Kystbeskyttelse
Del artikel Print

Kystbeskyttelse

Navn: BWN (Building With Nature) 

 

Formål: At videreudvikle metoder til oversvømmelses og erosionsbeskyttelse, som anvender naturens byggematerialer. Speciel fokus på sandfodring, planters kystbeskyttende virkning, og forsinkelse af vandstrømme i vandoplande.

 

Status: Påbegyndt 2016

 

Webside: http://northsearegion.eu/fair

Dansk kontakt : Anni Lassen Kystdirektoratet, ANL@kyst.dk

 

Navn: FAIR (Flood Asset Infrastructure Renovation)

 

Formål: At videreudvikle design af oversvømmelsesbeskyttelse til nutidens og fremtidens klima. Herunder at vurdere hvornår oversvømmelsesbeskyttelse skal tilpasses til klimaforandringer i forbindelse med renovering. At høste erfaringer med sluser.

 

Status: Påbegyndt 2016

 

Webside: http://northsearegion.eu/fair

Dansk kontakt: Ulf Radu Ciocan Kystdirektoratet, RCI@kyst.dk

 

Navn: COADAPT

Formål: At udvikle forståelsen for effekten af klimaændringerne på kysterne, udvikle kystbeskyttelsesteknikkerne, klassificere og vurdere erosionen af de danske kyster, udvikle  ny management praksis.

Status: Afsluttet 2013

Webside: coadapt.dhigroup.com/


Navn: Klimaændringernes effekt på de danske kyster

Formål: At vurdere den forøgede erosion af kysterne som følge af klimaændringer

Status: Afsluttet 2007

Webside: http://borgere.kyst.dk/klimaaendringers-effekt.html


Navn: ComCoast

Formål: Udvikling af multifunktionelle kystbeskyttelseszoner til at håndtere fremtidens oversvømmelsesrisiko.

Status: Afsluttet 2007

Webside: ComcCast