Kloakoverløb og forurening
Del artikel Print

Kloakoverløb og forurening

Pas på spildevandsforurening ved kloakoverløb

Selv de bedst udbyggede kloaksystemer vil ikke kunne håndtere regnmængderne ved virkelige skybrud - og det vil for den sags skyld også gælde mange husejeres egne kloakker og afløbsinstallationer. Når vandet opstuves i overbelastede kloaksystemer, risikerer man, at kloakvandet "løber baglæns" gennem kloakrørene og op i kældre via gulvafløb eller toiletter.

 

Sådan indtrængende kloakvand er ikke bare uhumsk og skadevoldende på bohave og bygningsdele - det kan også indeholde sygdomsfremkaldende bakterier fra fækalier og lignende, som vi helst ikke vil have ind i huse og kældre.

 

Den enkelte grundejer må derfor også selv tage skridt til at gardere sig mod kloakoverløb og spildevandsforurening ved ekstreme hændelser. Hvis kloaksystemet ikke har tilstrækkelig kapacitet til forøgede regnmængder, kan en løsning være at etablere et højvandslukke eller en pumpestation, der forhindrer kloakvand i at løbe tilbage gennem afløb og toiletter.

 

Det kan også være nødvendigt at omlægge eller udskifte kloakledninger, der ikke har kapacitet til forøgede regnmængder. Midlertidige eller permanente skot kan forhindre overfladevand i at løbe ind gennem døre eller ned ad trapper i terræn. Kældertrapper, lysskakter mv. kan beskyttes med opkanter.

 

Huse og terræn i lavtliggende bydele er selvfølgelig særligt udsatte for at blive oversvømmet med regnfortyndet spildevand ved skybrud. I klimatilpasningsplanen for din kommune kan du se hvilke områder, der er i risiko for oversvømmelse. Se oversigten over kommunale klimatilpasningsplaner via linket nedenunder.

 

Overløb fra kloakker er også den hyppigste årsag til forurening af badevandet ved vore strande. Umiddelbart efter voldsomme skybrud, bør man derfor være varsom med at bade ved stranden i nogle dage, hvorefter naturen i de fleste tilfælde vil have taget sig af forureningen. Bakterier i spildevand dør hurtigt i saltvand og lidt langsommere i ferskvand. 

 

Senest redigeret: 26-03-2020