Storm
Del RSS RSS Print

Storm

Klimaforandringerne vil give flere kraftigere storme. I forsikringsmæssig forstand er det storm, når det blæser mere end 17,2 meter per sekund.

 

Her kan du læse om, hvilke stormskader der typisk er dækket af almindelige forsikringer, og hvad forsikringsselskaberne forventer, at du gør for at begrænse skaderne, så du kan få erstatning. Du skal dog altid kontakte dit forsikringsselskab for at høre præcis, hvordan du er dækket.

 

Erstatning ved skader på huset

 

Erstatning ved skader på bilen

 

Erstatning ved skader på mennesker


Læs mere om forsikringsdækning ved stormskader hos Forsikring & Pension. Her finder du også gode råd om, hvad du kan gøre før, under og efter en storm 

Senest redigeret: 16-09-2015

Kontakt

LOADEMAIL[mle]DOMAIN[forsikringogpension.dk]Marlene Lisa Eriksen
Forsikring & Pension
Tlf.:41 91 91 48