Sådan gør de i andre lande
Del artikel Print

Sådan gør de i andre lande

Der er mange forskellige oversvømmelsesordninger i de lande, som vi normalt sammenligner os med, og som opever nogle af de samme udfordringer. Her på siden er samlet nogle eksempler fra udvalgte lande:

 

England - Alle husejere kan forsikres uanset oversvømmelsesrisiko

 

Norge - Automatisk forsikret mod naturskader med brandskadeforsikring

 

Tyskland - 99 % af alle boliger kan forsikres

 

Holland - Erstatning i tilfælde af katastrofer

 

Frankrig - Forsikringsselskaberne tilbydes at genforsikre særlige risici

 

Canada - Statslig forsikring mod skybrud og stormflod

Senest redigeret: 21-10-2014