Gode råd til virksomheder
Del artikel Print

Gode råd til virksomheder

Dele af Danmark har inden for de sidste par år oplevet både skybrud og stormfloder. Ekstremt vejr vil i de kommende årtier forekomme stadigt hyppigere.

 

For den enkelte virksomhed kan det indebære trusler og risici - men også nye muligheder - som den kloge erhvervsleder eller indehaver vil ønske at tage stilling til i tide. Det finder du gode råd til under læs mere.

 

  • De umiddelbare og mest direkte udfordringer knytter sig til klimarelaterede skader på virksomhedens bygninger, lager og produktionsanlæg. Brug ErhvervsWizard'en til at identificere de risici, der kan være relevante i forhold til din virksomhed - og læs mere under menupunktet Undgå vejrskader - forebyg. Find ErhvervsWizard via link nedenfor.
  • For mange virksomheder vil der dog nok ligge mange andre direkte og indirekte forretningsrisici i de relationer, som virksomheden indgår i. Markedsforhold, produktionsprocesser, logistik, finans- og medarbejderforhold rummer hver især mangeartede og komplekse risici, der bør overvejes og analyseres.
  • Men klimaforandringerne rummer også nye markedsmuligheder. Danmarks internationale position som pioner på klimatilpasning kan give fremsynede virksomheder "first mover" fordele, et marked at teste på - og større international bevågenhed, når produktet eller ydelsen skal markedsføres.

Siderne er udarbejdet i samarbejde med Dansk Industri og bygger på UKCIP-rapporten "A Changing Climate for Business" med værktøjet "Business Areas Climate Impacts Assessment Tool". UKCIP udspringer af University of Oxford i Storbritannien. Find mere om det britiske initiativ og DI's klimaindsats via nedenstående links, hvor du også kan læse om, hvordan andre virksomheder har arbejdet med klimatilpasning.

Senest redigeret: 17-03-2014