Handlingsplan for klimasikring af Danmark
Del artikel Print

Handlingsplan for klimasikring af Danmark

I december 2012 blev 'Handlingsplan for klimasikring af Danmark' lanceret. Handlingsplanen beskriver en række initiativer, som fra statens side skal være med til at skabe en bæredygtig, grøn klimatilpasningsindsats i Danmark.

 

Handlingsplanen fokuserer på fem overordnede indsatsområder:

 

  • Staten skal sørge for de bedst mulige rammer for kommunernes klimatilpasning.
  • Staten skal sikre et fælles vidensgrundlag og løbende vejledning om konsekvenserne af klimaændringerne.
  • Der skal koordineres på tværs af myndigheder, erhvervsliv og borgere.
  • Der skal fokus på vækstpotentialet i at udvikle nye innovative løsninger, der bidrager til den grønne omstilling.
  • Danmark arbejder for at reducere konsekvenserne af klimaforandringerne internationalt og for en ambitiøs klimatilpasning i EU.

 

Hent handlingsplanen og baggrundsrapporten for rapporten ved at følge linkene nedenfor.  

Senest redigeret: 28-11-2019