Nyheder om natur

Nyheder om natur

Historisk sluse får en kærlig hånd

14. december 2018
Højer Sluse har fungeret som bastion mod havet og afvandingsværk for Vidåen siden 1861, og netop nu gøres bygningsværket klar til at fungere som kystsikring mange år frem i tiden endnu. Højer sluse er i 2018 blevet udpeget som fortidsminde

Næstved Kommune bliver tilbudt en ny bro over Susåen

14. december 2018
NK Forsyning, som i øjeblikket er i gang med at klimasikre Næstved kommune, har tilbudt kommunen en ny bro over Susåen.

FN's klimapanel sammenligner forskellen på 1,5 og 2 °C i ny rapport

21. november 2018
I særrapporten vurderes der, hvilke effekter en opvarmning på 1,5 °C i år 2100 vil have sammenlignet med en global opvarmning på 2 °C, og hvad der skal til, for at begrænse den globale opvarmning til 1,5 °C.

Beredskabstracé i Jyllinge Nordmark

15. november 2018
Beredskabstracéet skal beskytte borgerne ud mod Værebro Å, og tracéet har nøjagtig samme højde som det kommende dige.

EU-projektet Green Cities går i luften med dansk hjemmeside

6. november 2018
"Green Cities for a Sustainable Europe” vil med lanceringen inspirere til at skabe mere natur i storbyerne.

Margrethe kog skal tiltrække engfugle og opsamle vand i ekstremt vejr

26. oktober 2018
Et stort naturprojekt ved marskområdet Margrethe kog i Nationalpark Vadehavet skal gøre området til et internationalt mekka for ynglende engfugle samtidig med, at området kan bruges til at sikre Tønder-området mod fremtidige oversvømmelser.

Anholt i gang med kystsikringsprojekt

16. august 2018
På Anholt bygger man lige nu tre bølgebrydere ud til kysten. De tre bølgebrydere af granitmaterialerne skal sikre en af Anholts hoved færdselsårer, og de forventes færdigbygget i løbet af foråret 2019.

Randers skal beskyttes mod stormflod og adgangen til vandet skal bevares

26. februar 2018
To hold eksperter skal i de næste fire måneder udvikle løsninger til stormflodsbeskyttelse af Randers Midtby. Projektet hedder Klimabåndet og er en del af det EU-støttede Byen til Vandet, som har fokus på at forbinde vandet og bybilledet.

KLAR til LAR? KU tilbyder efteruddannelseskursus forår 2018

5. januar 2018
Københavns Universitet tilbyder nu efteruddannelseskurset Klimatilpasning ved hjælp af Grønne Teknologier. Kurset er målrettet landskabsarkitekter, planlæggere, ingeniører, geologer, biologer mv., og fokus er på håndtering af vand i byer.
Viser 1 - 10 ud af 96