Del artikel Print

Aalborg Kommune - Landbækken

Langs Landbækken skabes et rekreativt vådområde på 10-20 ha med et permanet søvandspejl. Landbækken vil også indgå i projektet med vandløbsrestaurering og rekreativ element. Vådområdet skal foruden den naturmæssige og rekreative værdi have en funktion som buffer for store afstrømninger samt fungere som rensning for miljøfremmede stoffer fra befæstede arealer.

 

Området bliver et større rekreativt område tæt på Gistrup og det nye ’supersygehus’. Der vil blive etableret stier og opholdsrum

 

    

 

Senest redigeret: 16-07-2018