Identificer jeres forretningsmæssige risici – og begræns dem
Del artikel Print

Identificer jeres forretningsmæssige risici – og begræns dem

Klimaforandringerne kan påvirke jeres forretning på mange andre måder end ved at forvolde fysiske skader på bygninger og faciliteter.

Markedsforhold, produktionsprocesser, kritiske leverancer, logistik, finans- og medarbejderforhold rummer hver især mangeartede og komplekse risici, der bør overvejes og analyseres.

 

Nogle af disse problematikker kan formentlig med fordel adresseres på brancheniveau. Landbrugssektoren, byggeriet, transport og forsikring er eksempler på erhvervssektorer, for hvilke klimaforandringerne ændrer grundlæggende vilkår og rejser fælles udfordringer.

 

Trusler - og muligheder
For den enkelte virksomhed vil der naturligvis også kunne være konkurrencemæssige fordele ved at forudse udviklinger og tage de nødvendige forholdsregler på tidspunkter, som både i relation til ydre forhold og virksomhedens egne investeringsplaner er optimale.

Tjeklisten "Trusler og muligheder ved klimaforandringer", som du finder link til nedenfor, er et værktøj som kan hjælpe jer med at afdække de risici, der er relevante for din virksomhed.

 

Brug risikoanalyser
Klimaforandringerne følger ikke en lineær udvikling, og det kan være svært at vurdere, hvornår man bør agere i forhold til en given risiko. Brug derfor risikoanalyser til at vælge mellem forskellige løsningsmuligheder.

En risikoanalyse sammenholder sandsynligheden for en hændelse med konsekvensen af hændelsen. Dermed får man en differentieret vurdering af, hvilken effekt en given løsning har, og hvilke investeringer der bedst betaler sig.

Du kan læse mere om risikoanalyser og andre beslutningsstøtteværktøjer under Beslutningsstøtte.

 

Tilpas på alle niveauer
Klimatilpasning kan foregå på mange niveauer, fra store infrastrukturprojekter til simple low-tech løsninger og ændret adfærd. De kan omfatte både ledelsesmæssige og tekniske tiltag. For at få overblik over virksomhedens handlemuligheder, kan det være fornuftigt at anskue problematikken på forskellige niveauer:

 

  • Strategisk niveau (fx omstilling af processer, leverandører eller marked)
  • Taktisk niveau (fx beredskab mod storme, skybrud og stormflod)
  • Permanente løsninger (fx solafskærmning på bygninger)
  • Fleksible løsninger (fx system til hurtig reetablering af produktionen efter en vandskade)

Ved cost-benefit vurderingerne af de forskellige muligheder bør man medtænke, om løsningerne samtidig giver andre gevinster - som fx reduceret CO2-udledning, resursegevinster eller bedre arbejdsmiljø.

Du kan læse mere om forskellige tilpasningsforanstaltninger under Byggeri og Vand.

Senest redigeret: 27-02-2014