Nyheder om planlægning

Nyheder om planlægning

Randers Kommune vil bygge ny bydel helt ned til vandet

7. november 2018
Randers’ nye bydel skal være bæredygtig, have plads til både nye boliger og erhverv og samtidig beskytte byen imod stormflod.

Planlovsændring skal forebygge skader forårsaget af oversvømmelse og erosion

27. august 2018
Planlovens nye regler for forebyggende planlægning for oversvømmelse og erosion giver f.eks. kommuner mulighed for at kræve, at en bygherre skal sikre, at der etableres afværgeforanstaltninger i de områder, som i kommuneplanen er udpeget som potentielle oversvømmelses- eller erosionstruede.

Det europæiske miljøagentur udgiver ny rapport om grøn infrastruktur

4. december 2017
Genetablering af vådområder og flodsletter har både miljømæssige og socioøkonomiske fordele sammenholdet med etableringen af for eksempel traditionelle betonanlæg.

Rapport om oversvømmelser fra vandløb

7. juni 2017
Ny rapport præsenterer forslag til, hvordan byer undgår oversvømmelser fra vandløb.

Hvordan finder vi det rigtige projekt?

6. juni 2017
Med beregningsværktøjet PLASK kan I sammenligne og vurdere tre forskellige løsninger på den samme oversvømmelsesrisiko. Værktøjet skal styrke samarbejdet mellem kommuner og vandselskaber og internt i den enkelte kommune. Endvidere skal det gøre det nemmere at finde og udvikle fælles klimatilpasningsprojekter.

Vand i fortovene

10. januar 2017
På Nørrebro skal Heimdalsgade renoveres og fortovene skal kunne rumme en hel del vand.

Vandvej i Middelfart beskytter byens gamle bygninger

28. november 2016
I Søndergade i Middelfart bliver vandet fra vejen, fortovet og hustagene ledt ud til vandkanaler i stedet for i kloakken.

Mere klima med sidegevinst

28. november 2016
I Solrød har man fået et anlæg, der opmagasinerer regnvand i et nyt byrum med plads til fællesskab, bevægelse og læring.

Klimatilpasningsanlæg i Roskilde og København klarer sommerens skybrudstest

3. august 2016
Lokalt tv-indslag beskriver, hvordan eksempler på skybrudssikringer på Sjælland har håndteret sommerens nedbør. Indslaget varer 4.15 minutter.

Nyt spil om skybrudssikring i byen

1. august 2016
Arkitema Architects har skabt et nyt brætspil, som inddrager borgerne i klimatilpasningen. Spillet er brugt i forbindelse med et skybrudssikringsprojekt på Østerbro.
Viser 1 - 10 ud af 189