Kort over fremtidens klima
Del artikel Print

Kort over fremtidens klima

Med kortkomponenten kan du undersøge det forventede fremtidige klima i dit lokalområde. 

De interaktive klimakort giver dig mulighed for at zoome ind på dit eget lokalområde og se forventninger til det fremtidige klima ved de forskellige scenarier. Med få klik kan du hente en detaljeret rapport i pdf format ned på din computer. Rapporten præsenterer den eksisterende viden om de forventede klimaændringer. Denne information kan bruges som udgangspunkt for nærmere analyser af klimaændringernes betydning for området. 

Modelberegningerne tager udgangspunkt i FN's klimapanels scenarier: A2, B2 og A1B samt det europæiske 2 °C scenarie EU2C. Hvert scenarie beregner klimaudviklingen ud fra en række antagelser bl.a. om den fremtidige CO2-udledning. A2 forudsætter den højeste CO2-udledning, EU2C den laveste.

 

På klimakortene kan du vælge hvilket klimascenarium du vil lægge til grund. For perioden frem til 2050 findes dog kun data for A1B-scenariet. Da fremtidsscenarier altid er forbundet med usikkerhed, anbefaler vi, at man benytter flere forskellige scenarier for at belyse spændvidden af de mulige klimaændringer.


Du kan vælge, om du vil se på temperatur, nedbør, grundvand, vind eller skydække. Du kan se gennemsnitstal for klimaændringerne for årstider eller måneder.

Klimakortene er en prototype, der kan være behæftet med fejl og mangler. De beregnede data er desuden behæftet med usikkerhed.

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) og de Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) har foretaget beregningerne. DMI og GEUS fralægger sig ansvar for tolkning og anvendelse af data.

Kommentarer er velkomne
Da kortkomponenten endnu er en prototype vil vi meget gerne have kommentarer og forslag og tilbagemeldinger om fejl. Send gerne en mail til Videncenter for Klimatilpasning på  LOADEMAIL[klimatilpasning]DOMAIN[dmi.dk] .

Senest redigeret: 26-04-2011