Økologisk produktion møder udfordringer
Del artikel Print

Økologisk produktion møder udfordringer

Den økologiske produktion vil, ligesom den konventionelle, være påvirket af klimaændringerne, men på grund af andre dyrkningsmønstre og -metoder er udfordringer og muligheder ikke nødvendigvis ens.

 

Store udfordringer med skadedyr og ukrudt
Klimaændringerne vil give større planteværnsproblemer, især med nye sygdomme og skadedyr. Med en temperaturstigning på kun ca. 1°C vil coloradobillen kunne blive alvorligt tabsgivende i økologisk kartoffelproduktion. Der er også muligheder for at nye og meget tabsvoldende ukrudtsarter kan etablere sig i Danmark.

 

Økologisk jordbrug er mere udsat for tørke
Der vil være øget risiko for tørke i planternes vækstsæson. Da kornproduktionen i økologisk jordbrug især er baseret på vårsæd, som er mindre tørketolerant end vintersæden, kan flere tørkeperioder få særligt skadelige effekter for økologisk jordbrug.

 

Bælgsæd vil kunne dyrkes til modenhed
En længere og varmere vækstsæson giver mulighed for introduktion af nye afgrøder. En temperaturstigning på ca. 1°C giver mulighed for at dyrke majs til modenhed i Danmark. Det vil især blive udnyttet i konventionel planteavl, men har også betydning for økologisk produktion af svinefoder.

 

Bælgsæd, som f.eks. hestebønner, spiller en større rolle i det økologiske end i det konventionelle jordbrug, og vil lettere kunne dyrkes til modenhed. Der er også muligheder for nye proteinafgrøder, f.eks. solsikke og på lidt længere sigt sojabønne.

 

Flere danske frilandsgrøntsager
Inden for grønsagsproduktionen betyder en længere vækstsæson, at dansk produktion af økologiske frilandsgrøntsager vil kunne dække markedet i en længere periode.

Senest redigeret: 14-08-2015