Ofte stillede spørgsmål
Del artikel Print

Ofte stillede spørgsmål

Her kan du finde svar på spørgsmål om beredskabets rolle og udfordringer i forhold til klimaændringerne.

Tilpasser redningsberedskabet sig klimaet?

 

Redningsberedskabet analyserer hele tiden hvilke risici samfundet står overfor, og tilpasser indsatsen herefter. Det er dog utroligt vigtigt, at samfundet forsøger at forebygge f.eks. oversvømmelser, i stedet for "blot" at have et beredskab, der kan sættes ind, når skaden er sket. 

Stiller klimaændringerne øgede krav til beredskabet?

 

Ja, hyppigere og alvorligere storme, kraftige regnskyl og tørkeperioder kan øge behovet for assistance fra redningsberedskabet. På længere sigt skal de forskellige sektorer tilpasse f.eks. kloakker, åer osv. til klimaforandringerne og dermed nedbringe nogle af de øgede krav til redningsberedskabet.

Skal materiel og mandskab tilpasses ændrede vejrforhold?

 

De ændrede forhold, som klimaforandringerne kan medføre, er ikke væsentligt anderledes end i dag. Der kan dog blive tale om flere i og i nogle tilfælde mere omfangsrige indsatser. Der er ikke umiddelbart brug for bedre uddannelse til mandskabet, da de allerede i dag er godt uddannet. Det kan dog være nødvendigt at tilpasse materiel i den enkelte kommune, alt efter hvilke risici der netop er der.

Hvordan kan private bistå redningsberedskabet?

 

Det vil afhænge af situationens karakter. Ved oversvømmelser, der er kendt på forhånd, kan man forsøge at sikre sit hus. Ved alle typer af farligt vejr, er det vigtigt at følge myndighedernes anvisninger.

Kan private foreninger låne udstyr og materiel?

 

Som hovedregel kan de ikke. Det er redningsberedskabets materiel, og i tilfælde af oversvømmelse er det redningsberedskabet, der bruger det, og udvælger, hvor det skal indsættes.

Senest redigeret: 10-12-2009