Drikkevand
Del artikel Print

Drikkevand

Trusler mod vores gode drikkevand

I Danmark er vi forvænt med, at vi kan tappe velsmagende og godt drikkevand direkte fra hanen. Det vil vi formentlig også kunne fremover - men det kræver, at vi passer godt på de ressourcer, der gør det muligt.

 

Hvor man i mange andre lande må behandle drikkevandet, der sendes ud gennem ledningsnettet, er vores tilgang i Danmark at behandle vandet mindst muligt. I stedet for beskytter vi de reservoirer, hvor vi indvinder vores drikkevand.

 

Beskyttelsen sker dels gennem den generelle, landsdækkende regulering, såsom godkendelsesordningen for sprøjtemidler, dels gennem kommunernes målrettede grundvandsbeskyttelse i indsatsområder og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

 

På vandværket gennemgår vandet typisk bare en luftning og filtrering. Enkelte steder kan man endda nøjes med luftning eller slet ingen behandling. Det forudsætter, at grundvandet i indvindingsområderne ikke er forurenet med for eksempel nitrat, sprøjtemidler, organiske opløsningsmidler og mikroorganismer.

 

Af samme grund beskyttes indvindingsområderne på forskellig vis, blandt andet ved begrænsninger i gødskning og forbud mod brug af sprøjtegifte i beskyttelsesområder omkring vandindvindingsboringerne.

 

En anden forureningsrisiko knytter sig til overløb af spildevand, når kloakker løber over i forbindelse med skybrud og kraftig regn. Risikoen er størst for private boringer, som indvinder grundvand i lav dybde. De enkelte vandforsyninger analyserer løbende kvaliteten af drikkevandet.

 

Højere temperaturer kan være en anden kilde til øget bakterievækst i drikkevandet. Allerede i dag kan det på varme sommerdage nogle steder være vanskeligt at overholde det vejledende krav til drikkevandets temperatur på max 12 grader celsius ved taphanen. Det problem kan blive forværret, når vi i fremtiden kommer til at opleve flere og længerevarende hedebølger og tropenætter.

 

Høje temperaturer kan også på anden måde forringe kvaliteten i drikkevandet. Vandets friskhed forsvinder og smagen påvirkes - blandt andet også på grund af øget afsmitning fra rør og armaturer. Om sommeren i juli og august måned kan temperaturen i visse tilfælde nå helt op på 15-20 grader celsius eller mere, især på grund af vandets transport i husenes ledningsnet. De største problemer optræder i større ejendomme, på institutioner, skoler og lignende med lange ledningsnet.

 

Senest redigeret: 23-04-2019