Regn og Byer
Del artikel Print

Regn og Byer

Klimatilpasning bliver både billigere og bedre for borgerne, når de enkelte projekter bliver skabt i et tæt og strategisk samarbejde mellem kommuner og vandselskaber. Derfor skal disse samarbejder styrkes – nu med 1 million kroner til i alt fire forsøgsprojekter. Ansøgningsfristen for Regn og Byer er 24. januar og ansøgningen sendes til: regnogbyer@carlbergchristensen.dk.

 

Det er ideen bag den nye kampagne ’Regn & Byer’, som er sat i gang af Realdania, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, DANVA, Forsikring & Pension samt KTC - foreningen af tekniske chefer i kommunerne. Fire forsøgsprojekter vil hver få 250.000 kroner, og de kan kun søges af kommuner og vandselskaber, der vil gå sammen om at styrke deres samarbejde om klimatilpasning.

Tidligere projekter har vist, at borgerne får langt mere værdi for pengene, når klimatilpasning sker på tværs af sektorer. For så opdages potentialet ved, at klimatilpasning ikke behøver at være større kloakker, men at det kan også være en mulighed for at udvikle kommunens byrum og natur.

I projekterne ’Byens vand’ og ’Vand på sidelinjen’ fik Frederiksberg og Gladsaxe nye byrum og idrætsfaciliteter på grund af samarbejde mellem vandselskaber og kommuner. Det sparede mere end 50 millioner kroner i forhold til traditionelle løsninger. Det er den slags samarbejder, som Regn & Byer skal bane vejen for.

Erfaringerne fra Regn & Byer vil blive formidlet til alle kommuner og vandselskaber. Der bliver samtidig udviklet nye redskaber, der skal støtte samarbejdet. For eksempel gennem en udvidet og opdateret version af det samfundsøkonomiske værktøj, PLASK, der kan vise gevinsten ved at arbejde på tværs om klimatilpasning.

Regn & Byer gennemføres frem til 2019. I foråret 2017 afholdes den første af flere konferencer, som skal samle fagpersoner om muligheder og perspektiver ved nytænkende klimatilpasning i samspil med andre funktioner.