Del artikel Print

Klimatilpasning på tværs af kommunegrænser

Fælles udfordringer kræver fælles løsninger. Med revideringen af kommuneplanerne i 2013 er klimatilpasning for alvor kommet på dagsordenen i landets kommuner. Usserød Å-projektet mellem Fredensborg, Rudersdal og Hørsholm er et godt eksempel på tværkommunal klimatilpasning.

  • Klimatilpasning på tværs af kommunegrænser
  • Samarbejdet om Usserød Å - udfordringer og løsninger
  • Dialog og brugen af erfaringer
  • Konkrete løsninger
  • Finansiering af klimatilpasningen
Gå til de nyeste eksempler