Grundvand bliver til varme i Høje-Taastrup Kommune

Grundvand bliver til varme i Høje-Taastrup Kommune

Høje Taastrup Fjernvarme pumper grundvand op, sender vandet gennem en varmepumpe og energien videre ud i fjernvarmerørene.

Med projektet slår Høje Taastrup Fjernvarme flere fluer med ét smæk.
Oprindeligt var det en god business case, som fik selskabet til at begynde at bruge grundvand til varmeproduktion.

Men samtidig bliver områdets høje grundvandsstand sænket. Borgerne havde tidligere ofte oversvømmede kældre og indtrængende vand, fordi grundvandsspejlet gennem en årrække er steget med flere meter.

Det afkølede vand bliver pumpet ud i Mølleåen, hvor livsvilkårene for flora og fauna bliver betydeligt bedre.

Løsningen har krævet dispensation fra Energistyrelsen, fordi området er udlagt til kraftvarme.

Materialet er stillet til rådighed af Høje-Taastrup Fjernvarme
Status

Anlægget har været i drift siden januar 2019

Ideen til projektet opstod i 2016. Efter mindre indledende udfordringer kører anlægget godt. Der er gjort plads til flere varmepumper hos Høje Taastrup Fjernvarme. De vil blive installeret i samme bygning, hvis der bliver ved med at være gode erfaringer med den nuværende.

Ideen om at bruge grundvand som energikilde til fjernvarme i Høje Taastrup opstod i 2016.

Det er Danmarks første projekt, hvor grundvand hentes op til fjernvarmeproduktion og sendes direkte videre til vandmiljøet.

Høje Taastrup Fjernvarme har finansieret anlægget og fået dispensation fra Energistyrelsen til at bygge det.

Anlægget blev brugt som demonstrationsprojekt i det nu afsluttede dansk-svenske samarbejde Smart Cities Accelerator, som gik ud på at fremme bæredygtige energiløsninger i kommuner.

Anlægget har en forventet levetid på tyve år.
Læs mere Luk
Baggrund

Højtstående grundvand og en billig energikilde

Høje-Taastrup Kommune har i Klimaplan 2030 blandt andet fokus på at sikre borgerne mod højtstående grundvand.

Høje Taastrup Fjernvarme ønsker at levere billig varme, som er baseret på lokale ressourcer.

Kommunens interesse i det konkrete projekt skyldes, at der fremover kommer flere skybrud og oversvømmelser.

Derudover er Høje-Taastrup påvirket af, at der bliver lukket flere og flere vandboringer, fordi forbruget af vand falder.

Det betyder, at grundvandsspejlet i den østlige del af kommunen siden 1970’erne er steget fra mere end 5 meter under jordoverfladen til nogle steder blot 30 centimeter.

Høje Taastrup Fjernvarmes interesse i projektet har som udgangspunkt alene været at sikre så lave driftsomkostninger som muligt. Og her er grundvandet en gratis energikilde.
Læs mere Luk
Løsning

Energi bliver trukket ud af grundvand og opvarmer huse

Grundvandet bliver pumpet op og sendt gennem en eldrevet varmepumpe, hvor det afleverer sin varme. Derefter bliver det afkølede vand pumpet ud i Mølleåen.

Under processen falder vandets temperatur fra 9-12 grader til cirka 4 grader.

Høje Taastrup Fjernvarme pumper grundvand op ved to boringer i den østlige ende af Høje-Taastrup Kommune. Der blev tidligere pumpet drikkevand op fra boringerne. Men på grund af fald i vandforbruget og for meget nikkel i vandet blev boringerne lukket i 1990’erne.

Grundvandet hentes op fra cirka 10 meters dybde. Det er 9-12 grader varmt, når det hentes op og sendes ind i en eldrevet varmepumpe på 1,5 megawatt.

Varmepumpen trækker energi ud af vandet og producerer varme, som sendes ud i fjernvarmesystemet. Her varmer det cirka 150 huse op.
Vandets temperatur falder til omkring 4 grader efter turen gennem varmepumpen. Det afkølede vand bliver ledt ud i en betonforet spildevandsteknisk kanal på cirka 200 meter og videre ud i Mølleøen.

Når anlægget kører på fuld kraft, kan det pumpe cirka 1,4 millioner kubikmeter grundvand op om året, og varmepumpen kan producere omkring 13.000 MWh om året. Det svarer til 4 procent af kommunens fjernvarmeforbrug. Høje-Taastrup Fjernvarme dækker 70 procent af kommunens varmeforbrug.

Anlægget kører i cirka ni af årets måneder. I de sidste tre måneder benytter fjernvarmeselskabet alene affaldsvarme fra et biogasanlæg, da dette i de tre måneder er mest rentabelt.

Varmepumpen til grundvand kan nemt tændes og slukkes alt efter prisen på Høje Taastrup Fjernvarmes øvrige energiforsyning.

Der vil blive lukket flere vandboringer i kommunen i de kommende år. Og kommunen forventer, at grundvandsspejlet vil stige med yderligere omkring 50 centimeter.

Systemet med grundvand til varmepumpe er nemt at skalere op. Og både kommunen og fjernvarmeselskabet forventer at, at der i de kommende år skal sættes flere varmepumper op.

Uffe Schleiss er teknisk chef i Høje Taastrup Fjernvarme. Han fik ideen til projektet. Og han mener, der er potentiale for at kopiere systemet andre steder.
Læs mere Luk
Gevinster og merværdi

Tørre kældre og lavere CO2-udledning

Billigere og næsten fossilfri fjernvarmeproduktion. Bedre vandmiljø og tørre kældre. Fire positive aspekter, som får Høje Taastrup Fjernvarme til at tale om win win win win.

Da pumperne blev sat i gang i januar 2019, faldt det meget høje grundvandsspejl øjeblikkeligt med 40 centimeter. Derfor er anlægget alene set fra en klimatilpasningsvinkel en succes. De våde kældre i området er blevet tørre.

Dertil kommer, at varmeproduktionen er billig, da den kun kræver den el, der skal til for at drive varmepumpen. Denne el kommer fra overskudsvarmen i et biogasanlæg og er derfor bæredygtig.

Under processen falder vandets temperatur fra 9-12 grader til 4. Det afkølede vand bliver sendt ud i Mølleåen og iltet undervejs gennem en åben kanal. Her bidrager den lavere temperatur og det iltede vand til mindre algevækst og bedre livsvilkår for flora og fauna.
Læs mere Luk
Finansiering

Problem med for højt grundvand løst uden omkostninger

Høje Taastrup Fjernvarme har ud fra en helt almindelig forretningsmodel fundet god økonomi i at bygge energianlægget.

Et alt for højt grundvandsspejl er blevet sænket uden omkostninger.

Høje Taastrup Fjernvarmes udgift på 16 millioner kroner er alene gået til at etablere det anlæg, som henter varme ud af grundvandet.

Selvom grundvandets varme er en gratis energikilde, er prisen hos fjernvarmekunderne ikke faldet. Men den er heller ikke steget trods stigende energiafgifter.

Anlægget dækker indtil videre kun 4 procent af varmeforsyningen. Det er for lidt til, at den lavere produktionspris slår igennem over for kunderne.

Til gengæld har borgerne omkostningsfrit fået tørre kældre.
Det er rentabelt at køre anlægget cirka ni måneder om året. Anlægget vil dermed være tjent hjem på 11 år.
Læs mere Luk
Proces og interessenter

Et simpelt projekt med mange involverede

Det lyder enkelt at etablere en varmepumpe, der kører på grundvand. Men både Energistyrelsen, flere afdelinger i kommunen, Radius, DTU og Smart Cities Accelerator har været med i forskellige faser.

Anlægget har været flere år undervejs.

Energistyrelsen skulle give dispensation, fordi anlægget blev lavet i et kraftvarmeområde. I dag vil et lignende projekt ikke kræve dispensation. Det skyldes ændrede regler pr. 1.1.2021 omkring kraftvarme (Projektbekendtgørelse under Lov om Varmeforsyning).

Høje-Taastrup Kommunes miljøafdeling skulle give tilladelse, og derefter kommunens parkafdeling.

Naboer skulle orienteres og beroliges. Og der skulle leveres eltilslutning med lang leveringstid.

Ingen dele af processen har været uforholdsmæssigt lang. Men tilsammen tager det tid.

De videnskabelige miljøer har ikke lagt tid til projektet. Deres andel har været faglig deltagelse og er sket sideløbende.

I dag vil et lignende projekt ikke kræve dispensation. Det skyldes ændrede regler pr. 1.1.2021 omkring kraftvarme (Projektbekendtgørelse under Lov om Varmeforsyning).

Læs mere Luk
Barrierer

Forskellige irritationsmomenter. Men ingen alvorlige.

Når man kaster sig ud i nye løsninger, skal alle være indstillede på, at man ikke kan vide alt på forhånd, siger Høje Taastrup Fjernvarme. En vis risikovillighed er nødvendig.

-Vi har oplevet små hegn henad vejen, men ingen store barrierer, siger teknisk chef Uffe Schleiss fra Høje Taastrup Fjernvarme.

-Vi hører mange steder i landet, at mange er meget nervøse. De er bange for at lave forurening og for at skabe sætninger, hvis de tager for meget grundvand op.

Uffe Schleiss gør opmærksom på, at man skal være forberedt på en vis teknologisk konservatisme - projekter som dette kræver en vis modningsproces.

Man skal også gøre sig klart, at ikke kan vide alt, inden man går i gang med et projekt som dette. Så en vis risikovillighed er påkrævet.

I Høje Taastrup har der blandt andet været problemer med igler og jern i vandet. Begge dele er løst ved at flytte boringerne.
Læs mere Luk