Del artikel Print

Kalkholdigt filter renser regnvand

Med dobbeltporøs filtrering er det muligt at rense og aflede regnvand fra veje og tage direkte til vandløb eller i havnen. På den måde aflastes også kloakker og rensningsanlæg. (Opdateret)

  • Ny filtreringsteknologi renser vejvand
  • Princippet i dobbeltporøs filtrering
  • Pilotprojekt gav gode resultater
  • Videreudvikling af teknologien
  • Nogle vigtige forudsætninger
Gå til de nyeste eksempler