Del artikel Print

Augustenborg: Et ta' selv bord af tilpasnings-løsninger

I Malmø har man haft fokus på alternative løsninger på den kommunale vandforvaltning siden slutningen af 80’erne. I projektet ’Eco-City Augustenborg’ er en hel bydel omdannet til et udstillingsvindue for klimatilpasningsløsninger. (Opdateret)

  • Malmø har lang tradition for alternative afledningssystemer
  • Fra fællessystem til separatsystem
  • Oversigt over løsninger
  • Videnscenter for grønne tage
  • Socialt løft
  • Finansiering
Gå til de nyeste eksempler