Del artikel Print

Nordfynske marker bliver til kystlagune

Et stort inddæmmet område på Fyn er nu givet tilbage til havet. Erfaringerne kan bruges, når kommunerne skal beslutte, hvad der skal ske med oversvømmelsestruede områder.

  • Første undersøgelse af sin art i verden
  • Fond opkøbte afvandede områder
  • Erfaringer til de kommende generationer
  • Bedre klimasikring af Bogense
  • En gevinst for natur og klima
  • Bredt samarbejde er en forudsætning
  • Økonomi
  • Fakta om Gyldensteen Strand
Gå til de nyeste eksempler