Kommunalt redningsberedskab
Del artikel Print

Kommunalt redningsberedskab

Kommunen skal sikre et redningsberedskab ved naturkatastrofer

Ekstreme klimahændelser, herunder oversvømmelser, udgør ikke bare en trussel mod bygninger og infrastruktur, men kan også skabe livsfarlige situationer for mennesker. Beredskabslovens § 13 pålægger kommunerne at udarbejde en plan for det kommunale redningsberedskab over for sådanne situationer.

 

Til grund for beredskabsplanen skal kommunen identificere og analysere de risikofaktorer, man lokalt skal være særligt opmærksom på - og ud fra det tegne en lokal risikoprofil. På grundlag af det er kommunalbestyrelsen forpligtet til at dimensionere det lokale redningsberedskab, så det kan yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendom og miljø ved ulykker og katastrofer, herunder naturskabte hændelser. 

Senest redigeret: 19-06-2014