Undgå vejrskader - forebyg
Del artikel Print

Undgå vejrskader - forebyg

At beskytte virksomhedens faciliteter og aktiviteter mod effekterne af ekstreme vejrsituationer er et ansvar, som ledelsen bør sørge for at adressere. Gør jer klart, hvorfor det er vigtigt for jer, formuler jeres mål - og sørg for, at der bliver samlet en kompetent organisation om opgaven.

 

  • Lettest og billigst beskytter man virksomhedens bygninger og anlæg ved at tage højde for klimaforandringerne, allerede når man planlægger og opfører dem. Disse overvejelser bør derfor indgå i programmeringen af ethvert nybyggeri, når man renoverer eksisterende - eller i øvrigt omlægger sin produktion eller forretningsmæssige aktiviteter.

 

  • Når det gælder eksisterende bygninger og anlæg, kan ErhvervsWizard'en hjælpe jer med at indkredse de risici, der kan være relevante i forhold til at beskytte jeres faciliteter mod effekterne af ekstreme vejrsituationer. Brug den!

 

  • Har jeres virksomhed tidligere været udsat for eksempelvis oversvømmelser ved skybrud eller stormflod, har I selv et godt erfaringsgrundlag at trække på - ikke blot i vurderingen af jeres sårbarheder, men også som grundlag for cost-benefit-analyser, som kan være med til at afdække rentabiliteten af mulige tilpasningsforanstaltninger.

 

  • Når det gælder klimatilpasning, kommer man langt med sund fornuft. Simple foranstaltninger - som at hæve materialer og lagervarer fri af gulvet på hylder eller paller - kan beskytte dem mod ødelæggelser ved oversvømmelser. DI og Forsikring & Pension har sammen udarbejdet tjeklisten 'Forebyggelse af skader som følge af klimaforandringer' med gode råd til langsigtede løsninger.

 

  • Tjeklisten indeholder også forslag til mere akutte tiltag, som kan sættes i værk med kort varsel, når en ekstrem vejrsituation er umiddelbart forestående. Hent tjeklisten i via linket nedenfor.

 

Inden det kommer dertil, gælder det om at have forsikringerne på plads. Undersøg om virksomheden er tilstrækkeligt forsikret mod klima- og vejrrelaterede skader, og hvilke forhold der kan påvirke skadeserstatningen. Hvis virksomheden er sårbar over for produktionsstop og driftsforstyrrelse, bør I måske overveje at tegne en all risks forsikring. Læs mere under forsikring om hvilke skader, der typisk er dækket af almindelige forsikringer, og hvad forsikringsselskaberne og Stormrådet forventer, at man gør for at begrænse eventuelle skader. Forsikringer kan tilgår via link nedenfor. 

Senest redigeret: 09-02-2016