Del artikel Print

Samarbejde med kommunerne

Forsikringsselskabernes vejrdata indgår i grundlaget for kommunernes klimatilpasningsplaner. I en række projekter er data om skybrudshændelser inden for de seneste seks år bearbejdede og gjort tilgængelige, så kommunerne kan holde dem op mod hydrologiske kort over områder med oversvømmelsesrisici. Læs om brugen af skadedata i klimatilpasningsplanlægningen i pjecen ’Alle taler om vejret’.

Senest redigeret: 15-09-2015