Regn med Thyborøn
Del artikel Print

Regn med Thyborøn

Thyborøn er udfordret af vand fra alle sider. Regn fra oven, hav og fjord fra siden og stigende grundvand fra neden. Lemvig Kommune og Lemvig Vand & Spildevand deltager i Regn & Byer for at udvikle deres samarbejde, så de sammen med borgerne kan håndtere de store udfordringer, som byen står overfor. 

 

Thyborøn ligger ved Limfjordens udløb til Vesterhavet. Byen er derfor udfordret af vand fra alle sider. Kombinationen af mere regn, højere havvandstand, stigende grundvandsstand og et fladt terræn bevirker, at der let opstår oversvømmelser. Det nuværende regnvandssystem har været velfungerende i mange år, men grundet klimaændringerne er systemet ikke holdbart i fremtiden, og der er behov for nytænkning. Udfordringernes kompleksitet kræver derfor et tæt samarbejde mellem Lemvig Kommune og Lemvig Vand & Spildevand. Ved at deltage i Regn & Byer får de mulighed for at udvikle deres langsigtede samarbejde, udvikle løsninger til at håndtere regnvandet på overfladen, og gennem beregningsværktøjet PLASK at opbygge et fælles vidensgrundlag om samfundsøkonomien i flere forskellige alternative projekter.

 

Konkret vil Lemvig Kommune og Lemvig Vand & Spildevand fokusere på et nyt stort regnvandsbassin. Bassinet bliver strategisk placeret i sammenhæng med Thyborøn Fritidscenter, der fungerer som samlingspunkt for byens befolkning, og tæt på byens campingplads. Der er derfor gode muligheder for at tænke bassinet sammen med rekreative funktioner og vende Thyborøns udfordrende placering til en spændende historie, der kan vække interesse hos både beboere, studerende og turister. Udover det konkrete projektområde ved Thyborøn Fritidscenter vil deltagelsen i Regn & Byer også danne udgangspunkt for at identificere andre mulige samarbejdsprojekter i Thyborøn, hvor investeringer fra kommune og vandselskab kan spille sammen.

 

Projektet udvikles i tæt samarbejde med Region Midtjyllands EU projekt Coast to Coast Climate Challenge, Klimatorium i Lemvig og AquaGlobe i Skanderborg. Samarbejdet giver bl.a. gode muligheder for formidling og for at involvere studerende, forskere og teknikere.