Kommunens beredskab er skræddersyet til de lokale behov
Del RSS RSS Print

Kommunens beredskab er skræddersyet til de lokale behov

Det kommunale redningsberedskab har ansvaret for indsatsen ved de ulykker, som finder sted inden for kommunens grænser

De enkelte kommuner fastlægger selv niveauet for deres redningsberedskab ud fra en vurdering af de lokale risici og andre forhold, der efter kommunalbestyrelsens vurdering bør tages højde for. Kommunens beredskabsplan – herunder det serviceniveau man lokalt vælger at lægge sig på – er besluttet af kommunalbestyrelsen, efter at

Beredskabsstyrelsen har godkendt det beredskabsfaglige indhold.

 

Som grundlag for denne såkaldt ’risikobaserede dimensionering ’af redningsberedskabet har alle kommuner udarbejdet en lokal ’risikoprofil’, der identificerer og analyserer de risici, der i særlig grad gælder for den pågældende kommune. På den måde sikrer man, at beredskabet er tilpasset de lokale forhold. Risikoen for at blive ramt af stormflod er jo for eksempel større i en fjordkommune som Frederikssund, sådan som man allerede har erfareret det der, end den er i en indlandskommune som Faurskov.

 

Beredskabsplanen revideres løbende i det omfang, udviklingen gør det relevant – dog mindst én gang i hver kommunal valgperiode.

 

Du kan finde den lokale beredskabsplan på hjemmesiden for den kommune, du bor i. Se som eksempel her beredskabsplanen for Frederikssund kommune.

 

Senest redigeret: 01-08-2018

Kontakt

LOADEMAIL[brs-kam]DOMAIN[brs.dk]Kristian Anker-Møller
Kommunikationsmedarbejder, Beredskabsstyrelsen
Tlf.:22 18 93 10