Eksempler på klimatilpasning - Beredskab

Eksempler på klimatilpasning - Beredskab

Her kan du læse om eksempler på klimatilpasning i beredskabssektoren.
Kreativ klimasikring skaber spændende bypark i Viborg

Kreativ klimasikring skaber spændende bypark i Viborg

17.februar 2016
For et par år siden var området omkring Søndersø ikke andet end et par sumpede fodboldbaner. Et stort projekt har gennemgribende forvandlet det 10 hektar store område, så det i dag både sikrer et stort område mod oversvømmelse, fungerer som rekreativt område og renser regnvand fra oplandet inden det ledes ud i Søndersø. Projektet sØnæs er et af fire projekter i VANDPLUS-partnerskabet mellem Lokale og Anlægsfonden og Realdania i samarbejde med Naturstyrelsen. Projekterne har til formål at demonstrere, at regnvandshåndtering og spændende byudvikling kan gå hånd i hånd.
Nyt vådområde ved Aarhus har vist sin værdi

Nyt vådområde ved Aarhus har vist sin værdi

3.december 2015
Det store skybrud i Aarhus i august 2012 satte en tyk streg under værdien af etableringen af Egå Engsø seks år tidligere. Skybruddet forårsagede betydelige oversvømmelser også af boligområder, men uden det nye vådområde ville et langt større antal huse være blevet ramt.
Andelsboliger i Valby klarer eget regnvand

Andelsboliger i Valby klarer eget regnvand

3.december 2015
Ved at kombinere en række forskellige løsninger inden for lokal afledning af regnvand kunne andelsboligforeningen på Vilhelm Thomsens Allé i Valby i København koble regnvandet fuldstændigt fra det kommunale kloaksystem. Med 133 lejligheder er der tale om et af de største anlæg af denne art i landet.
Nyt vådområde klimasikrer store dele af Hjørring

Nyt vådområde klimasikrer store dele af Hjørring

3.december 2015
Hidtil har der været overløb med spildevand til flere vandløb omkring Hjørring, fordi kloakkerne ikke har kunnet stå for presset. I Folkeparken og Beiths Vænge midt i byen er nu anlagt en bæk, en sø og en eng, der kan tilbageholde og forsinke store mængder regnvand og herved aflaste kloakkerne. Vådområdet er en del af Hjørring Kommunes klimatilpasningsplan, og fuldt udbygget kan det afvande et område på 20 hektar befæstet areal, eller hvad der svarer til omkring en fjerdedel af Hjørring midtby. Samtidig har byen fået en mere attraktiv park og et sammenhængende stisystem, der strækker sig fra det åbne land og helt ind til hjertet af byen.
Dræn og sandsække sikrer luftfarten i Kastrup

Dræn og sandsække sikrer luftfarten i Kastrup

3.december 2015
For 50 år siden sørgede fremsynede planlæggere for at forsyne Københavns Lufthavn med god kapacitet for afledning af regnvand. Alligevel ruster Københavns Lufthavne A/S (CPH) sig til fremtidens forventede endnu voldsommere skybrud. Det sker dels med en beredskabsplan, dels med gradvis udbygning af afledningen i takt med at CPH realiserer deres plan om at udvide Københavns Lufthavn til at kunne servicere 40 millioner passagerer om året.
Højvandssikring beskytter ny bydel i Nørresundby

Højvandssikring beskytter ny bydel i Nørresundby

3.december 2015
Mellem Jernbanebroen og Limfjordsbroen i Nørresundby udgør højvande i kombination med stærk storm ikke længere samme trussel om oversvømmelser som tidligere. Kajkanten på den 650 meter lange strækning er ad to omgange siden 2010 blevet forhøjet og når nu op på 1,90 meter over daglig vande. Aalborg Kommune har benyttet lejligheden til at forskønne det tidligere industriareal, så det i dag er et attraktivt og grønt område at bo og færdes i. Samtidig er anlægget en ny og let tilgængelig forbindelse til fjorden og vandet. Bydelen består primært af boliger i et mix af ejerformer og beboergrupper - med ungdomsboliger side om side med Fremtidens Plejehjem.
Slotsholmen i København er godt beskyttet ved næste skybrud

Slotsholmen i København er godt beskyttet ved næste skybrud

3.december 2015
For at beskytte området omkring Slotsholmen mod havvand ved ekstraordinært højvande er bolværket omkring Frederiksholms Kanal over årene blevet forstærket og forhøjet. Men intentionen om at beskytte byen mod havvand har haft den uheldige konsekvens, at regnvand under et kraftigt skybrud ikke kan løbe i havnen. Den situation oplevede København under det voldsomme skybrud i sommeren 2011, hvor mange bygninger omkring Slotsholmen stod under vand. Det er der nu taget højde for. Ved meget kraftig regn og skybrud ledes regnvandet i dag via riste i siden af vejen og underjordiske render til en åbning i kajen, hvor regnvandet løber ud. Ved udløbet er anbragt en kontraklap, så vandet kan løbe ud, men ikke ind. Under et kraftigt højvande lukker klappen til, så man undgår oversvømmelser.
Kreativt skybrudsoverløb ved Hellerup aflaster kloaknettet

Kreativt skybrudsoverløb ved Hellerup aflaster kloaknettet

3.december 2015
Når København bliver ramt af skybrud, fyldes kloakkerne ikke kun af regnvand fra vejene. Oveni kommer også vand fra række vandløb, der løber sammen i Utterslev Mose og Gentofte Sø og derfra videre til Emdrup Sø. Herfra ledes vandet via kloaknettet til rensningsanlægget Lynetten. Gentagne gange har kloakkerne i Hellerup nord for København ikke kunnet klare de store vandmængder. Resultatet har været, at urent vand presses op af kloakkerne, ud på vejene og ind i boliger og andre bygninger. Om nogle år vil en stor tunnel fra Emdrup Sø ud i Øresund aflaste kloaknettet. For at styre vandmasserne indtil da har forsyningsselskabet HOFOR i 2012 etableret et ’skybrudsoverløb’ som en midlertidig løsning. Overløbet er en åben kanal på et par hundrede meter, som kun aktiveres, når presset i kloakken en sjælden gang bliver for stort. På en strækning langs Hellerup Skole er kanalen udformet som et byrumsmøbel langs skolegården, hvor børn kan lege. Umiddelbart efter at overløbet har været i funktion, bliver det spulet rent af HOFOR. I en dag eller to herefter, er badning forbudt i det område i Svanemøllebugten, hvor kanalen munder ud.
Enkelt vejbump i København beskytter hel parkeringskælder mod vand

Enkelt vejbump i København beskytter hel parkeringskælder mod vand

3.december 2015
Under det store skybrud i juli 2011 blev ejendomsvirksomheden Jeudans parkeringskælder på Bisiddervej i København fuldstændigt oversvømmet. Vandet fossede fra gaden ned i kælderen, hvor 30 biler sejlede rundt, og der skete skader for millioner af kroner. For at forebygge en gentagelse henvendte Jeudan sig til et ingeniørfirma. Ingeniørfirmaet foreslog, at man anlagde en betongrav i kælderhalsen med nogle store pumper, der i tilfælde af skybrud ville pumpe vand fra parkeringskælderen op på gaden igen. Den idé var man ikke begejstret for i Jeudan Service Partner. I stedet udviklede virksomheden selv en enklere og billigere løsning, der helt forhindrer vandet i at komme ned i kælderen. I samarbejde med et asfaltfirma projekterede og anlagde man et vejbump på rampen ned til kælderen, der er højt nok til at kunne tilbageholde regnvand ved et lignende skybrud.
Metroen i København klar til ekstremt vejr

Metroen i København klar til ekstremt vejr

3.december 2015
Siden starten af 1990erne har Metroselskabet udført et omfattende arbejde med klimatilpasning, som har indgået i projekteringen af anlæggene helt fra vedtagelsen af lovgrundlaget i 1992. Ud over skybrud er stationerne og det øvrige anlæg planlagt til at modstå storme og stormflod. Dimensioneringen af de enkelte anlæg tager udgangspunkt i, at de skal kunne modstå en 2.000-årsregnhændelse og en 10.000-års-stormflodshændelse
Viser 1 - 10 ud af 20
Gå til de nyeste eksempler