FAQ: Ofte stillede spørgsmål
Del artikel Print

FAQ: Ofte stillede spørgsmål

Herunder kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, der ofte stilles om klimaændringernes betydning for din forsikring.

Får jeg rabat på forsikringspræmien, hvis jeg klimatilpasser mit hus?

 

SVAR: Flere forsikringsselskaber tilbyder i dag rabat på forsikringspræmien til kunder, der klimasikrer deres hjem med forskellige klimasikringstiltag. Der er også forsikringsselskaber, der giver rabat på forsikringspræmien til husejere, som bor i en kommune, der har lavet målrettede tiltag, der forebygger risikoen for oversvømmelsesskader.

 

De konkrete tiltag, der skal til for at opnå rabatten, kan være vidt forskellige. Det kan for eksempel være   installation af et højvandslukke, der forhindrer spildevand i at trænge op af kloakken. På www.forsikringsguiden.dk kan du se, hvilken indflydelse et vandstopsystem eller et højvandslukke har på prisen på din husforsikring.

 

Tjek her, hvad du kan gøre for at forebygge. Spørg evt. også dit forsikringsselskab. Vær opmærksom på, at der kan være andre mulige fordele end en lavere præmie – eksempelvis bedre forsikringsdækning, eller at dækningsbegrænsninger i vilkårene ophæves. Mere afgørende er dog, at du nedsætter din risiko for skader på hus, indbo og andre værdier.

Hvorfor stiger min forsikringspræmie efter et voldsomt skybrud?

 

SVAR: Storm- og vandskader koster forsikringsselskaberne dyrt. Ifølge Forsikring & Pension har selskaberne siden 1999 samlet udbetalt erstatninger for storm- og vandskader for mere end 35 milliarder kroner.

 

Skybruddet over hovedstaden den 2. juli 2011 var det dyreste nogensinde i Danmark. Denne ene begivenhed udløste forsikringserstatninger på i alt 6,2 mia. kr. Skybruddet gav ca. 90.000 skader. Det svarer til, at alle indbyggere i Viborg og Horsens fik en skade.

 

Præmieforhøjelser er forsikringsselskabernes vej til at dække erstatningsomkostningerne. Men du vil i nogle tilfælde kunne undgå præmieforhøjelse, hvis du udfører forebyggende tiltag, der kan nedsætte din fremtidige risiko for storm- og vandskader. Spørg dit forsikringsselskab.

Hvad skal der til, for at jeg kan undgå en stigning i min forsikringspræmie, hvis jeg har haft skader efter skybrud?

 

SVAR: Det vil afhænge af din forsikring, dit forsikringsselskab og den konkrete situation, så tal med dit forsikringsselskab.

 

Der findes i dag en lang række klimatilpasningsløsninger, som kan være med til at reducere risikoen for oversvømmelsesskader. Se nogle af dem her. Forsikringsselskaberne kan dog ikke generelt favorisere en bestemt løsning over for kunderne, for eksempel en faskine, et højvandslukke osv., da den rigtige løsning afhænger af de konkrete forhold på huset og grunden. Risikoen vil i givet fald være, at kunderne står tilbage med en fornemmelse af, at der er givet en garanti for, at der ikke opstår vandskader.

Kan forsikringsselskaberne nægte at forsikre et hus, der er særlig udsat for oversvømmelse?

 

SVAR: Ja. Der er huse, der ligger så uheldigt placeret, at de bliver oversvømmet igen og igen, og hvor en samfundsøkonomisk rentabel forebyggelse er ikke mulig. Forsikring & Pension anslår, at der i Danmark er 200 huse, som er ekstremt oversvømmelsestruede i forbindelse med alene skybrud. Antallet vil vokse på grund af klimaforandringerne.

 

De danskere, der er så uheldige at bo i et oversvømmelsestruet hus, risikerer, at deres hus bliver værdiløst, da det hverken kan forsikres, belånes eller sælges.

 

Der findes ikke i Danmark nogen generel løsning på sådanne problemramte ejendomme. En løsning må derfor bero på den konkrete situation og findes gennem en tæt dialog mellem de involverede parter. Mulige bidragsydere er også forsyningsselskaberne, forsikringsselskaberne (brug af evt. erstatningssum), husejerne (selvrisiko) og eventuelt kommunerne.

 

I udlandet findes der ordninger, som løser problemet med de oversvømmelsestruede huse. Læs mere her.   

Senest redigeret: 11-09-2015