Dybere havne og tilsanding af sejlløb
Del artikel Print

Dybere havne og tilsanding af sejlløb

Stigende vandstand og kraftigere storme vil påvirke havnenes losse/laste operationer og øge tilsandingen af sejlløb.

 

Stigende vandstand vil bevirke, at kajer ikke vil have den optimale højde i forhold til losse/laste operationer. Det vil også bevirke, at der bliver dybere i havnen, hvis ikke den forøgede sandtransport føres ind i havnen af dennes moler. Dermed kan skibe med større dybgang potentielt anløbe havnen.

 

Kraftigere storme vil besværliggøre laste/losse operationer med kraner. Desuden vil kraftigere storme forøge vindpåvirkningen på skibe samt forøge bølgehøjder og strømhastigheder, hvilket samlet vil besværliggøre anløbet af havnene.

Stigende vandstand vil også forøge kræfterne på havnekonstruktioner såsom kajer, pullerter og fendere. Havnes yderværker vil blive udsat for en forøget bølge- og strømlast.

 

Havne er dynamiske arbejdspladser og funktionskravene til havnen ændres relativt ofte set i et klimaændringsperspektiv. Derfor er levetiden af eksempelvis en spunsvæg 20-30 år og derfor vil klimaforandringerne ikke blive signifikante for spunsvæggen i dens levetid. På tilsvarende vis er mange havneelementers levetid relativ kort. Det er derfor ikke nu at klimaforandringerne skal tænkes ind i mange af en havns konstruktioner.

Sejlløb oprenses i dag efter behov. Behovet varierer fra år til år og hen over året på grund af klimaets variation. De forøgede vandstande og forøgede storme vil bevirke forøget tilsanding af sejlløb.

Senest redigeret: 29-03-2012