Lemvig Kommune - Ballevad
Del artikel Print

Lemvig Kommune - Ballevad

Ballevad grøft er en snæver ådal, hvor man vil øge udnyttelse til at tilbageholde vand og næringsstoffer gennem multifunktionelle vådområder, hvor Ballevad Grøft går over sine bredder med regnvandspulje fra det drænede landbrugsopland til de samme arealer som regnvand fra byens separatkloakerede gader. 

 

I ådalen ligger allerede fire serieforbundne regnvandsbassiner af ældre dato til opsamling af overfladevand til vådområder. De eksisterende regnvandsbassiner er firkantede, med stejle brinker, et af dem er flisebelagt og omgivet af højt hegn. De indgår derfor ikke i en naturlig dynamik med den omkringliggende ådal. En stor del af området omkring de fire eksisterende regnvandsbassiner er omfattet af NBL §3.

 

Vådområder med varierende vandstand skaber mere dynamisk og mosaikagtig tør, sumpet og våd natur. Renoveringen af regnvandsbassinerne giver lavvandede overgangszoner som tilgodeser padder og andre sumplevende organismer.

 

De to bydele på hver side af ådalen forbindes med en hævet gang- og cykelbro tværs gennem vådområderne.  

 

 

Senest redigeret: 16-07-2018