Kystanalysen
Del artikel Print

Kystanalysen

 

Kystanalysen blev bl. a. efter stormen Bodil igangsat i efteråret 2014 af den daværende SR-regering. I efteråret 2015 besluttede V-regeringen at fortsætte analysen med henblik på færdiggørelse i 2016. Kystanalysen er udarbejdet i et samarbejde mellem Miljø- og Fødevareministeriet, Finansministeriet, rhvervs- og Vækstministeriet, Social og Indenrigsministeriet og Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Kystanalysen i helt korte træk:

  • Der sker og kan potentielt allerede i dag ske skader på huse og infrastruktur som følge af erosion og oversvømmelser.

 

  • I fremtidens klima øges faren for erosion og oversvømmelser og skadespotentialet vokser.

 

  • Der er i dag overordnet set etableret oversvømmelsesbeskyttelse, hvor behovet er størst. Det er ikke analyseret om beskyttelsen er tilstrækkelig.

 

  • Der er overordnet beskyttet mod erosion de fleste steder i Danmark, hvor behovet er størst Det er ikke analyseret om beskyttelsen er tilstrækkelig.

 

  • Kystbeskyttelse kan gennemføres mere omkostningseffektivt som helhedsløsninger for længere strækninger eller større områder.

 

  • Kommunerne har allerede hjemmel i kystbeskyttelsesloven (kap 1a) til at gennemføre helhedsløsninger.


Se rapporten og de tilhørende bilag her:

 http://kysterne.kyst.dk//kystanalyse.html