Del artikel Print

Slut med overbelastede kloaksystemer

Fælleskloakering vil over de næste 85 år blive udfaset i Aalborg Kommune. I stedet satses der på separate systemer for regnvand og spildevand. ”Separat? Det er klart!”, lyder mottoet for Aalborg Forsyning, Kloak A/S. (Opdateret)

  • Spildevand skal fremover håndteres centralt
  • Fordele ved separatkloakering
  • Store besparelser med separatkloakering
  • Husejere betaler selv for nye rør til skel
Gå til de nyeste eksempler