Klima
Del artikel Print

Klima

Navn: Fremtidige havniveauændringer

Formål: At lave en national status på viden om fremtidens havniveauændringer

Status: Afsluttet 2009

Webside: http://www.dmi.dk/laer-om/temaer/hav/fremtidens-vandstand/
 
 
Navn: Analyse af middelvandstanden


Formål: At analysere hvor stor stigningen i middelvandstanden er, og om den følger IPCC's globale scenarier.

Status: Afsluttet 2008

Webside: http://borgere.kyst.dk/klimaaendringer.html