oversvømmelser vil ramme i byen. Det er særligt brugbart, idet byen er udpeget som risikoområde for ekstreme oversvømmelser.2013-06-11T00:00:00Succesen med gratis klimatjek fortsætter/aktuelt/nyheder/2013/juni/succesen-med-gratis-klimatjek-fortsaetter//aktuelt/nyheder/2013/juni/succesen-med-gratis-klimatjek-fortsaetter/Miljøministeriets klimatjek af danskernes boliger er så stor en succes, at ordningen fortsætter, selvom den var planlagt til at stoppe ved udgangen af juni. Det samme gør sig gældende for rabatten på forsikringspræmien.2013-06-04T00:00:00Klimaforandringer bringer eksotiske fisk til danske farvande/aktuelt/nyheder/2013/juni/klimaforandringer-bringer-eksotiske-fisk-til-danske-farvande//aktuelt/nyheder/2013/juni/klimaforandringer-bringer-eksotiske-fisk-til-danske-farvande/Ny forskning fra Danmark Tekniske Universitet viser, at de stigende temperaturer i havene har fået fiskearter fra varmere vande til at flytte nordpå. De danske fiskere skal måske til at fiske efter sværdfisk og ansjoser i stedet for torsk og sild.2013-06-04T00:00:00Københavns nye værn mod skybrud ændrer bybilledet/aktuelt/nyheder/2013/juni/koebenhavns-nye-vaern-mod-skybrud-aendrer-bybilledet//aktuelt/nyheder/2013/juni/koebenhavns-nye-vaern-mod-skybrud-aendrer-bybilledet/Storbyen kan blive radikalt forandret, når regnvandet under fremtidens skybrud skal ledes hurtigt væk. Brede trafikerede veje i byen udstyres med slyngede åbne kanaler med træer og buske. Andre veje får vandbassiner med planter, man normalt finder i danske moser og enge. 2013-06-03T00:00:00Jordvold skal begrænse oversvømmelser/aktuelt/nyheder/2013/maj/jordvold-skal-begraense-oversvoemmelser//aktuelt/nyheder/2013/maj/jordvold-skal-begraense-oversvoemmelser/En jordvold i 100 meters længde og næsten 1 meters højde samt en rørlægning af Stenløse Å igennem den. Det er et af midlerne, som Egedal Kommune og Egedal Forsyning er i gang med at planlægge i samarbejde med det rådgivende ingeniørfirma Niras. Målet er at mindske risikoen for oversvømmelser fra Stenløse Å.2013-05-21T00:00:00Borgmestre sammen om klimasikring/aktuelt/nyheder/2013/maj/borgmestre-sammen-om-klimasikring//aktuelt/nyheder/2013/maj/borgmestre-sammen-om-klimasikring/Vestegnen risikerer at blive hårdt ramt af oversvømmelser, når der opstår skybrud og stormflod. Det skal et storstilet samarbejdsprojekt mellem seks kommuner nu sætte en stopper for.2013-05-17T00:00:00Aarhus tænker klimaændringer ind i vandkredsløbet/aktuelt/nyheder/2013/maj/aarhus-taenker-klimaaendringer//aktuelt/nyheder/2013/maj/aarhus-taenker-klimaaendringer/En sammenhængende indsats mindsker risikoen for oversvømmelser, reducerer udledningen af spildevand til havet og skaber en mere attraktiv by for borgerne.2013-05-13T00:00:00Bolig Job ordning kan finansiere klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2013/maj/bolig-job-ordning//aktuelt/nyheder/2013/maj/bolig-job-ordning/Regeringen har valgt at genindføre håndværkerfradraget, så det gælder for 2013 og 2014. Det betyder blandt andet økonomisk støtte til borgere, der af kommunen eller af fagfolk bliver anbefalet at foretage klimatilpasningsløsninger på deres ejendom. 2013-05-08T00:00:00Lokal afledning af regnvand er et hit for danske rådgivere/aktuelt/nyheder/2013/maj/lokal-afledning-af-regnvand-er-et-hit-for-danske-raadgivere//aktuelt/nyheder/2013/maj/lokal-afledning-af-regnvand-er-et-hit-for-danske-raadgivere/Danske rådgivere oplever en voldsom interesse fra grundejere, beboerforeninger, kommuner og vandforsyninger for alternative vandafledningsprojekter. Virksomhederne Niras, Rambøll og Orbicon er bl.a. helt fremme i den internationale frontlinje på området.2013-05-07T00:00:00Uddød bille fundet på Djursland/aktuelt/nyheder/2013/maj/uddoed-bille-fundet-paa-djursland//aktuelt/nyheder/2013/maj/uddoed-bille-fundet-paa-djursland/Egentlig var den kategoriseret som forsvundet fra Danmark, men sidste sommer dukkede der en lokal bestand op. Billen Stor Kamløber er efter 50 års fravær tilbage i den danske fauna. Og kan blive mere almindelig de kommende år som følge af klimaforandringerne.2013-05-06T00:00:00Øget fokus på permeable belægninger/aktuelt/nyheder/2013/maj/øget-fokus-paa-permeable-belaegninger//aktuelt/nyheder/2013/maj/øget-fokus-paa-permeable-belaegninger/Permeable belægninger er et stærkt værktøj i håndtering af skybrud og fremtidens øgede regnmængder. Det konkluderede både eksperter, bygherrer og producenter på nyligt afholdt seminar.2013-05-05T00:00:00EU vedtager strategi for klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2013/maj/eu-vedtager-klimatilpasningsstrategi//aktuelt/nyheder/2013/maj/eu-vedtager-klimatilpasningsstrategi/EU har netop vedtaget en strategi for klimatilpasning, der udpeger tre hovedmål for EU’s fremadrettede arbejde med klimatilpasning.2013-05-02T00:00:00Realdania støtter klimatilpasning i Middelfart/aktuelt/nyheder/2013/april/realdania-stoetter-klimatilpasning-middelfart//aktuelt/nyheder/2013/april/realdania-stoetter-klimatilpasning-middelfart/Byudvikling gennem klimatilpasning – det er mantraet for Danmarks nye storstilede klimatilpasningsprojekt i Middelfart. Et partnerskab bestående af Realdania, Middelfart Kommune og Middelfart Spildevand vil sikre, at fremtidens store mængder regnvand kan håndteres på overfladen. 2013-04-29T00:00:00Ny næring til hovedstadens grønne fingre/aktuelt/nyheder/2013/april/ny-naering-groenne-fingre//aktuelt/nyheder/2013/april/ny-naering-groenne-fingre/Den nye Fingerplan lægger op til et grønnere hovedstadsområde. Fingerplanen er en ramme for den kommunale planlægning og beskytter blandt andet de grønne områder ved byerne mod byudvikling og store tekniske anlæg.2013-04-25T00:00:00Ida Auken: Mere vild natur i byerne/aktuelt/nyheder/2013/april/mere-vild-natur-i-byerne//aktuelt/nyheder/2013/april/mere-vild-natur-i-byerne/Idékatalog skal inspirere kommuner, boligforeninger og virksomheder til at slippe mere natur ind i byen, så byerne både bliver grønnere, men også bliver bedre til at opsuge regnvand.2013-04-19T00:00:00Klimarejsehold har besøgt halvdelen af kommunerne/aktuelt/nyheder/2013/april/klimarejsehold-har-ramt-halvdelen-af-kommunerne//aktuelt/nyheder/2013/april/klimarejsehold-har-ramt-halvdelen-af-kommunerne/Vejledning, sparring og diskussioner har skubbet klimatilpasningen i gang. 49 af kommunerne har haft besøg af Miljøministeriets klimarejsehold.2013-04-19T00:00:00Klimasikring giver rabat på forsikringen/aktuelt/nyheder/2013/april/klimasikring-giver-rabat-paa-forsikringen//aktuelt/nyheder/2013/april/klimasikring-giver-rabat-paa-forsikringen/Boligforsikringen kan nu blive billigere for alle de husejere, der får et af Miljøministeriets gratis klimatjek. Forsikringsselskabet Alm. Brand er klar til at give kontant rabat. 2013-04-17T00:00:00Ny rapport udpeger trusler mod Danmark/aktuelt/nyheder/2013/april/ny-rapport-udpeger-trusler-mod-danmark//aktuelt/nyheder/2013/april/ny-rapport-udpeger-trusler-mod-danmark/Beredskabsstyrelsen har netop udgivet rapporten Nationalt Risikobillede, hvori man forsøger at udpege de ti største fremtidige trusler mod Danmark. Konsekvenserne af klimaforandringerne er også her i fokus, idet to af de ti trusler er hhv. orkaner/stormfloder og kraftig regn/skybrud.2013-04-10T00:00:00Ny uddannelse i klimaforandringer/aktuelt/nyheder/2013/april/ny-uddannelse-i-klimaforandringer//aktuelt/nyheder/2013/april/ny-uddannelse-i-klimaforandringer/Københavns Universitet (KU) tilbyder nu ny tværfaglig kandidatuddannelse om klimaforandringer og deres konsekvenser2013-04-08T00:00:00Nyt værktøj - LandbrugsWizard/aktuelt/nyheder/2013/april/landbrugswizzard//aktuelt/nyheder/2013/april/landbrugswizzard/Naturstyrelsen er nu klar med endnu et værktøj i kampen for klimatilpasning og et Danmark der er mere robust overfor ekstremvejr. Denne gang er det landmændene, der med værktøjet LandbrugsWizard får en hjælpende hånd. 2013-04-02T00:00:00Klimaekspert besøger beboere på Frederiksberg/aktuelt/nyheder/2013/april/klimaekspert-besoeger-beboere-paa-frederiksberg//aktuelt/nyheder/2013/april/klimaekspert-besoeger-beboere-paa-frederiksberg/Selv om man både kan få støtte og rådgivning til at lave klimatilpasning, er der for få, der benytter sig af tilbuddet. Derfor vil Frederiksberg Kommune nu opsøge de borgere, der er mest udsatte ved skybrud. 2013-04-02T00:00:00Hjælp til mod skybrudsskader/aktuelt/nyheder/2013/marts/hjaelp-til-mod-skybrudsskader//aktuelt/nyheder/2013/marts/hjaelp-til-mod-skybrudsskader/Lokaludvalgene i Valby og Kgs. Enghave har indledt et samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune om at informere bydelenes borgere om, hvad der kommer til at ske, og hvordan man som borger kan hjælpe, når næste skybrud kommer.2013-03-21T00:00:00Værksted for klimatilpasning – sidste frist/aktuelt/nyheder/2013/marts/worklab//aktuelt/nyheder/2013/marts/worklab/KL, DANVA og Naturstyrelsen åbner et værksted om klimatilpasning i to koncentrerede arbejdsdage efter påske. Alle kommuner kan være med. Sidste frist for tilmelding er 20. marts.2013-03-19T00:00:00Klimatilpasning under Grøn Omstillingsfond/aktuelt/nyheder/2013/marts/klimatilpasning-under-groen-omstillingsfond//aktuelt/nyheder/2013/marts/klimatilpasning-under-groen-omstillingsfond/I 2013 har Erhvervsstyrelsen 40 mio. kr. til en grøn omstillingsfond, hvoraf en del går til markedsmodning af klimatilpasningsløsninger.2013-03-19T00:00:00Nyt klima ændrer livet under havoverfladen/aktuelt/nyheder/2013/marts/nyt-klima-aendrer-livet-under-overfladen//aktuelt/nyheder/2013/marts/nyt-klima-aendrer-livet-under-overfladen/Stigende temperaturer i de danske farvande får torsk og andre fiskearter til at vandre nordpå. Samtidig kommer nye arter til fra syd. Ny rapport bidrager til at kortlægge vandringen.2013-03-18T00:00:00 Penge til klimatilpasning nu/aktuelt/nyheder/2013/marts/penge-til-klimaprojekter-nu//aktuelt/nyheder/2013/marts/penge-til-klimaprojekter-nu/Det er ved at være sidste udkald for at søge om tillæg til prislofter ved finansiering af klimaprojekter for 2013.2013-03-11T00:00:00Vejen til klimatilpasning er banet/aktuelt/nyheder/2013/marts/kommunal-klimatilpasning-fra-a-til-z//aktuelt/nyheder/2013/marts/kommunal-klimatilpasning-fra-a-til-z/Vejledning om kommunale klimatilpasningsplaner og kommunale klimalokalplaner klar2013-03-06T00:00:00Rejseholdet runder 40 kommuner/aktuelt/nyheder/2013/februar/rejseholdet-runder-40-kommuner//aktuelt/nyheder/2013/februar/rejseholdet-runder-40-kommuner/Rejseholdet er på farten flere dage om ugen2013-02-27T00:00:00Klimadiger skal beskytte Vestkysten/aktuelt/nyheder/2013/februar/klimadiger-skal-beskytte-vestkysten//aktuelt/nyheder/2013/februar/klimadiger-skal-beskytte-vestkysten/Vadehavsøen Nordstrand i Tyskland bliver det første sted på vestkysten, hvor man tager højde for mulige klimaændringer med forøget vandstand. Her skal diget gøres 70 centimeter højere og dobbelt så bredt.2013-02-21T00:00:00Klimaforandringer påvirker iltsvindet i de danske farvande/aktuelt/nyheder/2013/februar/klimaforandringer-paavirker-iltsvindet-i-de-danske-farvande//aktuelt/nyheder/2013/februar/klimaforandringer-paavirker-iltsvindet-i-de-danske-farvande/Iltsvindet i de danske farvande ville være mindre, hvis ikke klimaforandringerne modarbejdede effekten af mindre udledning af fosfor og kvælstof til havet. 2013-02-20T00:00:00Til kamp mod oversvømmelser i Vejle/aktuelt/nyheder/2013/februar/til-kamp-mod-oversvoemmelser-i-vejle//aktuelt/nyheder/2013/februar/til-kamp-mod-oversvoemmelser-i-vejle/Boligforeningen ØsterBO i Vejle har fået 1 million kroner til projektet ’Klimatilpasning i Østbyparken’ fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. 2013-02-19T00:00:00Den danske bøgeskov får nye gener/aktuelt/nyheder/2013/februar/den-danske-boegeskov-faar-nye-gener//aktuelt/nyheder/2013/februar/den-danske-boegeskov-faar-nye-gener/Der er tradition for at importere både gener og arter, som styrker vores skove. Næste skridt kan blive ny gener fra Nordiran til danske bøgetræer.2013-02-12T00:00:00Handlingsplan og baggrundsrapport nu på engelsk/aktuelt/nyheder/2013/februar/handlingsplan-og-baggrundsrapport-paa-engelsk//aktuelt/nyheder/2013/februar/handlingsplan-og-baggrundsrapport-paa-engelsk/Nu findes den nationale handlingsplan for klimasikring af Danmark og baggrundsrapporten om kortlægning af klimaforandringer begge i en engelsk version2013-02-12T00:00:00Klik Danmark under vand/aktuelt/nyheder/2013/februar/klik-danmark-under-vand//aktuelt/nyheder/2013/februar/klik-danmark-under-vand/Naturstyrelsen præsenterer for første gang et samlet billede af, hvor vandet kommer til at stå, hvis klimaet viser sig fra sin mest våde side.2013-02-07T00:00:00Guidelines for klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2013/februar/guidelines-for-klimatilpasning//aktuelt/nyheder/2013/februar/guidelines-for-klimatilpasning/Kystdirektoratet udgiver nu et hæfte med en række praktiske retningslinjer inden for klimatilpasning til brug for landets kommuner, øvrige kystgrundejere og beslutningstagere. 2013-02-06T00:00:00Klimaændringer øger risiko for udvaskning af minimidler/aktuelt/nyheder/2013/februar/minimidler//aktuelt/nyheder/2013/februar/minimidler/Et varmere klima vil ændre såtidspunkter, forårsage en hurtigere afgrødeudvikling og generelt øget pesticidanvendelse. For minimidler (lav-dose herbicider) vil klimaændringer markant øge udvaskningen på lerjord og moderat øget udvaskning på sandjord.2013-02-05T00:00:00Roskilde tager våd udfordring op/aktuelt/nyheder/2013/januar/roskilde-tager-vaad-udfordring-op//aktuelt/nyheder/2013/januar/roskilde-tager-vaad-udfordring-op/Roskilde Kommune præsenterer en samlet plan for skybrudssikring og regnvandshåndtering. Roskilde bliver dermed en af de første kommuner, der leverer en klimatilpasningsplan efter regeringens forskrifter.2013-01-29T00:00:00Aktive borgere vil af med vand i kældrene/aktuelt/nyheder/2013/januar/aktive-borgere-vil-af-med-vand-i-kaeldrene//aktuelt/nyheder/2013/januar/aktive-borgere-vil-af-med-vand-i-kaeldrene/Grundejerne omkring Bangsbo Plads i Vanløse i København har selv igangsat to store projekter for at undgå vand i kælderen ved næste skybrud. Erfaringerne skal komme hele København til gode.2013-01-28T00:00:00Afkobling af regnvand er populært i Middelfart/aktuelt/nyheder/2013/januar/afkobling-af-regnvand-er-populaert-i-middelfart//aktuelt/nyheder/2013/januar/afkobling-af-regnvand-er-populaert-i-middelfart/Middelfart Spildevand har betalt omkring 2,5 millioner kroner til borgere, der nu afleder deres regnvand selv. 2013-01-26T00:00:00Klimatilpasning kan finansieres med takstmidler/aktuelt/nyheder/2013/januar/klimatilpasning-kan-finansieres-med-takstmidler//aktuelt/nyheder/2013/januar/klimatilpasning-kan-finansieres-med-takstmidler/Det bliver nu muligt for kommuner og vandselskaber at finansiere klimatilpasningsinitiativer over vandtaksterne. Det besluttede et bredt flertal i Folketinget torsdag.2013-01-25T00:00:00Københavnske skoler skal klimatilpasses/aktuelt/nyheder/2013/januar/koebenhavnske-skoler-skal-klimatilpasses//aktuelt/nyheder/2013/januar/koebenhavnske-skoler-skal-klimatilpasses/Efter det voldsomme skybrud i juli 2011 skal alle større renoveringer af bygninger i Københavns Kommune have klimatilpasning med som fast parameter. 2013-01-25T00:00:00Refleksmaling nedsætter nedkølingsbehov/aktuelt/nyheder/2013/januar/refleksmaling-nedsaetter-nedkoelingsbehov//aktuelt/nyheder/2013/januar/refleksmaling-nedsaetter-nedkoelingsbehov/Sydjysk familiefirma er lykkedes med at skabe kvalitetsprodukter til klimatilpasning, der eksporteres i stor stil. Ny maling reflekterer sollys og nedsætter behovet for nedkøling af huse til gavn for klimaet.2013-01-18T00:00:00Besøgstal for Klimatilpasning.dk eksploderede i 2012/aktuelt/nyheder/2013/januar/besoegstal-for-klimatilpasningdk-eksploderede-i-2012//aktuelt/nyheder/2013/januar/besoegstal-for-klimatilpasningdk-eksploderede-i-2012/Efter blandt andet lanceringen af en række interaktive værktøjer og en højt profileret borgerkampagne er antallet af brugere på klimatilpasning.dk næsten fordoblet i 2012.2013-01-15T00:00:00HOFOR sætter fokus på klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2013/januar/hofor-saetter-fokus-paa-klimatilpasning//aktuelt/nyheder/2013/januar/hofor-saetter-fokus-paa-klimatilpasning/Nyt forsyningsselskab vil sikre mod følgerne af skybrud og klimaforandringer.2013-01-15T00:00:00København inspirerer New York med smarte løsninger/aktuelt/nyheder/2013/januar/koebenhavn-inspirerer-new-york-med-smarte-loesninger//aktuelt/nyheder/2013/januar/koebenhavn-inspirerer-new-york-med-smarte-loesninger/Overborgmester Frank Jensen skal stå i spidsen for globalt storbynetværk om grøn vækst – og lære newyorkerne at sikre sig mod klimaforandringer.2013-01-14T00:00:00Udvikling af klimaløsninger i tætte byområder /aktuelt/nyheder/2013/januar/udvikling-af-klimaloesninger-i-taette-byomraader//aktuelt/nyheder/2013/januar/udvikling-af-klimaloesninger-i-taette-byomraader/Realdania har afsat 60 millioner kroner til et projekt, som skal hjælpe danske virksomheder med at udvikle klimatilpasnings-produkter i tætte byområder.2013-01-10T00:00:00Kommunerne skal kortlægge risiko for oversvømmelser /aktuelt/nyheder/2012/december/nu-kan-kommunerne-paalaegge-vandselskaberne-at-udarbejde-oversvoemmelseskort//aktuelt/nyheder/2012/december/nu-kan-kommunerne-paalaegge-vandselskaberne-at-udarbejde-oversvoemmelseskort/Kommunerne kan nu pålægge vandselskaberne at udarbejde oversvømmelseskort til brug for de kommende klimatilpasningsplaner.2012-12-20T00:00:00Intelligente drev redder Århus fra ekstremregn/aktuelt/nyheder/2012/december/intelligente-drev-redder-århus-fra-ekstremregn//aktuelt/nyheder/2012/december/intelligente-drev-redder-århus-fra-ekstremregn/En vejrradar, selvtænkende drev til spjæld og 55.000 kubikmeter opsamlingsbassiner er vigtige elementer i den plan, der skal hindre oversvømmelser af århusianske kældre. 2012-12-19T00:00:00Regnvandet skal ud af kloakkerne – kloakvandet skal ud af kældrene/aktuelt/nyheder/2012/december/regnvand-ud-af-kloakkerne//aktuelt/nyheder/2012/december/regnvand-ud-af-kloakkerne/Nyt lovforslag giver spildevandsforsyninger mulighed for at finansiere skybrudssikrede veje og udvidelser af vandløb. Det vil få efterspørgslen på grønne løsninger i anlægssektoren til at stige og skabe flere jobs.2012-12-14T00:00:00Smart planlægning sparer næste generation for kæmpe klimaregning/aktuelt/nyheder/2012/december/smart-planlaegning//aktuelt/nyheder/2012/december/smart-planlaegning/Nyt kort viser, hvor grundvandet vil stige og falde fremover. Det skal hjælpe kommunerne med at klimatilpasse fremtidens byer og spare kommende generationer for oversvømmelser og kæmpe klimaregninger.2012-12-13T00:00:00Ida Auken: Klimasikring er billigere end oversvømmelser/aktuelt/nyheder/2012/december/ida-auken-klimasikring-er-billigere-end-oversvoemmelser//aktuelt/nyheder/2012/december/ida-auken-klimasikring-er-billigere-end-oversvoemmelser/Regeringen er nu klar med en plan for klimasikring af Danmark. Den skal sætte rammerne, så borgerne undgår vand i kældrene, virksomheder ikke får ødelagt deres varelagre og butikker, og kommunerne kender statens initiativer.2012-12-13T00:00:00Vand skal knytte Kokkedal sammen/aktuelt/nyheder/2012/december/vandknytter//aktuelt/nyheder/2012/december/vandknytter/Vandets veje er borgernes veje. Det er grundtanken i vinderprojektet fra Kokkedal i Nordsjælland, der løb med sejren i konkurrencen om at tegne planerne for Danmarks største klimatilpasningsprojekt.2012-12-11T00:00:00Indvielse af LAR-demonstrationsprojekt i Brøndby/aktuelt/nyheder/2012/december/indvielsebroendby//aktuelt/nyheder/2012/december/indvielsebroendby/Fredag den 30. november indviede repræsentanter fra Brøndby Kloakforsyning A/S og kommunens Teknik- og Miljøudvalg seks nye grønne vejbede til regnvandshåndtering på vejen Lindevang i Brøndby. Vejbedene er en del af en større LAR-løsning i kvarteret.2012-12-06T00:00:00Klimatilpasning og opfølgning på økonomiaftalen for 2013/aktuelt/nyheder/2012/december/oekonomiaftalen2013//aktuelt/nyheder/2012/december/oekonomiaftalen2013/Mange kommuner og spildevandsforsyninger er i fuld gang med klimatilpasningen. Nu ligger det klart, hvad præcis kommunerne skal leve op til i forbindelse med Økonomiaftalen for 2013.2012-12-04T00:00:00Frederiksberg præsenterer klimatilpasningsplan til 1,8 milliarder kroner/aktuelt/nyheder/2012/december/frederiksbergklimatilpasningsplan//aktuelt/nyheder/2012/december/frederiksbergklimatilpasningsplan/Ny klimatilpasningsplan skal sikre borgerne på Frederiksberg mod oversvømmelser som følge af skybrud. Planen lægger op til både store anlægsprojekter såvel som mindre lokale indsatser, der til sammen skal sikre byen bedst muligt.2012-12-04T00:00:00Nyt oversvømmelses-bassin og skovområde klimasikrer Allerød/aktuelt/nyheder/2012/november/nyt_oversvoemmelses_bassin//aktuelt/nyheder/2012/november/nyt_oversvoemmelses_bassin/Dele af Allerød by sikres mod oversvømmelse med nyt regnvandsbassin. Omkring bassinet plantes yderligere en ny skov af møbelfabrikken PP Møbler.2012-11-26T00:00:00 Få gratis klimatjek af din bolig/aktuelt/nyheder/2012/november/pressemeddelelsefaagratisklimatjekafdinbolig//aktuelt/nyheder/2012/november/pressemeddelelsefaagratisklimatjekafdinbolig/Miljøministeren indgår aftale med fagfolk om gratis klimatilpasningstjek, der kan spare boligejere både bekymringer og penge.2012-11-23T00:00:00Miljøministeren: Spil bolden nu/aktuelt/nyheder/2012/november/miljoeministerenspilboldennu//aktuelt/nyheder/2012/november/miljoeministerenspilboldennu/Interessen var stor, da KL på to konferencer satte fokus på staten, kommunerne og vandselskabernes samspil om klimatilpasning. ”Det er nu, der skal handles, og bolden ligger klar på banen,” sagde ministeren.2012-11-22T00:00:00Realdania støtter klimatilpasning i Lemvig/aktuelt/nyheder/2012/november/realdania-stoetter-klimatilpasning-i-lemvig//aktuelt/nyheder/2012/november/realdania-stoetter-klimatilpasning-i-lemvig/Realdania fonden støtter projekt, der går ud på at sikre Lemvig By mod oversvømmelser fra baglandet under højvande i Limfjorden eller kraftige regnskyl. Projektet tager udgangspunkt i Lemvig Sø.2012-11-19T00:00:00Vesterport får planter på toppen/aktuelt/nyheder/2012/november/vesterportfaarplanter//aktuelt/nyheder/2012/november/vesterportfaarplanter/Lokaludvalget og Miljøpunkt Indre By-Christianshavn arbejder på at etablere et grønt tag på Vesterport Station i København. Det grønne tag kommer bl.a. til at bestå af rødlig stenurt blandet med vilde blomster, som skifter mellem utallige farve-nuancer.2012-11-16T00:00:00Konference: klimatilpasning, planer og finansiering/aktuelt/nyheder/2012/november/konferenceomklimatilpasning//aktuelt/nyheder/2012/november/konferenceomklimatilpasning/Den 20. november 2012 afholder Kommunernes Landsforening (KL) og Miljøministeriet en konference (Vandtek) om klimatilpasning. Ministeriet repræsenteres blandt andre af Ida Auken, der vil holde tale om kommuneaftalen og klimatilpasning.2012-11-12T00:00:00Danmark skal gå forrest i kampen mod oversvømmelser/aktuelt/nyheder/2012/november/danmarkforrest//aktuelt/nyheder/2012/november/danmarkforrest/Miljøminister Ida Auken samlede centrale aktører i Det Nationale Dialogforum for Klimatilpasning til gennemgang af visioner for området i den kommende tid. 2012-11-06T00:00:00Nyt regnvandsbassin ved svømmehal i Værløse/aktuelt/nyheder/2012/november/nytregnvandsbassinvedsvoemmehalivaerloese//aktuelt/nyheder/2012/november/nytregnvandsbassinvedsvoemmehalivaerloese/Værløse Svømmehals nye regnvandsbassin er et nyttigt tiltag for såvel det lokale miljø som områdets beboere.2012-11-02T00:00:00Kortlægning skal vise risiko for oversvømmelser (opdateret 8/4 2013)/aktuelt/nyheder/2012/november/kortlaegningskalviserisikoforo//aktuelt/nyheder/2012/november/kortlaegningskalviserisikoforo/Miljøminister Ida Auken har december 2012 offentliggjort den endelige lov om spildevandsselskabers udarbejdelse af oversvømmelseskort.2012-11-02T00:00:00Fredericia bliver dansk Venedig/aktuelt/nyheder/2012/oktober/fredericia//aktuelt/nyheder/2012/oktober/fredericia/Fredericia bliver Jyllands Venedig, og en del huse hæves på pæle op i halvanden meters højde for at modstå oversvømmelser.2012-10-30T00:00:00Samfundsøkonomisk afløb i byer/aktuelt/nyheder/2012/oktober/dtuphdafloeb//aktuelt/nyheder/2012/oktober/dtuphdafloeb/Efter nogle årtier hvor afledning af vand fra byer primært har handlet om miljøbeskyttelse er der nu igen fokus på de traditionelle dyder ved et kloaksystem: sikring af folkesundhed og sikring af de mange værdier, som er placeret i byerne.2012-10-22T00:00:00Nu holder Hareskoven på vandet/aktuelt/nyheder/2012/oktober/nuholderhareskovenpaavandet//aktuelt/nyheder/2012/oktober/nuholderhareskovenpaavandet/Seks nye vådområder i Store Hareskov skal fremover tilbageholde store regnmængder, så vand fra massive skybrud ikke ender i den nærliggende Hareskovby.2012-10-16T00:00:00Ny stormflodsordning skal fremme klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2012/oktober/nystormflodsordning//aktuelt/nyheder/2012/oktober/nystormflodsordning/Den 1. oktober 2012 blev anden del af den nye stormflodsordning sat i kraft. Herved skal sagsbehandlingen af stormflodssager varetages af for-sikringsselskaberne. Der er tale om en katastrofeerstatningsordning, hvis Stormrådet erklærer stormflod.2012-10-01T00:00:00FN-byen i København bliver klimatilpasset/aktuelt/nyheder/2012/september/denkommendefnby//aktuelt/nyheder/2012/september/denkommendefnby/København vil inden længe få endnu et klima-vartegn, når FN-byen står klar i den nye bydel i Nordhavnen. Anlægget vil indeholde et hvidt tag med fokus på indsamling af solenergi og et grønt tag.2012-09-20T00:00:00Håndtering af usikkerheder/aktuelt/nyheder/2012/september/usikkerhederrefsgaard//aktuelt/nyheder/2012/september/usikkerhederrefsgaard/Et dansk studie foreslår en ny metode til hvordan man kan håndtere usikkerheden i forhold til beslutningstagen om klimatilpasning 2012-09-19T00:00:00Økosystem baseret tilgang til klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2012/september/økosystem-baseret-tilgang-til-klimatilpasning//aktuelt/nyheder/2012/september/økosystem-baseret-tilgang-til-klimatilpasning/I et nyt projekt undersøges muligheder og konflikter forbundet med en økosystem baseret tilgang til klimatilpasning i Københavns kommune2012-09-18T00:00:00Ny klimamodel skal forberede Danmark til skybrud/aktuelt/nyheder/2012/september/nyklimamodelskalforberededanmarktilskybrud//aktuelt/nyheder/2012/september/nyklimamodelskalforberededanmarktilskybrud/Ødelæggelser efter voldsomme regnskyl koster milliarder, for danske byer er generelt stadigt dårligt tilpasset ekstreme nedbørsepisoder. Ny dansk forskning viser måske vejen frem.2012-09-17T00:00:00Kombineret skaterpark og regnvandsanlæg er åbnet i Roskilde/aktuelt/nyheder/2012/september/kombineretskaterparkogregnvandsanlaegeraabnetiroskilde//aktuelt/nyheder/2012/september/kombineretskaterparkogregnvandsanlaegeraabnetiroskilde/Roskilde har fået et trækplaster i international verdensklasse. Miljøminister Ida Auken åbnede for nyligt Rabalder Parken på Musicon-grunden. Parken sætter nye standarder for kombination af klimatilpasningstiltag og specialiserede rekreative anlæg.2012-09-14T00:00:00Nyt klimaværktøj til erhvervslivet/aktuelt/nyheder/2012/september/nytvaerktoej//aktuelt/nyheder/2012/september/nytvaerktoej/Et nyt interaktivt værktøj skal hjælpe virksomheder med klimasikringen, så de undgår tab og produktionsstop, hvis ulykken skulle ske.2012-09-10T00:00:00To vindere i ambitiøst klimaprojekt/aktuelt/nyheder/2012/september/tovindereiambitioestklimaprojekt//aktuelt/nyheder/2012/september/tovindereiambitioestklimaprojekt/Etableringen af Danmarks foreløbigt dyreste klimatilpasningsprojekt, en bæredygtig bydel i Kokkedal, er kommet et skridt nærmere efter udpegningen af de to finaleforslag.2012-09-04T00:00:00Boligområder klimatilpasser/aktuelt/nyheder/2012/september/boligomraaderklimatilpasser//aktuelt/nyheder/2012/september/boligomraaderklimatilpasser/Efter en række uheldige episoder med oversvømmelser og lignende har flere boligselskaber nu fået etableret forskellige former for beredskabsplaner i tilfælde af skybrud.2012-09-03T00:00:00Ny sø reddede Aarhus fra oversvømmelser/aktuelt/nyheder/2012/august/nysoeredede//aktuelt/nyheder/2012/august/nysoeredede/Søndag den 26/8 2012 blev store dele af Midt- og Østjylland ramt af et voldsomt skybrud. Lokalt gav vandmasserne store problemer, men klimatilpasningstiltag som den nyligt genetablerede Egå Engsø viste sin værdi som regnvandsbassin.2012-08-31T00:00:00Regeringen opretter nationalt testcenter for vandteknologi/aktuelt/nyheder/2012/august/regeringenopretternationalttestcenterforvandteknologi//aktuelt/nyheder/2012/august/regeringenopretternationalttestcenterforvandteknologi/Miljøminister Ida Auken vil oprette testcenter, der skal hjælpe grønne teknologivirksomheder med at få afprøvet deres produkter. 2012-08-28T00:00:00Forsinkelsesbassiner og kloakrenovering for 150 mio. kr. på Frederiksberg/aktuelt/nyheder/2012/august/klimatilpasningifrede//aktuelt/nyheder/2012/august/klimatilpasningifrede/Et 4.700 m3 stort forsinkelsesbassin skal i fremtiden bores eller udgraves på Frederiksberg for at beskytte lavtliggende områder.2012-08-27T00:00:00Danske jernbanebroer sikres mod skybrud/aktuelt/nyheder/2012/august/danskejernbanebroersikretmodskybrud//aktuelt/nyheder/2012/august/danskejernbanebroersikretmodskybrud/Efter et af danmarkshistoriens største registrerede skybrud og det efterfølgende kollaps af en vandløbsbro og banedæmning ved Adsbøl i Sønderjylland, har Banedanmark nu undersøgt alle vandløbsbroer under jernbanerne i Danmark.2012-08-27T00:00:00Københavns Kommune offentliggør skybrudsplan/aktuelt/nyheder/2012/august/koebenhavnskommuneoffentliggoernyskybrudsplan//aktuelt/nyheder/2012/august/koebenhavnskommuneoffentliggoernyskybrudsplan/Store tunneler, kanaler og grønne grøfter skal sikre København mod oversvømmelser fra skybrud i de næste 100 år. Ambitiøs skybrudsplan vil involvere såvel eksisterende som ny infrastruktur2012-08-24T00:00:00Workshop om klimatilpasning i København/aktuelt/nyheder/2012/august/workshopomklimatilpasningikoebenhavn//aktuelt/nyheder/2012/august/workshopomklimatilpasningikoebenhavn/Københavns Kommune afholder onsdag den 29. august workshop om klimatilpasning for relevante aktører.2012-08-20T00:00:00Vestamager tæt på sikkert mod stormflod/aktuelt/nyheder/2012/august/vestamagertaetpaasikkertmodstormflod//aktuelt/nyheder/2012/august/vestamagertaetpaasikkertmodstormflod/Syv kilometer kystdige skal beskytte Vestamager, Ørestad og Øresundsforbindelsen mod stormflod og oversvømmelser. Samtidig åbnes det naturskønne område for byens borgere.2012-08-20T00:00:00Rejsehold i klimatilpasning er et hit hos kommuner/aktuelt/nyheder/2012/august/rejseholdiklimatilpasningerethithoskommuner//aktuelt/nyheder/2012/august/rejseholdiklimatilpasningerethithoskommuner/Miljøministerens klimarejsehold hjælper i stor stil kommuner over hele landet med at få overblik over klimatilpasningen. Dialog og udveksling af idéer giver kommunerne et forspring i arbejdet med at få klimatilpasningsplaner realiseret. 2012-08-15T00:00:00Oversvømmelser efter skybrud i Vest- og Nordjylland/aktuelt/nyheder/2012/august/oversvoemmelserefterskybrudivestognordjylland//aktuelt/nyheder/2012/august/oversvoemmelserefterskybrudivestognordjylland/Store oversvømmelser flere steder i Aalborg og resten af Vest- og Nordjylland efter voldsomt skybrud mandag formiddag.2012-08-06T00:00:00Egedal får beredskabsplan mod oversvømmelser/aktuelt/nyheder/2012/juli/egedalfaarberedskabsplanmodoversvoemmelser//aktuelt/nyheder/2012/juli/egedalfaarberedskabsplanmodoversvoemmelser/Egedal Kommune har fået sin første beredskabsplan mod oversvømmelser. På under 15 minutter skal beredskabet stå klar til at bekæmpe vandmasser fra skybrud.2012-07-30T00:00:00Klimaforandringer påvirker juletræer/aktuelt/nyheder/2012/juli/klimaforandringer-juletraer//aktuelt/nyheder/2012/juli/klimaforandringer-juletraer/Forskere har for længst slået fast, at klimaforandringer ændrer træers vækst. Men hvordan påvirkes juletræerne?2012-07-23T00:00:00Penge på vej til klimasamarbejde/aktuelt/nyheder/2012/juli/pengepaavejtilklimasamarbejde//aktuelt/nyheder/2012/juli/pengepaavejtilklimasamarbejde/Naturstyrelsen har uddelt 2,7 millioner kroner til otte udvalgte projekter om klimasamarbejde.2012-07-16T00:00:00Få tilskud til udvikling af klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2012/juli/faatilskudtiludviklingafklimatilpasning//aktuelt/nyheder/2012/juli/faatilskudtiludviklingafklimatilpasning/Miljøministeriets Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) har afsat 40 mio. kr. til fordeling i 2012. Der kan nu ansøges om tilskud til udvikling af miljøteknologi inden for blandt andet klimatilpasning2012-07-16T00:00:00Søg støtte til projektidéer til udvikling af byer og boliger/aktuelt/nyheder/2012/juli/stoettetilbyfornyelse//aktuelt/nyheder/2012/juli/stoettetilbyfornyelse/Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har afsat 5 mio. kr. til projekter, der omhandler klimatilpasning i byer og byområder, sundhed og mindre byers udvikling.2012-07-05T00:00:00Erosion langs kysterne/aktuelt/nyheder/2012/juni/kysterosion//aktuelt/nyheder/2012/juni/kysterosion/Klimaændringerne vil øge erosionen langs kysterne. Kystplanlæggere, miljøteknikere og ingeniører har brug for mere information omkring den nuværende dynamik langs kysten og forventede ændring i fremtiden. 2012-06-28T00:00:00Danmark bevæger sig – husk det, når du klimatilpasser/aktuelt/nyheder/2012/juni/danmarkbevaegersig//aktuelt/nyheder/2012/juni/danmarkbevaegersig/Danmark bevæger sig nordøstover, og landet både hæver og sætter sig. Hvis du ikke tager højde for dette ved klimasikring, så er arbejdet i værste fald spildt.2012-06-27T00:00:00Lovforslag skal få gang i grønne job/aktuelt/nyheder/2012/juni/lovforslagskalfaagangigroennejobs//aktuelt/nyheder/2012/juni/lovforslagskalfaagangigroennejobs/Ida Auken er nu klar med et lovforslag, der skal gøre det nemmere for kommunerne at lave investeringer på klimatilpasningsområdet. Dermed kommer de 2,5 milliarder, regeringen og KL har afsat til klimatilpasning, hurtigt i arbejde.2012-06-26T00:00:00Få råd og varsler om ekstremt vejr med nyt værktøj/aktuelt/nyheder/2012/juni/forsikringogpensiongiverraadogvarsleromekstremtvejrmedtonyevarktojer//aktuelt/nyheder/2012/juni/forsikringogpensiongiverraadogvarsleromekstremtvejrmedtonyevarktojer/Borgerne kan selv reducere skaderne ved skybrud og ekstremt vejr, hvis de er ordentligt forberedt på hændelsen. Derfor har Forsikring & Pension udviklet en app, som kan varsle om store nedbørsmængder og kraftig vind.2012-06-26T00:00:00Havstigninger/aktuelt/nyheder/2012/juni/havstigninger//aktuelt/nyheder/2012/juni/havstigninger/Det globale havniveau er steget omkring 6 cm de sidste 19 år. En femtedel kommer fra den grønlandske indlandsis. Det viser de seneste satellitmålinger. 2012-06-26T00:00:00Mere lyn og torden i fremtiden/aktuelt/nyheder/2012/juni/lyninorge2//aktuelt/nyheder/2012/juni/lyninorge2/I Norge vil hyppigheden af lyn stige med 25 procent frem mod år 2050 som følge af klimaændringerne. Det får betydning for sikkerheden i strømforsyningen og dermed for dagligdagen.2012-06-25T00:00:00Ydre Østerbro i København får klimatilpasset kvarter/aktuelt/nyheder/2012/juni/ydreoesterbro//aktuelt/nyheder/2012/juni/ydreoesterbro/Skt. Kjelds Kvarter skal være foregangskvarter for klimatilpasning. Arkitekter fra Tredje Natur vil skabe et grønt kvarter på Ydre Østerbro, hvor regnvandet bliver en kvalitet i byrummet frem for en gene i kælderen.2012-06-20T00:00:00SUSCOD: Mulighedernes kyst på Lolland/aktuelt/nyheder/2012/juni/suscodmulighederneskystpaalolland//aktuelt/nyheder/2012/juni/suscodmulighederneskystpaalolland/Rapport fra SUSCOD viser muligheder for en klimatilpasset udvikling langs Sydlollands kyst. Klimasikring, ny unik natur eller ferieparadis – fremtidsudsigterne er mange på mulighedernes kyst.2012-06-18T00:00:00Roskilde sætter ind mod oversvømmelser/aktuelt/nyheder/2012/juni/roskildesaetterindmodoversvoemmelser//aktuelt/nyheder/2012/juni/roskildesaetterindmodoversvoemmelser/Roskilde Kommune er gået i gang med en klimatilpasningsplan og har valgt Orbicon som rådgiver i processen. Nu skal kommunens værdier sikres mod fremtidige oversvømmelser.2012-06-15T00:00:00FRI guider til klimatilpasset projektering/aktuelt/nyheder/2012/juni/friguidertilklimatilpassetprojektering//aktuelt/nyheder/2012/juni/friguidertilklimatilpassetprojektering/Danmark skal i gang med at klimasikres og regeringens prioritering af klimatilpasning er vejen frem. Det mener Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI), der netop har udgivet en guide for klimatilpasset projektering.2012-06-13T00:00:00Klimatilpasnings-milliarder skaber nye job/aktuelt/nyheder/2012/juni/klimatilpasningsmilliarderskabernyejobs//aktuelt/nyheder/2012/juni/klimatilpasningsmilliarderskabernyejobs/Regeringen og KL er blevet enige om en massiv investering på 2,5 milliarder kroner i kloaker, veje og bassiner for at gøre Danmark klar til fremtidens klima med ekstremregn og skybrud. Investeringerne i klimatilpasning vil føre til op til 3.000 nye job.2012-06-11T00:00:00Klimatilpasningslove vedtaget/aktuelt/nyheder/2012/juni/klimatilpasningslovevedtaget//aktuelt/nyheder/2012/juni/klimatilpasningslovevedtaget/Et bredt flertal i Folketinget har vedtaget to nye klimatilpasningslove. De to nye love har til formål at lette planlægning af klimatilpasning for både forsyningsselskaber og kommuner.2012-06-08T00:00:00Nedrivning af huse frem for klimasikring?/aktuelt/nyheder/2012/maj/nedrivningafhusefremforklimasikring//aktuelt/nyheder/2012/maj/nedrivningafhusefremforklimasikring/Flere steder i Danmark er risikoen for oversvømmelse så stor, at forsikringsselskaberne ikke vil tegne nye husforsikringer. Forsikring & Pension foreslår, at man river nogle hundrede huse ned.2012-05-08T00:00:00Nyskabende klimatilpasnings-projekt i Middelfart/aktuelt/nyheder/2012/april/nyskabendeklimatilpasningsprojektimiddelfart//aktuelt/nyheder/2012/april/nyskabendeklimatilpasningsprojektimiddelfart/Middelfart Spildevand har investeret millioner for at øge kapaciteten i kloaksystemet. Nu er turen kommet til området omkring Kongebrovej. Kommunen får hjælp fra Realdania, til en forundersøgelse, der sigter mod at klimatilpasse og udvikle område2012-04-27T00:00:00Fem stærke team konkurrerer om Kokkedals fremtid/aktuelt/nyheder/2012/april/femstaerketeamskonkurrereromkokkedalsfremtid//aktuelt/nyheder/2012/april/femstaerketeamskonkurrereromkokkedalsfremtid/Nu lyder startskuddet til konkurrencen om det store klimatilpasningsprojekt i Kokkedal. Fem stærke team skal hver give deres bud på nytænkende og visionær klimatilpasning, som kan skabe en mere sammenhængende og socialt bæredygtig forstad.2012-04-26T00:00:00Skybrud slår alle rekorder/aktuelt/nyheder/2012/april/skybrudslaarallerekorder//aktuelt/nyheder/2012/april/skybrudslaarallerekorder/Regnskabet er nu gjort op. Skybruddene sidste sommer resulterede i 90.644 skader og rekordstore erstatninger på 4,9 milliarder kroner.2012-04-24T00:00:00Klimatilpasning i kommunerne skal være ligetil/aktuelt/nyheder/2012/april/miljoeministerklimatilpasningikommunerneskalvaereligetil//aktuelt/nyheder/2012/april/miljoeministerklimatilpasningikommunerneskalvaereligetil/Landets kommuner ønsker at lave lokalplaner, der tager direkte afsæt i klimatilpasning. Det skaber miljøminister Ida Auken nu rammerne for i et nyt lovforslag2012-04-23T00:00:00Miljøminister Ida Auken klar med penge til klimasamarbejde/aktuelt/nyheder/2012/april/miljoministeridaaukenklarmedpengetilklimasamarbejde//aktuelt/nyheder/2012/april/miljoministeridaaukenklarmedpengetilklimasamarbejde/2,7 millioner kroner skal sætte skub i klimatilpasningssamarbejdet mellem kommuner, forsyningsselskaber og andre aktører.2012-04-13T00:00:00Træer skal holde temperaturen nede/aktuelt/nyheder/2012/april/traerskalholdetemperaturennede//aktuelt/nyheder/2012/april/traerskalholdetemperaturennede/I Københavns kommune skal grønne områder med 100.000 nye træer være med til at holde temperaturen nede.2012-04-13T00:00:00Miljøministeren så på klimatilpasning i Kokkedal/aktuelt/nyheder/2012/april/miljoministerensaapaaklimatilpasningikokkedal//aktuelt/nyheder/2012/april/miljoministerensaapaaklimatilpasningikokkedal/Danmarks største klimatilpasningsprojekt i Kokkedal er et banebrydende eksempel på et velfungerende klimatilpasningspartnerskab, hvis mission er at tilpasse de voldsomt udsatte områder ved Egedalsvænge og samtidig give bydelen et rekreativt og grønt løft.2012-04-02T00:00:00Skole forbereder sig på ekstremregn/aktuelt/nyheder/2012/marts/skoleforberedersigpaaekstremregn//aktuelt/nyheder/2012/marts/skoleforberedersigpaaekstremregn/Lokal Afledning af Regnvand (LAR) skal spare Hillerød Østby for oversvømmelser. Grønnevang Skole skal være udstillingsvindue for nye regnvandsløsninger.2012-03-29T00:00:00Ny fælles europæisk portal om klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2012/marts/nyfaelleseuropaeiskklimatilpasningsportal//aktuelt/nyheder/2012/marts/nyfaelleseuropaeiskklimatilpasningsportal/Det europæiske miljøagentur har netop lanceret en fælles klimatilpasningsportal, som skal bistå medlemslandene i klimatilpasningsarbejdet. Portalen er oprettet på initiativ fra Europakommissionen.2012-03-28T00:00:00Bliv god til at udarbejde en klimatilpasningsplan/aktuelt/nyheder/2012/marts/projektklimatilpasningsplaner//aktuelt/nyheder/2012/marts/projektklimatilpasningsplaner/KL og Naturstyrelsen laver i samarbejde et projekt om handlingsplaner for klimatilpasning, som alle kommuner inviteres til at deltage i.2012-03-27T00:00:00Langt flere stormfloder vil ramme København om 100 år/aktuelt/nyheder/2012/marts/langtflerestormflodervilrammekobenhavnom100aar//aktuelt/nyheder/2012/marts/langtflerestormflodervilrammekobenhavnom100aar/Nyt notat fra DMI og GEUS viser, at en 400-års stormfold vil forekomme hvert eller hvert andet år i København om 100 år. Resten af Danmark vil også være ramt af det stigende havniveau, men med store regionale forskelle.2012-03-27T00:00:00Aarhus sætter en prop i åen/aktuelt/nyheder/2012/marts/aarhussaetterenpropiaaen//aktuelt/nyheder/2012/marts/aarhussaetterenpropiaaen/Aarhus Kommune klimatilpasser byen ved at sætte en prop i åen. Et sluseanlæg ved havnen skal sikre mod fremtidige oversvømmelse.2012-03-06T00:00:00Stevns klimasikrer vandløb/aktuelt/nyheder/2012/marts/stevnsklimasikrervandloeb//aktuelt/nyheder/2012/marts/stevnsklimasikrervandloeb/Stevns Kommune vil forhindre oversvømmelse af offentlige vandløb med en anlægsbevilling på 1,5 millioner kroner.2012-03-05T00:00:00Tysk inspireret afgift i kampen mod oversvømmelser/aktuelt/nyheder/2012/februar/tyskinspireretafgiftikampenmodoversvommelser//aktuelt/nyheder/2012/februar/tyskinspireretafgiftikampenmodoversvommelser/Naturstyrelsen barsler med regnvandsafgift, der skal få folk til at forebygge oversvømmelser. Regnvandsafgiften kan ifølge tyske erfaringer give borgerne incitament til at investere i metoder, der hindrer regnvandet i at løbe til kloak.2012-02-28T00:00:00Hospitaler skal skybruds-sikres for 31 millioner kroner/aktuelt/nyheder/2012/februar/hospitalerskalskybruds-sikresfor31millionerkroner//aktuelt/nyheder/2012/februar/hospitalerskalskybruds-sikresfor31millionerkroner/Efter sommerens kraftige skybrud vil Region Hovedstaden sikre hospitalerne mod skybrud for 31 millioner kroner.2012-02-21T00:00:00Nyt DI-netværk for virksomheder med løsninger til klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2012/februar/nytdi-netvaerkforvirksomhedermedklimatilpasningslosninger//aktuelt/nyheder/2012/februar/nytdi-netvaerkforvirksomhedermedklimatilpasningslosninger/De danske kommuner skal have en handlingsplan for klimatilpasning inden udgangen af 2013. Det giver nye markedsmuligheder for en lang række produkter, som er nødvendige i klimatilpasningsindsatsen.2012-02-18T00:00:0042 miljøteknologi- projekter fik tilskud i 2011/aktuelt/nyheder/2012/februar/42nyemiljoteknologiprojekterfiktilskudi2011//aktuelt/nyheder/2012/februar/42nyemiljoteknologiprojekterfiktilskudi2011/I alt er der er ydet tilskud på 25 mio. kr. fordelt på 42 projekter, hvoraf flere omhandler håndtering af regnvand og spildevand.2012-02-17T00:00:00Allerød og Middelfart med i stort projekt om ekstremregn/aktuelt/nyheder/2012/februar/allerodogmiddelfartekstremregn//aktuelt/nyheder/2012/februar/allerodogmiddelfartekstremregn/Haveselskabet har udvalgt Allerød og Middelfart kommuner som partnere i et stort projekt, som skal løse lokale problemer som følge af ekstremregn ved at inddrage haver og grønne områder.2012-02-17T00:00:00Skoven har vokseværk/aktuelt/nyheder/2010/februar/skovenharvoksevaerk//aktuelt/nyheder/2010/februar/skovenharvoksevaerk/Forskere har fundet ud af at skovene i det østlige USA er begyndt at vokse hurtigere. De mener at klimaændringerne er den primære årsag2012-02-15T00:00:00Fornyelsesfonden vil udvikle partnerskab for klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2012/februar/fornyelsesfondenviludviklepartnerskabforklimatilpasning//aktuelt/nyheder/2012/februar/fornyelsesfondenviludviklepartnerskabforklimatilpasning/Fornyelsesfonden har afsat 30 millioner til klimatilpasningspartnerskab med fokus på regn- og spildevandshåndtering. Kommuner og forsyningsselskaber søges til partnerskabet inden 1. marts 2012.2012-02-14T00:00:00Vandselskaber får klarere regler/aktuelt/nyheder/2012/februar/vandselskaberfaarklarereregler//aktuelt/nyheder/2012/februar/vandselskaberfaarklarereregler/Miljøminister Ida Auken vil gøre det lettere for vandselskaberne at realisere staten og kommunernes planer for klimatilpasning. Et nyt lovforslag skal give vandselskaberne mulighed for at finansiere gode ideer.2012-02-13T00:00:00Havvand på land druknede i succes (Opdateres ikke)/aktuelt/nyheder/2012/februar/havvandpaalanddruknedeisucces//aktuelt/nyheder/2012/februar/havvandpaalanddruknedeisucces/Det netop offentliggjorte værktøj, Havvand på land, kortlægger hvor i landet havet vil trænge sig på i fremtiden. Det har skabt stor interesse og enorm trafik, hvilket til tider har tvunget portalen i knæ.2012-02-07T00:00:00Grønne tage pryder byens tage/aktuelt/nyheder/2012/januar/gronnetagepryderbyenstage//aktuelt/nyheder/2012/januar/gronnetagepryderbyenstage/Grønne tage er populære. Alene i København findes nu omkring 40 grønne tage. Kommuner opfordrer til etablering af flere, for at få nytte af deres aflastende effekt på kloaksystemet. Desuden kan de grønne tage fungere som rekreative arealer.2012-01-30T00:00:00Mere viden om grundvand/aktuelt/nyheder/2012/januar/merevidenomgrundvand//aktuelt/nyheder/2012/januar/merevidenomgrundvand/Ny bog fra det internationale forskningsprojekt CLIWAT opsummerer hovedkonklusionerne af projektet om grundvandets fremtid under klimaforandringer. Bogen henvender sig til politikere og beslutningstagere på lokalt, regionalt og nationalt niveau.2012-01-26T00:00:00Skybrudsramte boligejeres forsikringer er blevet dyrere/aktuelt/nyheder/2012/januar/skybrudsramteboligejeresforsikringererblevetdyrere//aktuelt/nyheder/2012/januar/skybrudsramteboligejeresforsikringererblevetdyrere/Fem ud af syv adspurgte forsikringsselskaber har hævet prisen og skærpet kravene til skybrudsramte boligejere.2012-01-24T00:00:00Nyt computerredskab skal forudsige oversvømmelser/aktuelt/nyheder/2012/januar/nytcomputerredskabskalforudsigeoversvommelser//aktuelt/nyheder/2012/januar/nytcomputerredskabskalforudsigeoversvommelser/Husejerne får et nyt redskab, som skal hjælpe med at forudsige klimaforandringernes konsekvenser for lige netop deres grund. Klimaforskere fra Aarhus Universitet har fået 4 mio. kroner til udvikling af værktøjet.2012-01-23T00:00:00118 millioner kroner til klimatilpasning i Kokkedal/aktuelt/nyheder/2012/januar/storstiletklimatilpasningsprojektikokkedaltil118millionerkronerserdagenslys//aktuelt/nyheder/2012/januar/storstiletklimatilpasningsprojektikokkedaltil118millionerkronerserdagenslys/Stort byggeprojekt i Kokkedal skal vise hvordan klimaudfordringer, byudvikling og boligsociale udfordringer kan løses samlet i klimatilpasningsprojekt, hvor de øgede regnmængder skal bruges som rekreativ og aktiv ressource.2012-01-22T00:00:00Miljøministeren i Greve: Smukt, imponerende, intelligent, flot/aktuelt/nyheder/2012/januar/idaigreve1//aktuelt/nyheder/2012/januar/idaigreve1/Der var store roser til Greve under ministerens besøg den 16. januar. Samtidig lancerede Ida Auken nyt værktøj til klimatilpasning2012-01-17T00:00:00Oversvømmelsestruede områder i Danmark er udpeget/aktuelt/nyheder/2012/januar/tioversvommelsestruedeomroderidanmarkerudpeget//aktuelt/nyheder/2012/januar/tioversvommelsestruedeomroderidanmarkerudpeget/10 områder i Danmark vil blive ramt hårdt af oversvømmelser, hvis de blev udsat for ekstrem stormflod eller ekstremregn – også kaldet 100 års-hændelser. Derfor skal det nu undersøges, hvordan man beskytter disse 10 områder i fremtiden.2012-01-12T00:00:00Ida Auken besøger Greve og lancerer nyt værktøj/aktuelt/nyheder/2012/januar/idaaukenbesogergreveoglancerernytvarktoj//aktuelt/nyheder/2012/januar/idaaukenbesogergreveoglancerernytvarktoj/Greve Kommune har været hårdt ramt af skybrud og har for alvor gjort noget for klimatilpasningen. Derfor har Greve Solrød Forsyning inviteret Ida Auken til Greve for at dele erfaringerne med klimatilpasning i kommunen.2012-01-12T00:00:00Klimatilpasning kan nu integreres i lokalplanen/aktuelt/nyheder/2012/januar/klimatilpasningkannuintegreresilokalplanen//aktuelt/nyheder/2012/januar/klimatilpasningkannuintegreresilokalplanen/Ida Auken giver kommunerne et nyt redskab, så de får mulighed for blandt andet at forebygge fremtidige oversvømmelser og forurening ved at inddrage klimatilpasning i lokalplanerne. Tiltaget er et led i regeringens klimatilpasningsindsats.2012-01-12T00:00:00Kombineret skaterpark og afvandingsystem i Roskilde/aktuelt/nyheder/2012/januar/kombineretskateparkogafvandingsystemiroskilde//aktuelt/nyheder/2012/januar/kombineretskateparkogafvandingsystemiroskilde/Et 40.000 kvadratmeter stort parkanlæg er på vej i Roskildes nye kreative bydel Musicon. Anlægget kombinerer regnvandsopsamling med en aktivitetspark for blandt andre skatere. Parken forventes klar i juli 2012.2012-01-12T00:00:00Gratis faskiner til Brøndby-borgere/aktuelt/nyheder/2012/januar/gratisfaskinertilbrondby-borgere//aktuelt/nyheder/2012/januar/gratisfaskinertilbrondby-borgere/Tilbagebetaling af tilslutningsbidraget til borgere, som selv nedsiver regnvand på egen grund, skaber ikke nok handling. Brøndby Forsyning og Orbicon konkluderer i nyt projekt, at der skal en mere målrettet indsats til for at få succes med faskinerne.2012-01-09T00:00:00Klimastrategi for hovedstads-regionen/aktuelt/nyheder/2012/januar/klimastrategiforhovedstadsregionen//aktuelt/nyheder/2012/januar/klimastrategiforhovedstadsregionen/Region H’s første klimastrategi er nu i høring. Ambitionen er at gøre hovedstadsregionen til landets mest klimaforberedte og energieffektive region.2012-01-03T00:00:00Kystbeskyttelse i Hjørring Kommune/aktuelt/nyheder/2011/december/kystbeskyttelseihjoerringkommune//aktuelt/nyheder/2011/december/kystbeskyttelseihjoerringkommune/Vesterhavet udgør en alvorlig trussel mod sommerhuse langs kysten i Hjørring Kommune. Lodsejere ønsker hjælp til et sandfodringsprojekt. Kommunen vil lade de berørte grundejere mødes og diskutere fælles finansiering af projektet.2011-12-19T00:00:00Strategisk forskning indenfor energi og klima i 2011/aktuelt/nyheder/2011/december/dsr2011//aktuelt/nyheder/2011/december/dsr2011/Det Strategiske Forskningsråd har i 2011 støttet 15 projekter indenfor energi, miljøteknologi og klima. Et projekt er relateret til klimatilpasning. 2011-12-19T00:00:00Afløbsteknik handler nu også om klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2011/december/aflobsteknik//aktuelt/nyheder/2011/december/aflobsteknik/Den nye 6. udgave af bogen Afløbsteknik beskriver nu forhold som klimaændringer og klimatilpasning i relation til afløbsvand og afløbssystemer.2011-12-15T00:00:00Tørke begrænser positive effekter af øget CO2 på plantevækst/aktuelt/nyheder/2011/december/climaite-projekt//aktuelt/nyheder/2011/december/climaite-projekt/Forskere havde ventet, at øget indhold af CO2 i atmosfæren ville resultere i øget plantevækst. Men den positive effekt udebliver, viser forskning fra Risø DTU. 2011-12-15T00:00:00Ny vejledning til klimatilpasning i Wales/aktuelt/nyheder/2011/december/nyvejledningtilklimatilpasningiwales//aktuelt/nyheder/2011/december/nyvejledningtilklimatilpasningiwales/Walisiske organisationer og virksomheder får nu hjælp til at klimatilpasse sig med vejledningen Preparation for a changing climate fra regeringen i Wales. Vejledningen skal være med til at sikre, at klimatilpasning integreres i beslutningsprocesser.2011-12-13T00:00:00Her får du styr på fakta om klimaforandringer/aktuelt/nyheder/2011/december/faktaomklima//aktuelt/nyheder/2011/december/faktaomklima/Center for Klimaforskning i Norge og britiske UKCIP præsenterer på let overskuelig måde fakta om klimaforandringerne på to hjemmesider. 2011-12-08T00:00:00AMO hæver temperaturen og havet/aktuelt/nyheder/2011/december/amo8000//aktuelt/nyheder/2011/december/amo8000/En del af temperaturstigningen i Danmark de sidste 30 år har en naturlig årsag i en 60-90 års svingning i havtemperaturen i Atlanterhavet.2011-12-07T00:00:00Klimasårbarhed på kommunalt niveau/aktuelt/nyheder/2011/december/caravan//aktuelt/nyheder/2011/december/caravan/CARAVAN projektet har udviklet et interaktivt kortlægnings- værktøj, der belyser potentielle samfundsmæssige effekter af klimaændringer lokalt i Norden2011-12-06T00:00:00Skandinavisk samarbejde om klimatilpasning på tværs af grænser/aktuelt/nyheder/2011/december/skandinavisk-samarbejde-om-klimatilpasning-paa-tvaers-af-graenser//aktuelt/nyheder/2011/december/skandinavisk-samarbejde-om-klimatilpasning-paa-tvaers-af-graenser/Kommuner, regioner, universiteter og statslige myndigheder i Sverige, Norge og Danmark samarbejder om klimatilpasning i projekt Hav møder Land.2011-12-05T00:00:00IPCC udgiver særrapport om ekstremvejr/aktuelt/nyheder/2011/december/ipccudgiversaerrapportomekstremvejr//aktuelt/nyheder/2011/december/ipccudgiversaerrapportomekstremvejr/Ekstremt vejr bliver endnu mere ekstremt i fremtiden, og vi bør derfor blive bedre til at håndtere det. Det er hovedbudskabet på klimapanelet IPCC´s topmøde i Sydafrika. Klimapanelet har for nyligt udgivet en særrapport om ekstremvejr.2011-12-02T00:00:00Sådan gøres vejnettet mindre sårbart over for oversvømmelser/aktuelt/nyheder/2011/december/vdbluesport//aktuelt/nyheder/2011/december/vdbluesport/Forskningsprojektet SWAMP har udviklet materiale, som kan bruges til at udarbejde en hensigtsmæssig forebyggende indsats mod oversvømmelser af veje 2011-12-02T00:00:00Tårnby vil være vandneutral i 2040/aktuelt/nyheder/2011/november/taarnbyvilvaerevandneutrali2040//aktuelt/nyheder/2011/november/taarnbyvilvaerevandneutrali2040/TÅRNBYFORSYNING vil gå fra Lokal Afledning af Regnvand til Lokal Udnyttelse af Regnvand (LUR). Visionen er at gentænke vandforsyningen og udnytte regnvandet, inden det når kloakkerne, så der skabes plads i de trængte kloakker.2011-12-01T00:00:00KL vil i dialog om klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2011/december/klvilidialogomklimatilpasning//aktuelt/nyheder/2011/december/klvilidialogomklimatilpasning/KL sætter klimatilpasning på dagsordnen ved at indlede en dialog med regeringen om, hvad der skal til for at imødegå lokale konsekvenser af klimaforandringer.2011-12-01T00:00:00Tårnby vil være vandneutral i 2040/aktuelt/nyheder/2011/december/taarnbyvilvaerevandneutrali2040//aktuelt/nyheder/2011/december/taarnbyvilvaerevandneutrali2040/TÅRNBYFORSYNING vil gå fra Lokal Afledning af Regnvand til Lokal Udnyttelse af Regnvand (LUR). Visionen er at gentænke vandforsyningen og udnytte regnvandet, inden det når kloakkerne, så der skabes plads i de trængte kloakker.2011-12-01T00:00:00Forskningsprojekt viser vej til klimatilpasning af skovdrift/aktuelt/nyheder/2011/december/motiveskov//aktuelt/nyheder/2011/december/motiveskov/Et stort forskningsprojektet ”MOTIVE – Models for Adaptation Forest Management” giver svar på, hvordan skovdriften i Europa kan tilpasses klimaforandringerne.2011-12-01T00:00:00København tæt på oversvømmelse efter søndagens storm/aktuelt/nyheder/2011/november/kobenhavntaetpaaoversvommelseeftersondagensstorm//aktuelt/nyheder/2011/november/kobenhavntaetpaaoversvommelseeftersondagensstorm/Søndagens storm pressede vandmasser fra Skagerrak og Kattegat ind i Øresund, hvor vandstanden steg til mere end 1,5m over normalen. I Nyhavn var vandet tæt på at nå over bredderne.2011-11-29T00:00:00Videncenter for Klimatilpasning er flyttet til Naturstyrelsen/aktuelt/nyheder/2011/november/videncenterforklimatilpasningerflyttettilnaturstyrelsen//aktuelt/nyheder/2011/november/videncenterforklimatilpasningerflyttettilnaturstyrelsen/Videncenter for Klimatilpasning er pr. 21. november 2011 flyttet fra Klima- og Energiministeriet til Miljøministeriet. Det sker som led i den nye regerings oprustning på klimatilpasning.2011-11-29T00:00:00Rossby Centre Day 2011/aktuelt/nyheder/2011/november/rosbydag2011//aktuelt/nyheder/2011/november/rosbydag2011/Mere usikkert klima med bedre klimamodeller og robuste svenske skove i et fremtidigt klima 2011-11-16T00:00:00London får klimatilpasningsstrategi/aktuelt/nyheder/2011/november/londonskalvaeremodstandsdygtigoverfortorkeogoversvommelser//aktuelt/nyheder/2011/november/londonskalvaeremodstandsdygtigoverfortorkeogoversvommelser/Londons nye klimatilpasningsstrategi ”Managing risks and increasing resilience” skal sikre, at bygninger og infrastruktur forbliver beboelige, bæredygtige og økonomisk rentable.2011-11-15T00:00:00Nye penge til forskning i klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2011/november/nye-penge-til-forskning-i-klimatilpasning//aktuelt/nyheder/2011/november/nye-penge-til-forskning-i-klimatilpasning/På finansloven for 2012 bliver der afsat 40 millioner til forskning i miljøteknologier der kan optimere klimatilpasning2011-11-15T00:00:00Ny lovgivning på vej om klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2011/november/nylovgivningpaavejomklimatilpasning//aktuelt/nyheder/2011/november/nylovgivningpaavejomklimatilpasning/Klimatilpasning vil blive styrket gennem forbedret lovgivning og nye initiativer. Sådan lyder meldingen fra miljøministeren. Allerede fra december vil der ske nye tiltag.2011-11-11T00:00:00Vandpartnerskab skal sikre klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2011/november/koebenhavnskvandpartnerskabskalsikreklimatilpasning//aktuelt/nyheder/2011/november/koebenhavnskvandpartnerskabskalsikreklimatilpasning/Nordhavn skal være stedet, hvor der udvikles og testes intelligente, fremtidssikrede vandløsninger. Københavns Kommune har afsat 0,5 millioner kroner i budgettet for 2012.2011-11-11T00:00:00Hvide tage kan reducere behov for nedkøling/aktuelt/nyheder/2011/november/hvidetagekanreducererbehovfornedkoeling//aktuelt/nyheder/2011/november/hvidetagekanreducererbehovfornedkoeling/I storbyen New York forvandles sorte hustage til hvide klimagevinster. De hvide tage varmes ikke op i samme grad og kan dermed være med til at nedkøle bygninger på varme sommerdage.2011-11-10T00:00:00Kommuner behøver ny vandlovgivning for at håndtere klimaet/aktuelt/nyheder/2011/november/barrierer_vandforvaltning2//aktuelt/nyheder/2011/november/barrierer_vandforvaltning2/Vandlovgivningen skal revideres. Ellers kan kommunerne ikke samarbejde optimalt om klimatilpasning på tværs af planlægningsområder og kommunegrænser, konkluderer speciale.2011-11-10T00:00:00Dyre investeringer i vandforsyning bliver overhalet af klimaet/aktuelt/nyheder/2011/november/grundvandkortlaegning//aktuelt/nyheder/2011/november/grundvandkortlaegning/Klimaændringer rykker rundt på indvindingsoplande og grundvandets sårbarhed overfor forureningstrusler. Tænk klimaforandringerne ind.2011-11-09T00:00:00Sådan opnår byerne optimale regnvandsløsninger/aktuelt/nyheder/2011/november/lar_ku//aktuelt/nyheder/2011/november/lar_ku/Fremtiden bringer mere intense regnbyger. Her er nogle bud på, hvordan ingeniører, byplanlæggere og miljøteknikere sammen sikrer optimale investeringer i regnvandsløsninger. 2011-11-08T00:00:00Global opvarmning kan redde liv i Danmark/aktuelt/nyheder/2011/november/globalopvarmningkanreddelividanmark//aktuelt/nyheder/2011/november/globalopvarmningkanreddelividanmark/Mens det meste af verden rammes hårdt af klimaændringer, er danskerne tilsyneladende heldige. Ny forskning peger på, at varmere temperaturer kan betyde færre dødsfald og indlæggelser i Danmark.2011-11-07T00:00:00Borgerne om klimatilpasning: Vi har brug for offentlige udspil/aktuelt/nyheder/2011/november/borgernes_persp_au//aktuelt/nyheder/2011/november/borgernes_persp_au/Et godt samspil mellem borgere og myndigheder er helt centralt for, at borgerne kan løse deres del opgaverne med at tilpasse husstande og samfund til mere ekstremt vejr.2011-11-07T00:00:00Klimaændringer sender smittebærende insekter og sygdom nordpå/aktuelt/nyheder/2011/november/vektorbaarne_sygdomme_nordem//aktuelt/nyheder/2011/november/vektorbaarne_sygdomme_nordem/Risikoen for vektorbårne sygdomme som malaria og bluetongue breder sig med varmen. Landbrug og sundhedsvæsen bør have beredskab klar. 2011-11-06T00:00:00Klimatilpasning bæres igennem af ildsjæle/aktuelt/nyheder/2011/november/klimatilpasningersubjektivt3//aktuelt/nyheder/2011/november/klimatilpasningersubjektivt3/Ny norsk forskning viser, at ildsjæle spiller en vigtig rolle i arbejdet for at sætte klimatilpasning på dagsordenen lokalt og i institutioner.2011-11-05T00:00:00Skybrud skaber job og sender udenlandsk valuta til Danmark/aktuelt/nyheder/2011/november/skybrudskaberjobogsenderudenlandskvalutatildanmark//aktuelt/nyheder/2011/november/skybrudskaberjobogsenderudenlandskvalutatildanmark/Regningen for skybruddet over hovedstaden den 2. juli, opjusteres til 5 milliarder kroner. Globale genforsikringskoncerner betaler de 4 af dem og sætter skub i beskæftigelsen.2011-11-03T00:00:0010,8 millioner til task force for klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2011/november/millionertiltaskforceforklimatilpasning//aktuelt/nyheder/2011/november/millionertiltaskforceforklimatilpasning/Miljøminister Ida Auken nedsætter en task force for klimatilpasning, som skal hjælpe med at forebygge oversvømmelser forårsaget af klimaforandringerne. Med i task forcen er også et rejsehold.2011-11-03T00:00:00Månen kaster lys over klimaændringerne/aktuelt/nyheder/2011/november/maaneskin//aktuelt/nyheder/2011/november/maaneskin/Klimaforskere retter blikket mod Månen for at undersøge klimaændringerne på Jorden. Et nyudviklet fotometrisk teleskop bidrager ifølge DMI til at forstå klimaets udvikling.2011-11-01T00:00:00Boligkøbere undgår lavtliggende områder/aktuelt/nyheder/2011/oktober/boligkobereundgaarlavtliggendeogsaarbareomraader//aktuelt/nyheder/2011/oktober/boligkobereundgaarlavtliggendeogsaarbareomraader/De seneste års skybrud har fået boligkøbere til at undgå lavtliggende områder. Bygningssagkyndige ønsker, at risiko for oversvømmelse indføres i tilstandsrapporten.2011-10-31T00:00:00Haveselskabet søger kommuner til regnvands-projekt i private haver/aktuelt/nyheder/2011/oktober/haveselskabet//aktuelt/nyheder/2011/oktober/haveselskabet/Nyt millionprojekt skal teste metoder til lokal afledning af regnvand (LAR) i private haver. Haveselskabet søger kommuner til at formidle kontakten til boligejerne.2011-10-31T00:00:00Sverige forbyder byggeri i udsatte kystområder/aktuelt/nyheder/2011/oktober/sverigeforbyderbyggeriiudsattekystomraader//aktuelt/nyheder/2011/oktober/sverigeforbyderbyggeriiudsattekystomraader/Frygten for havspejlsstigninger får svenskerne til at indføre forbud mod byggeri i lavtliggende områder ud til Øresund.2011-10-26T00:00:00Storkøbenhavn vil bekæmpe skybrud/aktuelt/nyheder/2011/oktober/storkoenhavnvilbekaeeskybrud//aktuelt/nyheder/2011/oktober/storkoenhavnvilbekaeeskybrud/17 kommuner i Storkøbenhavn indgår et formelt samarbejde for at forhindre skader, der opstår efter skybrud. Miljøminister nedsætter en hjælpende task force.2011-10-18T00:00:00Separatkloakering til danske kommuner/aktuelt/nyheder/2011/oktober/separatkloakeringtildanskekommuner//aktuelt/nyheder/2011/oktober/separatkloakeringtildanskekommuner/Flere kommuner ønsker at udbygge og aflaste det nuværende kloaksystem ved at adskille regnvand fra spildevand. Bornholms Regionskommune har afsat omkring 500 millioner kroner til at renovere og effektivisere øens kloaksystem.2011-10-13T00:00:00Handlingsplan mod oversvømmelser i Roskilde/aktuelt/nyheder/2011/oktober/handlingsplanmodoversvoemmelseriroskilde//aktuelt/nyheder/2011/oktober/handlingsplanmodoversvoemmelseriroskilde/Roskilde Kommune vedtager en treårig plan, der skal sikre Jyllinge mod fremtidige oversvømmelser. Den nye handlingsplan omfatter både helt akut indsats og indsats på mellemlangt og langt sigt.2011-10-12T00:00:00Regeringsgrundlaget 2011/aktuelt/nyheder/2011/oktober/regeringsgrundlaget2011//aktuelt/nyheder/2011/oktober/regeringsgrundlaget2011/Alle danske kommuner skal have en handlingsplan for klimatilpasning inden for to år. Samtidig skal der oprettes en task force, som skal udarbejde en handlingsplan for klimatilpasning og sørge for hurtig gennemførelse af EU´s oversvømmelsesdirektiv.2011-10-05T00:00:00Tyskland har styr på regnvandet/aktuelt/nyheder/2011/oktober/tysklandharstyrpaaregnvandet//aktuelt/nyheder/2011/oktober/tysklandharstyrpaaregnvandet/Tyske planlæggere er langt fremme med håndtering af regnvand. Omkring Emscher-floden afledes regnvand fra bolig- og industriområder lokalt, og i Hannover er regnvands-håndtering en integreret del af den nye bæredygtige bydel Kronsberg.2011-10-04T00:00:00Klimatilpasning i Mariagerfjord Kommune/aktuelt/nyheder/2011/oktober/mariagerfjordkommuneharklimatilpasningpaadagsordenen//aktuelt/nyheder/2011/oktober/mariagerfjordkommuneharklimatilpasningpaadagsordenen/Mariagerfjord Kommune er på vej med en klimastrategi, som både skal tilpasse sig til, og drage nytte af fremtidens klimaændringer.2011-10-03T00:00:00Klimatilpasning er også subjektiv/aktuelt/nyheder/2011/oktober/klimatilpasningerogsaasubjektiv//aktuelt/nyheder/2011/oktober/klimatilpasningerogsaasubjektiv/For mange handler klimaændringer om temperatur- eller nedbørsændringer. Men tilpasning til klimaforandring handler om meget mere end, hvordan vejret vil ændre sig. Ny norsk forskning fremhæver de subjektive aspekter ved klimatilpasning.2011-10-03T00:00:00Region H udarbejder omfattende klimastrategi/aktuelt/nyheder/2011/september/regionhudarbejderomfattendeklimastrategi//aktuelt/nyheder/2011/september/regionhudarbejderomfattendeklimastrategi/Hovedstadsregionen vil være Danmarks mest klimaforberedte region. Det skal ske på basis af tværgående og regionale samarbejder og ved tætte partnerskaber mellem offentlige og private aktører.2011-09-28T00:00:00Skybrudsplan til København/aktuelt/nyheder/2011/september/96millionerkronertilkobenhavnsskybrudsplan//aktuelt/nyheder/2011/september/96millionerkronertilkobenhavnsskybrudsplan/De seneste års kraftige skybrud har fået Københavns Borgerrepræsentation til at tage affære. Kommunen har besluttet selv at investere i nye pumper, rør og andet materiel, som kan afværge oversvømmelser fra de kraftige regnskyl.2011-09-21T00:00:00Kystdirektoratet udgiver kystbeskyttelsesstrategi/aktuelt/nyheder/2011/september/kystdirektoratetudgiverkystbeskyttelsesstrategi//aktuelt/nyheder/2011/september/kystdirektoratetudgiverkystbeskyttelsesstrategi/Kystdirektoratet har udgivet en strategi, som skal sørge for, at der tages hensyn til både naturmæssige, økonomiske og rekreative interesser, når der etableres kystbeskyttelse.2011-09-20T00:00:00Tour de Klimatilpasning fra vådt til hot/aktuelt/nyheder/2011/september/klimatilpasningfravaadttilhot//aktuelt/nyheder/2011/september/klimatilpasningfravaadttilhot/Interessen for Videncenter for Klimatilpasning og KL’s seminarer om klimatilpasning er blevet intensiveret i takt med antallet og omfanget af voldsomme regnskyl.2011-09-13T00:00:00Kom bag om sommerens skybrud over København/aktuelt/nyheder/2011/september/sommerensskybrudoverkobenhavndissekeretipopulareartikler//aktuelt/nyheder/2011/september/sommerensskybrudoverkobenhavndissekeretipopulareartikler/To forskere fra DMI har analyseret meteorologien bag det historisk kraftige skybrud og forfattet to artikler, som går i dybden med fænomenet. Artiklerne kan læses i tidsskriftet ”Vejret”2011-09-12T00:00:00Ny Klimakogebog fra DANVA/aktuelt/nyheder/2011/august/danvaudgiverrevideretklimakogebog//aktuelt/nyheder/2011/august/danvaudgiverrevideretklimakogebog/DANVAS Klimakogebog ”En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på oversvømmelser i byer” skal hjælpe kommuner og forsyninger med at være på forkant i forhold til klimatilpasning. Nu har DANVA opdateret kogebogen fra 20072011-08-30T00:00:00Håndsrækning til klimatilpasningen/aktuelt/nyheder/2011/august/haandsraekningtilklimatilpasningen//aktuelt/nyheder/2011/august/haandsraekningtilklimatilpasningen/Der skal yderligere gang i samarbejdet om klimatilpasning, og best practice skal udbredes. Derfor lægger regeringen i forslaget til finansloven for 2012 nu op til en helt ny tilskudsordning til projekter om klimatilpasning.2011-08-24T00:00:00Dansk sommer i forandring/aktuelt/nyheder/2011/august/dansksommeriforandring//aktuelt/nyheder/2011/august/dansksommeriforandring/Rapport fra DMI har kortlagt den nyeste forskning i fremtidens nedbørsændringer. Det er svært at sige, om de danske somre bliver vådere, men en ting er sikkert: Fremtiden byder på flere ekstreme nedbørshændelser og skybrud om sommeren.2011-08-24T00:00:00Vend nedløbsrøret/aktuelt/nyheder/2011/august/vendnedlobsroret//aktuelt/nyheder/2011/august/vendnedlobsroret/Forskningscentret Skov & Landskab opfordrer grundejere til at vende nedløbsrøret mod haven i stedet for mod kloakken, så vandet kan afledes lokalt. Men forhast ikke - løsningen har en række forbehold, som bør undersøges først.2011-08-23T00:00:00Regning for juli-skybrud eksploderer/aktuelt/nyheder/2011/august/regningforjuli-skybrudeksploderer//aktuelt/nyheder/2011/august/regningforjuli-skybrudeksploderer/Erhvervslivet kæmper stadig med skaderne efter det voldsomme skybrud over København den 2. juli. Samtidig bliver regningen til forsikringsselskaberne langt større end tidligere estimeret, skriver berlingske.dk2011-08-17T00:00:00Forsikringsselskaberne vil stille krav til udsatte boligejere/aktuelt/nyheder/2011/juli/forsikringsselskabernevilstillekravtiludsatteboligejere//aktuelt/nyheder/2011/juli/forsikringsselskabernevilstillekravtiludsatteboligejere/Flere forsikringsselskaber vil kræve, at udsatte boligejere selv gør en indsats for at sikre sig mod oversvømmelser. Alternativet er højere selvrisiko eller større præmier.2011-07-28T00:00:00Storkommunalt samarbejde/aktuelt/nyheder/2011/juli/storkommunaltsamarbejde//aktuelt/nyheder/2011/juli/storkommunaltsamarbejde/21 ud af Region Hovedstadens 29 kommuner er gået sammen om at finde en fælles løsning på de massive oversvømmelser af kloaknettet, som de har oplevet de seneste år.2011-07-27T00:00:00Mand død af Leptospirose efter skybruddet i København den 2. juli/aktuelt/nyheder/2011/juli/manddodafleptospiroseefterskybruddetikobenhavnden2juli//aktuelt/nyheder/2011/juli/manddodafleptospiroseefterskybruddetikobenhavnden2juli/To personer fra Københavnsområdet er smittet med Leptospirose efter skybruddet over København. Smitten er højest sandsynligt sket gennem kontakt med kloakvand ved oprydning af oversvømmede kældre. En af de smittede er død af sygdommen.2011-07-22T00:00:00Tre oversvømmelsestruede kommuner klar med fælles strategi for Usserød Å/aktuelt/nyheder/2011/juli/treoversvommelsestruedekommunerklarmedfaellesstrategiusseroedaa//aktuelt/nyheder/2011/juli/treoversvommelsestruedekommunerklarmedfaellesstrategiusseroedaa/Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommune har iværksat et særpræget miljøsamarbejde for at klimatilpasse Usserød Å og sikre sig mod fremtidige oversvømmelser.2011-07-20T00:00:00Tour de Klimatilpasning fortsætter/aktuelt/nyheder/2011/juli/tourdeklimatilpasningfortsaetter//aktuelt/nyheder/2011/juli/tourdeklimatilpasningfortsaetter/Anden etape af den landsdækkende turné Tour de Klimatilpasning indledes i starten af september.2011-07-15T00:00:00Skybruds-regning kan løbe op i 1,8 milliarder/aktuelt/nyheder/2011/juli/skybruds-regningkanloebeopi1-8milliarder//aktuelt/nyheder/2011/juli/skybruds-regningkanloebeopi1-8milliarder/En Politiken-rundspørge viser et samlet antal forsikringsskader på 61.000 efter skybruddet den første lørdag i juli.2011-07-15T00:00:00Et ventet men usædvanligt skybrud/aktuelt/nyheder/2011/juli/etventet-menusaedvanligtskybrud//aktuelt/nyheder/2011/juli/etventet-menusaedvanligtskybrud/Skybruddet der ramte København sidste weekend den 2. juli 2011, var både voldsomt i sine store vandmængder og et af de mere usædvanlige tilfælde meteorologisk set.2011-07-11T00:00:00Om tre år vil Aarhus være rustet mod fremtidens skybrud/aktuelt/nyheder/2011/juli/aarhusogskybrudomtreaar//aktuelt/nyheder/2011/juli/aarhusogskybrudomtreaar/En sluse ved udmundingen af Aarhus å og en adskillelse af kloakvand og regnvand vil være midlerne til at Aarhus om tre vil være rustet mod fremtidens skybrud, skriver Aarhus Stiftstidende.2011-07-08T00:00:00Få grønt tag og nye vinduer med fradrag/aktuelt/nyheder/2011/juli/faagroenttagognyevinduermedfradrag//aktuelt/nyheder/2011/juli/faagroenttagognyevinduermedfradrag/Danskernes huse kan nu blive mere miljø- og klimavenlige takket være regeringens BoligJobordning.2011-07-08T00:00:00Nye sygehuse skal kunne modstå ekstremvejr/aktuelt/nyheder/2011/juli/nyesygehuseskalkunnemodstaaekstremvejr//aktuelt/nyheder/2011/juli/nyesygehuseskalkunnemodstaaekstremvejr/Region Hovedstaden kommer til at bygge og renovere sygehuse for 13 milliarder kroner over de næste ti år. Det er ambitionen at en del af disse store investeringer, skal skal bruges på klimatilpasningstiltag.2011-07-07T00:00:00Kommuner kan håndtere monsterregn/aktuelt/nyheder/2011/juli/kommunerkanbyggekanalertilmonsterregn//aktuelt/nyheder/2011/juli/kommunerkanbyggekanalertilmonsterregn/Oven på de seneste par dages debat i medierne omkring kommunernes muligheder for finansering af ugifterne til klimatilpasning, har Miljøministeriet udarbejdet følgende pressemeddelelse.2011-07-06T00:00:00Nyt EU samarbejde skal klimasikre lovgivningen/aktuelt/nyheder/2011/juli/nyt-eu-samarbejde-skal-klimasikre-lovgivningen//aktuelt/nyheder/2011/juli/nyt-eu-samarbejde-skal-klimasikre-lovgivningen/WaterCAP: 13 europæiske partnere, herunder Region Midtjylland og Videncentret for Landbrug vil sikre at den nyeste viden indenfor klimatilpasning når frem til EU. Så den fremtidige lovgivning og implementeringen af den ”klimasikres”.2011-07-05T00:00:00Sommerskybrud/aktuelt/nyheder/2011/juli/sommerskybrud//aktuelt/nyheder/2011/juli/sommerskybrud/København oplevede i weekenden et voldsomt skybrud, hvor gader og kældre hurtigt var fyldt med vand. I Botanisk Have i København blev målt hele 135 mm indenfor få timer.2011-07-04T00:00:00Fredensborg Kommune og Realdania i samarbejde om klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2011/juni/fredensborgkommuneogrealdaniaisamarbejdeomklimatilpasning//aktuelt/nyheder/2011/juni/fredensborgkommuneogrealdaniaisamarbejdeomklimatilpasning/Oversvømmelser af Usserød Å har for alvor sat gang i klimatilpasningen i Fredensborg Kommune, som nu indgår samarbejde med Realdania om klimatilpasning og nye rekreative områder.2011-06-24T00:00:00Fredensborg kommune bereder sig på voldsomme regnskyl/aktuelt/nyheder/2011/juni/fredensborgkommuneberedersigpaavoldsommeregnskyl//aktuelt/nyheder/2011/juni/fredensborgkommuneberedersigpaavoldsommeregnskyl/Hvis dette års danske sommer endnu en gang byder på store mængder nedbør, er Fredensborg Kommune beredt. Kommunen har nemlig indkøbt 3200 sandsække som kommunens borgere i sidste weekend har lagt ud som diger langs Usserød å.2011-06-21T00:00:00Have & Landskab 2011 med fokus på klima og miljø/aktuelt/nyheder/2011/juni/havelandskab2011medfokuspaaklimaogmiljoe//aktuelt/nyheder/2011/juni/havelandskab2011medfokuspaaklimaogmiljoe/Mindst 11.000 besøgende vil gæste udstillingen Have & Landskab 2011, som slår dørene op d. 24.-26. august i Slagelse. På udstillingen vil Danske Anlægsgartnere og Skov & Landskab vise nye løsninger, som kan hjælpe med at takle fremtidens øgede nedbør.2011-06-20T00:00:00Typografer fælder skov/aktuelt/nyheder/2011/juni/typograferfaelderskov//aktuelt/nyheder/2011/juni/typograferfaelderskov/Det stadigt varmere klima betyder, at den 4-5 millimeter store typografbille på en god sommer kan nå at sætte en ekstra 3. generation i verden, og det giver både skovfogederne og skovene store problemer.2011-06-17T00:00:00Professor foreslår klimatilpassede skove/aktuelt/nyheder/2011/juni/klimatilpassedeskove//aktuelt/nyheder/2011/juni/klimatilpassedeskove/Landets hjemmehørende træarter af lokal oprindelse vil ikke give en stabil og bæredygtig skov med de klimaændringer de skal tilpasse, mener professor i skovdyrkning i tidsskriften Skoven.2011-06-15T00:00:00Kommunerne kæmper med fremtidens vand/aktuelt/nyheder/2011/juni/kommunernekaempermedfremtidensvand//aktuelt/nyheder/2011/juni/kommunernekaempermedfremtidensvand/Øget og mere intensiv nedbør har lagt hårdt pres på de gamle og ofte nedslidte kloakker. Derfor kræver kommunerne gode argumenter, hvis man ønsker at blive koblet på kloaknettet. Vand forbliver et varmt emne i kommunerne, skriver Byggeriets Dagblad.2011-06-14T00:00:00Nordjyske kommuner etablerer netværk om klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2011/juni/nordjyskenetvaerkklimatilpasning//aktuelt/nyheder/2011/juni/nordjyskenetvaerkklimatilpasning/Vi må tackle problemerne sammen, sætte fælles mål og melde koordineret ud, siger kommunerne i Nordjylland.2011-06-07T00:00:00Forskningsprojektet Nordrisk -/aktuelt/nyheder/2011/juni/vektorbaarne_syg_bag//aktuelt/nyheder/2011/juni/vektorbaarne_syg_bag/Om baggrunden for forskningsprojektet2011-06-06T00:00:00Syddanske kommuner ønsker klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2011/juni/kommunernerustersigtilfremtidensklima//aktuelt/nyheder/2011/juni/kommunernerustersigtilfremtidensklima/Både på øst- og vestkysten er der store klimaudfordringer 2011-06-01T00:00:00Nybygget trækvarter indviet i Sverige/aktuelt/nyheder/2010/februar/nybyggettraekvarterindvietisverige//aktuelt/nyheder/2010/februar/nybyggettraekvarterindvietisverige/Sveriges første parkeringshus bygget af træ er indviet i Sverige. Parkeringshuset er en del af et helt kvarter i byen, som er nybygget og helt af træ.2011-05-26T00:00:00Invitation til pressen: Synker Aarhus?/aktuelt/nyheder/2011/maj/invitationtilpressensynkeraarhus//aktuelt/nyheder/2011/maj/invitationtilpressensynkeraarhus/For at synliggøre klimatilpasningsindsatsen i Aarhus afholder Miljøministeriet et arrangement for pressen om de målinger, som er iværksat i Aarhus havn.2011-05-25T00:00:00Lykke Friis skyder Tour de Klimatilpasning i gang/aktuelt/nyheder/2011/maj/lykkefriisskydertourdeklimatilpasningigang//aktuelt/nyheder/2011/maj/lykkefriisskydertourdeklimatilpasningigang/Stor iderigdom og stærkt engagement fra kommuner og vandforsyningsselskaber, da Tour de Klimatilpasning blev skudt i gang i Aarhus i går.2011-05-24T00:00:00Klimaændringer kan lede tropesygdomme til Danmark/aktuelt/nyheder/2011/maj/klimaaendringerkanledetropesygdommetildanmark//aktuelt/nyheder/2011/maj/klimaaendringerkanledetropesygdommetildanmark/Ny dansk forskning viser, at et varmere klima øger risikoen for spredning af farlige tropesygdomme i Skandinavien de næste 50 år.2011-05-09T00:00:00Mangfoldighed i naturen skal være en folkesag/aktuelt/nyheder/2011/maj/mangfoldighedinaturenskalvaereenfolkesag//aktuelt/nyheder/2011/maj/mangfoldighedinaturenskalvaereenfolkesag/Forandringerne i klimaet og menneskets udnyttelse af naturen truer biodiversiteten verden over. Det har fået miljøminister Karen Ellemann til at udsende et debatoplæg om, hvordan vi sikrer biodiversiteten i Danmark.2011-05-05T00:00:00Tour de Klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2011/maj/tourdeklimatilpasning//aktuelt/nyheder/2011/maj/tourdeklimatilpasning/Videncenter for Klimatilpasning og Kommunernes Landsforening inviterer de danske kommuner til seminar om klimatilpasning.2011-05-03T00:00:00Nyhedsbrev fra PROMICE - Et ekstremt år for Indlandsisen på Grønland/aktuelt/nyheder/2011/april/nyhedsbrevfrapromice//aktuelt/nyheder/2011/april/nyhedsbrevfrapromice/PROMICE - har i april 2011 udgivet sit første nyhedsbrev. Som titlen antyder, var 2010 det hidtil værste for Indlandsisen. Sommerafsmeltningen var større og længere end normalt og der var rekord i afbrækning af gigantiske isbjerge.2011-04-20T00:00:00Haveejere skal stoppe oversvømmelser/aktuelt/nyheder/2011/april/haveejereskalstoppeoversvommelser//aktuelt/nyheder/2011/april/haveejereskalstoppeoversvommelser/Miljøministeriet og Haveselskabet igangsætter nu projektet ”Regnvand i haver og parker” for at forebygge oversvømmelser ved ekstremregn. Haveejere opfordres til at holde regnvandet i deres haver i stedet for at lede det ud i kloakkerne.2011-04-15T00:00:00Middelfart Kommune ruster sig til fremtidens klima/aktuelt/nyheder/2011/april/middelfartkommunerustersigtilfremtidensklima//aktuelt/nyheder/2011/april/middelfartkommunerustersigtilfremtidensklima/Middelfart Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning og Middelfart Spildevand var 7. april samlet til et seminar for at diskutere de klimaudfordringer, kommunen står over for.2011-04-12T00:00:00Nyt innovations- konsortium med fokus på vandressourcer i byer/aktuelt/nyheder/2011/april/nyt-innovations-konsortium-med-fokus-paa-vandressourcer-i-byer//aktuelt/nyheder/2011/april/nyt-innovations-konsortium-med-fokus-paa-vandressourcer-i-byer/Teknologier der kan bidrage til klimatilpasning og skabe grønne og robuste byer skal udvikles i nyt konsortium indenfor ”Vand i byer” partnerskabet.2011-04-05T00:00:00Implementering af EU's oversvømmelsesdirektiv - Forslag til udpegning af risikoområder i høring/aktuelt/nyheder/2011/marts/implementeringafeusoversvommelsesdirektiv//aktuelt/nyheder/2011/marts/implementeringafeusoversvommelsesdirektiv/Miljøministeriet og kystdirektoratet har udpeget risikoområder på baggrund af en foreløbig vurdering af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb, søer, havet og fjorde. Det sker som en et led i implementeringen af EU´s oversvømmelsesdirektiv.2011-03-31T00:00:00Borgmestre i samarbejde mod oversvømmelser af Usserød Å/aktuelt/nyheder/2011/marts/borgmestreisamarbejdemodoversvommelserafusserodaa//aktuelt/nyheder/2011/marts/borgmestreisamarbejdemodoversvommelserafusserodaa/For at styrke miljøet og minimere fremtidige oversvømmelser af Usserød Å er borgmestrene i Hørsholm, Fredensborg og Rudersdal blevet enige om en fælles indsats.2011-03-24T00:00:00Blue Spot konceptet – Udpegning af oversvømmelser på motorveje/aktuelt/nyheder/2011/marts/bluespotkonceptetmetodetiludpegningoghaandteringafoversv0mmelserpaamotorveje//aktuelt/nyheder/2011/marts/bluespotkonceptetmetodetiludpegningoghaandteringafoversv0mmelserpaamotorveje/Vejdirektoratet har deltaget i det internationale forskningsprojekt SWAMP og udpeget sårbare dele af vejnettet med Blue Spots, samt udarbejdet retningslinjer for hvordan vejene kan tilpasses.2011-03-24T00:00:00Nyhedsbrev fra klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2011/marts/nyhedsbrevfraklimatilpasning032011//aktuelt/nyheder/2011/marts/nyhedsbrevfraklimatilpasning032011/Videncenter for klimatilpasning har udsendt nyhedsbrevet "Inspiration og værktøjer på klimatilpasning.dk"2011-03-22T00:00:00Kystplanlægger værktøj lanceret/aktuelt/nyheder/2011/marts/kystplanlaeggervaerktoejlanceret//aktuelt/nyheder/2011/marts/kystplanlaeggervaerktoejlanceret/Portalens nyeste værktøj, Kystplanlæggeren, er et screeningsværktøj, som viser en kysts fysiske forhold ved regulerbare klimaforhold.2011-03-22T00:00:00Udsigten til et vådere klima giver dyrere husforsikring/aktuelt/nyheder/2011/marts/udsigtentiletvaadereklimagiverdyrerehusforsikring//aktuelt/nyheder/2011/marts/udsigtentiletvaadereklimagiverdyrerehusforsikring/Boligejere i kommuner med dårligt kloaknet eller i huse med kælder kan se frem til dyrere forsikringer. Det kommer i kølvandet på det voldsomme skybrud i august 2010.2011-03-21T00:00:00Hørsholm Kommune har udarbejdet ekstremregnsrapport/aktuelt/nyheder/2011/marts/horsholmkommuneharudarbejdetekstremregnsrapport//aktuelt/nyheder/2011/marts/horsholmkommuneharudarbejdetekstremregnsrapport/På baggrund af skybruddet d. 14. august 2010 har Hørsholm Kommune udarbejdet en rapport, som samler op på de skader og problemer der opstod ved det ekstreme regnvejr.2011-03-21T00:00:00Væsentligt større stormskader i et fremtidigt klima/aktuelt/nyheder/2011/marts/stormskader//aktuelt/nyheder/2011/marts/stormskader/På europæisk plan vil omkostningerne ved stormskader stige med 44 procent frem mod slutningen af dette århundrede som følge klimaændringerne. Danmark vil være det land hvor omkostningerne stiger mest.2011-03-14T00:00:00Borgertopmøde i Kalundborg: Klimatilpasningen skal fremmes/aktuelt/nyheder/2011/marts/borgertopmodeikalundborgklimatilpasningenskalfremmes//aktuelt/nyheder/2011/marts/borgertopmodeikalundborgklimatilpasningenskalfremmes/500 borgere fra Kalundborg Kommune mødte op til borgertopmøde om klimatilpasning. Ni ud af ti mener, at der allerede nu skal handles og udarbejdes langsigtede planer, der tager højde for de forventede klimaforandringer.2011-03-11T00:00:00ATV: Danmark skal eksportere vandteknologi/aktuelt/nyheder/2011/marts/nyrapportfraatvomkringvandteknologi//aktuelt/nyheder/2011/marts/nyrapportfraatvomkringvandteknologi/Akademiet for de Tekniske Videnskaber(ATV) har netop udgivet en ny rapport, som peger på, at Danmark kan skabe tusindvis af nye jobs og eksportere grøn teknologi i milliardklassen ved at sælge ud af vores viden om drikke- og spildevandshåndtering.2011-03-11T00:00:00Sensommerens skybrud førte til de frygtede omkostninger/aktuelt/nyheder/2011/marts/sensommerensskybrudfoertetildefrygtedeomkostninger//aktuelt/nyheder/2011/marts/sensommerensskybrudfoertetildefrygtedeomkostninger/Forsikring og Pension har netop offentliggjort sin årlige opgørelse af skadesudbetaling. Næsten en milliard kroner er resultatet af skaderne fra sensommerens regnskyl i 2010.2011-03-01T00:00:00Kommuner side om side i klimaarbejde/aktuelt/nyheder/2011/februar/kommunersideomsideiklimaarbejde//aktuelt/nyheder/2011/februar/kommunersideomsideiklimaarbejde/Klimaforandringerne holder sig ikke indenfor kommunegrænser og derfor har de 29 kommuner i Region Hovedstaden påbegyndt en fælles indsats for at tilpasse sig klimaet. Dette indebærer en klimastrategi udarbejdet af et politisk samarbejdsudvalg i regionen.2011-02-18T00:00:00Klimatilpasningsplan i Københavns Kommune/aktuelt/nyheder/2011/februar/klimatilpasningsplanikoebenhavnskommune//aktuelt/nyheder/2011/februar/klimatilpasningsplanikoebenhavnskommune/Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune har udarbejdet en klimatilpasningsplan, som beskriver de udfordringer fremtidens klima kan betyde for byen. Den beskriver også mulige tiltag, der kan løse disse udfordringer og skabe en grøn hovedstad.2011-02-15T00:00:00Nyt strategisk forskningsprojekt: RiskChange – risikobaseret design under klimaforandringer/aktuelt/nyheder/2011/februar/nyt-strategisk-forskningsprojekt-riskchange-risikobaseret-design-under-klimaforandringer//aktuelt/nyheder/2011/februar/nyt-strategisk-forskningsprojekt-riskchange-risikobaseret-design-under-klimaforandringer/Nyt forskningsprojekt skal udvikle teknologi der kan hjælpe kommunerne med klimatilpasning2011-02-15T00:00:00Københavns Kommune investerer stort i fjernkøling/aktuelt/nyheder/2011/februar/kobenhavnskommuneinvestererstortifjernkoling//aktuelt/nyheder/2011/februar/kobenhavnskommuneinvestererstortifjernkoling/Fjernkøling giver store CO2-reduktioner og sparer plads hos virksomheder, som har et stigende behov for køling af deres bygninger. Derfor investerer Købehavns Kommune nu yderligere i fjernkølingsnetværket. Det skriver Berlingske tidende.2011-02-10T00:00:00Kommunernes klimatilpasning på kort/aktuelt/nyheder/2011/januar/kommunernesklimatilpasningsstrategierpaakort//aktuelt/nyheder/2011/januar/kommunernesklimatilpasningsstrategierpaakort/Med et nyt interaktivt kort, samler klimatilpasning.dk information om kommunernes arbejde med klimatilpasning ét sted.2011-01-31T00:00:00Nyt klimatilpasset boligområde i Odense/aktuelt/nyheder/2011/januar/nytklimatilpassetboligomraadeiodense//aktuelt/nyheder/2011/januar/nytklimatilpassetboligomraadeiodense/Der er fokus på klimatilpasning og bæredygtighed i et nyt boligområde syvest for Odense. Regnvandskanaler- og bassiner er fremtædende elementer.2011-01-28T00:00:00Klimaet trænger torsken ud af Skagerrak/aktuelt/nyheder/2011/januar/klimaforandringerkantraengetorskenudafskagerrak//aktuelt/nyheder/2011/januar/klimaforandringerkantraengetorskenudafskagerrak/Højere vandtemperaturer om sommeren kan hæmme væksten hos torsk og betyde farvel til fisken i Skagerrak. Det skriver Ritzau2011-01-20T00:00:00En 4 grader varmere verden/aktuelt/nyheder/2011/januar/4graderverden//aktuelt/nyheder/2011/januar/4graderverden/Der er nu kun en lille chance for at den globale opvarmning holdes under 2 grader i forhold til førindustriel tid og det kan ikke udelukkes at vi har en 4 grader verden om 50 år. Det er derfor nødvendigt at gentænke hvordan vi skal klimatilpasse os. 2011-01-20T00:00:00Forskningsplatformen – Vand/aktuelt/nyheder/2011/januar/forskningsplatformen-vand//aktuelt/nyheder/2011/januar/forskningsplatformen-vand/Forskningsplatformen – Vand: et initiativ til at styrke dansk vandforskning både nationalt og internationalt2011-01-20T00:00:00Udnyt haven til at genbruge regnvandet/aktuelt/nyheder/2011/januar/udnythaventilatgenbrugeregnvandet//aktuelt/nyheder/2011/januar/udnythaventilatgenbrugeregnvandet/De seneste par år har landet været påvirket af kraftig regn og fremtidens klima antyder kun mere. Det er derfor relevant at finde ud af, hvordan man som borger kan lede vandet udenom de belastede kloaksystemer. Dette skriver Lemvig Folkeblad.2011-01-19T00:00:00Billigere håndtering af ekstremregn i København/aktuelt/nyheder/2011/januar/nytforslagbetyderbilligerehaandteringafekstremregnogoversvommelser//aktuelt/nyheder/2011/januar/nytforslagbetyderbilligerehaandteringafekstremregnogoversvommelser/I stedet for at udvide kloakkerne skal husejerne selv installere kælderventiler og vandet skal i højere grad styres over jorden, vurderer eksperter fra Københavns Kommunes klimatilpasningsplan. Det skriver Politiken.2011-01-18T00:00:00Videncenter for Klimatilpasning flytter til DMI/aktuelt/nyheder/2011/januar/videncenterforklimatilpasningflyttertildmi//aktuelt/nyheder/2011/januar/videncenterforklimatilpasningflyttertildmi/En intern omorganisering i Klima- og Energiministeriet betyder, at Videncenter for klimatilpasning og dets medarbejdere pr. 1. januar 2011 er flyttet fra Energistyrelsen til DMI.2011-01-11T00:00:00Et vådere og varmere klima øger risikoen for smitsomme sygdomme/aktuelt/nyheder/2011/januar/etvaadereogvarmereklimaoegerrisikoenforsmitsommesygdomme//aktuelt/nyheder/2011/januar/etvaadereogvarmereklimaoegerrisikoenforsmitsommesygdomme/Skybruddet i august fik kloakker og rensningsanlæg til at flyde over og spildevand fossede ud i gaderne, derfor blev mange syge, skriver 24timer.2011-01-06T00:00:00Klimatilpasning af afløbssystemer og metodeafprøvning/aktuelt/nyheder/2011/januar/klimatilpasning-af-afloebssystemer-og-metodeafproevning-1//aktuelt/nyheder/2011/januar/klimatilpasning-af-afloebssystemer-og-metodeafproevning-1/I 2006 bad Miljøstyrelsen konsulentfirmaerne COWI og NIRAS om at undersøge mulige konsekvenser af meget voldsom nedbør eller vandstandsstigninger i Roskilde by og Aalborg/Nørresundby samt mulige tilpasningstiltag.2011-01-05T00:00:00Solrød Kommune forbereder sig på fremtidens regnskyl/aktuelt/nyheder/2011/januar/solroedkommuneberedersigpaafremtidensregnskyl//aktuelt/nyheder/2011/januar/solroedkommuneberedersigpaafremtidensregnskyl/Solrød og Greve Kommunes naturområder og regnvandskloakker har ikke kapacitet til de ekstreme regnskyl, som fremtidens klima byder på. Derfor har kommunerne hver især og i samarbejde igangsat et klimatilpasningsprojekt.2011-01-05T00:00:00AMBROSA - Strategier for Ambrosia kontrol/aktuelt/nyheder/2011/januar/ambrosa-strategier-for-ambrosia-kontrol//aktuelt/nyheder/2011/januar/ambrosa-strategier-for-ambrosia-kontrol/Projektet om Strategier for Ambrosia kontrol skal bidrage til grundlaget for at formindske de sundhedsproblemer, der er forbundet med forekomsten af Ambrosia.2011-01-05T00:00:00Nyt regnvandsbassin til 10 millioner liter vand i Varde/aktuelt/nyheder/2011/januar/nytregnvandsbassintil10millionerlitervandivarde//aktuelt/nyheder/2011/januar/nytregnvandsbassintil10millionerlitervandivarde/For at tilpasse sig fremtidens øgede regnmængder og separere regnvand fra spildevand opfører Varde forsyning et 10.000 kubikmeter regnvandsbassin, skriver Jyskevestkysten.2011-01-04T00:00:00Klimatilpasning i Værebro Ådal/aktuelt/nyheder/2010/december/klimatilpasningivaerebroaadal//aktuelt/nyheder/2010/december/klimatilpasningivaerebroaadal/En undersøgelse af barrierer for udvikling af en adaptiv og integreret planlægning på kommunalt niveau – et speciale fra RUC.2010-12-22T00:00:00Gode råd til virksomheder og borgere om klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2010/december/goderaadtilvirksomheder-kommunerogborgereomklimatilpasning//aktuelt/nyheder/2010/december/goderaadtilvirksomheder-kommunerogborgereomklimatilpasning/Videncenter for Klimatilpasning er nu klar med gode råd til virksomheder og borgere, så de kan være forberedte på fremtidens klima.2010-12-15T00:00:00EU vil regulere import af bynkefrø/aktuelt/nyheder/2010/december/euvilregulereimportafbynkefroe//aktuelt/nyheder/2010/december/euvilregulereimportafbynkefroe/Så er der godt nyt for pollenallergikere. Medlemslandene i EU er nemlig nået til enighed om, at sænke indholdet af frøene fra den meget omtalte invasive planteart bynke-ambrosien i fuglefoder.2010-12-15T00:00:00NORD-STAR – nyt nordisk center med fokus på tilpasning/aktuelt/nyheder/2010/december/nord-star-nyt-nordisk-center-med-fokus-paa-tilpasning//aktuelt/nyheder/2010/december/nord-star-nyt-nordisk-center-med-fokus-paa-tilpasning/NORD-STAR – nyt nordisk center med fokus på tilpasning2010-12-07T00:00:00Nyhedsbrev fra klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2010/december/klimatilpasningkraeverstrategiskogtvaergaaendeplanlaegning//aktuelt/nyheder/2010/december/klimatilpasningkraeverstrategiskogtvaergaaendeplanlaegning/Videncenter for klimatilpasning har udsendt nyhedsbrevet "Klimatilpasning kræver strategisk og tværgående planlægning"2010-12-06T00:00:00Bestanden af gæs eksploderer/aktuelt/nyheder/2010/december/bestandenafgaeseksploderer//aktuelt/nyheder/2010/december/bestandenafgaeseksploderer/Antallet af gæs er steget markant over hele Europa gennem de sidste årtier, som følge af klimaændringerne. Dette betyder bl.a. at man nu hvert forår kan se titusinder af bramgæs ved Vadehavets kyster. Det skriver bladet Jæger.2010-12-03T00:00:00Klimascenarier for fremtidens vandstand/aktuelt/nyheder/2010/december/klimascenarierforfremtidensvandstand//aktuelt/nyheder/2010/december/klimascenarierforfremtidensvandstand/Ny rapport fra Kystdirektoratet afspejler store variationer i de anvendte klimascenarier for fremtidens vandstand omkring Nordsøen.2010-12-03T00:00:00Øget nedbør fordyrer ny motorvej ved Silkeborg/aktuelt/nyheder/2010/december/ogetnedborfordyrernymotorvejvedsilkeborg//aktuelt/nyheder/2010/december/ogetnedborfordyrernymotorvejvedsilkeborg/Øget nedbør og kraftigere regnskyl hæver grundvandsspejlet og giver problemer med at holde vandet væk fra kørebanen på ny motorvej i Silkeborg, skriver Midtjyllands avis.2010-12-02T00:00:00The Economist: Øget fokus på klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2010/november/theeconomistklimatilpasning//aktuelt/nyheder/2010/november/theeconomistklimatilpasning/COP15 førte til en uklar og ikke-bindende aftale. COP16 står for døren og vil højest sandsynligt heller ikke føre til en holdbar aftale om CO2-reduktioner. Derfor bør fokus i stedet rettes mod klimatilpasning, skriver The Economist.2010-11-30T00:00:00Klimatilpasning er det nye guld i arkitektbranchen/aktuelt/nyheder/2010/november/klimatilpasningerdetnyeguldiarkitektbranchen//aktuelt/nyheder/2010/november/klimatilpasningerdetnyeguldiarkitektbranchen/De danske arkitektledere oplever et markant øget fokus på energioptimering og klimatilpasning både ved nybyggeri og renovering samt mere helhedsomfattende og vidensbaserede løsninger. Dette skriver Politiken.2010-11-26T00:00:00Nyt 4-årigt program for kystteknik og klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2010/november/nyt4-aarigtprogramforkystteknikogklimatilpasning//aktuelt/nyheder/2010/november/nyt4-aarigtprogramforkystteknikogklimatilpasning/Kystdirektoratet har igangsat et nyt udviklingsprogram om kystteknik og klimatilpasning.2010-11-26T00:00:00Haderslev renoverer vandrør for mio. kr./aktuelt/nyheder/2010/november/vandroereneihaderslevkrakelerer2//aktuelt/nyheder/2010/november/vandroereneihaderslevkrakelerer2/Klimaforandringernes tørkeepisoder om sommeren får de mange hundrede kilometer vandrør i Haderslev Kommune til at krakelere i de lerede aflejringer. Vandselskabet i Haderslev må nu investere i fremtidens vandrør. Det skriver JydskeVestkysten.2010-11-26T00:00:00Borgertopmøde om klimatilpasning i Kalundborg/aktuelt/nyheder/2010/november/borgertopmoedeomklimatilpasningikalundborgkommune//aktuelt/nyheder/2010/november/borgertopmoedeomklimatilpasningikalundborgkommune/Kalundborg Kommune afholder i samarbejde med Teknologirådet et borgertopmøde om klimatilpasninger. Mødet er et led i det store BaltCICA projekt, som kommunen er en del af.2010-11-24T00:00:00Vand i byer/aktuelt/nyheder/2011/november/vandibyer_igangvaerende_projekt//aktuelt/nyheder/2011/november/vandibyer_igangvaerende_projekt/Tilpasning og fremtidssikring af danske byer i forhold til stigende nedbørsmængder er målet for partnerskabet ”Vand i byer”. 2010-11-23T00:00:00Få op til 500.000 euro til klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2010/november/vind500000eurotilklimatilpasning//aktuelt/nyheder/2010/november/vind500000eurotilklimatilpasning/Nyt nordisk finansieringsprojekt "Nordic Climate Facility" står bag konkurrence med to temaer: Klimatilpasning i bymiljøer og vedvarende energi.2010-11-23T00:00:00Få tilskud til håndtering af regnvand i Bistrup/aktuelt/nyheder/2010/november/tilskudfaskinerbistrup//aktuelt/nyheder/2010/november/tilskudfaskinerbistrup/Nyt pilotprojekt i Rudersdal Kommune skal komme de øgede regnmængder til livs med tilskud til afledning af regnvand. Samtidigt fremsætter kommunen et krav om nedsivning af regnvand på egen grund ved ny- og tilbygning.2010-11-23T00:00:00Norsk udredning om klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2010/november/norgesklimatilpasningsplaner//aktuelt/nyheder/2010/november/norgesklimatilpasningsplaner/En regeringskommission har afgivet betænkning efter to års arbejde. Rapporten udpeger udfordringer og handlemuligheder for den norske regerings indsats på klimatilpasningsområdet.2010-11-18T00:00:00Opsaml regnvand med faskiner og spar penge/aktuelt/nyheder/2010/november/opsamlregnvandmedfaskinerogsparpenge//aktuelt/nyheder/2010/november/opsamlregnvandmedfaskinerogsparpenge/Beboerne på Høffdingsvej i Valby har fået penge tilbage fra Københavns Energi ved at opsamle regnvandet i faskiner i jorden. Penge som bruges på energibesparende forbedringer i boligforeningen.2010-11-18T00:00:00Ny rapport: Klimatilpasning i de danske kommuner/aktuelt/nyheder/2010/november/nyrapportklimatilpasningidedanskekommuner//aktuelt/nyheder/2010/november/nyrapportklimatilpasningidedanskekommuner/Skov og Landskab udgiver rapport om kommunernes klimatilpasning i Danmark, som giver et overblik over indsatsen for klimatilpasning i de danske kommuner.2010-11-16T00:00:00København ruster sig mod vandmasserne/aktuelt/nyheder/2010/november/kobenhavnrustersigmodvandmassernemed12miakr//aktuelt/nyheder/2010/november/kobenhavnrustersigmodvandmassernemed12miakr/Københavns teknik- og miljøborgmester Bo Asmus Kjeldgaard fremlægger ny indsats til 12 mia. kr. for at reducere omkostningerne ved klimaforandringer i Københavns Kommune de kommende 100 år.2010-11-15T00:00:00Nyhedsbrev fra klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2010/november/nyhedsbrevfraklimatilpasningdk//aktuelt/nyheder/2010/november/nyhedsbrevfraklimatilpasningdk/Videncenter for klimatilpasning har udsendt nyhedsbrevet "Konference om klimatilpasning skabte god debat og inspiration til det videre arbejde"2010-11-12T00:00:00Få klimatilpasning af gårdhave finansieret/aktuelt/nyheder/2010/november/faaklimatilpasningafgaardhavefinancieret//aktuelt/nyheder/2010/november/faaklimatilpasningafgaardhavefinancieret/Københavns Gårdhaver har netop startet en kampagne, der gør det muligt at få klimatilpasset gårdhaverne i Valby, uden at det skal koste beboerene noget.2010-11-10T00:00:00Søg støtte til udvikling af bæredygtige forstæder/aktuelt/nyheder/2010/november/soegstoettetilklimatilpasningsprojekter//aktuelt/nyheder/2010/november/soegstoettetilklimatilpasningsprojekter/Realdania og By- og Landskabsstyrelsen inviterer landets kommuner til at deltage i projekt "Forstadens Tænketank".2010-11-09T00:00:00Afvanding af vejnettet i fremtidens klima/aktuelt/nyheder/2010/november/afvandingafvejnettetifremtidensklima//aktuelt/nyheder/2010/november/afvandingafvejnettetifremtidensklima/Vejnettet vil i fremtiden blive udfordret af mere ekstremt regnvejr, og det kan være til stor fare for sikkerheden i trafikken og ødelæggende for vejene. Der er derfor ikke tvivl om, at der skal gøres noget.2010-11-08T00:00:00Klimatilpassede byrum banker på i København/aktuelt/nyheder/2010/november/klimatilpassetbyrumvedsebikoebenhavn//aktuelt/nyheder/2010/november/klimatilpassetbyrumvedsebikoebenhavn/Læs hvordan området omkring SEB's nye hovedkvarter er klimatilpasset, så det både skaber skygge og sikrer mod oversvømmelser som f��lge af flere ekstreme hændelser i fremtiden.2010-11-04T00:00:00Klimakonsortiet får fornyet projektstøtten/aktuelt/nyheder/2010/november/klimakonsortietfaarfornyetstoetten//aktuelt/nyheder/2010/november/klimakonsortietfaarfornyetstoetten/Et bredt flertal i folketinget har netop vedtaget at videreføre Handlingsplan for markedsføring af Danmark i udlandet, der bl.a. støtter formidling af danske tilpasningskompetencer2010-11-03T00:00:00København skal sikres mod havet/aktuelt/nyheder/2010/november/koebenhavnskalsikresmodhavet//aktuelt/nyheder/2010/november/koebenhavnskalsikresmodhavet/Klimaforandringerne vil gøre det nødvendigt at kystsikre Københavns nordlige havn, for at beskytte kommunen mod oversvømmelser som følge af hævet vandstand og stormflod.2010-11-01T00:00:00Inspirerende konference om klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2010/oktober/inspirerendekonferenceomklimatilpasning//aktuelt/nyheder/2010/oktober/inspirerendekonferenceomklimatilpasning/Se de mange spændende oplæg fra konferencen "Klimatilpasning i Danmark" den 25. oktober 2010.2010-10-26T00:00:00Konference-magasin om klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2010/oktober/konferencemagasinomklimatilpasning//aktuelt/nyheder/2010/oktober/konferencemagasinomklimatilpasning/Nyt magasin med viden og meninger om klimatilpasning i Danmark sætter igennem en række faglige indlæg og synspunkter den danske klimaudfordring på spidsen. 2010-10-25T00:00:00Augusts skybrud blev dyre/aktuelt/nyheder/2010/oktober/aaretsskybrudblevdyre//aktuelt/nyheder/2010/oktober/aaretsskybrudblevdyre/Det seneste skybrud i august, som satte hele bydele under vand og nu på tredje måned har henvist flere familier til at bo i skurvogne, bliver det hidtil dyreste for forsikringsselskaberne, skriver Berlingske Tidende2010-10-22T00:00:004,1 mio. kr. til forskning i natur og tilpasning/aktuelt/nyheder/2010/oktober/4-1miokrtilforskninginaturogtilpasning//aktuelt/nyheder/2010/oktober/4-1miokrtilforskninginaturogtilpasning/Nyt dansk forskningsprojekt har fået 4.1 mio. kr. til at forske i hvordan dyr og planter kan tilpasse sig klimaforandringerne.2010-10-20T00:00:00Stormrådet opfordrer til kystsikring/aktuelt/nyheder/2010/oktober/stormraadetopfordrertilkystsikring//aktuelt/nyheder/2010/oktober/stormraadetopfordrertilkystsikring/Stormrådet opfordrer kommunerne til at sikre landets kyster mod fremtidens klima og ruster ligeledes stormflodspuljen til flere oversvømmelser.2010-10-20T00:00:004,1 mio. kr. til forskning i natur og tilpasning/aktuelt/nyheder/2010/oktober/4_1-mio-kr-til-forskning-i-natur-og-tilpasning//aktuelt/nyheder/2010/oktober/4_1-mio-kr-til-forskning-i-natur-og-tilpasning/Nyt dansk forskningsprojekt har fået 4.1 mio. kr. til at forske i hvordan dyr og planter kan tilpasse sig klimaforandringerne.2010-10-20T00:00:00Britiske virksomheder tilpasser sig/aktuelt/nyheder/2010/oktober/britiskevirksomhedertilpassersig//aktuelt/nyheder/2010/oktober/britiskevirksomhedertilpassersig/Det britiske UK Climate Impacts Programme (UKCIP) har samlet en række eksempler på hvordan britiske virksomheder tilpasser sig klimaforandringerne2010-10-19T00:00:00Tilskud til miljøvenlige klimatilpasningsteknologier/aktuelt/nyheder/2010/oktober/tilskudtilmiljoevenligeklimatilpasningsteknologier//aktuelt/nyheder/2010/oktober/tilskudtilmiljoevenligeklimatilpasningsteknologier/I dag åbnes for ansøgninger til tredje runde af Miljøministeriets tilskudsordning til miljøeffektiv teknologi. Den samlede pulje er på 9 mio. kr.2010-10-19T00:00:00Læs om regnvandshåndtering i danskVand/aktuelt/nyheder/2010/oktober/laesomregnvandshaandteringidanskvand//aktuelt/nyheder/2010/oktober/laesomregnvandshaandteringidanskvand/I DANVAs medlemsblad for oktober måned kan man læse om udfordringer og muligheder for regnvandshåndtering.2010-10-14T00:00:00Dragør Kommune får pris for klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2010/oktober/dragoerkommunefaarbyplanprisforsinklimatilpasning//aktuelt/nyheder/2010/oktober/dragoerkommunefaarbyplanprisforsinklimatilpasning/Den 7. oktober fik Borgmester Allan Holst fra Dragør Kommune overrakt Byplanprisen for kommunens grøn/blå plan og inddragelse af klimatilpasning i kommuneplanen.2010-10-12T00:00:00Gribskov Kommune vil sandfodre Nordkysten/aktuelt/nyheder/2010/oktober/gribskovkommunevilsandfodrenordkysten//aktuelt/nyheder/2010/oktober/gribskovkommunevilsandfodrenordkysten/På et møde i teknisk udvalg i Gribskov Kommune d. 6. oktober blev det besluttet at indstille til Byrådet at vedtage et sandfodringsprojekt, der skal bringe sand tilbage på Nordkystens strande.2010-10-12T00:00:00Tjek om dit hus er stormsikkert/aktuelt/nyheder/2010/oktober/tjekomdithuserstormsikkert//aktuelt/nyheder/2010/oktober/tjekomdithuserstormsikkert/Stormsæsonen er i gang, og det kan gå ud over tagkonstruktioner eller dårlige vægge. Stormene bliver formentlig kraftigere i fremtiden, så man kan lige så godt tjekke efter nu. Det skriver 24 timer.2010-10-07T00:00:00Roskilde vedtager ny klimapolitik/aktuelt/nyheder/2010/oktober/roskildevedtagerambitioeoeklimapolitik//aktuelt/nyheder/2010/oktober/roskildevedtagerambitioeoeklimapolitik/Roskilde kommune har netop vedtaget en ny klimapolitik, der bl.a. sætter fokus på forvaltningen af fremtidens kraftigere regn.2010-10-07T00:00:00Her kommer de grønne tage/aktuelt/nyheder/2010/oktober/herkommerdegroennetage//aktuelt/nyheder/2010/oktober/herkommerdegroennetage/I fremtiden vil en stor del af Københavns byggerier være beklædt med planter og urter som tagbeklædning. Dette er en af planerne i Københavns Kommune, for at imødegå klimaforandringerne som vil betyde mere regn og mere varme. Det skriver MiljøDanmark2010-10-05T00:00:00Industriområde i Herfølge fordobler kloakkapaciteten/aktuelt/nyheder/2010/oktober/nyeroerforhindreroversvoemmelser//aktuelt/nyheder/2010/oktober/nyeroerforhindreroversvoemmelser/I Herfølge i Køge Kommune er arbejdet med at skifte de gamle underjordiske rør ud med nye og større rørbassiner i fuld gang.2010-10-01T00:00:00Klimaændringer giver flere pesticider i grundvandet/aktuelt/nyheder/2010/oktober/klimaaendringergiverflerepesticiderigrundvandet//aktuelt/nyheder/2010/oktober/klimaaendringergiverflerepesticiderigrundvandet/Ny rapport viser, at klimaforandringerne betyder større udvaskning af pesticider fra landbruget til grundvandet.2010-10-01T00:00:00Stjernebyggeri klimatilpasses i designfasen/aktuelt/nyheder/2010/september/energilaboratoriumklimatilpassesidesignfasen//aktuelt/nyheder/2010/september/energilaboratoriumklimatilpassesidesignfasen/Et nyt byggeri på Århus havn skal samle uddannelser, forskning, udviklingsaktiviteter og virksomheder med fokus på energi, men inden det bygges tænkes klimatilpasning ind i designet. 2010-09-30T00:00:00Status for tilpasnings- arbejdet under Klimakonventionen/aktuelt/nyheder/2010/september/statusforklimatilpasningsarbejdetunderklimakonventionen//aktuelt/nyheder/2010/september/statusforklimatilpasningsarbejdetunderklimakonventionen/Klimakonventionens sekretariat har nu offentliggjort dagsorden for COP16 i Cancun i december. 2010-09-24T00:00:00Tema om vand og klimaændringer/aktuelt/nyheder/2010/september/licitationensaetterfokuspaavandogklimaaendringer//aktuelt/nyheder/2010/september/licitationensaetterfokuspaavandogklimaaendringer/Byggeriets Dagblad sætter i et nyt temanummer fokus på vand og kloak i relation til klimaændringer2010-09-24T00:00:00Danske havne sikres mod højere vandstande/aktuelt/nyheder/2010/september/danskehavnesikresmodhoejerevandstande//aktuelt/nyheder/2010/september/danskehavnesikresmodhoejerevandstande/I Aalborg og Esbjerg forhøjer man kajkanterne for at mindske risikoen for oversvømmelser fra forhøjet havvandsstand. Det skriver Licitationen2010-09-24T00:00:00CLIWAT/aktuelt/nyheder/2010/september/cliwat//aktuelt/nyheder/2010/september/cliwat/Nordeuropæisk projekt med fokus på klimaforandringernes effekt på grundvand.2010-09-24T00:00:00Unikt tværkommunalt samarbejde på vej/aktuelt/nyheder/2010/september/unikttvaerkommunaltsamarbejdeomklimatilpasninginordsjaelland//aktuelt/nyheder/2010/september/unikttvaerkommunaltsamarbejdeomklimatilpasninginordsjaelland/Efter de ekstreme regnmængder i august er tre kommuner i Nordsjælland nu gået sammen om, at gå klimaforandringerne i møde. Et nyt tværkommunalt og tværpolitisk samarbejde er i støbeskeen.2010-09-23T00:00:00Flere hedebølger i fremtiden/aktuelt/nyheder/2010/september/flerehedeboelgerifremtiden//aktuelt/nyheder/2010/september/flerehedeboelgerifremtiden/Ny forskning viser at Sydeuropa får varmere somre med øget risiko for hedebølger med meget høje temperaturer. Også i Danmark må vi forvente flere og varmere hedebølger.2010-09-17T00:00:00Grundvandsbaseret nedkøling i Horsens/aktuelt/nyheder/2010/september/grundvandsbaseretnedkoelingihorsens//aktuelt/nyheder/2010/september/grundvandsbaseretnedkoelingihorsens/Horsens Sundhedshus har idriftsat et anlæg, der både kan opvarme og nedkøle ved hjælp af grundvand. Det giver stor årlig energibesparelse, skriver Installatør Horisont2010-09-16T00:00:00Planer om rekreativ klimatilpasning i Aalborg/aktuelt/nyheder/2010/september/rekreativklimatilpasningiaalborg//aktuelt/nyheder/2010/september/rekreativklimatilpasningiaalborg/Himmerland Boligforening har planer om at bygge kanaler, søer og bassiner i det boligområde, som kaldes kildevejskvarteret. Det skal forsinke regnvandet, så kloakoversvømmelser forhindres og samtidig forskønne området2010-09-16T00:00:00Historisk kloakrør i København omlægges/aktuelt/nyheder/2010/september/historiskkloakroerikoebenhavnombygges//aktuelt/nyheder/2010/september/historiskkloakroerikoebenhavnombygges/I forbindelse med metrobyggeriet ved Enghave Plads er det nødvendigt at omlægge et af Danmarks største kloakrør, som er 120 år gammelt. Det skriver Politiken2010-09-16T00:00:00Grønt tag på nyt plejecenter i Greve/aktuelt/nyheder/2010/september/groenttagpaanytplejehjemigreve//aktuelt/nyheder/2010/september/groenttagpaanytplejehjemigreve/Første spadestik til Greve Kommunes største byggeri siden 1970 er taget. I byggeriet er der fokus på miljø og klima. Derfor beklædes byggeriet med et grønt tag, der skal forsinke afstrømningen af regnvand og isolere byggeriet.2010-09-14T00:00:00Silkeborg satser på LAR/aktuelt/nyheder/2010/september/silkeborgsatserpaalar//aktuelt/nyheder/2010/september/silkeborgsatserpaalar/Silkeborgs nye spildevandsplan baseres i høj grad på lokal afledning af regnvand (LAR), hvilket resulterer i, at antallet af rensningsanlæg skæres ned fra 17 til 3.2010-09-14T00:00:00Opbygning af et veterinært beredskab for bluetongue/aktuelt/nyheder/2010/september/bluetongue//aktuelt/nyheder/2010/september/bluetongue/Bluetongue (BT) er en virussygdom som rammer drøvtyggere, og som siden 1998 har bidt sig fast i Middelhavsregionen efter at være kommet østfra. Sygdommen spredes i disse år nordpå pga. ændringer i klima og miljø.2010-09-14T00:00:00Tegn på klimaændringerne i naturen/aktuelt/nyheder/2010/september/signsofchangeinnordicnature//aktuelt/nyheder/2010/september/signsofchangeinnordicnature/Nordisk rapport har indsamlet tegn på klimaændringer i naturen i norden:2010-09-14T00:00:00Lokal håndtering af regnvand i København/aktuelt/nyheder/2010/september/nyphdomlokalhaandteringafregnvand//aktuelt/nyheder/2010/september/nyphdomlokalhaandteringafregnvand/Ny ph.d. afhandling sætter fokus på den lokale håndtering af regnvand i København. Rapporten fremhæver behovet for, at flere løsninger skal i spil når det regner kraftigt over byen.2010-09-10T00:00:00Haveselskabet skyder regnvandskampagne i gang/aktuelt/nyheder/2010/september/haveselskabetskyderregnvandskampagneigang//aktuelt/nyheder/2010/september/haveselskabetskyderregnvandskampagneigang/Hvis du plages af oversvømmelser, når det styrtregner, kan der være hjælp at hente i Haveselskabets nye Regnvandskampagne. Det skriver Jyllands-Posten.2010-09-09T00:00:00Klimaforandringerne forkorter jagtsæson/aktuelt/nyheder/2010/september/klimaforandringerneforlaengerjagtsaeson//aktuelt/nyheder/2010/september/klimaforandringerneforlaengerjagtsaeson/Jægerne kommer til at mærke den globale opvarmning via en revision af jagtloven. Skovduerne bliver fredet helt frem til første november, hvor jagten i dag går ind den 1. oktober. Det fortæller Radioavisen P42010-09-09T00:00:00Ny landsplanredegørelse/aktuelt/nyheder/2010/september/nylandsplanredegoerelse//aktuelt/nyheder/2010/september/nylandsplanredegoerelse/Miljøminister Karen Ellemann (V) har udsendt Landsplanredegørelse 2010 til brug for den kommunale og regionale planlægning2010-09-07T00:00:00Landskabsbaserede afvandingsløsninger til ekstremregn/aktuelt/nyheder/2010/september/landskabsbaseretafvandinghaandtererekstremregn//aktuelt/nyheder/2010/september/landskabsbaseretafvandinghaandtererekstremregn/Kloaknettet skal ikke udvides nu. Vi skal lære at styre oversvømmelserne bedre, siger seniorforsker Marina Bergen Jensen, som leder innovationsdelen af et nystartet projekt: 'Vand i Byer'2010-09-07T00:00:00Majsen breder sig i Danmark/aktuelt/nyheder/2010/september/majsenbredersigidanmark//aktuelt/nyheder/2010/september/majsenbredersigidanmark/Majsen har gavn af varmere og vådere klima. Inden år 2100 kan den fylde en tiendedel af vores areal, vurderer landbrugsekspert.2010-09-03T00:00:00Rekordår for dræbersnegle truer/aktuelt/nyheder/2010/august/rekordaarfordraebersnegletruer//aktuelt/nyheder/2010/august/rekordaarfordraebersnegletruer/Skov og Natur frygter at dræbersneglen vil invaderer Danmark i 2011. Dette skyldes den meget våde sensommer vi har oplevet i år.2010-08-30T00:00:00Mere nedbør som forventet/aktuelt/nyheder/2010/august/merenedboersomforventet//aktuelt/nyheder/2010/august/merenedboersomforventet/Politiken skriver, at DMI nu har beregnet gennemsnitsnedbøren for den seneste 20-års periode. Årsnedbøren er steget 4,4 % sammenlignet med normalperioden 1961-90.2010-08-29T00:00:00Lolland har fokus på klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2010/august/lollandharfokuspaaklimatilpasning//aktuelt/nyheder/2010/august/lollandharfokuspaaklimatilpasning/Lolland Kommune tager højde for klimaforandringerne i forslag til kommuneplan. Planen indeholder mange kreative forslag til klimatilpasning.2010-08-26T00:00:00EU’s fiskeriregulering under pres pga. klimaændringer/aktuelt/nyheder/2010/august/eusfiskerireguleringunderprespgaklimaaendringer//aktuelt/nyheder/2010/august/eusfiskerireguleringunderprespgaklimaaendringer/Vandtemperaturen i de europæiske farvande er steget, og det får fiskearter som makrel og torsk til at søge mod nord. Denne udvikling lægger pres på EU's regulering af fiskeriet, skriver Politiken.2010-08-26T00:00:00Klimaændringer er godt for landbruget/aktuelt/nyheder/2010/august/klimaaendringerergodtforlanbruget//aktuelt/nyheder/2010/august/klimaaendringerergodtforlanbruget/Klimaforandringerne påvirker landbruget, og det kan betyde bedre betingelser for vin- og majsproduktion, mens hveden får det sværere. Det er både godt og skidt for vinbonden i Kalundborg.2010-08-25T00:00:00Flere kloakoverløb kan forurene drikkevandet/aktuelt/nyheder/2010/august/flerekloakoverloebkanforurenedrikkevandet//aktuelt/nyheder/2010/august/flerekloakoverloebkanforurenedrikkevandet/I Fremtidens klima forventes flere kraftige regnskyl, hvilket kan medføre kloakoverløb. Den situation kan forurene drikkevandet, idet løbsk kloakvand kan trænge ind i drikkevandstanke. Det skriver 24 timer.2010-08-25T00:00:00Oversvømmelser skal planlægges/aktuelt/nyheder/2010/august/oversvoemmelserskalplanlaegges//aktuelt/nyheder/2010/august/oversvoemmelserskalplanlaegges/Helhedsorienteret tænkning og planlægning kan skåne mange bygninger, veje og kældre for oversvømmelser i fremtiden.2010-08-22T00:00:00Klimatilpasning tænkes ind i Randers havn/aktuelt/nyheder/2010/august/klimatilpasningtaenkesindirandershavn//aktuelt/nyheder/2010/august/klimatilpasningtaenkesindirandershavn/Randers by er en udfordring at klimatilpasse, da byen er placeret rundt om en havn, skriver Randers Amtsavis.2010-08-20T00:00:00Nyt grønt tag i Ørestad vinder pris/aktuelt/nyheder/2010/august/nytgroenttagioerestadvinderpris//aktuelt/nyheder/2010/august/nytgroenttagioerestadvinderpris/Nyt stort boligbyggeri i Ørestaden har vundet prisen "Årets bedste grønne tag", for byggeriets store skrå mosbelagte tagsider.2010-08-19T00:00:00Sundhedsstyrelsen advarer om risici ved oversvømmelserne/aktuelt/nyheder/2010/august/sundhedsstyrelsenadvareromrisicivedoversvoemmelserne//aktuelt/nyheder/2010/august/sundhedsstyrelsenadvareromrisicivedoversvoemmelserne/Sundhedsstyrelsen advarer om sundhedsfare forbundet med oversvømmelserne, som de seneste dage har ramt Danmark.2010-08-16T00:00:00Højere præmier for våde kældre/aktuelt/nyheder/2010/august/hoejerepraemierforvaadelaeldre//aktuelt/nyheder/2010/august/hoejerepraemierforvaadelaeldre/De voldsomme mængder regn, som er faldet over store dele af Danmark i de sidste dage, sætter gang i nye overvejelser i forsikringsbranchen, skriver Berlingske Tidende. Bliver forsikringerne dyrere?2010-08-16T00:00:00Ny type erstatning for oversvømmede huse/aktuelt/nyheder/2010/august/nytypeerstatningforoversvoemmedehuse//aktuelt/nyheder/2010/august/nytypeerstatningforoversvoemmedehuse/Den nyligt ændrede stormflodsordning muliggør erstatning for oversvømmelser fra søer og vandløb. Det kommer husejere i Kokkedal til gode, skriver Berlingske Tidende.2010-08-16T00:00:00Beredskabet pumpede 60 mio. liter vand væk/aktuelt/nyheder/2010/august/beredskabetpumpede60miolitervandvaek//aktuelt/nyheder/2010/august/beredskabetpumpede60miolitervandvaek/Der blev brug for pumper fra Beredskabsstyrelsen i Haderslev, da styrtregn i weekenden førte til omfattende oversvømmelse i københavnsområdet.2010-08-16T00:00:00Beredskabet pumpede 60 mio. liter vand væk/aktuelt/nyheder/2010/august/beredskabetpumpede60miolitervandvaek-1//aktuelt/nyheder/2010/august/beredskabetpumpede60miolitervandvaek-1/Der blev brug for pumper fra Beredskabsstyrelsen i Haderslev, da styrtregn i weekenden førte til omfattende oversvømmelse i københavnsområdet.2010-08-16T00:00:00Nattens regnvejr gav en forsmag på fremtidens klima/aktuelt/nyheder/2010/august/nattensnedboererenforsmagpaafremtidensklima//aktuelt/nyheder/2010/august/nattensnedboererenforsmagpaafremtidensklima/Skybrud og store mængder nedbør er hvad vi kan forvente mere af i fremtidens klima. Dette viser klimaforudsigelser, hvis udviklingen følger FN's klimascenarie A1B.2010-08-13T00:00:00Bekæmp bynke-ambrosien/aktuelt/nyheder/2010/august/bekaempbynke-ambrosien//aktuelt/nyheder/2010/august/bekaempbynke-ambrosien/Den meget omtalte invasive planteart bynke-ambrosien slår nu til i de danske haver, men det er ikke for sent at standse dens udbredelse.2010-08-11T00:00:00Luftforureningen øges/aktuelt/nyheder/2010/august/ozon//aktuelt/nyheder/2010/august/ozon/Ny dansk og international forskning viser, at et varmere klima kan øge luftforureningen. Effekten af den hidtidige indsats mod luftforurening risikerer derfor at mindskes som følge af klimaændringerne. 2010-08-11T00:00:00Småøer trues af klimaforandringerne/aktuelt/nyheder/2010/august/smaaoeertruesafklimaforandringerne//aktuelt/nyheder/2010/august/smaaoeertruesafklimaforandringerne/Statspuljen til at bygge nye diger på småøerne for at tilpasse klimaændringerne rækker næppe. Det skriver Jyllands-Posten2010-08-10T00:00:00Betydningen af klimaændringerne for hovedstadsregionen/aktuelt/nyheder/2010/august/betydningenafklimaaendringerneforhovedstadsregionen//aktuelt/nyheder/2010/august/betydningenafklimaaendringerneforhovedstadsregionen/Region Hovedstaden har fået analyseret, hvilke konsekvenser klimaændringerne får for regionen. Analysen skal indgå som en del af grundlaget for regionens kommende klimastrategi.2010-08-10T00:00:00Polarforskere skal beskyttes bedre mod isbjørne/aktuelt/nyheder/2010/august/groenlandsforskereskalbeskyttesbedremodisbjoerne//aktuelt/nyheder/2010/august/groenlandsforskereskalbeskyttesbedremodisbjoerne/Klimaforandringer får i stigende grad isbjørne i Nordøstgrønland til at søge på land. Forskningsstation i Grønland har øget sikkerheden efter flere bjørnebesøg. Det skriver Flensborg Avis2010-08-10T00:00:00Nye afgifter på afledning af regnvand på vej/aktuelt/nyheder/2010/august/nyeafgifterpaaafledningafregnvand//aktuelt/nyheder/2010/august/nyeafgifterpaaafledningafregnvand/Miljøminister Karen Ellemann (V) varsler nyt lovforslag om afgifter for afledning af regnvand til de offentlige kloaksystemer. Det skriver Politiken.2010-08-09T00:00:00Ny SF-bypolitik med fokus på klimatilpasnig/aktuelt/nyheder/2010/august/sffaaregenbypolitik//aktuelt/nyheder/2010/august/sffaaregenbypolitik/Nyt udspil til en bypolitik fra SF vægter klimatilpasning af by og bygninger højt.2010-08-04T00:00:00Nyt ”European Topic Centre” om tilpasning til klimaændringer./aktuelt/nyheder/2010/august/august2010//aktuelt/nyheder/2010/august/august2010/Et nyt ”European Topic Centre” om tilpasning til klimaændringer er etableret. Det nye temacenter skal støtte Det europæiske Miljøagentur og dets overvågningsnetværk, Eionet.2010-08-04T00:00:00Newsletter #2/aktuelt/nyheder/2010/juli/newsletter2//aktuelt/nyheder/2010/juli/newsletter2/Videncentret for klimatilpasning har udsendt andet nyhedsbrev på engelsk -Newsletter #2.2010-07-26T00:00:00Klimaændringer og havmiljøet i de danske farvande/aktuelt/nyheder/2010/juli/indflydelsenafoekologiskedynamikogklimaaendringerpaahavmiljoeetidedanskefarvande//aktuelt/nyheder/2010/juli/indflydelsenafoekologiskedynamikogklimaaendringerpaahavmiljoeetidedanskefarvande/Et dansk forskningsprojekt undersøger det nuværende biologiske og fysiske marine miljø i de danske farvande og den mulige påvirkning af klimaændringerne på det marine økosystem.2010-07-19T00:00:00Storm- og Spildevands informatik/aktuelt/nyheder/2010/juli/swi//aktuelt/nyheder/2010/juli/swi/SWI er et dansk forskningsprojekt om optimering af integrerede spildevandssystemer i byer.2010-07-19T00:00:00Søg om puljemidler til kystbeskyttelse af småøer/aktuelt/nyheder/2010/august/soegpuljemidlertilkystbeskyttelseafsmaaoeer//aktuelt/nyheder/2010/august/soegpuljemidlertilkystbeskyttelseafsmaaoeer/Der kan nu søges puljemidler til kystbeskyttelse af danske småøer via pulje i Kystdirektoratet.2010-07-19T00:00:00Skovene bliver mere jungleagtige/aktuelt/nyheder/2010/juli/skoveneblivermerejungleagtige//aktuelt/nyheder/2010/juli/skoveneblivermerejungleagtige/De danske skove er i dag mere varierede og præget af naturnær drift end for bare 20-30 år siden. Dette fremmer tilpasningen af skove til fremtidens klima.2010-07-18T00:00:00Håndbog i klimaledelse sætter fokus på lokal afledning af regnvand/aktuelt/nyheder/2010/juli/haandbogiklimaledelsesaetterfokuspaalokalafledningafregnvand//aktuelt/nyheder/2010/juli/haandbogiklimaledelsesaetterfokuspaalokalafledningafregnvand/Billigere og enklere former for regnvandshåndtering er i fokus i årets 3. opdatering af håndbogen Klimaledelse, som udgives af Grontmij | Carl Bro og Forlaget Andersen. Det skriver Licitationen.2010-07-15T00:00:00Klimaændringer bringer nye fiskearter til danske farvande/aktuelt/nyheder/2010/juli/klimaaendringerbringernyefiskeartertildanskefarvande//aktuelt/nyheder/2010/juli/klimaaendringerbringernyefiskeartertildanskefarvande/Havene omkring Danmark er blevet varmere, og det er med til at lokke eksotiske fisk såsom klumpfisk, stør og sortmundet kutling hertil. Biologer er nu gået i gang med at kortlægge samtlige saltvandsfisk herhjemme. Det skriver Politiken.2010-07-15T00:00:00Arkitekt: Se regnvandet som en kvalitet/aktuelt/nyheder/2010/juli/arkitektseregnvandetsomenkvalitet//aktuelt/nyheder/2010/juli/arkitektseregnvandetsomenkvalitet/Københavns Kommune vil holde fremtidens øgede vandmængder tilbage fra kloakkerne med grønne tage. Men det er en helt forkert måde, siger landskabsarkitekt Stig L. Andersson: Vi skal lave noget, der er fuldstændig nyt. Det skriver Politiken2010-07-15T00:00:00Aalborg Kommune screener for oversvømmelser/aktuelt/nyheder/2010/juli/aalborgkommunescreenerforoversvoemmelser//aktuelt/nyheder/2010/juli/aalborgkommunescreenerforoversvoemmelser/Med udgangspunkt i forventningen om, at vandstanden stiger én meter ved udgangen af dette århundrede har kommunen fået foretaget en screening, der udpeger 17 af de mest oversvømmelsestruede områder. Det skriver Nordjyske Stiftstidende2010-07-15T00:00:00Ny strategi for det maritime Danmark/aktuelt/nyheder/2010/juli/nystrategifordetmaritimedanmark//aktuelt/nyheder/2010/juli/nystrategifordetmaritimedanmark/Økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen lancerer ny strategi for hele det maritime Danmark. Strategien skaber en samlet dansk platform for vækst, bæredygtighed og sikkerhed til søs.2010-07-13T00:00:00Rapport om samfundsøkonomisk screening af klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2010/juli/rapportomsamfundsoekonomiskscreeningafklimatilpasning//aktuelt/nyheder/2010/juli/rapportomsamfundsoekonomiskscreeningafklimatilpasning/Behov for nærmere samfundsøkonomiske analyser af klimatilpasning vedr. kystbeskyttelse, byggeri, veje/baner og kloakering. Tilpasningen vurderes at kunne håndteres inden for rammerne af den eksisterende regulering.2010-07-01T00:00:00Ny udredning om fremtidens klimatilpasningsteknologier inden for vandområdet/aktuelt/nyheder/2010/juni/nyudredningomfremtidensklimatilpasningsteknologierindenforvandomraadet//aktuelt/nyheder/2010/juni/nyudredningomfremtidensklimatilpasningsteknologierindenforvandomraadet/Videncenter for klimatilpasning har fået udarbejdet rapport om fremtidige klimatilpasningsteknologier.2010-06-30T00:00:00Klimatilpasning står højt på kommunernes dagsorden/aktuelt/nyheder/2010/juni/klimatilpasningidanskekommuner//aktuelt/nyheder/2010/juni/klimatilpasningidanskekommuner/Kommunerne er godt i gang med strategier for klimatilpasning og med at håndtere de øgede vandmængder2010-06-29T00:00:00Videnskabelig rapport om effekter af Ambrosia/aktuelt/nyheder/2010/juni/videnskabeligrapportomeffekterafambrosia//aktuelt/nyheder/2010/juni/videnskabeligrapportomeffekterafambrosia/EFSA (European Food Safety Authority) har nu offentliggjort en rapport om effekter på miljøet og på menneskets og dyrs helbred af planter af slægten Ambrosia.2010-06-28T00:00:00Femern Bæltforbindelsen bliver klimatilpasset/aktuelt/nyheder/2010/juni/femernbaeltforbindelsenbliverklimatilpasset//aktuelt/nyheder/2010/juni/femernbaeltforbindelsenbliverklimatilpasset/Som med andre projekter, der har en lang tidshorisont, er det en god idé at dimensionere Femern Bæltforbindelsen, så den tilpasses det klima, vi forventer i fremtiden.2010-06-24T00:00:00Vind over vandet/aktuelt/nyheder/2010/juni/vindovervand-nybogfraregionmidtjylland//aktuelt/nyheder/2010/juni/vindovervand-nybogfraregionmidtjylland/Region Midtjylland har udgivet publikationen Vind over vandet, som handler om fremtidens håndtering af klimaforandringernes øgede mængder vand.2010-06-21T00:00:00Tilpasning af afløbssystemerne i Vordingborg/aktuelt/nyheder/2010/juni/tilpasningafafloebssystemerneivordingborg//aktuelt/nyheder/2010/juni/tilpasningafafloebssystemerneivordingborg/Vordingborg Spildevand skal i forbindelse med deres nye spildevandsplan forbedre kloakkerne i en række byområder i Vordingborg Kommune.2010-06-18T00:00:00Klimatilpasningsstrategi fra Transportministeriet/aktuelt/nyheder/2010/juni/klimatilpasningsstrategifratransportministeriet//aktuelt/nyheder/2010/juni/klimatilpasningsstrategifratransportministeriet/Transportminister Hans Christian Schmidt offentliggør i dag en ny strategi for klimatilpasning inden for Transportministeriets område.2010-06-18T00:00:00Beredskabet gør status over 2009/aktuelt/nyheder/2010/juni/beredskabetgoerstatusover2009//aktuelt/nyheder/2010/juni/beredskabetgoerstatusover2009/Beredskabsstyrelsens årlige Nationale Sårbarhedsrapport er udarbejdet. Beredskabsindsatsen i 2009 bød bl.a. på oversvømmelse på Sjælland, hvor Greve gik fri som resultat af effektiv forebyggende klima-indsats.2010-06-17T00:00:00Det kan betale sig at tilpasse sig til et stigende havniveau./aktuelt/nyheder/2010/juni/detkanbetalesigattilpassesigtiletstigendehavniveau//aktuelt/nyheder/2010/juni/detkanbetalesigattilpassesigtiletstigendehavniveau/En havstigning på 36 cm vil uden yderligere tilpasninger give årlige skader for 130 mia. kr. ved kysterne i EU, mens de samlede udgifter til tilpasning og skader reduceres til 34 mia. kr. hvis man tilpasser sig2010-06-15T00:00:00Integreret køling og opvarmning i Randers/aktuelt/nyheder/2010/juni/opvarmningfrajordogservere//aktuelt/nyheder/2010/juni/opvarmningfrajordogservere/Endnu en kreativ løsning til opvarmning og køling af bygninger er ved at blive etableret i nyt domicil ved Randers. Jordkøling og serveropvarmning er nøgleord.2010-06-11T00:00:00Grundvandskøling kan blive et hit/aktuelt/nyheder/2010/juni/grundvandskoelingkanbliveethit//aktuelt/nyheder/2010/juni/grundvandskoelingkanbliveethit/Hedebølger kan blive et problem i fremtiden, hvis vi ikke tænker bygningskøling med fra starten. Et nyt eksempel på en avanceret designløsning baseret på grundvandskøling er netop indviet i Allerød.2010-06-11T00:00:00Ambitiøs klimaplan i Aabenraa/aktuelt/nyheder/2010/juni/amnitioesklimaplaniaabenraa//aktuelt/nyheder/2010/juni/amnitioesklimaplaniaabenraa/En af Danmarks hidtil mest ambitiøse klimaplaner er netop iværksat i Aabenraa Kommune, skriver Lokal-Bladet Budstikken Aabenraa.2010-06-09T00:00:00Søg støtte til klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2010/juni/faaoekonomiskestoettetilklimatilpasning//aktuelt/nyheder/2010/juni/faaoekonomiskestoettetilklimatilpasning/Danske erhvervsvirksomheder kan søge økonomisk støtte hos fornyelsesfonden til klimatilpasning.2010-06-07T00:00:00Fokus på klima og grundvand/aktuelt/nyheder/2010/juni/fokuspaaklimaoggrundvand//aktuelt/nyheder/2010/juni/fokuspaaklimaoggrundvand/Forskere fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) undersøger klimaændringernes effekt på det danske grundvand i Marielyst, skriver Lolland-Falsters Folketidende.2010-06-05T00:00:00Fra lokale klimatopmøder til national handling/aktuelt/nyheder/2010/maj/fralokaleklimatopmodertilnationalhandling//aktuelt/nyheder/2010/maj/fralokaleklimatopmodertilnationalhandling/Ni lokale klimatopmøder giver klare anbefalinger om behovet for national klimatilpasning.2010-05-31T00:00:00Klimaforskning siden IPCC's 4. hovedrapport/aktuelt/nyheder/2010/maj/physicalclimatesciencesinceipccar4//aktuelt/nyheder/2010/maj/physicalclimatesciencesinceipccar4/Nordisk rapport giver oversigt over nyeste viden indenfor klimaforskning: “Physical Climate Science since IPCC AR4 - A brief update on new findings between 2007 and April 2010”2010-05-31T00:00:00Havene bliver stadig varmere/aktuelt/nyheder/2010/maj/havenebliverstadigvarmere//aktuelt/nyheder/2010/maj/havenebliverstadigvarmere/Ny forskning viser at temperaturen i havene stiger mere end forventet. Det skriver Politiken.2010-05-30T00:00:00Norden samles i fælles klimaindsats/aktuelt/nyheder/2010/maj/nordensamlesifaellesklimaindsats//aktuelt/nyheder/2010/maj/nordensamlesifaellesklimaindsats/Grontmij | Carl Bro har med støtte fra Nordisk Ministerråd taget initiativ til et samarbejdsprojekt om klimaledelse i de nordiske kommuner, der skal forløbe over en toårig periode.2010-05-28T00:00:00Danske taggartnere klar til at tage fat/aktuelt/nyheder/2010/maj/danskerhvervslivtagerfatitagene//aktuelt/nyheder/2010/maj/danskerhvervslivtagerfatitagene/Specialiserede taggartnere bliver mere og mere almindelige hos danske anlægsgartnere.2010-05-28T00:00:00Københavns huse skal have grønt på toppen/aktuelt/nyheder/2010/maj/koebenhavnshuseskalhavegroentpaatoppen//aktuelt/nyheder/2010/maj/koebenhavnshuseskalhavegroentpaatoppen/Københavns Kommune har vedtaget, at alle nye flade tage skal have grøn og miljøvenlig beplantning.2010-05-25T00:00:00Ny håndbog om klimaændringer og sygdomme/aktuelt/nyheder/2010/maj/nyhaandbogomklimaaendringerogsmitsommesygdomme//aktuelt/nyheder/2010/maj/nyhaandbogomklimaaendringerogsmitsommesygdomme/En ny håndbog skal hjælpe EU-landene med at vurdere og tilpasse sig de situationer, der kan opstå, når klimaet skaber nye forhold for smitsomme sygdomme.2010-05-25T00:00:00Klimatilpasset arkitektur/aktuelt/nyheder/2010/maj/klimatilpassetarkitektur//aktuelt/nyheder/2010/maj/klimatilpassetarkitektur/Et nyt forskningsprojekt sætter fokus på de udfordringer arkitekter fremover vil møde i forbindelse med klimaforandringerne.2010-05-19T00:00:00Nyt Klimaudvalg er i gang i Faxe/aktuelt/nyheder/2010/maj/denlokaleklimapolitikerkommetigangifaxe//aktuelt/nyheder/2010/maj/denlokaleklimapolitikerkommetigangifaxe/Kommunalbestyrelsen i Faxe har nu nedsat et lokalt Klima- og teknologiudvalg, som bl.a. vil tage sig af klimatilpasning.2010-05-07T00:00:00Regeringen og kommuner i fælles indsats om klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2010/maj/regeringenogkommunerifaellesindsatsomklimatilpasning-energibesparelserogenergiplanlaegning//aktuelt/nyheder/2010/maj/regeringenogkommunerifaellesindsatsomklimatilpasning-energibesparelserogenergiplanlaegning/Kommunerne har gode muligheder for klimatilpasning med den eksisterende lovgivning.2010-05-07T00:00:00Forsikringsvejret - Ny vejrtjeneste til danskerne/aktuelt/nyheder/2010/maj/forsikringsvejret-nyvejrtjenestetildanskerne//aktuelt/nyheder/2010/maj/forsikringsvejret-nyvejrtjenestetildanskerne/Dækker forsikringen dine skade efter storm og skybrud? Forsikring & Pension har i samarbejde med bl.a. DMI lanceret en ny internetbaseret vejrtjeneste, der dokumenterer, hvordan vejret VAR.2010-05-04T00:00:00Allerød Kommune må ikke hæve oversvømmet hus/aktuelt/nyheder/2010/maj/maaikkehaeveoversmoemmethus//aktuelt/nyheder/2010/maj/maaikkehaeveoversmoemmethus/Statsforvaltningen vil ikke lade Allerød Kommune hjælpe en husejer, der er ramt af oversvømmelse, skriver Danske Kommuner.2010-05-03T00:00:00'Blue Spot' konceptet - Ny metode til udpegning og håndtering af oversvømmelser på motorvejen/aktuelt/nyheder/2010/maj/bluespotkonceptet-nymetodetiludpegningoghaandteringafoversvoemmelserpaamotorvejen//aktuelt/nyheder/2010/maj/bluespotkonceptet-nymetodetiludpegningoghaandteringafoversvoemmelserpaamotorvejen/'Blue spots' er steder på vejnettet, hvor der ved regnhændelser ligger så meget vand på kørebanen, at det er til fare for trafiksikkerheden. Denne nye metode kan bruges til at reducere sårbarheden ved 'blue spots'.2010-05-01T00:00:00Varmere klima bringer skadedyr til vores pæretræer/aktuelt/nyheder/2010/april/varmereklimabringerskadedyrtilvorespaeretraeer//aktuelt/nyheder/2010/april/varmereklimabringerskadedyrtilvorespaeretraeer/Tjørnepragtbiller har angrebet Københavns Universitets samling af sjældne pæretræer i Taastrup. Et varmere klima kan være årsag til billernes trivsel. Det skriver dr.dk2010-04-29T00:00:00Undersøgelse skal skabe overblik over kommunernes klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2010/april/undersoegelseskalskabeoverblikoverkommunernesklimatilpasning//aktuelt/nyheder/2010/april/undersoegelseskalskabeoverblikoverkommunernesklimatilpasning/Videncenter for klimatilpasning undersøger i øjeblikket de danske kommuners arbejde med klimatilpasning. Ministeren opfordrer borgmestrene til at bakke op.2010-04-27T00:00:00Kystsikring i Hvidovre Kommune/aktuelt/nyheder/2010/april/etnytdigelangsroerskoven//aktuelt/nyheder/2010/april/etnytdigelangsroerskoven/Kystnære områder i Hvidovre Kommune skal klimatilpasses, men hvordan og hvem betaler? Dette blev diskuteret på et succesfuldt borgermøde i kommunen.2010-04-20T00:00:00WHO konference om miljø og sundhed/aktuelt/nyheder/2010/april/whokonferenceommiljoeogsundhed//aktuelt/nyheder/2010/april/whokonferenceommiljoeogsundhed/Klimaændringer og sundhed højt på dagsordenen ved WHO’s ministerkonference om miljø og sundhed i Parma, Italien, 10.-12. marts 2010.2010-04-15T00:00:00Newsletter #1/aktuelt/nyheder/2010/april/newsletter1//aktuelt/nyheder/2010/april/newsletter1/Videncentret for klimatilpasning har udsendt første nyhedsbrev på engelsk -Newsletter #1.2010-04-09T00:00:00Regulering af Bynke-ambrosie drøftes i EU/aktuelt/nyheder/2010/april/eu-reguleringafbynke-ambrosieefterdanskopfordring//aktuelt/nyheder/2010/april/eu-reguleringafbynke-ambrosieefterdanskopfordring/Efter dansk opfordring drøftes en regulering af den svære allergifremkaldende og invasive art, Bynke-ambrosie, i EU.2010-04-07T00:00:00Retningslinjer/best practices for statsvejene i forhold til klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2010/marts/retningslinjerbestpracticesforstatsvejeneiforholdtilklimatilpasning//aktuelt/nyheder/2010/marts/retningslinjerbestpracticesforstatsvejeneiforholdtilklimatilpasning/Vejdirektoratet har opdateret vejreglen for afvanding: ”Veje, Vejkonstruktioner, Afvandingskonstruktioner”2010-03-26T00:00:00Center for hydrologi sætter lup på vandet veje/aktuelt/nyheder/2010/marts/luppaadetskaevevandmark//aktuelt/nyheder/2010/marts/luppaadetskaevevandmark/Et nyt hydrologisk observatorium skal give videngrundlag for fremtidens vandforvaltning, skriver Berlingske Tidende2010-03-22T00:00:00Klimaændringerne gør din have allergi-fremkaldende/aktuelt/nyheder/2010/marts/klimaaendringernegoerdinhaveallergi-fremkaldende//aktuelt/nyheder/2010/marts/klimaaendringernegoerdinhaveallergi-fremkaldende/Klimaforandringerne kan blive årsag til langt flere pollenallergikere i fremtiden. Dette kan koste samfundet flere milliarder kr.2010-03-16T00:00:00Politisk indgreb på vej til glæde for pollenallergikere/aktuelt/nyheder/2010/marts/politiskindgrebpaavejtilglaedeforpollenallergikere//aktuelt/nyheder/2010/marts/politiskindgrebpaavejtilglaedeforpollenallergikere/Bynke ambrosie, hvis pollen er stærkt astmafremkaldende, spredes i Danmark gennem import af fuglefrø. Nu vil Christiansborg-politikere stoppe invasionen. Det skriver dr.dk2010-03-15T00:00:00Risiko for 1 m højere vandstand om 100 år/aktuelt/nyheder/2010/marts/risikofor1mhoejerevandstandom100aar//aktuelt/nyheder/2010/marts/risikofor1mhoejerevandstandom100aar/Ny dansk forskning peger på, at udfordringen med klimatilpasning i kystzonen kan blive en større udfordring end hidtil antaget.2010-03-15T00:00:00Klimaet kan tvinge torsken ud af Østersøen/aktuelt/nyheder/2010/marts/klimaetkantvingetorskenudafoestersoeen//aktuelt/nyheder/2010/marts/klimaetkantvingetorskenudafoestersoeen/Klimaforandringer kan betyde, at torsken er flygtet fra Østersøen om 30 år. Det skriver Lolland-Falsters Folketidende.2010-03-13T00:00:00Århus sikres mod oversvømmelse/aktuelt/nyheder/2010/marts/byensikresmodoversvoemmelse//aktuelt/nyheder/2010/marts/byensikresmodoversvoemmelse/Århus Byråd har nu vedtaget at bruge 44 mio. kr. på at klimasikret Århus mod fremtidige oversvømmelser, skriver Århus Stiftstidende.2010-03-13T00:00:00ATP tænker klima i forhold til alle investeringer/aktuelt/nyheder/2010/marts/atpdirtaenkerklimaiforholdtilalleinvesteringer//aktuelt/nyheder/2010/marts/atpdirtaenkerklimaiforholdtilalleinvesteringer/ATP's klimahorisont udvides. Klimaet vil fremover blive tænkt ind i alle investeringer hos ATP, skriver Ritzaus Bureau.2010-03-11T00:00:00KU's klimastrategi 2010/aktuelt/nyheder/2010/marts/kusklimastrategi2010//aktuelt/nyheder/2010/marts/kusklimastrategi2010/Københavns Universitet har udarbejdet en klimastrategi 2010, som beskriver Københavns Universitets strategi og aktiviteter vedrørende klimaforandringer fra 2010 og fremover.2010-03-10T00:00:00Varmere vand fører flere fiskearter til Grønland/aktuelt/nyheder/2010/marts/varmerevandfoererflerefiskeartertilgroenland//aktuelt/nyheder/2010/marts/varmerevandfoererflerefiskeartertilgroenland/Ny forskning viser, at 57 nye fiskearter har fundet vej til Grønland. Forskerne udelukker ikke at klimaforandringerne og varmere vand i havene kan være en væsentlig årsag, skriver Videnskab.dk.2010-03-10T00:00:00Plantekongress satte fokus på klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2010/marts/plantekongressattefokuspaaklimaforandringer//aktuelt/nyheder/2010/marts/plantekongressattefokuspaaklimaforandringer/Årets plantekongres 2010 blev afholdt 12.-13. januar 2010 i Herning arrangeret af Dansk Landbrugsrådgivning. Der var flere indlæg om klimatilpasning, hvor især følgende kan fremhæves:2010-03-09T00:00:00Politisk forbrødring om klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2010/marts/politiskforbroedringomklimatilpasning//aktuelt/nyheder/2010/marts/politiskforbroedringomklimatilpasning/Regering og opposition nærmede sig hinanden under et samråd om klimatilpasning i kommunerne, skriver Altinget.2010-03-09T00:00:00Solbær, brombær og hindbær skal klimasikres/aktuelt/nyheder/2010/marts/solbaer-brombaeroghindbaerskalklimasikres//aktuelt/nyheder/2010/marts/solbaer-brombaeroghindbaerskalklimasikres/Nyt forskningsprojekt skal klimasikre produktionen af solbær, brombær og hindbær i et forandret klima.2010-03-05T00:00:0030 mio. til forskning i klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2010/marts/info-moedeommidlertilforskningfra//aktuelt/nyheder/2010/marts/info-moedeommidlertilforskningfra/Det Strategiske Forskningsråd har netop offentliggjort opslaget "Stratetisk forskning, 2010 - bæredygtig energi og miljø"2010-03-05T00:00:00Lovforslag om ny stormflodsordning/aktuelt/nyheder/2010/marts/nystormflodsordningfremmerklimatilpasning//aktuelt/nyheder/2010/marts/nystormflodsordningfremmerklimatilpasning/Lovforslag om ny stormflodsordning, der fremmer klimatilpasning, er på vej gennem Folketinget.2010-03-03T00:00:00Amager sikres mod stormflod/aktuelt/nyheder/2010/marts/amagersikresmodstormflod//aktuelt/nyheder/2010/marts/amagersikresmodstormflod/Amager beskyttes nu mod oversvømmelser ved en forstærkning af det allerede eksisterende dige. Et nyt dige skal også bygges.2010-03-01T00:00:00Klimaændringer kræver kreativ køling/aktuelt/nyheder/2010/marts/varmerevejkraeverkoeling//aktuelt/nyheder/2010/marts/varmerevejkraeverkoeling/Global opvarmning skaber behov for kreative løsninger til køling af bygninger, skriver Dansk VVS.2010-03-01T00:00:00Statsvejene forberedes på klimaændringerne/aktuelt/nyheder/2010/februar/statsvejeneforberedestilklimaaendringerne//aktuelt/nyheder/2010/februar/statsvejeneforberedestilklimaaendringerne/Fremtidens øgede regnmængder indgår i Vejdirektoratets arbejde, når vejanlæg skal planlægges og projekteres. Det skriver fagbladet Byggeteknik2010-02-26T00:00:00Kartofler rustes til fremtidens klima/aktuelt/nyheder/2010/februar/kartoflerrustestilfremtidensklima//aktuelt/nyheder/2010/februar/kartoflerrustestilfremtidensklima/Fremtidens varmere og tørrere somre kan blive et problem for dyrkningen af kartofler, der er følsomme over for tørke. Nu vil forskere udvikle nye sorter, der er mere velegnede til tørkeforhold.2010-02-26T00:00:00Kæmpestrømper sikrer de danske jernbaner/aktuelt/nyheder/2010/februar/kaempestroempersikrerdedanskejernbaner//aktuelt/nyheder/2010/februar/kaempestroempersikrerdedanskejernbaner/Flere gange i de seneste år er jernbanedæmninger skredet sammen i forbindelse med ekstremregn. Nu er Banedanmark i gang med en storstilet renovering, det skriver fagbladet Licitationen.2010-02-19T00:00:00Info-møde om midler til forskning fra DSF/aktuelt/nyheder/2010/februar/info-moedeommidlertilforskningfra//aktuelt/nyheder/2010/februar/info-moedeommidlertilforskningfra/Den 16. og 17. marts afholdes informationsmøde om opslag om fremtidens energisystemer samt klima og klimatilpasning fra Det Strategiske Forskningsråd2010-02-19T00:00:00Skrappere krav til tage efter snevinteren/aktuelt/nyheder/2010/februar/skrapperekravtiltageeftersnevinteren//aktuelt/nyheder/2010/februar/skrapperekravtiltageeftersnevinteren/Den lange vinter med store mængder sne har været skyld i mange tagskader og fører nu til krav om skrappere byggeregler.2010-02-15T00:00:00Miljø i byggeri og anlæg - 2010/aktuelt/nyheder/2010/februar/miljoeibyggerioganlaeg-2010//aktuelt/nyheder/2010/februar/miljoeibyggerioganlaeg-2010/København Kommune har opdateret retningslinjerne for Miljø i byggeri og anlæg og tilpasset dem Københavns kommuneplan og -klimaplan.2010-02-15T00:00:00Bølge af vandskader truer/aktuelt/nyheder/2010/februar/boelgeafvandskadertruer//aktuelt/nyheder/2010/februar/boelgeafvandskadertruer/Et nyt studie fra universitetet i Bern viser, at risikoen for stormfloder stiger i fremtiden, hvis IPCC’s A2 scenarie bliver virkelighed.2010-02-12T00:00:00Uden klimasikring vil hustage flyve om ørerne/aktuelt/nyheder/2010/februar/udenklimasikringvilhustageflyveomoererne//aktuelt/nyheder/2010/februar/udenklimasikringvilhustageflyveomoererne/Klimatilpasning af fremtidens tage bliver stadig en nødvendighed, da vi kan forvente 20-30% kraftigere påvirkninger på byggerier fra storme og vindstød.2010-02-08T00:00:00Fjordvandet stiger - regionen vil handle/aktuelt/nyheder/2010/februar/fjordvandetstiger-regionenvilhandle//aktuelt/nyheder/2010/februar/fjordvandetstiger-regionenvilhandle/I Region Midtjylland vil man vende klimaforandringernes konsekvenser til fordele for regionen og kommunerne.2010-02-03T00:00:00Hvede klædes på til fremtiden/aktuelt/nyheder/2010/januar/hvedeklaedespaatilfremtiden//aktuelt/nyheder/2010/januar/hvedeklaedespaatilfremtiden/En række forskere er gået igang med at forberede fremtidens hvede, som skal kunne tåle de klimaforandringer vi allerede idag kan mærke. Dette skriver Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet.2010-01-25T00:00:00Risiko for oversvømmelse fra hav og fjorde skal vurderes/aktuelt/nyheder/2010/januar/klimaibekendtgoerelseomkystbeskyttelse//aktuelt/nyheder/2010/januar/klimaibekendtgoerelseomkystbeskyttelse/Bekendtgørelse om vurdering af risiko for oversvømmelser fra have og fjorde har været i høring.2010-01-25T00:00:00Klimaplan i Odense Kommune/aktuelt/nyheder/2010/januar/klimaplaniodensekommune//aktuelt/nyheder/2010/januar/klimaplaniodensekommune/Odense Kommune har vedtaget et forslag til en kommunal klimaplan, som skal sikre kommunen en position som en af de mest klimavenlige byer i Europa.2010-01-22T00:00:00"Vand i byer" skal redde byer fra oversvømmelse/aktuelt/nyheder/2010/januar/nytpartnerskabskalreddebyerfraoversvoemmelse//aktuelt/nyheder/2010/januar/nytpartnerskabskalreddebyerfraoversvoemmelse/Et nyt partnerskab "Vand i byer" skal tilpasse danske byer til de øgede nedbørsmængder, som klimaforandringerne truer med.2010-01-22T00:00:00Nye sorter til dansk landbrug?/aktuelt/nyheder/2010/januar/nyesortertildansklandbrug//aktuelt/nyheder/2010/januar/nyesortertildansklandbrug/Ændrede nedbørsmønstre og stigende temperaturer vil præge fremtidens klima. Nu skal en række danske forskere finde frem til fremmede sorter, der kan gøre det godt i fremtidens danske klima. Det skriver Politiken.2010-01-19T00:00:00Taggartnernes tag bliver snart grønt/aktuelt/nyheder/2010/januar/taggartnernestagbliversnartgroent//aktuelt/nyheder/2010/januar/taggartnernestagbliversnartgroent/Grønne tage har nu også i danske klimadebatter fået sit gennembrud. En ny forening, Danske Taggartnere, sætter fokus på dette, skriver Grønt Miljø.2010-01-19T00:00:00Klimaændringer og vandplaner/aktuelt/nyheder/2010/januar/regeringensvandplaner//aktuelt/nyheder/2010/januar/regeringensvandplaner/Der er ikke i regeringens vandplaner taget stilling til begrebet klimatilpasning. Politiken redegør i en artikel for uenighed mellem forskere og politikere om behovet for at klimatilpasse vandplanerne2010-01-15T00:00:00Nyt varslingssystem for pollenallergikere/aktuelt/nyheder/2010/januar/nytvarslingssystemforpollenallergikere//aktuelt/nyheder/2010/januar/nytvarslingssystemforpollenallergikere/Et forskningsprojekt med deltagelse af Institut for Folkesundhed og DMU, Aarhus Universitet samt Astma-Allergiforbundet, skal lave forbedrede modeller for udbredelsen af pollen i Danmark2010-01-15T00:00:00CONWOY/aktuelt/nyheder/2010/januar/conwoy//aktuelt/nyheder/2010/januar/conwoy/Hvad vil de forventede klimaforandringer betyde for havene og de ferske vandes tilstande i og omkring Danmark? Dette spørgsmål behandler forskningsprojektet CONWOY2010-01-15T00:00:00Velfærdsøkonomisk analyse, økonomisk bæredygtighed og kriterier for retfærdig fordeling mellem generationer/aktuelt/nyheder/2010/januar/velfaerdsoekonomisk-analyse//aktuelt/nyheder/2010/januar/velfaerdsoekonomisk-analyse/Projektet er samfundsfagligt. Der anlægges en økonomisk filosofisk tilgang til problemstillingen, idet bidrag fra både velfærds- og ressourceøkonomien, den politiske filosofi og populationsetikken inddrages.2010-01-15T00:00:00Klimaændringer giver andre udbytter i landbruget/aktuelt/nyheder/2010/januar/klimaaendringergiverandreudbytterilandbruget//aktuelt/nyheder/2010/januar/klimaaendringergiverandreudbytterilandbruget/Klimaforandringernes effekter ses allerede nu i landbrugets udbytter rundt om i Europa.2010-01-14T00:00:00Projekt 19K - Håndtering af fremtidens regn/aktuelt/nyheder/2010/januar/projekt-19k-haandtering-af-fremtidens-regn//aktuelt/nyheder/2010/januar/projekt-19k-haandtering-af-fremtidens-regn/"Innovation i de kommunaltekniske forvaltninger of offentlige forsyningsselskaber – i samspil med private virksomheder, videninstitutioner og branchenetværk" er undertittlen på det toårige projetet 19K, der afsluttedes i december 2009.2010-01-14T00:00:00Klimatilpasningspolitik i DN/aktuelt/nyheder/2010/januar/klimatilpasningspolitikidn//aktuelt/nyheder/2010/januar/klimatilpasningspolitikidn/Danmarks Naturfredningsforening har udarbejdet en klimatilpasningspolitik, som skal øge de danske myndigheders fokus på naturen i forhold til klimatilpasning.2010-01-11T00:00:00Hvidovre forbereder sig på havstigninger/aktuelt/nyheder/2010/januar/havstigningerforberedesihvidovre//aktuelt/nyheder/2010/januar/havstigningerforberedesihvidovre/Selvom havsstigningerne først forventes at tage fart om 20-50 år, har Hvidovre Kommune allerede nu fået lavet en undersøgelse af, hvad fremtidens behov for kystsikring bliver.2010-01-07T00:00:00Topforskningsmidler til klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2010/januar/topforskningsmidlertilklimatilpasning//aktuelt/nyheder/2010/januar/topforskningsmidlertilklimatilpasning/Topforskningsinitiativet under NordForsk øremærker 90 mio. NOK til effektstudier og tilpasning til klimaændringer.2010-01-07T00:00:00Klimatilpasningens balancekunst/aktuelt/nyheder/2010/januar/hvordanskaltilpasningsbyrdenfordeles//aktuelt/nyheder/2010/januar/hvordanskaltilpasningsbyrdenfordeles/Den seneste udgave af Rambølls magasin ”I morgen” beskriver kommunernes udfordringer i forhold til klimatilpasning2010-01-05T00:00:00HYPER - Iltsvind i Østersøen/aktuelt/nyheder/2010/januar/hyper//aktuelt/nyheder/2010/januar/hyper/Internationalt forskningsprojekt vil kortlægge og fremskrive iltsvindet i Østersøen for at fremme et bedre vidensgrundlag for forvaltningen af næringsstoffer i Østersøregionen2010-01-05T00:00:00Kort over fremtidens klima i Hørsholm/aktuelt/nyheder/2009/december/kortoverfremtidensklimaihoersholm//aktuelt/nyheder/2009/december/kortoverfremtidensklimaihoersholm/Et sårbarhedskort over klimaforandringernes konsekvenser i Hørsholm Kommune viser, hvor kommunen har behov for klimatilpasning.2009-12-19T00:00:00Undersøgelse af svenske kommuners klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2009/december/undersoegelseafsvenskekommunersklimatilpasning//aktuelt/nyheder/2009/december/undersoegelseafsvenskekommunersklimatilpasning/Sveriges Kommuner og Landsting har foretaget en rundspørge hos Sveriges kommuner, om hvordan de forholder sig til klimatilpasning.2009-12-18T00:00:00Industriområde i Ikast sikres mod monster-regn/aktuelt/nyheder/2009/december/industriomraadeiikastsikresmodmonster-regn//aktuelt/nyheder/2009/december/industriomraadeiikastsikresmodmonster-regn/Ikast-Brande Kommuner erkender klimaforandringernes omfordeling af nedbøren og forbereder sig på de flere kraftigere regnskyl i fremtiden2009-12-18T00:00:00Vi må tilpasse os stigende vandstand/aktuelt/nyheder/2009/december/vimaatilpasseosstigendevandstand//aktuelt/nyheder/2009/december/vimaatilpasseosstigendevandstand/Ringkøbing-Skjern Kommune forbereder sig på at klimatilpasse kommunen til klimaforandringerne, der medfører bl.a. stigende vandstande og øget nedbør2009-12-18T00:00:00BLAST - Bringing Land And Sea Together/aktuelt/nyheder/2009/december/blast//aktuelt/nyheder/2009/december/blast/Internationalt forskningsprojekt, der har til formål at forbedre datagrundlaget for den integrerede kystzoneforvaltning og -planlægning med øje for klimaændringernes udfordringer.2009-12-18T00:00:00Boligejere skal selv kæmpe mod øgede regnmængder/aktuelt/nyheder/2009/december/boligejereskalselvkaempemodoegederegnmaengder//aktuelt/nyheder/2009/december/boligejereskalselvkaempemodoegederegnmaengder/En mulig ændring i betalingsreglerne for vandafledning vil give borgerne større incitament til selv at håndtere den øgede nedbør i fremtiden.2009-12-10T00:00:00Engelsk portal om klimatilpasning i Danmark/aktuelt/nyheder/2009/december/engelskportalomklimatilpasningidanmark//aktuelt/nyheder/2009/december/engelskportalomklimatilpasningidanmark/De væsentligste dele af klimatilpasning.dk er nu blevet oversat og vil bl.a. blive præsenteret under COP152009-12-08T00:00:00Forsikring på Portalen/aktuelt/nyheder/2009/december/nytforsikringsafsnitpaaportalen//aktuelt/nyheder/2009/december/nytforsikringsafsnitpaaportalen/Videncenter for Klimatilpasning har i samarbejde med Økonomi- og Erhvervsministeriet og brancheorganisationen Forsikring & Pension fået udarbejdet et helt nyt og selvstændigt tema om forsikringsmæssige aspekter af klimatilpasningen2009-12-04T00:00:00Klimaændringerne kan ses i Danmark/aktuelt/nyheder/2009/december/klimaaendringernekansesidanmark//aktuelt/nyheder/2009/december/klimaaendringernekansesidanmark/Træernes pollensæson starter i dag flere uger tidligere end for 20 år siden, og mængden af pollen er øget markant. Planternes vækstsæson er blevet længere, og det markerer en historisk ændring af naturens tilstand.2009-12-03T00:00:00Vandplaner og klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2009/december/vandplanerogklimatilpasning//aktuelt/nyheder/2009/december/vandplanerogklimatilpasning/Europa-Kommissionen har udgivet en vejledning om klimatilpasning i vandforvaltning.2009-12-03T00:00:00Havniveau kan stige mere, end IPCC forudser/aktuelt/nyheder/2009/december/havniveauvilstigemereendipccsforudsigelser//aktuelt/nyheder/2009/december/havniveauvilstigemereendipccsforudsigelser/Ny forskningsrapport fra British Antarctic Survey konkluderer bla., at Verdens havniveau kan være steget 1,4 meter om 100 år, hvilket er mere end en fordobling af IPCC's hidtidige forudsigelser, der lyder på 59 cm.2009-12-01T00:00:00Kraftige regnskyl truer jernbanebroer/aktuelt/nyheder/2009/december/kraftigeregsnkyltruerjernbanebroer//aktuelt/nyheder/2009/december/kraftigeregsnkyltruerjernbanebroer/Banedanmark har foretaget en undersøgelse af de danske jernbanebroer for at sikre, at de kan holde til kraftige regnskyl. Fem banebroer på Sjælland er sat under særlig overvågning2009-12-01T00:00:00Ny stormflodsordning fremmer klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2009/november/revisionafstormflodsordning//aktuelt/nyheder/2009/november/revisionafstormflodsordning/Forebyg skader på din ejendom - eller betal en større selvrisiko. Det er princippet i forslaget til ny stormflodsordning. Dermed fremmes klimatilpasning.2009-11-30T00:00:00Region Midtjylland vil med nyt projekt fremme klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2009/november/regionmidtjylland//aktuelt/nyheder/2009/november/regionmidtjylland/Hvad kommer klimaændringerne til at betyde ude i kommunerne og i de lokale virksomheder?2009-11-27T00:00:00Klimaændringer vil koste havnebyer dyrt/aktuelt/nyheder/2009/november/klimaaendringervilkostehavnebyerdyrt//aktuelt/nyheder/2009/november/klimaaendringervilkostehavnebyerdyrt/Ny rapport fra stort finansselskab og Verdensnaturfonden(WWF) konkluderer, at havspejlsstigninger vil koste havnebyer over 124 billioner kr. i 2050. Det skriver Politiken.2009-11-24T00:00:00Forsikringsselskaberne overdriver skaderne fra klimaændringer/aktuelt/nyheder/2009/november/forsikringsselskaberoverdriver//aktuelt/nyheder/2009/november/forsikringsselskaberoverdriver/Prisen på husforsikringer stiger pga. klimaændringerne, siger forsikringsselskaberne. I virkeligheden udgør klima-skader en meget lille del af skadeudbetalingen og tendensen er ikke stigende, skriver Jyllands-Posten2009-11-20T00:00:00Kommuner prioriterer ikke kloakker nok/aktuelt/nyheder/2009/november/kommunerharikkenokfokuspaatilpasningafkloakkerne//aktuelt/nyheder/2009/november/kommunerharikkenokfokuspaatilpasningafkloakkerne/Kommuner gør ikke nok for at tilpasse kloakkerne til de større regnskyl, der kommer til at præge fremtidens klima. Det mener 176 eksperter, skriver Berlingske Tidende.2009-11-20T00:00:00Varmere klima giver nye sygdomme/aktuelt/nyheder/2009/november/varmereklimagivernyesygdomme//aktuelt/nyheder/2009/november/varmereklimagivernyesygdomme/Danmark får stadig flere eksotiske sygdomme som følge af globaliseringen og det lunere vejr. Det skriver Michael Rothenborg i Politiken.2009-11-20T00:00:00Klimatilpasning i landbruget kræver fokus på den enkelte bedrift/aktuelt/nyheder/2009/november/klimatilpasning-i-landbruget-kraever-fokus-paa-den-enkelte-bedrift//aktuelt/nyheder/2009/november/klimatilpasning-i-landbruget-kraever-fokus-paa-den-enkelte-bedrift/Klimatilpasning i landbruget skal tage hensyn til de økonomiske forhold og forvaltningen på de enkelte bedrifter.2009-11-16T00:00:00Kommuner til kamp mod monsterregn/aktuelt/nyheder/2009/november/kommunertilkampmodmonsterregn//aktuelt/nyheder/2009/november/kommunertilkampmodmonsterregn/En rundspørge blandt landets kommuner, viser at et flertal af kommunerne planlægger store investeringer i klimaløsninger, når de skal tilpasse kommunen til ekstrem nedbør.2009-11-10T00:00:00Flere husejere får klimaerstatning/aktuelt/nyheder/2009/november/flerehusejerefaarklimaerstatning//aktuelt/nyheder/2009/november/flerehusejerefaarklimaerstatning/Stadig flere episoder med oversvømmelser fra stormfloder, giver behov for en revidering af den nuværende stormflodsordning.2009-11-10T00:00:00Forsikringsselskaber håndterer klima forskelligt/aktuelt/nyheder/2009/november/forsikringsselskaberhaandtererklimaforskelligt//aktuelt/nyheder/2009/november/forsikringsselskaberhaandtererklimaforskelligt/Mange forskellige faktorer har indflydelse, når forsikringsselskaber skal justere præmierne. Det har 24timer undersøgt nærmere.2009-11-09T00:00:00Flere storme vælter træerne/aktuelt/nyheder/2009/november/flerestormevaeltertraeerne//aktuelt/nyheder/2009/november/flerestormevaeltertraeerne/Statistikker viser, at flere træer vælter pga. storme. Der er nu behov for løsninger, der kan afhjælpe konsekvenserne af stormene og sikre skoverhvervet.2009-11-09T00:00:00Ændret klima koster milliarder/aktuelt/nyheder/2009/november/hvemskalbetaleklimaregningenpaa15miakr//aktuelt/nyheder/2009/november/hvemskalbetaleklimaregningenpaa15miakr/Det kan koste 15 mia. kr. at undgå skadevirkninger fra et vildere klima de kommende årtier. Et udvalg skal se på, hvordan opgaven løses, og hvem der skal betale, skriver Berlingske Tidende.2009-11-08T00:00:00Hvordan man undgår at bo i by-badekar/aktuelt/nyheder/2009/november/hvordanundgaarmanatboiby-badekar//aktuelt/nyheder/2009/november/hvordanundgaarmanatboiby-badekar/I fremtiden skal du også tænke på klimaet, når du køber bolig - og hvis du allerede har købt og ikke ligger højt nok, kan det være klogt at ændre på huset og grunden. Ellers kan det koste dyrt, skriver Politiken.2009-11-08T00:00:00Workshop om anvendelse af klimascenarier/aktuelt/nyheder/2009/november/workshopomanvendelseafklimascenarier//aktuelt/nyheder/2009/november/workshopomanvendelseafklimascenarier/Klimaændringerne får i høj grad konsekvenser for kommunernes fremtidige planlægning. Men hvilke klimaændringer er der egentlig tale om, og hvordan kan klimascenarier overhovedet benyttes som beslutningsgrundlag i kommunerne?2009-11-06T00:00:00Region Skånes klimarapport/aktuelt/nyheder/2009/november/regionskaanesklimarapport//aktuelt/nyheder/2009/november/regionskaanesklimarapport/Region Skåne har udarbejdet en række rapporter, som omhandler regionens arbejde på klima - og klimatilpasningsområdet i perioden 2009-2020.2009-11-06T00:00:00Ny årsberetning fra Stormrådet/aktuelt/nyheder/2009/november/nyaarsberetningforstormraadet//aktuelt/nyheder/2009/november/nyaarsberetningforstormraadet/Stormrådet har netop udgivet deres årsberetning fra 2008-2009. Da der i det forgangne år ikke har været nogen stormfloder har stormrådet fokuseret på forebyggelse2009-11-04T00:00:00Klimaforandringer og smitsomme sygdomme/aktuelt/nyheder/2009/november/klimaforandringerogsmitsommesygdomme//aktuelt/nyheder/2009/november/klimaforandringerogsmitsommesygdomme/Mange smitsomme sygdommes udbredelse er tæt koblet med luft- og vandtemperatur. Det er dog vanskeligt at se isoleret på klimaets betydning, da udbredelsen afhænger af en lang række faktorer2009-11-04T00:00:00Klimaændringer og Innovation i Byggeriet - Region Sjælland/aktuelt/nyheder/2009/november/klimaaendringer-og-innovation-i-byggeriet//aktuelt/nyheder/2009/november/klimaaendringer-og-innovation-i-byggeriet/Formålet med projektet Klimaændringer og Innovation i Byggeriet - Region Sjælland er at rejse debat og bidrage til at skabe regionale handlemuligheder:2009-11-04T00:00:00Klimaændringer og konsekvenser for ældre/aktuelt/nyheder/2009/november/klimaaendringerfaarkonsekvenserforaeldressundhed//aktuelt/nyheder/2009/november/klimaaendringerfaarkonsekvenserforaeldressundhed/Et stigende antal hedebølger i fremtiden klima kan få konsekvenser for ældre, der er særligt udsatte for ekstreme temperaturer.2009-11-03T00:00:00Klimaet påvirker udbredelsen af vektorbårne sygdomme/aktuelt/nyheder/2009/november/klimaaendringernekanpaavirkeudbredelsenafvektorbaarnesygdomme//aktuelt/nyheder/2009/november/klimaaendringernekanpaavirkeudbredelsenafvektorbaarnesygdomme/Varmere vejr vil kunne ændre udbredelsen af smittebærere og dermed også påvirke udbredelsen af vektorbårne sygdomme.2009-11-02T00:00:00Klimaændringer forlænger ikke altid planternes vækstsæson/aktuelt/nyheder/2009/oktober/klimaaendringer-forlaenger-ikke-altid-planternes-vaekstsaeson//aktuelt/nyheder/2009/oktober/klimaaendringer-forlaenger-ikke-altid-planternes-vaekstsaeson/Mange plantearter kan ikke øge deres vækstsæson mere end et begrænset tidsrum, viser ny forskning.2009-10-30T00:00:00Klimaændringer bliver en plage for allergikere/aktuelt/nyheder/2009/oktober/klimaaendringerbliverenplageforallergikere//aktuelt/nyheder/2009/oktober/klimaaendringerbliverenplageforallergikere/Når temperaturen stiger i Danmark kan dette medvirke at nye planter inviterer sig selv indenfor; planter med pollen, der kan medføre en voldsom allergi.2009-10-28T00:00:00Dansk nøglerolle i landbrugs-forskning/aktuelt/nyheder/2009/oktober/dansknoeglerolleilandbrugsforskning//aktuelt/nyheder/2009/oktober/dansknoeglerolleilandbrugsforskning/Dansk forskningscenter får tildelt administrationen af et nyt globalt forskningsprogram om klimatilpasning af landbruget.2009-10-28T00:00:00Lovforslag om oversvømmelser/aktuelt/nyheder/2009/oktober/klartiloversvoemmelser//aktuelt/nyheder/2009/oktober/klartiloversvoemmelser/Miljøministeren fremsætter lovforslag, der gennemfører EUs oversvømmelsesdirektiv.2009-10-27T00:00:00Fugletrækket tilpasser sig klimaændringerne/aktuelt/nyheder/2009/oktober/fugletraekunderforandring//aktuelt/nyheder/2009/oktober/fugletraekunderforandring/Trækfuglene ankommer til Danmark op til flere uger tidligere om foråret. Enkelte arter dropper endda turen sydpå og tilbringer vinteren her eller andre steder i Europa.2009-10-22T00:00:00Proaktiv klimatilpasning i vandsektoren/aktuelt/nyheder/2009/oktober/proaktivklimatilpasningivandsektoren//aktuelt/nyheder/2009/oktober/proaktivklimatilpasningivandsektoren/DANVA har udgivet en vision om proaktiv klimatilpasning i vandsektoren og samtidig er der i samarbejde med KL udgivet en inspirationsguide.2009-10-20T00:00:00Det handler om forsyningssikkerhed/aktuelt/nyheder/2009/oktober/dethandleromforsyningssikkerhed//aktuelt/nyheder/2009/oktober/dethandleromforsyningssikkerhed/Klimaforandringerne har påvirket forsyningssikkerheden i elbranchen. Dette har NRGI nu gjort op med og arbejder fortsat med af øge forsyningssikkerheden.2009-10-19T00:00:00Danmark - et klassisk vinland?/aktuelt/nyheder/2009/oktober/danmark-etklassiskvinland//aktuelt/nyheder/2009/oktober/danmark-etklassiskvinland/Vinproduktionen kan få et langt større potentiale i Danmark, når klimaforandringerne medfører et varmere klima. Dette skriver Politiken.2009-10-18T00:00:00Rustet til oversvømmelser/aktuelt/nyheder/2009/oktober/rustettiloversvoemmelser//aktuelt/nyheder/2009/oktober/rustettiloversvoemmelser/Borgerene i Reersø har taget beredskabsarbejdet i egen hånd, når vandet i havet stiger.2009-10-16T00:00:00"Er du parat til stormflod?"/aktuelt/nyheder/2009/oktober/simuleredestormflodervaekkeropsigt//aktuelt/nyheder/2009/oktober/simuleredestormflodervaekkeropsigt/Danskerne kan på offentlige hjemmesider simulere oversvømmelser og 100 års storme på egen matrikel. Det vil påvirke priser på ejendomme og forsikringer, spår Weekendavisen.2009-10-16T00:00:00Grønne områder i byer giver komfort/aktuelt/nyheder/2009/oktober/denklimavenligeby//aktuelt/nyheder/2009/oktober/denklimavenligeby/Nyt videnblad fra Skov og Landskab beskriver de økologiske potentialer ved klimavenlige byer, når fremtidens klimaforandringer rammer os.2009-10-15T00:00:00Boligejere i Gladsaxe skal hjælpe mod oversvømmede kloakker/aktuelt/nyheder/2009/oktober/boligejereskalhjaelpekommunen//aktuelt/nyheder/2009/oktober/boligejereskalhjaelpekommunen/Udsigten til kraftigere regn i fremtiden har fået politikere i Gladsaxe Kommune til at fremstille et forslag, hvor kommunen vil belønne borgere, der hjælper kommunen i kampen mod vandet2009-10-14T00:00:00Ny sikring mod oversvømmelser/aktuelt/nyheder/2009/oktober/nysikringmodoversvoemmelser//aktuelt/nyheder/2009/oktober/nysikringmodoversvoemmelser/Klimatilpasning i Avedøre er nu en realitet. Med et netop i gangsat projekt skal renseanlægget i Avedhøre Holme udbygges og være forberedt på ekstreme regnhændelser.2009-10-14T00:00:00Klimaforskningscenter og kystprojekt støttes af globaliseringsmidlerne/aktuelt/nyheder/2009/oktober/oprustningidanskklimaforskning//aktuelt/nyheder/2009/oktober/oprustningidanskklimaforskning/En bevilling på 38 mio. kr. går til etableringen af et klimaforskningscenter og et stort forskningsprojekt om beskyttelse af danske kyster mod havvandsstigninger og erosion.2009-10-07T00:00:00Nyt skøn fra Verdensbanken for omkostningerne til klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2009/oktober/verdensbankenomklimatilpasning//aktuelt/nyheder/2009/oktober/verdensbankenomklimatilpasning/Klimatilpasning vil koste ulandene 75-100 milliarder dollars om året de næste 40 år.2009-10-07T00:00:00Holder taget når vejret skifter?/aktuelt/nyheder/2009/oktober/holdertagetnaarvejretskifter//aktuelt/nyheder/2009/oktober/holdertagetnaarvejretskifter/Fremtidens vejr vil øge belastningen på vores tage med 20-30%. Både eksisterende og fremtidige byggerier skal derfor klimatilpasses, så taget holder.2009-10-07T00:00:00Er du parat til stormflod?/aktuelt/nyheder/2009/oktober/erduparattilstormflod//aktuelt/nyheder/2009/oktober/erduparattilstormflod/Stormsæsonen er nu begyndt i Danmark. Derfor lancerer Stormrådet ny kampagne med den underfundige overskrift: "Der findes lettere og billigere måder at få jacuzzi på"2009-10-05T00:00:00Klimaforandringerne kan true europæiske pattedyr/aktuelt/nyheder/2009/oktober/pattedyrsgeografiskefordeling//aktuelt/nyheder/2009/oktober/pattedyrsgeografiskefordeling/Klimaændringer kan være en trussel mod pattedyr, der ikke kan flytte sig til nye levesteder. Især pattedyr i Middelhavsområdet er truet, men der kan forventes større artsrigdom i Sverige og Finland.2009-10-05T00:00:00Metodeudvikling – klimatilpasning og sårbarhed/aktuelt/nyheder/2009/oktober/metodeudvikling-klimatilpasningogsaarbarhed//aktuelt/nyheder/2009/oktober/metodeudvikling-klimatilpasningogsaarbarhed/Det overordnede formål med projektet er at udvikle metoder, der kan anvendes til håndtering af klimatilpasning i forbindelse med bæredygtig udvikling.2009-10-05T00:00:00Risikoopfattelser og livsstilsændringer ved tilpasning til klimaændringer/aktuelt/nyheder/2009/oktober/riskoopfattelseroglivsstilsaendringer//aktuelt/nyheder/2009/oktober/riskoopfattelseroglivsstilsaendringer/En miljøsociologisk undersøgelse af befolkningen risikoopfattelser og livsstilsændringer i forbindelse med klimaændringer2009-10-05T00:00:00HYACINTS – HYdrological Modelling for Assessing Climate Change Impacts at differeNT Scales/aktuelt/nyheder/2009/oktober/hyacints-hydrologicalmodellingforassessingclimatechangeimpactsatdifferentscales//aktuelt/nyheder/2009/oktober/hyacints-hydrologicalmodellingforassessingclimatechangeimpactsatdifferentscales/HYACINTS projektet sigter efter at udvikle det videnskabelige grundlag for bedre og mere præcise vurderinger af klimaændringers effekt på vandressourcerne i Danmark.2009-10-05T00:00:00Klimaændringers effekt på pesticidudvaskning/aktuelt/nyheder/2009/oktober/precious//aktuelt/nyheder/2009/oktober/precious/Klimaændringers effekt på pesticidudvaskningen til vandmiljøet (PRECIOUS)2009-10-05T00:00:00CLIMAITE - klimaændringernes effekt på biologiske processer i det terrestriske økosystem/aktuelt/nyheder/2009/oktober/climiate//aktuelt/nyheder/2009/oktober/climiate/CLIMAITE er et forskningprojekt der undersøger de fremtidige effekter på naturen i Danmark ved et ændret klima.2009-10-05T00:00:00Landmænd bruger mere gift på grund af mildere klima/aktuelt/nyheder/2009/oktober/etmildereklimaoegerbrugenafsproejtemidler//aktuelt/nyheder/2009/oktober/etmildereklimaoegerbrugenafsproejtemidler/Landmændenes forbrug af sprøjtemidler på markederne er steget de seneste ti år. Det skyldes et midlere klima, skriver Berlingske Tidende.2009-10-03T00:00:00Projekt om kystzoneforvaltning/aktuelt/nyheder/2009/oktober/suscod//aktuelt/nyheder/2009/oktober/suscod/Et nyt projekt, SUSCOD, om kystzoneforvaltning blev den 1. september 2009 opstartet og skal forløbe indtil 31. maj 2013.2009-10-02T00:00:00SUSCOD: Projekt om integreret kystzone forvaltning/aktuelt/nyheder/2009/oktober/suscod_projekt-om-integreret-kystzone-forvaltning//aktuelt/nyheder/2009/oktober/suscod_projekt-om-integreret-kystzone-forvaltning/SUSCOD omhandler integreret kystzoneforvaltning mellem Region Sjælland, KL, Lolland, Odsherred og Slagelse kommune, hvor tilpasning til klimaet og vandstandsstigninger vil få en central rolle.2009-10-02T00:00:00Klimahensyn i europæiske politikker/aktuelt/nyheder/2009/oktober/klimahensyn-i-europaeiske-politikker//aktuelt/nyheder/2009/oktober/klimahensyn-i-europaeiske-politikker/Ny rapport fra det europæiske netværk: Partnership for European Environmental Research (PEER) belyser klimatilpasnings politikdannelsen i Europa2009-10-02T00:00:00Forskning om klimatilpasning af skovforvaltning/aktuelt/nyheder/2009/september/forsknignsprojektom//aktuelt/nyheder/2009/september/forsknignsprojektom/Et nyt internationalt forskningsprojekt med deltagelse af Skov & Landskab, KU-Life, skal udvikle nye analysemetoder, som skovforvaltningen kan bruge til at tilpasse sig fremtidens klima.2009-09-30T00:00:00Radar kan styre kloakken/aktuelt/nyheder/2009/september/vejrmeldingerkanstyrekloakken//aktuelt/nyheder/2009/september/vejrmeldingerkanstyrekloakken/Projekt viser, at nye præcise radarmålinger af kraftig sommernedbør kan forebygge oversvømmelser af kloakker ved at indgå lokalt i vandforvaltningen.2009-09-29T00:00:00Torsken flygter fra Nordsøen/aktuelt/nyheder/2009/september/torskenflygterfranordsoeen//aktuelt/nyheder/2009/september/torskenflygterfranordsoeen/Den globale opvarmning får torskene til at flygte mod nord og væk fra Nordsøen, skriver Berlingske Tidende på baggrund af ny undersøgelse2009-09-28T00:00:00Ny kystplan for Slagelse/aktuelt/nyheder/2009/september/kystplan2009islagelse//aktuelt/nyheder/2009/september/kystplan2009islagelse/Den nye Kystplan 2009 skal være kommunens og borgernes praktiske værktøj i forbindelse med kystbeskyttelse2009-09-24T00:00:00DCCA/aktuelt/nyheder/2009/september/dcca//aktuelt/nyheder/2009/september/dcca/Danske kyster og klimatilpasning (DCCA) er navnet på et nyt forskningsprojekt, der handler om udviklingen af fremtidens kystbeskyttelse.2009-09-24T00:00:00Skovflåt med farlig smitte kan sprede sig i Danmark/aktuelt/nyheder/2009/september/skovflaatmedfarlig//aktuelt/nyheder/2009/september/skovflaatmedfarlig/Klimaforandringerne medfører øget forekomst i Danmark af skovflåt smittet med centraleuropæisk hjernebetændelse (TBE)2009-09-22T00:00:00Samfundsøkonomisk screening af klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2009/september/screening//aktuelt/nyheder/2009/september/screening/Der er nu igangsat et projekt om tværgående national samfundsøkonomisk screening af klimatilpasning. Alle 11 sektorer fra klimatilpasnings-strategien skal undergå en screening. Projektet forventes afsluttet medio april 20102009-09-18T00:00:00Forebyggelse af oversvømmelser - Metoder til at forudsige skader fra vandstrømme i og nær vejnettet i lavlandsområder (SWAMP)/aktuelt/nyheder/2009/september/forebyggelseafoversvoemmelser-metodertilatforudsigeskaderfravandstroemmeiognaervejnettetilavlandsomraader-swamp//aktuelt/nyheder/2009/september/forebyggelseafoversvoemmelser-metodertilatforudsigeskaderfravandstroemmeiognaervejnettetilavlandsomraader-swamp/Formålet med projektet er at udvikle en GIS-baseret model, der kan forudsige ”blue spots” på vejnettet (områder på vejnettet hvor vandet samler sig under ekstreme nedbørsforhold).2009-09-17T00:00:00Black, Blue & Green – Integreret infrastrukturplanlægning som forudsætning for bæredygtige håndtering af byens vand./aktuelt/nyheder/2009/september/black-bluegreen-integreretinfrastrukturplanlaegningsomforudsaetningforbaeredygtigehaandteringafbyensvand//aktuelt/nyheder/2009/september/black-bluegreen-integreretinfrastrukturplanlaegningsomforudsaetningforbaeredygtigehaandteringafbyensvand/Black, Blue & Green-projektet handler om at integrere byens afvandingssystemer med byens grønne infrastruktur.2009-09-17T00:00:00Påvirkninger og tilpasninger til klimaændringer i af planteavls-systemer, IMPACT/aktuelt/nyheder/2009/september/paavirkningerogtilpasningertilklimaaendringeriafplanteavls-systemer-impact//aktuelt/nyheder/2009/september/paavirkningerogtilpasningertilklimaaendringeriafplanteavls-systemer-impact/Menneskeskabte klimaændringer forventes primært at medføre positive virkninger for landbrugets produktivitet i Nordeuropa, idet der vil kunne dyrkes nye afgrøder og sorter med større produktion og nye, egnede områder vil kunne inddrages til dyrkning.2009-09-17T00:00:00Danskere forventer kraftigere vejr og flere skader/aktuelt/nyheder/2009/september/danskereforventervoldsommerevejrogflereskader//aktuelt/nyheder/2009/september/danskereforventervoldsommerevejrogflereskader/En ny undersøgelse fra brancheorganisationen Forsikring & Pension viser, at ni ud af ti danskere forventer, at klimaforandringerne vil medføre voldsommere vejr.2009-09-16T00:00:00Danmark år 2050: De tusinde søers land/aktuelt/nyheder/2009/september/danmarkaar2050detusindesoeersland//aktuelt/nyheder/2009/september/danmarkaar2050detusindesoeersland/Ingeniøren skriver i dag, at Danmark passende kan arve den finske titel: De tusinde søers land, efter Grontmij Carl Bro har vurderet, at grundvandet inden for de næste 50 år stiger med en halv meter.2009-09-11T00:00:00Klimaændringer gør veje livsfarlige/aktuelt/nyheder/2009/september/klimaaendringergoervejelivsfarlige//aktuelt/nyheder/2009/september/klimaaendringergoervejelivsfarlige/Mere ekstrem nedbør og stigende grundvand er nogle af de konsekvenser, som klimaforandringerne medbringer. Disse større mængder vand kan gøre de danske veje livsfarlige i fremtiden, skriver Ingeniøren.2009-09-11T00:00:00VUPTI, Strategisk partnerskab - Vand i byer/aktuelt/nyheder/2009/september/vupti-strategiskpartnerskab-vandibyer//aktuelt/nyheder/2009/september/vupti-strategiskpartnerskab-vandibyer/Partnerskabet vedrørende Vand i byer inviterer til møde, hvor visionerne og de konkrete aktiviteter diskuteres.2009-09-09T00:00:00Ny rapport om klima og natur/aktuelt/nyheder/2009/september/nyrapportomklimaetseffektpaanaturen//aktuelt/nyheder/2009/september/nyrapportomklimaetseffektpaanaturen/Nordisk Ministerråd har udgivet ny rapport om klimaforandringernes effekt på den nordiske natur.2009-09-09T00:00:00Klima-forandringerne påvirker den geografiske fordeling af fugle/aktuelt/nyheder/2009/september/geografiskfordelingaffugle//aktuelt/nyheder/2009/september/geografiskfordelingaffugle/Klimaforandringerne vil have betydelig effekt på fuglelivet i Europa og Sydafrika. Både den geografiske fordeling og antallet af fuglearter vil ændres. Arter, der allerede nu har en begrænset udbredelse, vil være sårbare.2009-09-09T00:00:00Nyt center for vildtets sundhed i Danmark/aktuelt/nyheder/2009/september/nytcenterforvildtsundhedidanmark//aktuelt/nyheder/2009/september/nytcenterforvildtsundhedidanmark/Et nyoprettet center skal undersøge og overvåge sundheden i den danske vildtbestand. En af fremtidens udfordringer er klimaændringer, der kan bringe nye sygdomme til Danmark. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.2009-09-08T00:00:00Temadag om proaktiv klimatilpasning i vandsektoren/aktuelt/nyheder/2009/september/temadagomproaktivklimatilpasningivandsektoren//aktuelt/nyheder/2009/september/temadagomproaktivklimatilpasningivandsektoren/DANVA arrangerer d. 1. oktober en temadag, der handler om hvordan vandsektoren kan tilpasse sig klimaforandringerne2009-09-08T00:00:00Vandstanden stiger mest i Skåne/aktuelt/nyheder/2009/september/vandstandenstigermestiskaane//aktuelt/nyheder/2009/september/vandstandenstigermestiskaane/Klimaforskere i Sverige forudsiger at havene vil stige op mod en meter frem til år 2100 og klimaforandringerne vil ramme hårdest i Skåne.2009-09-08T00:00:00Forsikringsselskab: billigere præmier i Danmark/aktuelt/nyheder/2009/september/forsikringsselskabklimaforandringerkangivebilligereforsikringer//aktuelt/nyheder/2009/september/forsikringsselskabklimaforandringerkangivebilligereforsikringer/Forsikringsselskaberne medregner i stigende grad klimaforandringerne, når fremtidens præmier skal beregnes. Det kan give billigere forsikringspræmier, skriver Børsen.2009-09-07T00:00:00Monsterregn koster milliarder/aktuelt/nyheder/2009/september/monsterregnkostermilliarder//aktuelt/nyheder/2009/september/monsterregnkostermilliarder/Licitationen, Byggeriets Dagblad, sætter fokus på klimaforandringernes konsekvenser for vores samfund, hvor mere ekstreme regnskyl vil præge bl.a. forsikringspræmier.2009-09-04T00:00:00EuroHeat vurderer temperaturens effekter/aktuelt/nyheder/2009/september/euroheatvurderertemperaturenseffekterpaasundheden//aktuelt/nyheder/2009/september/euroheatvurderertemperaturenseffekterpaasundheden/EuroHEAT er et WHO projekt, som har til formål at forbedre sundhedsvæsenets indsatser over for borgerne i forbindelse med ekstremt vejr i form af hedebølger.2009-09-04T00:00:00Rekreativ klimatilpasning i Høje-Taastrup/aktuelt/nyheder/2009/september/rekreativklimatilpasningihoeje-taastrup//aktuelt/nyheder/2009/september/rekreativklimatilpasningihoeje-taastrup/I Høje-Taastrup Kommune skal et stort vandreservoir udvides for at kunne klare fremtidens kraftige regnskyl. Resultatet bliver en blå park med masser af vandaktiviteter.2009-09-02T00:00:00Københavns Kommune vedtager klimaplan/aktuelt/nyheder/2009/august/koebenhavnskommunevedtagerklimaplan//aktuelt/nyheder/2009/august/koebenhavnskommunevedtagerklimaplan/En samlet borgerrepræsentation vedtog d. 27. august kommunens klimaplan, der indeholder 50 konkrete initiativer til reduktion af CO2-udledning og klimatilpasning.2009-08-31T00:00:00Allergifremkaldende bynke blomstrer nu/aktuelt/nyheder/2009/august/bynkeambrosie//aktuelt/nyheder/2009/august/bynkeambrosie/Vær med til at bekæmpe allergi og udryd planten bynkeambrosie i din have. Planten har fået bedre vækstbetingelser i det varmere klima.2009-08-31T00:00:00Renoveringen af kloaknettet halter voldsomt bagefter/aktuelt/nyheder/2009/august/ekstremregnkraevernyekloakroerhvertaar//aktuelt/nyheder/2009/august/ekstremregnkraevernyekloakroerhvertaar/Klimaforandringerne kræver en grundig renovering af landets kloaknet, men denne halter flere steder langt bagud. Udfordringen er ikke kun rørenes dimensionering men også rørenes levetid.2009-08-25T00:00:00Skovflåt smitter med ny hjernebetændelse/aktuelt/nyheder/2009/august/skovflaatsmittermednyhjernebetaendelse//aktuelt/nyheder/2009/august/skovflaatsmittermednyhjernebetaendelse/Flere internationale studier viser, at udbredelsen af TBE øges ved temperaturforskyldninger2009-08-24T00:00:00Rapport fra Copenhagen Consensus Center/aktuelt/nyheder/2009/august/copenhagenconsensuscenteroffetnliggoerrapportomklimatilpasning//aktuelt/nyheder/2009/august/copenhagenconsensuscenteroffetnliggoerrapportomklimatilpasning/Markedet alene kan ikke klare alle skaderne forårsaget af klimaforandringerne. Den optimale strategi indeholder både tilpasning og reduktion af drivhusgasudledning.2009-08-21T00:00:00Klimaforandringerne kan blive en fordel for landbruget og energisektoren/aktuelt/nyheder/2009/august/klimaforandringernekanbliveenfordelforlandbrugetogenergisektoren//aktuelt/nyheder/2009/august/klimaforandringernekanbliveenfordelforlandbrugetogenergisektoren/Danske landmænd kan ifølge dansk forsker udnytte fremtidens varmere klima og fordoble udbyttet af biomasse. Det skriver nyhedsbladet Dansk Energi.2009-08-19T00:00:00Kommuner vurderer at klimaet koster mia./aktuelt/nyheder/2009/august/klimaetkostermiaikloakforbedringer//aktuelt/nyheder/2009/august/klimaetkostermiaikloakforbedringer/Kommunerne er i gang med at undersøge hvad det skal koste at fremtidssikre kloaknettet til klimaet og regningen kan i sidste ende risikere at ligge hos husejerne.2009-08-18T00:00:00Udkast til lov om oversvømmelser i høring/aktuelt/nyheder/2009/august/udkasttillovomoversvoemmelserihoering//aktuelt/nyheder/2009/august/udkasttillovomoversvoemmelserihoering/Miljøministeriet skal fra 2011 vurdere risikoen for oversvømmelser fra søer og vandløb, og udpege risikoområder. Det fremgår af et lovforslag, der er i høring til 18. august.2009-08-12T00:00:00Kommuner vil oversvømme parker/aktuelt/nyheder/2009/august/kommunerviloversvoemmeparker//aktuelt/nyheder/2009/august/kommunerviloversvoemmeparker/Københavns Kommune er igang med at forberede sig på håndteringen af fremtidens nedbørsmængder, som klimaforandringerne vil medføre. Her vil kommunen bl.a. inddrage grønne arealer til ophobning af vand.2009-08-11T00:00:00Klimaændringer og fiskebestanden i Østersøen/aktuelt/nyheder/2009/august/klimaforandringerogfiskebestanden//aktuelt/nyheder/2009/august/klimaforandringerogfiskebestanden/En netop afholdt forskerskole i Nexø på Bornholm satte fokus på, hvilke konsekvenser klimaændringerne får på det marine økosystem og hvilke udfordringer det giver forvaltningen. Det skriver Bornholms Tidende2009-08-11T00:00:00Danske Kyster og klimatilpasning – oversvømmelsesrisiko og kystbeskyttelse/aktuelt/nyheder/2009/august/danskekysterogklimatilpasning//aktuelt/nyheder/2009/august/danskekysterogklimatilpasning/Hvordan udvikles fremtidens kystbeskyttelse? Det skal nu undersøges i nyt forskningsprojekt.2009-08-11T00:00:00Ekstremt klima kræver nye huse/aktuelt/nyheder/2009/august/fremtidensbyggeriudfordresafklimaet//aktuelt/nyheder/2009/august/fremtidensbyggeriudfordresafklimaet/Fremtidens byggeri trues verden over af mere ekstremt vejr. Selvom Danmark ikke er mest udsat, skal der tages nye metoder i brug for at klimatilpasse byggeriet.2009-08-09T00:00:00DTU afholder workshop om infrastruktur og klimaændringer/aktuelt/nyheder/2009/august/dtuafholderworkshopominfrastrukturogklimaaendringer//aktuelt/nyheder/2009/august/dtuafholderworkshopominfrastrukturogklimaaendringer/Den 1. september afholder DTU et workshop med fokus på hvilke udfordringer infrastrukturen står over for i fremtidens klima.2009-08-06T00:00:00Flere oversvømmelser i Frederikssundsområdet/aktuelt/nyheder/2009/august/oversvoemmelserbliverhyppigereifrederikssundsomraadet//aktuelt/nyheder/2009/august/oversvoemmelserbliverhyppigereifrederikssundsomraadet/Kystdirektoratet forudser, at oversvømmelser bliver hyppigere i Frederikssundsområdet i fremtiden, og råder lokalpolitikerne til at have de fremtidige prognoser for øje i planlægningen. Det skriver Lokalavisen Frederikssund Weekend.2009-08-06T00:00:00Dansk-tysk projekt om klimaforandringer og vandforvaltning i støbeskeen/aktuelt/nyheder/2009/august/dansk-tyskprojektomklimatilpasning//aktuelt/nyheder/2009/august/dansk-tyskprojektomklimatilpasning/Bedre samarbejde i vandforvaltningen over grænsen og mere konkret viden om marsklandets hydrologi er kernen i et projekt til 860.000 euro. Det skriver Flensborg Avis.2009-08-05T00:00:00Fremtidens regn stiller krav til trafiksikkerheden/aktuelt/nyheder/2009/juli/fremtidensregnstillerkravtiltrafiksikkerheden//aktuelt/nyheder/2009/juli/fremtidensregnstillerkravtiltrafiksikkerheden/I fremtiden forudsiges mere intens regn, hvilket øger risikoen for akvaplaning og udskridning for bilisterne. Dermed øges kravene til dækmønstret på bildæk.2009-07-29T00:00:00Klimauge i Mariagerfjord Kommune/aktuelt/nyheder/2009/juli/klimaugeivejlekommune//aktuelt/nyheder/2009/juli/klimaugeivejlekommune/I uge 37 bliver der sat fokus på klima og energi i Mariagerfjord Kommune, hvor der vil blive mulighed for opleve klimaudfordringer på forskellig vis.2009-07-28T00:00:00Flybranchen skal tilpasses et turbulent klima/aktuelt/nyheder/2009/juli/udsigt-til-flere-rysteture-paa-flyrejsen//aktuelt/nyheder/2009/juli/udsigt-til-flere-rysteture-paa-flyrejsen/Behovet for at klimatilpasse flyteknologien øges, da fremtidens klima skaber gode forhold for tordenvejr, som kan give kraftig turbulens under flyvninger.2009-07-27T00:00:00Mere fokus på redningsberedskabet/aktuelt/nyheder/2009/juli/merefokuspaaredningsberedskabet//aktuelt/nyheder/2009/juli/merefokuspaaredningsberedskabet/Fremtidens mere ekstreme vejr kræver, at samfundet øger fokus på redningsberedskabet allerede nu.2009-07-23T00:00:00Kystbeskyttelse i Gribskov/aktuelt/nyheder/2009/juli/kystbeskyttelseigribskov//aktuelt/nyheder/2009/juli/kystbeskyttelseigribskov/De danske kyster er allerede nu igang med at trække sig tilbage og dette vil kun øges i fremtiden pga. klimaforandringerne. Gribskov tager nu problemet op og planlægger kystfodring.2009-07-17T00:00:00Integration af klimahensyn i politikdannelsen/aktuelt/nyheder/2009/juli/integration-af-klimahensyn-i-politikdannelsen//aktuelt/nyheder/2009/juli/integration-af-klimahensyn-i-politikdannelsen/Integration af klimahensyn i politikdannelsen og sammenhæng med andre politikker på forskellige governance niveauer2009-07-15T00:00:00Vejle Kommune klimatilpasser/aktuelt/nyheder/2009/juli/vejlekommuneklimasikrer//aktuelt/nyheder/2009/juli/vejlekommuneklimasikrer/Et stort regnvandsbassin skal klimasikre Vejles indre by mod oversvømmelser, forårsaget af klimaforandringernes forudsagte store mængder nedbør.2009-07-09T00:00:00Dansk Byggeri vil have fokus på kloakkerne/aktuelt/nyheder/2009/juli/danskbyggerivilhavefokuspaakloakkerne//aktuelt/nyheder/2009/juli/danskbyggerivilhavefokuspaakloakkerne/Dansk Byggeri opfordrer nu kommunerne og regeringen til at foholde sig nærmere til kloakkerne, som følge af de forudsagte øgede mængder nedbør.2009-07-08T00:00:00Klimaets opvarmning og faldet i bestanden af krybdyr og padder i Europa/aktuelt/nyheder/2009/juli/klimaet-krybdyrogpadderieuropa//aktuelt/nyheder/2009/juli/klimaet-krybdyrogpadderieuropa/Klimaændringerne kan være årsag til det fald og den udryddelse, der er forekommet i bestanden af padder verden over i det seneste årti. Denne sammenhæng er undersøgt i artiklen ”Climate warming and the decline of amphibians and reptiles in Europe”.2009-07-07T00:00:00Kæmpe forsinkelsesbassin i Svendborg/aktuelt/nyheder/2009/juli/kaempeforsinkelsesbassinisvendborg//aktuelt/nyheder/2009/juli/kaempeforsinkelsesbassinisvendborg/Svendborg Kommune forbereder sig på klimaforandringerne ved at bygge et kæmpe forsinkelsesbassin, der skal forsinke fremtidens mere ekstreme regnhændelser således at vandet ikke overbelaster kloaknettet.2009-07-06T00:00:00Klimaændringer og vandressourcer/aktuelt/nyheder/2009/juli/klimaaendringerogvandressourcer//aktuelt/nyheder/2009/juli/klimaaendringerogvandressourcer/Mere nedbør om vinteren og tørke om sommerne vil påvirke de danske vandressourcer, ligesom temperaturændringerne både kan effekt på vandsystemerne.2009-07-06T00:00:00Klimaet medfører måske dyrere forsikringer/aktuelt/nyheder/2009/juli/klimaetmedfoerermaaskedyrereforsikringer//aktuelt/nyheder/2009/juli/klimaetmedfoerermaaskedyrereforsikringer/Klimaet byder i fremtiden på mere ekstreme hændelser, som kan medføre skader på fx bebyggelse, men der er uenighed bland forsikringsselskaberne om, hvorvidt dette vil påvirke forsikringspremierne.2009-07-06T00:00:00Ekstremregn forurener drikkevandet/aktuelt/nyheder/2009/juli/ekstremregnkanforurenevoresdrikkevand//aktuelt/nyheder/2009/juli/ekstremregnkanforurenevoresdrikkevand/Flere ekstreme regnhændelser øger risikoen for flere tilfælde af sygdomme forårsaget af forurenet drikkevand. Vandværker kan nu få hjælp til at identificere problemer helt fra borringen til slutbrugeren gennem egenkontrolsystemet DDS.2009-07-03T00:00:00Klimatilpasning skal tænkes ind i byggeriet/aktuelt/nyheder/2009/juli/klimaskaltaenkesindibyggeriet//aktuelt/nyheder/2009/juli/klimaskaltaenkesindibyggeriet/Danmark har ifølge forsker været for langsomme til at udvikle klimatilpasset byggeri, skriver Politiken.2009-07-02T00:00:00Klimatilpasning er ikke i fokus i danske hjem/aktuelt/nyheder/2009/juli/klimatilpasningerikkeifokusidedanskehjem//aktuelt/nyheder/2009/juli/klimatilpasningerikkeifokusidedanskehjem/Klimatilpasning siger ikke de danske borgere så meget. Danskerne vil hellere spare energi eller anvende små konkrete løsninger, når der tales om klimaforandringer.2009-07-01T00:00:00Havene stiger mere end forudset af FN/aktuelt/nyheder/2009/juni/endnustoerrehavstigningermenerdanskforsker//aktuelt/nyheder/2009/juni/endnustoerrehavstigningermenerdanskforsker/Havene vil stige dobbelt så meget som forudset af FN, mener en dansk klimaforsker, som baserer sin mening på klimaresultater i en ny svensk rapport.2009-06-30T00:00:00Ministerrådet godkender EU's hvidbog for klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2009/juni/ministerraadetgodkenderhvidbog//aktuelt/nyheder/2009/juni/ministerraadetgodkenderhvidbog/EU's klima- og miljøministre har i dag godkendt vedhæftede rådskonklusioner vedr. EU's hvidbog for klimatilpasning2009-06-25T00:00:00Ny rapport om klimahensyn i politikdannelsen/aktuelt/nyheder/2009/juni/nyforskningomklimahensynipolitikdannelsen//aktuelt/nyheder/2009/juni/nyforskningomklimahensynipolitikdannelsen/En ny rapport fra det europæiske netværk: Partnership for European Environmental Research (PEER) analyserer politikdannelse på klimaområdet i europæiske lande. Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus universitet har bidraget til rapporten.2009-06-25T00:00:00Ny analyse af klimatilpasningsstrategier i Europa/aktuelt/nyheder/2009/juni/nyforskningomklimatilpasningsstrategierieuropa//aktuelt/nyheder/2009/juni/nyforskningomklimatilpasningsstrategierieuropa/En ny rapport fra det europæiske netværk: Partnership for European Environmental Research (PEER) analyserer klimatilpasningsstrategier europæiske lande. Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus universitet har bidraget til rapporten.2009-06-25T00:00:00Studie om København på stor konference om klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2009/juni/studieomkoebenhavnpaastorkonferenceomklimatilpasning//aktuelt/nyheder/2009/juni/studieomkoebenhavnpaastorkonferenceomklimatilpasning/OECD præsenterer studie om klimatilpasning for Storkøbenhavn på international konference arrangeret af Verdensbanken2009-06-25T00:00:00Klimaforandringer vil påvirke det danske grundvand/aktuelt/nyheder/2009/juni/klimaforandringerfaarforskelligrettedekonsekvenserfordendanskegrundvandsressource//aktuelt/nyheder/2009/juni/klimaforandringerfaarforskelligrettedekonsekvenserfordendanskegrundvandsressource/I Jylland vil grundvandsstanden stige og åerne vil få en større vandføring, mens der på Sjælland kan risikeres en formindskelse af grundvands-ressourcen, hvilket vil blive en udfordring for Hovedstadens vandforsyning.2009-06-24T00:00:00Ny rapport om den fremtidige forskning i klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2009/juni/nyrapportomdenfremtidigeforskningiklimatilpasning//aktuelt/nyheder/2009/juni/nyrapportomdenfremtidigeforskningiklimatilpasning/Koordineringsenheden for Forskning i Klimatilpasning (KFT) har netop fremlagt en rapport, der forslår hvilke områder, der skal forskes i klimatilpasning2009-06-24T00:00:00Hedensted Kommune fremlægger den klimatilpassede kommuneplan/aktuelt/nyheder/2009/juni/hedenstedkommunefremlaeggerdenklimatilpassedekommuneplan//aktuelt/nyheder/2009/juni/hedenstedkommunefremlaeggerdenklimatilpassedekommuneplan/Hedensted Kommune i Østjylland fremlægger den 1. juli et forslag til kommuneplanen for 2009, og klimatilpasning har fået en central rolle i planlægningen af kommunens arealer.2009-06-19T00:00:00Behov for nye tilpasningsplaner i Hillerød/aktuelt/nyheder/2009/juni/behovfornyevandplanerihilleroed//aktuelt/nyheder/2009/juni/behovfornyevandplanerihilleroed/Kommunens hidtidige planer for at tilpasse sig fremtidens store mængder vand er blevet overhalet indenom af de 120 mm, der faldt i sidste uge. Det skriver Ingeniøren 19/6.2009-06-19T00:00:00Nye britiske klimascenarier/aktuelt/nyheder/2009/juni/nyebritiskeklimascenarier//aktuelt/nyheder/2009/juni/nyebritiskeklimascenarier/Den britiske regering har netop fremlagt nye klimascenarier, der skal vise sandsynligheder for klimaændringer til gavn for planlægningen i det britiske samfund.2009-06-19T00:00:00Rørhattene dukker op tidligere end de plejer/aktuelt/nyheder/2009/juni/svampesaesonenstartertidligere//aktuelt/nyheder/2009/juni/svampesaesonenstartertidligere/Klimaforandringerne kan være årsag til, at svampenes vækstsæson nærmer sig det, man kender fra det sydlige Europa, mener danske forskere. Udenlandske undersøgelser underbygger.2009-06-10T00:00:00Københavns Kommune vinder pris for grønne tage./aktuelt/nyheder/2009/juni/koebenhavnfaarprisforgroennetage//aktuelt/nyheder/2009/juni/koebenhavnfaarprisforgroennetage/På en konference i Tyskland i maj tildelte ’The International Green Roof Association’ (IGRA) Københavns Kommune en pris for sit arbejde med grønne tage. Det fortæller Københavns Kommune i en pressemeddelelse.2009-06-10T00:00:00Klimaforandringer ændrer de svenske jagtsæsoner/aktuelt/nyheder/2009/juni/klimaforandringeraendrerjagtsaesonen//aktuelt/nyheder/2009/juni/klimaforandringeraendrerjagtsaesonen/De ændrede årstider på grund af klimaændringer påvirker forholdene for dyrevildtet i Sverige. Det får den svenske regering til at ændre på jagtreglerne.2009-06-09T00:00:00Gratis information om klimatilpasning af kloakker/aktuelt/nyheder/2009/juni/projektklimaaendringerogkloak//aktuelt/nyheder/2009/juni/projektklimaaendringerogkloak/Rørcentret ved Teknologisk Institut har udarbejdet et materiale i form af en række foldere og en animationsfilm, der beskriver klimaforandringernes påvirkning på kloaksystemer og borgernes handlemuligheder.2009-06-02T00:00:00National Sårbarhedsrapport 2008/aktuelt/nyheder/2009/maj/nationalsaarbarhedsrapport2008//aktuelt/nyheder/2009/maj/nationalsaarbarhedsrapport2008/Beredskabsstyrelsen har netop udgivet National Sårbarhedsrapport 2008, hvor man kan læse om de hændelser og de initiativer, der i årets løb prægede det danske beredskab.2009-05-28T00:00:0014 australske værktøjer til klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2009/maj/klimatilpasningiaustralien//aktuelt/nyheder/2009/maj/klimatilpasningiaustralien/Der er sat fokus på klimatilpasning i den australske regering, der har udgivet en værktøjskasse til rådighed for myndighederne, som de kan anvende, når der planlægges at klimatilpasse.2009-05-19T00:00:00Byplanlægning i Malmø - inspirationstur for danske kommuner/aktuelt/nyheder/2009/maj/tilpasningsinspirationimalmoe//aktuelt/nyheder/2009/maj/tilpasningsinspirationimalmoe/Større regnskyl i fremtidens klima betyder, at der skal tænkes nyt, hvis man skal undgå oversvømmelser i byerne. 19 danske kommuner var i sidste uge på besøg i Malmø for at få inspiration til klimatilpasningstiltag hjemme i de danske kommuner.2009-05-17T00:00:00Klimatilpasning i IDA's nye Klimaplan/aktuelt/nyheder/2009/maj/idasklimaplan//aktuelt/nyheder/2009/maj/idasklimaplan/IDA har idag udgivet et udkast til en klimaplan, som er en del af projektet "Future Climate - Engineering Solutions". Klimatilpasning har en central placering sammen med fem andre sektorområder.2009-05-11T00:00:00Vandmiljøet lider under klimaforandringerne/aktuelt/nyheder/2009/maj/vandmiljoeetsomofferforklima//aktuelt/nyheder/2009/maj/vandmiljoeetsomofferforklima/Klimaforandringerne påvirker det danske vandmiljø. Der opleves i stigende grad iltsvind, som forstærkes af den øgede temperatur, som klimaforandringerne medfører.2009-05-06T00:00:00Se hvordan klimaet bliver om 75 år i din kommune/aktuelt/nyheder/2009/maj/klimaetom75aar//aktuelt/nyheder/2009/maj/klimaetom75aar/Portalen klimatilpasning.dk kortlægger fremtidens klima i Danmark.2009-05-06T00:00:00Lyngby-Taarbæk hæver vandafgiften for at tilpasse kloaksystemet/aktuelt/nyheder/2009/maj/lyngby-taarbaekhaevervandafgiftenforattilpassekloaksystemet//aktuelt/nyheder/2009/maj/lyngby-taarbaekhaevervandafgiftenforattilpassekloaksystemet/Prisen for at aflede spildevand er steget med 75 % i Lyngby-Taarbæk kommune. Det skyldes bl.a., at behovet for anlægsinvesteringer stiger som følge af klimaforandringerne, skriver dknyt.dk2009-05-05T00:00:00Stort investeringsbehov for klimatilpasning i kommunerne/aktuelt/nyheder/2009/april/klimatilpasningikommunerne//aktuelt/nyheder/2009/april/klimatilpasningikommunerne/Rambøll har udarbejdet en rapport for Kommunernes Landsforening (KL), der viser, at klimaændringerne vil få stor betydning for kommunernes fremtidige investeringsbehov.2009-04-30T00:00:00Kommunernes Landsforening lancerer klimaudspil/aktuelt/nyheder/2009/april/kommunerlancererklimaudspil//aktuelt/nyheder/2009/april/kommunerlancererklimaudspil/Kommunernes Landsforening (KL) har netop fremlagt et udspil, der sætter fokus på, hvordan kommuner og stat kan løse klimaforandringernes store udfordringer.2009-04-30T00:00:00Engelsk lovforslag om klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2009/april/klimatilpasningiengland//aktuelt/nyheder/2009/april/klimatilpasningiengland/Et udkast til et nyt lovforslag i relation til klimatilpasning er blevet forelagt for det Engelske parlament. Lovforslaget sætter fokus på risikostyring frem for forsvarsværker.2009-04-28T00:00:00Ny bog om fremtidens klima i Danmark/aktuelt/nyheder/2009/april/nybogomfremtidensdanskeklima//aktuelt/nyheder/2009/april/nybogomfremtidensdanskeklima/Journalist Michael Rothenborg beskriver i bogen "Tordenregn - Danmarks fremtid i en varmere Verden" scenarier for fremtidens danske klima, og hvilke konsekvenser det får for det danske samfund.2009-04-14T00:00:00Hedensted vil tilpasse sig klimaforandringerne/aktuelt/nyheder/2009/april/hedenstedviltilpassesigklimaforandringerne//aktuelt/nyheder/2009/april/hedenstedviltilpassesigklimaforandringerne/Hedensted Kommune er i fuld gang med at udarbejde en handlingsplan for klimatilpasning i kommunen. Blandt andet skal nybyggeri forbydes i særligt udsatte områder.2009-04-08T00:00:00Fortidsminder skal sikres mod klimaændringer/aktuelt/nyheder/2009/april/klimaaendringerskaderkulturarv//aktuelt/nyheder/2009/april/klimaaendringerskaderkulturarv/I et projekt finansieret af Nordisk Råd har de nordiske lande slået sig sammen for at finde ud af, hvordan man forhindrer, at fortidsminder bliver ødelagt af klimaskift.2009-04-06T00:00:00HØRING - Forslag til forskningstemaer/aktuelt/nyheder/2009/april/forskningstemaeromklimatilpasning//aktuelt/nyheder/2009/april/forskningstemaeromklimatilpasning/Udkast til Centrale forskningstemaer, der kan understøttet en dansk klimatilpasningsindsats de næste 10 år2009-04-04T00:00:00Femernbroen skal sikres mod fremtidens klima/aktuelt/nyheder/2009/april/klimasikringaffemernbroen//aktuelt/nyheder/2009/april/klimasikringaffemernbroen/10 af FNs klimaeksperter kommer til konference i København, for at diskutere hvordan Femerforbindelsen kan sikres mod fremtidens klima.2009-04-03T00:00:00KFTs tredje nyhedsbrev/aktuelt/nyheder/2009/april/kftstredjenyhedsbrev//aktuelt/nyheder/2009/april/kftstredjenyhedsbrev/Koordineringsenheden for forskning i klimatilpasning har udsendt sit tredje nyhedsbrev 2009-04-03T00:00:00Klimaforandringerne rammer forsikringskunder/aktuelt/nyheder/2009/april/klimaforandringernerammerforsikringskunder//aktuelt/nyheder/2009/april/klimaforandringernerammerforsikringskunder/Forsikringsbranchen forudser markant stigende udgifter som følge af flere ekstreme regnskyl. Dette betyder forhøjede præmier, som skal tilpasses den enkelte kundes geografiske risiko.2009-04-02T00:00:00Nye fiskearter til de danske farvande/aktuelt/nyheder/2009/april/nyefiskidedanskefarvande//aktuelt/nyheder/2009/april/nyefiskidedanskefarvande/Eksotiske fiskearter har det varmt i Biscayen og Middelhavet. Derfor trækker bl.a. sardinen, ansjosen og sværdfisken nordpå til de danske farvande2009-04-01T00:00:00Behov for store investeringer til tilpasning af vejnettet/aktuelt/nyheder/2009/april/vejnettetskaltilpasses//aktuelt/nyheder/2009/april/vejnettetskaltilpasses/En ny undersøgelse fra Grontmij/Carl Bro forudser, at 2500 kilometer landevejsstrækninger i Danmark risikerer at blive oversvømmet som følge af klimaforandringer inden år 2100.2009-04-01T00:00:00EU gør sig klar til fremtidens klima/aktuelt/nyheder/2009/april/eugoersigklartilfremtidensklima//aktuelt/nyheder/2009/april/eugoersigklartilfremtidensklima/EU-kommissionen har i dag offentliggjort en såkaldt hvidbog for klimatilpasning, der sætter gang i en EU-proces, der skal medvirke til at reducere europæernes sårbarhed over for klimaforandringerne. 2009-04-01T00:00:00Seminar om tilpasning til fremtidens klima/aktuelt/nyheder/2009/marts/seminaromklimatilpasning//aktuelt/nyheder/2009/marts/seminaromklimatilpasning/D. 30 marts var en lang række eksperter, kommuner, borgere og virksomheder samlet til seminaret ”Tilpasning til fremtidens klima” i Eigtveds Pakhus i København.2009-03-30T00:00:00Overblik over dansk klimaforskning styrker den kommende indsats/aktuelt/nyheder/2009/marts/kortlaegningafdanskklimaforskning//aktuelt/nyheder/2009/marts/kortlaegningafdanskklimaforskning/En mindre del af både de offentlige og de private forskningskroner går til forskning i klima og i klimatilpasning. Det viser en ny rapport fra d. 30 marts. 2009.2009-03-30T00:00:00Klimatilpasning med grønne tage/aktuelt/nyheder/2009/marts/groennetage//aktuelt/nyheder/2009/marts/groennetage/Grønne tage kan forebygge og afhjælpe klimaforandringernes konsekvensers og skal derfor indtage en langt større plads i fremtidig byggeri, mener Danmarks Naturfredningsforening.2009-03-22T00:00:00Solvarme skal afkøle bygninger/aktuelt/nyheder/2009/marts/solvarmesomkoeling//aktuelt/nyheder/2009/marts/solvarmesomkoeling/Energi Fyn kan i denne uge præsentere deres nye kontordomicil, som skal køles af verdens første ventilationsanlæg drevet på solvarme.2009-03-20T00:00:00Klimaændringer truer fugle/aktuelt/nyheder/2009/marts/fuglepaaflugt//aktuelt/nyheder/2009/marts/fuglepaaflugt/I følge en forskergruppe vil fremtiden byde på færre fuglesang i forårsaftenerne i Sverige på grund af klimaforandringerne.2009-03-17T00:00:00Vadehavet modstår havstigninger/aktuelt/nyheder/2009/marts/vadehavetmodstaarhavstigninger//aktuelt/nyheder/2009/marts/vadehavetmodstaarhavstigninger/Danske forskere har vist, at Vadehavet i de seneste 8.000 år har modstået en havstigning på 17 meter. Forskerne undersøger nu, om Vadehavet er i stand til at klare fremtidige klimaudfordringer.2009-03-15T00:00:00Digesikkerhed et tveægget sværd/aktuelt/nyheder/2009/marts/digesikkerhedettveaeggetsvaerd//aktuelt/nyheder/2009/marts/digesikkerhedettveaeggetsvaerd/Ny videnskab viser, at havene vil stige op til én meter frem til år 2100, men Kystdirektoratet vurderer, at de mest akutte problemer, som klimaforandringerne skaber, vil finde sted bag ved digerne.2009-03-15T00:00:00Handlingsplan skal sikre Juelsminde mod oversvømmelser/aktuelt/nyheder/2009/marts/juelsmindebyklimasikres//aktuelt/nyheder/2009/marts/juelsmindebyklimasikres/Juelsminde er i risiko for at blive oversvømmet, hvis man skal følge FN’s klimapanels forudsigelser om vandstanden mod slutningen af dette århundrede. En ny handlingsplan skal sikre byen mod disse oversvømmelser ved bl.a. at forhøje og forlænge diger.2009-03-14T00:00:00Klimaet koster skovdriften dyrt/aktuelt/nyheder/2009/marts/klimaforandringerogskovdrift//aktuelt/nyheder/2009/marts/klimaforandringerogskovdrift/Klimaforandringernes temperaturstigninger vil påvirke skovdriften, så skovdriften i Europa alene vil koste 1.500 mia. kroner.2009-03-13T00:00:00Greve Kommune tager klima alvorligt/aktuelt/nyheder/2009/marts/klimatilpasningplanlaeggesigreve//aktuelt/nyheder/2009/marts/klimatilpasningplanlaeggesigreve/I løbet af de næste 11 til 14 år vil samtlige byområder i Greve Kommune klimatilpasses i form af en justering af afstrømningsforholdene for at undgå fremtidige oversvømmelser.2009-03-11T00:00:00Varmere klima øger luftforurening/aktuelt/nyheder/2009/marts/klimagiveroegetluftforurening//aktuelt/nyheder/2009/marts/klimagiveroegetluftforurening/Nye modelberegninger viser, at når klimaet bliver varmere, øges atmosfærens indhold af det sundhedsskadelige ozon.2009-03-10T00:00:00Odense Kommune lægger rørledning til nedbør/aktuelt/nyheder/2009/marts/odensekommuneklimatilpasser//aktuelt/nyheder/2009/marts/odensekommuneklimatilpasser/Odense Kommune klimatilpasser vandafledningssystemet bl.a. ved at grave en ny rørledning ned, der kan lede nedbør væk og sikre vandmiljøet og byen mod oversvømmelser.2009-03-10T00:00:00De europæiske fugle mærker klimaforandringerne/aktuelt/nyheder/2009/marts/deeuropaeiskefuglemaerkerklimaforandringerne//aktuelt/nyheder/2009/marts/deeuropaeiskefuglemaerkerklimaforandringerne/Nyt forskningsprojekt kortlægger klimaforandringernes betydning for populationerne af 122 eupæiske fuglearter.2009-03-08T00:00:0038 mio. kr. til forskning i klima og klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2009/marts/38miokrtilforskningiklimaogklimatilpasning//aktuelt/nyheder/2009/marts/38miokrtilforskningiklimaogklimatilpasning/Det Strategiske Forskningsråd uddeler 1 mia. kr til større forskningssatsninger. Forskning i klima og klimatilpasning modtager 38 mio. kr.2009-03-05T00:00:00Ny canadisk guidebog i klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2009/marts/nycanadiskguidebogiklimatilpasning//aktuelt/nyheder/2009/marts/nycanadiskguidebogiklimatilpasning/En netop udgivet canadisk guidebog sætter fokus på, hvordan man kan sammentænke bæredygtig udvikling med tilpasning og modvirkning af klimaforandringerne.2009-03-04T00:00:00Tænk på fremtidens klima, når du bygger nyt/aktuelt/nyheder/2009/marts/taenkpaaklimaforandringerne-naardubyggernyt//aktuelt/nyheder/2009/marts/taenkpaaklimaforandringerne-naardubyggernyt/Klimaforandringerne er allerede over os, og det er værd at tænke over, når man skal bygge nyt. Det sætter projektet ’Klimaforandringer og innovation i byggeriet’ fokus på.2009-03-03T00:00:00Erhvevsliv må engagere sig mere i klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2009/marts/erhvervsliviklimatilpasning//aktuelt/nyheder/2009/marts/erhvervsliviklimatilpasning/På et seminar hos DI i København har 10 af verdens største industriorganisationer diskuteret, hvordan erhvervslivet kan være med til at sikre klimatilpasning.2009-03-03T00:00:00Vestkysten skal "fodres"/aktuelt/nyheder/2009/februar/nyrapportfrakystdirektoratet//aktuelt/nyheder/2009/februar/nyrapportfrakystdirektoratet/En ny rapport fra Kystdirektoratet vurderer et øget behov for tilførsel af sand til Vestkysten pga. fremtidens klima. Den såkaldte kystfodring skal iflg. rapporten øges markant frem til år 2100.2009-02-26T00:00:0060 millioner kroner til dansk forskning i biologiske arter./aktuelt/nyheder/2009/februar/forskningibiologiskearter//aktuelt/nyheder/2009/februar/forskningibiologiskearter/Center for Macroecology, Evolution and Climate Change får 60 millioner kr. til at forske i verdens dyr og planters levevilkår og levemønster.2009-02-10T00:00:00Klimasikring af Göteborg koster 5-10 milliarder kroner/aktuelt/nyheder/2009/februar/svenskekommunerklimatilpasser//aktuelt/nyheder/2009/februar/svenskekommunerklimatilpasser/De vestlige kommuner i Sverige afsætter 47 millioner svenske kroner til klimainvesteringer, men det vil koste 5-10 milliarder svenske kroner bare at klimasikre Göteborg by.2009-02-09T00:00:00Udstilling i Slesvig-Holsten om fremtidens stormfloder/aktuelt/nyheder/2009/februar/kystsikringislesvigholsten//aktuelt/nyheder/2009/februar/kystsikringislesvigholsten/I Slesvig-Holsten forbereder regeringen befolkningen på vestkysten på mere voldsomme og farligere stormfloder. Udstillingen "Stormflod - hvad har jeg med det at gøre" blev åbnet i går på Nibøl rådhus2009-02-05T00:00:00Vejledning i håndtering af afløbssystemer ved klimaændringer/aktuelt/nyheder/2009/februar/vejledning-i-haandtering//aktuelt/nyheder/2009/februar/vejledning-i-haandtering/Danske kommuner skal selv tage højde for klimaændringer, når de dimensionerer deres afløbssystemer. Og det er op til hver enkelt kommune, hvordan de vil gøre det.2009-02-05T00:00:00Kalundborg Kommune får 40 mio. kr. til klima-projekt/aktuelt/nyheder/2009/februar/kalundborgkommuneblivertestmodelibaltcica//aktuelt/nyheder/2009/februar/kalundborgkommuneblivertestmodelibaltcica/Kalundborg Kommune klimasikres 20-40 år ud i fremtiden og med 40 millioner kr. er kommunen på vej mod at blive den førende klimakommune i Østersø-området.2009-02-04T00:00:00Fredensborg Kommune opmåler kloakker/aktuelt/nyheder/2009/januar/fredensborgkommuneklimatilpasserkloakker//aktuelt/nyheder/2009/januar/fredensborgkommuneklimatilpasserkloakker/Fredensborg Kommune tager nu klimaforandringernes udfordringer på forskud. Første skridt mod klimatilpasningen af kommunen bliver tilpasning af kloakkerne.2009-01-29T00:00:00Mariager Fjord bliver forsøgsmark i AQUARIUS/aktuelt/nyheder/2009/januar/klimatilpasningimariagerfjord//aktuelt/nyheder/2009/januar/klimatilpasningimariagerfjord/I et nyt stort EU projekt på tværs af seks lande i Nordsø-området skal landbrugs- og miljøorganisationer finde nye metoder til at udvikle et bæredygtigt landbrug, der både tilpasser sig til ændringer i klimaet og de stigende miljøkrav.2009-01-28T00:00:00Danskerne blæser på klimaforandringer/aktuelt/nyheder/2009/januar/danskereblaeserpaaklimaet//aktuelt/nyheder/2009/januar/danskereblaeserpaaklimaet/De danske villaejere er uforberedte på klimaforandringerne, viser ny undersøgelse.2009-01-26T00:00:00Overvågningsdata kan bruges som klimaindikatorer/aktuelt/nyheder/2009/januar/overvaagningsdatakanbruges//aktuelt/nyheder/2009/januar/overvaagningsdatakanbruges/Danmarks naturovervågningsprogram kan bruges til at dokumentere klimaforandringer2009-01-20T00:00:00Rudersdal tænker i klimatilpasning/aktuelt/nyheder/2009/januar/rudersdalkommuneopretterklimaportal//aktuelt/nyheder/2009/januar/rudersdalkommuneopretterklimaportal/I Rudersdal Kommune er klima og energi kommet med på den politiske dagsorden. Kommunen vil både nedsætte CO2-udslippet samt afhjælpe kommende problemer.2009-01-20T00:00:00Kloaknettet tilpasses i Aalborg/aktuelt/nyheder/2009/januar/kloaknettettilpassesiaalborg//aktuelt/nyheder/2009/januar/kloaknettettilpassesiaalborg/Kraftigere regnskyl sætter pres på kloaksystemerne i de danske kommuner. Derfor er man i Aalborg i gang med en storstilet udskiftning af ledningsnettet.2009-01-17T00:00:00Københavns kommune vil have flere grønne tage/aktuelt/nyheder/2009/januar/groennetageikoebenhavn//aktuelt/nyheder/2009/januar/groennetageikoebenhavn/Haver på flade tage bliver mere og mere udbredt i verdens storbyer, og grønne tagpolitikker indføres i byer som Berlin og Beijing. Danmark halter bagefter, men Københavns Kommune overvejer nu at gøre eksemplet efter og indføre en grøn tagpolitik2009-01-16T00:00:00FN's klimarapport er udkommet på dansk/aktuelt/nyheder/2009/januar/ipcc-rapportpaadansk//aktuelt/nyheder/2009/januar/ipcc-rapportpaadansk/Et af de senere års vigtigste klimadokumenter er nu tilgængeligt på dansk. Den meget efterspurgte viden om klimaforandringerne er dermed lettere tilgængelig for danskere.2009-01-14T00:00:00Det 22. århundredes skove skal plantes nu/aktuelt/nyheder/2009/januar/klimarobusteskove//aktuelt/nyheder/2009/januar/klimarobusteskove/En fjerdedel af Danmarks skove er dårligt rustede til klimaændringer. Det er nødvendigt med en stor omlægning af danske skovbrug i løbet af de næste 50-80 år.2009-01-11T00:00:00Ny tunnel skal sikre afløb mod oversvømmelser/aktuelt/nyheder/2009/januar/nytunnelihammelev//aktuelt/nyheder/2009/januar/nytunnelihammelev/Haderslev Kommune forbereder sig nu på konsekvenserne af klimaforandringerne ved at sikre afløb i udsatte områder mod oversvømmelser.2009-01-07T00:00:00Fremtiden kan blive dyr/aktuelt/nyheder/2008/december/fremtidenskalsikres//aktuelt/nyheder/2008/december/fremtidenskalsikres/De danske kommuner bliver nu nødt til at tilpasse sig det fremtidige klima og på trods af at det er omkostningsfuldt, skønner organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling (OECD), at det vil være endnu dyrere ikke at gøre det.2008-12-29T00:00:00Ny pjece om klimatilpasningsstrategi/aktuelt/nyheder/2008/december/klimatilpasningsstrategi//aktuelt/nyheder/2008/december/klimatilpasningsstrategi/Energistyrelsen har udgivet en ny informationspjece: Tilpasning til fremtidens klima i Danmark.2008-12-01T00:00:00Inspirationsseminar i Hedensted Kommune/aktuelt/nyheder/2008/november/hedenstedkommuneklimatilpasser//aktuelt/nyheder/2008/november/hedenstedkommuneklimatilpasser/Hedensted Kommune afholdt den 23. oktober 2008 et inspirationsseminar for medarbejderne på tværs af kommunens forvaltning.2008-11-21T00:00:00Plant træer med klimarobust afstamning/aktuelt/nyheder/2008/oktober/plantklimarobuste-traeer//aktuelt/nyheder/2008/oktober/plantklimarobuste-traeer/Få hjælp til valg af klimarobuste træsorter på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside2008-10-15T00:00:00OECD: Øget kystbeskyttelse til København/aktuelt/nyheder/2008/oktober/oecdstudieomkoebenhavn//aktuelt/nyheder/2008/oktober/oecdstudieomkoebenhavn/Øget kystbeskyttelse er billigere for København end at lade-stå-til over for klimaændringer, mener OECD2008-10-08T00:00:00Vejret og helbredet under pres/aktuelt/nyheder/2008/september/15september2008//aktuelt/nyheder/2008/september/15september2008/Forebyggelse og klimatilpasning går hånd i hånd, når fremtidens klimaudfordringer skal håndteres i den danske sundhedssektor. 2008-09-15T00:00:00Kolding kender konsekvenserne/aktuelt/nyheder/2008/august/25august2008//aktuelt/nyheder/2008/august/25august2008/ I en ny rapport har kommunen undersøgt, i hvilket omfang den stigende vandstand i havet samt ekstreme regnskyl vil oversvømme de lavest liggende områder. 2008-09-01T00:00:00Kystdirektoratet besøger landets 75 kystkommuner/aktuelt/nyheder/2008/september/1september2008//aktuelt/nyheder/2008/september/1september2008/Som følge af de senere års stormfloder og højere vandstande vil Kystdirektoratet i samarbejde med de kystnære kommuner sætte endnu større fokus på forvaltning af de danske kyster.2008-09-01T00:00:00Forventede ændringer i ekstremregn som følge af klimaændringer/aktuelt/nyheder/2008/august/13august2008//aktuelt/nyheder/2008/august/13august2008/Klimaforandringerne giver mere regn og de kraftige regnskyl kan betyde flere oversvømmelser fordi kloakkerne ikke kan følge med.2008-08-13T00:00:00Klimamodeller underestimerer ekstrem nedbør/aktuelt/nyheder/2008/august/12august2008//aktuelt/nyheder/2008/august/12august2008/Et nyt hollandsk studie viser, at hidtidige forudsigelser baseret på selv de bedste regionale klimamodeller ikke har formået at fange den forventede fremtidige udvikling i ekstremnedbør.2008-08-12T00:00:00Bygge- og boligbranchen fokuserer på fremtidens klima./aktuelt/nyheder/2008/juni/13juni2008//aktuelt/nyheder/2008/juni/13juni2008/Forsknings- og udviklingsprojektet Klimaændringer og Innovation i Byggeriet – Region Sjælland (KIBS) sætter fokus på energi- og miljømæssige udfordringer for fremtidens nybyggeri og renovering. 2008-06-13T00:00:00