Del artikel Print

Havne hæver minimumskoter

De danske kystkommuner hæver minimumskoterne i havneområderne. Hvilke scenarier man skal læne sig op af, når koterne fastsættes, er der dog nogen tvivl om. Flere og flere vælger at følge Kystdirektoratets anbefalinger i lokalplanerne. (Opdateret)

  • Generel havspejlsstigning
  • Koter hidtil fastlagt ved skøn
  • Højere kajkanter gør det ikke alene
  • Kommuner følger Kystdirektoratets anbefalinger til laveste sokkelkoter
  • Hvad er en stormflod?
Gå til de nyeste eksempler