Intelligent anvendelse af pesticider begrænser forbruget
Del artikel Print

Intelligent anvendelse af pesticider begrænser forbruget

Det er nødvendigt med nye overvågnings- og varslingssystemer indenfor plantebeskyttelse, såkaldt Integreret Plantebeskyttelse, hvis en stigning i pesticidforbruget skal undgås.

Klimaforandringerne vil sandsynligvis medføre en ændring i pesticidforbruget. Uden tilpasninger i dyrkningspraksis og plantebeskyttelsesstrategier, vil pesticidforbruget fortsætte med at stige i de kommende år.

Optimale strategier for brug af pesticider
For at imødegå en markant stigning i pesticidforbruget er det nødvendigt, at jordbruget i langt højere grad benytter sig af integrerede plantebeskyttelsesmetoder, IPM. IPM indebærer strategier for anvendelse af pesticider, baseret på bl.a. overvågning af skadegørere, varslingssystemer og forebyggende foranstaltninger, herunder ikke-kemisk bekæmpelse.

Vurdering af sygdomsresistens og mekanisk ukrudtsbekæmpelse
Eksempel på et forebyggende tiltag kan være at så vintersæd sent, fordi det mindsker risikoen for angreb fra bladlus. Vurdering af sygdomsresistens over for f.eks. svampesygdomme kunne også være et element i IPM. Kulturtekniske tiltag, som mekanisk ukrudtsbekæmpelse, og overvejelser om sædskiftestrategi kan også indgå i IPM.

Senest redigeret: 14-08-2015