Nye afgrøder
Del artikel Print

Nye afgrøder

Ifølge DMI er middeltemperaturen i Danmark steget med ca. 1,5°C siden 1870. En væsentlig del af denne stigning er sket inden for de sidste årtier. Klimamodeller forudsiger, at opvarmningen vil fortsætte med en stigning på mellem 0,1°C og 0,4°C for hvert 10. år. Det betyder, at nye afgrøder efterhånden introduceres på de danske marker.

Majsdyrkning
Dyrkningsarealet for fodermajs er mangedoblet på få årtier. Majs giver, med de rette temperaturforhold, større udbytte end korn. Majs har tilmed potentiale, som afgrøde til bioenergi.

Vinproduktion

Vindyrkning kræver de helt rette dyrkningsbetingelser og har derfor ikke tidligere været muligt i Danmark. Det ændrede klima har forbedret betingelserne for dyrkning af vindruer i Danmark. I det seneste årti er arealet med vindruer i Danmark fordoblet som følge af de stigende temperaturer.

I boksen nedenunder findes forskellige cases om nye afgrøder i Danmark.

Senest redigeret: 14-08-2015