Partnerskaber og NetværkFrits Ahlefeldt
Del artikel Print

Partnerskaber og Netværk

Klimatilpasning er stadig en forholdsvis ny udfordring for de danske kommuner. Ved at etablere netværk og partnerskaber med andre kommuner, forsyningsselskaber og virksomheder, kan udveksling af viden og erfaringer udnyttes og kan medvirke til at styrke klimatilpasningsindsatsen.Dette kan eksempelvis omfatte samarbejde om en samlet klimatilpasningsstrategi.

 

Derudover kan videns- og erfaringsudveksling både støtte og inspirere nye projekter. Eksempler på partnerskaber findes i Vandet fra Landet, Regn og Byer, Vand i Byer og Det Europæiske Vandpartnerskab

 

Regn og Byer er et nyt initiativ, der har til formål både at gøre klimatilpasning billigere og bedre for borgerne. Det består af en række samarbejdsprojekter mellem kommuner og vandselskaber. Der er afsat 1 million kroner til i alt fire forsøgsprojekter.

 

Afsluttede partnerskabsprojekter 

VANDPLUS er et andet eksempel på, hvordan partnerskaber kan understøtte og udvikle projekter. VANDPLUS koordinerede investeringer i klimatilpasning med fokus på investeringer i byudviklingPartnerskabet har uddelt 12 millioner kroner til i alt fire projekter, og har krævet nye samarbejdsformer mellem kommuner, forsyninger, arkitekter og ingeniører.

 

Markedmodningsfonden havde etableret og deltog i en række partnerskaber, hvor de samarbejdede med andre om innovative produkter til blandt andet klimatilpasning.